U, de petitionaris

Nieuws

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Raadsadres aan de gemeenteraad Amsterdam

Beste ondertekenaar van de petitie "Geen industrialisering van de Surinamekade",

We willen je graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het tegenhouden van de bouw van steigers aan de Surinamekade.

Op 13 januari sloot de periode van bezwaar tegen de vergunning. Op dat moment waren er meer dan 40 bezwaren ingediend die meer dan 150 bewoners vertegenwoordigden.

+Lees meer...

Ook de petitie is als bezwaar ingediend en de ondertekenaars kregen de mogelijkheid om aan te geven of de ondertekening als bezwaar kon worden beschouwd of alleen als ondersteuning van de petitie.

We weten niet hoeveel van jullie van het maken van bezwaar gebruik gemaakt hebben. Maar het aantal bezwaren en ondertekenaars van de petitie hebben indruk gemaakt.

Het stadsdeel heeft de periode waarin door haar gereageerd kan worden op de bezwaren verlengd tot 12 weken. Er is nog geen datum bepaald voor een hoorzitting van de commissie van bezwaar.

Wel is een datum bepaald voor een extra informatieavond door Havenbedrijf. Dat zal op 17 februari zijn. De plaats is nog onbekend.

We hebben ook een raadsadres aan de gemeenteraad van Amsterdam gestuurd. Om twee redenen:

(1) bij de bepaling van het bestemmingsplan Houthavens in 2010 is een goed onderzoek geweest naar scheepvaartgeluid en er is met dit geluid op dezelfde wijze rekening gehouden als met verkeerslawaai en industrielawaai. Bij de bepaling van het bestemmingsplan Oostelijk Havengebied Noord (2013) is geen geluidsonderzoek gedaan naar scheepvaartlawaai terwijl de omstandigheden hier slechter zijn dan bij de Houthavens. Er is dus geen eenheid van beleid in Amsterdam

(2) de plannen van het Havenbedrijf doorkruizen voornemens in de Structuurvisie (2010) en de Watervisie (2015) van de gemeente Amsterdam. We vragen de stad om coördinerend op te treden en een goede afweging te maken tussen wonen en wateractiviteiten voor dit gebied.

We hebben het raadsadres ook gestuurd naar de wethouder verantwoordelijk voor het Havenbedrijf en naar de wethouder verantwoordelijk voor de Havenvisie. Het raadsadres is op te vragen via het email adres: surinamekade@gmail.com.

Met vriendelijke groet

Namens de werkgroep Surinamekade Gerrit Jan Zijlstra

Antwoord: klacht verwerkt en verhoord

Afgehandeld: de Reclame Code Commissie heeft de klacht verwerkt, de overtreder erop aangesproken en die heeft de gewraakte reclame veranderd..

delen op Facebook.

Dag mensen.

We kunnen dit nog meer promoten door elke dag 1x deze petitie te delen op Facebook. Twitter enz.

+Lees meer...

Nu 49 handtekeningen..ons bereik wordt daardoor groter.

Gr Dirk

Lees hier nog eens de brief naar de minister

Petitie wordt woensdag 3/2 overhandigd

Woensdag 3 februari om 10:00 uur zullen we de petitie met ondertekeningen aanbieden aan de burgemeester van Meppel..

01-02-2016 | Petitie Zeg 'ja' tegen het azc Meppel

Steun ons en koop een stukje dansvloer

In een korte tijd hebben wij 2350 ondertekeningen mogen ontvangen voor de petitie 'Nieuwe locatie Dansschool Wesseling'. Dat heeft ons enorm goed gedaan.

+Lees meer...

Met deze mail willen wij u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.

Sinds 2013 zijn wij bezig met een locatie aan de Buitenwatersloot in Delft, het voormalige pand van Naaktgeboren. Na een lange procedure en een afgewezen vergunningsaanvraag is het nu eindelijk gelukt om een vergunning te krijgen voor deze locatie. De gemeente heeft toestemming gegeven om er een dansschool te starten. Uw ondertekening heeft zeker bijgedragen door aandacht te vestigen op de hele situatie. Op dit moment bevinden wij ons in de bezwarenperiode, waarin belanghebbenden (omwonenden) bezwaar kunnen maken. Er zijn al bezwaren binnen gekomen, dus we zijn zeker nog niet klaar.

In de tussentijd zijn wij druk met de voorbereidingen, zodat wij bij groen licht zo snel mogelijk kunnen starten met de verbouwing. En hier hebben wij uw hulp bij nodig.

Hoe kunt u ons helpen? In de nieuwe dansschool wordt maar liefst 600 m2 aan parketvloer gelegd. Hiervoor is veel geld nodig en uw steun kunnen wij daarbij hard gebruiken. Met crowdfunding willen wij een deel van het geld bij elkaar krijgen. Binnenkort kunt u op deze website uw bijdrage leveren door één of meerdere meters dansvloer te ‘kopen’. Hoe meer geld wij ophalen, hoe meer geld wij overhouden om een mooie dansschool te maken. Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren leerlingen, oud-leerlingen, relaties, sympathisanten, collega’s en bedrijven.

Op www.vriendenvandansschoolwesseling.nl kunt u zien hoe u een bijdrage kunt leveren.

tjalk Luctor et Emergo en leuk YouTube filmpje

Beste ondertekenaars van de petitie, De mooie tjalk Luctor et Emergo liggend aan de Silodam te Amsterdam heeft een zelfde probleem met een niet overdraagbare ”speciale” ligplaatsvergunning. Voor dit zeilschip dreigt dus ook dat het op enig moment in de toekomst Amsterdam zal moeten verlaten.

+Lees meer...

Een handtekening voor de Rensiena is daarom vanaf nu ook een handtekening voor de Luctor et Emergo.
Zonder dat ik ervan wist, is er een leuk YouTube filmpje gemaakt. Kijk even op van Stirum TV/knooppunt/tjalk Rensiena.

Trouw over industrielobby tegen statiegeld "graag een onderzoek dat aantoont dat het te duur is"

Trouw had de primeur over de lobby van de industrie tegen statiegeld. Ze bestelden een onderzoek dat als uitkomst moest hebben dat statiegeld te duur is.

+Lees meer...

Het artikel is gratis terug te lezen op de website van Trouw.

30-01-2016 | Petitie Statiegeld op alles