U, de petitionaris

Nieuws

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Inschrijftermijn verlengd!!!

In overleg met leden van de Tweede Kamer is de temijn voor het kunnen ondertekenen verlengd!! Waarschijnlijk wordt op 20 juni wel een tussenstand in Den Haag bekend gemaakt. Maar daarna gaan we gewoon verder!

Ondertekenen blijft dus mogelijk! Zegt het voort!.

Platform Lichthinder kritiseert voornemen Deventer inzake reclamemasten

Het platform Lichthinder heeft de gemeente Deventer een brief geschreven waarin ze het voornemen om grote reclamemasten te plaatsen, bekritiseert. Het platform kan dit voornemen niet rijmen met de goede sier die Deventer maakt ten aanzien van het thema 'duurzaamheid' en het steunen van 'Earth hour' eerder dit jaar.

+Lees meer...

Lees hier de volledige brief:

Utrecht, 16-4-2016

Betreft: reclamemast A1

Geacht gemeentebestuur van Deventer Met bevreemding hebben we kennis genomen van uw voornemen om langs de A1 een 60 meter hoge reclamemast te plaatsen met lichtreclame. Nog onlangs heeft u het project ‘Bewust verlichten’ georganiseerd waarbij de uitstoot van de verlichting in kaart is gebracht is. U maakte goede sier in Earth hour en was veelvuldig met uw goede voornemens van een verantwoord lichtbeleid in de media. Een reclamemast zoals u dat voorstelt doet dat grotendeels teniet. De verlichting op een lichtmast en ook ledschermen zullen uw (nachtelijk) landschap aan de zuidkant van de stad domineren. Het zal een symbool van Deventer worden waarbij uw netjes aangelicht skyline weer teniet gedaan wordt. Andere bedrijven en burgers zullen uw inspanningen voor reductie van energie verbruik en nachtelijke verlichting daarmee terecht als een wassen neus wegzetten. Door nu stevig te staan in uw langjarig beleid richting duurzaamheid en bescherming van het (nachtelijk) landschap verliest u op korte termijn geld maar op de lange duur de erkenning die uw mooie landschap verdient. Hopende op een positieve beslissing Platform Lichthinder Voorzitter Wim Schmidt

Kamp ontraadt motie... Wordt hij 'bang'?

Minister Henk Kamp van Economische Zaken houdt vast aan proefboringen bij Schiermonnikoog. De VVD-bewindsman ontraadt een motie van de PvdA en GroenLinks tegen die proefboringen.

+Lees meer...

Die motie wordt gesteund door onder mee D66 en de Partij voor de Dieren. Kamp wijst erop dat de proefboringen niet betekenen dat er uiteindelijk ook gas wordt gewonnen bij het Schiermonnikoog (….) Hij zegt dat hij op basis van de wettelijke bepalingen op dit gebied de boringen niet kan weigeren. Kamp: 'In wetten is vastgelegd hoe wij met vergunningen in dit land omgaan. Ik moet me daar aan houden. Het is hier geen bananenrepubliek'.

PvdA-Kamerlid Jan Vos vraagt zich af wat het voor zin heeft om proef te boren als er uiteindelijk toch geen gas bij Schiermonnikoog wordt gewonnen. Ook wijst hij erop dat de Kamer heeft bepaald dat in 'Natura 2000-gebied' geen gas mag worden gewinnen. Het waddengebied valt daar onder. Dinsdag 21 juni stemt de Tweede Kamer over de motie tegen de proefboringen bij Schiermonnikoog. Er lijkt een Kamermeerderheid voor.

De 20.000 gepasseerd!

Geweldig, we zijn de 20.000 gepasseerd. Ruim 20.000 mensen hebben tot nu toe de petitie ondertekend en het aantal blijft groeien.

+Lees meer...

Dank aan alle ondertekenaars voor ondertekenen en delen. Jullie zijn toppers! Hartelijke groet, Ed www.schierweb.nl

Op naar de 20.000!!

Op het moment van schrijven staat de teller op 18.947 ondertekenaars. En met de minuut groeit dat aantal nog steeds.

+Lees meer...

Top! Met deze dag (16 juni) erbij heeft een ieder nog 4 dagen om de petitie te ondertekenen. Zegt het voort! En dank voor uw betrokkenheid!!

Hartelijke groet, Ed Kieckens www.schierweb.nl

Deadline en aanbieding

Beste mensen, De uiterste datum voor het ondertekenen van de petitie is vervroegd naar 20 juni 2016. Dat heeft te maken met het aanbieden van de petitie op (waarschijnlijk) 28 juni in Den Haag.

+Lees meer...

Direct na 20 juni wordt er van de petitie een officieel (PDF) document gemaakt, geschikt om aan te bieden. Dank voor jullie bereidheid om te petitie te ondertekenen en te delen. Hartelijke groet, Ed Kieckens www.schierweb.nl

Overhandiging petitie

De overhandiging van deze petitie aan minister van der Steur zal plaats vinden voor Prinsjesdag 2016 en staat voorlopig ingepland op vrijdag 16 september.

15-06-2016 | Petitie Legalisering wietteelt

Actuele ontwikkelingen