U, de petitionaris

Nieuwtjes

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Save SLEM and therewith the Dutch Leather and Shoe Museum!

SLEM total is a foundation in which SLEM education and the Dutch Leather and Shoe Museum have been merged. The aim of this merger is to develop a new contemporary and leading museum concept for the future.

+Lees meer...

Since the beginning of 2017 a transition program has been implemented to make the new concept's objectives clear to the public.

The municipal council has made the choice to repel the (according to them) unprofitable education department by bankruptcy of this department, shortly after the opening of the first exhibitions of the transition program. A plan that can cause widespread consequences and even bankruptcy of the museum and the sale and fragmentation of the entire collection!

A rescue plan, with the aim to reject the education department without bankruptcy, was presented before the Council meeting of June 15. Of course this requires financial backing from the municipality of Waalwijk. Although this financial support is in no way equal to the costs incurred by bankruptcy. And above all, it is not in relation to the possible loss of a unique collection of objects that represents the history, culture and identity of Waalwijk. It is therefore unbelievable that the municipality of Waalwijk has decided to lead on to the bankruptcy of SLEM education.

Would you like to help us prevent the municipality of Waalwijk from playing a game of Russian roulette with this unique and irreplaceable museum collection? Please sign up for this petition to convince the municipality of Waalwijk to accept the rescue plan presented to the City Council before June 15.

Help us maintain this unique Dutch piece of heritage for later generations. Your signature is crucial!

Ontmoeting met BlootGewoon organisatie

11 juli 2017: Ik heb een ontmoeting gisteren gehad met BlootGewoon!, het nieuwe merknaam van de organisatie voor naturisme in Nederland, NFN. BlootGewoon! hebben de (vrijgesproken) Naaktlopers van Delftse Hout geholpen met hun rechtszaak; 2013-2017; bekijk het televisie verslag hier.

Graag zou ik dit massaal willen delen

Ik ben lid van diverse sites die dieren vinden en zie 90 van de 100 keer dat de dieren die gevonden worden wel gechipt zijn maar niet geregistreed staan.Dit moet toch gewoon stoppen? Dit moet kort gesloten worden in het belang van de dieren.

Dus deel deze petitie massaal op twitter,instagram,facebook gewoon overal.

Namens decdieren bedankt.

LAAT FRIESLAND DE GANZEN SCHIETEN?

De Provincie Friesland wil 200.000 overwinterende ganzen door jagers laten afschieten om het aantal wintergasten drastisch te verminderen. Tegen de conclusies van diverse onderzoeksbureaus in denkt de Provincie Friesland te moeten beschikken over het doodsvonnis van deze machteloze dieren.

DEMONSTREER MEE.

Russische roulette

SLEM Totaal is een stichting waarin SLEM-educatie en het Nederlands Leder en Schoenen Museum zijn samengevoegd met als doel een nieuw, eigentijds en toonaangevend museumconcept te ontwikkelen. Sinds begin 2017 is er gewerkt aan een overgangsprogramma om de doelstellingen van het nieuwe concept inzichtelijk te maken voor het publiek.

+Lees meer...

Echter, vlak na het openen van de eerste tentoonstellingen van het overgangsprogramma heeft het gemeentebestuur de keuze gemaakt om, de in hun ogen niet-renderende, educatie-afdeling alweer af te stoten door deze afdeling failliet te laten gaan; een plan dat verstrekkende gevolgen en zelfs een faillissement van het museum en de verkoop en versnippering van de gehele collectie tot gevolg kan hebben!

Voor de raadsvergadering van 15 juni jongstleden is een reddingsplan gepresenteerd dat gericht is op de afstoting van de educatie afdeling zonder faillissement. Uiteraard vergt dit een financiële injectie van de gemeente Waalwijk. Deze financiële injectie staat echter niet in verhouding tot de kosten die een faillissement met zich meebrengen. EN bovenal staat het niet in verhouding tot het mogelijke verlies van een unieke collectie voorwerpen die zijn weerga in de wereld niet kent en bovendien de historie, de cultuur en de identiteit van Waalwijk vertegenwoordigt. Daarom is het ongelooflijk dat de Gemeente Waalwijk besloten heeft om toch af te stevenen op een faillissement van SLEM-educatie, hoewel men toegeeft daar niet ten volle de implicaties van te overzien.

Wilt u ons helpen te voorkomen dat de Gemeente Waalwijk een spelletje Russische roulette speelt met deze unieke en onvervangbare museumcollectie? Teken dan alstublieft nu nog deze petitie om het gemeentebestuur van Waalwijk ervan te overtuigen om het reddingsplan dat vóór de raadsvergadering van 15 juni aan de gemeenteraad werd gepresenteerd, alsnog te accepteren.

Help ons om het dit oer-Nederlandse stuk erfgoed te behouden voor latere generaties. Uw handtekening is van cruciaal belang!

Overleg met rijkswaterstaat

Concept info voor ondertekenaars van petitie: met rws (handhaving en sr adviseur omgeving ijsselmeergebied) en politie overleg gehad. Uitkomst: er wordt serieus door rws gekeken naar creatieve mogelijkheden of kitesurfen op PH-Zuid binnen wettelijke kaders inpasbaar is.

+Lees meer...

We krijgen hierover binnen 1 a 2 weken een terugkoppeling over. Handhaving blijft van kracht. We houden jullie van de voortgang op de hoogte.

Update: het gaat door! Maar wel meer steun gezocht

Vanmorgen het voorstel besproken. En ja, een pilotproject is heel goed mogelijk! Maar om zoiets te laten slagen moeten burgers wel mee willen doen.

+Lees meer...

Een realistisch en bescheiden doel is 1% van de inwoners van West. Dat zijn er nog steeds heel veel.

Een makkelijke manier om op de hoogte te blijven is om de petitie alsnog te ondertekenen en aan te vinken dat je er e-mail over wil ontvangen. Als het dan van start gaat dan krijg je bericht.

De doelgroep bestaat nu uit de inwoners van West (en vooruit, Centrum ook), die graag meer willen doen voor het milieu maar nu allerlei afval niet kunnen recyclen, terwijl dat wel goed kan.

10-07-2017 | Petitie Recyclen op fietsafstand

Waarom deze petitie nog niet ingediend kan worden

Deze petitie heeft helaas nog GEEN 40.000 geldige handtekeningen:

  • Er zijn 7.513 zijn met een leeg straatnaamveld (dus ongeldig).

  • Geen geboortedatum bij 7.496 (waarschijnlijk grotendeels dezelfden als lege straatnaammveld).

+Lees meer...

Dus ongeldig.

  • Er zijn er 12 geboren na 9 juli 1999 (jonger dan 18). (Helaas niet toegestaan)

  • Er zijn er 46 die geen geloofwaardig jaartal hebben gekozen voor hun geboortedatum. (Dus ongeldig)

De regels bij de petitie zijn duidelijk. Dit is een burgerinitiatief en MOET aan de wettelijke bepalingen voldoen.

In het kort: Er dient nog flink wat handtekeningen binnengehaald te worden!

Deel, deel en nog eens delen aub. Tekent u opnieuw bij twijfel of u al heeft getekend. Eventuele doublures halen we er wel uit. Als u hetzelfde e-mailadres gebruikt komt u vanzelf op uw eerdere ondertekening terug