U, de petitionaris

Nieuws

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Heerhugowaarder (25) start Petitie om Pokestops en Gyms te behouden

HEERHUGOWAARD Thomas van der Meer (25) is boos op de NS. Toen de Heerhugowaarder eerder deze week hoorde dat uit veiligheidsoverwegingen alle Pokestops en Pokegyms van stations worden verwijderd, besloot hij een petitie te starten.

Bron: http://www.rtvnh.nl/nieuws/189863/heerhugowaarder-25-start-petitie-voor-behoud-pokestops-op-stations.

De petitie is 11 augustus aan de voorzitter het NOC*NSF gezonden i.v.m. het kort geding van vandaag

Tekst van de brief aan de voorzitter van het NOC*NSF:

"Geachte heer Bolhuis,

Bijgaand treft u de petitie ‘Laat Yuri van Gelder terugkeren naar Rio en deelnemen aan zijn Olympische finale.’

De petitie is in twee dagen tijd ondertekend door 8100 mensen. Dit aantal is echter een momentopname.

+Lees meer...

Het aantal zal, wanneer u deze brief leest, mogelijk het aantal van 10.000 hebben bereikt.

De ondertekenaars zijn het oneens met het besluit van de sportkoepel NOC*NSF dat de heer Van Gelder naar huis is gestuurd omdat hij alcohol heeft genuttigd en het Olympisch dorp heeft verlaten. Zij vinden zijn uitsluiting van de Olympische Spelen een buitenproportioneel zware strafmaatregel. De ondertekenaars verzoeken u dan ook om de heer Van Gelder zo spoedig mogelijk terug te laten keren naar Rio de Janeiro zodat hij kan deelnemen aan de finale Ringen mannen die maandag 15 augustus 2016 om 19.00 uur plaats vindt te Rio de Janeiro.

Ik verzoek u mij zo spoedig een reactie te doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

J. Berkelaar, petitionaris"

Op naar 700 handtekeningen LeefbosWestland

Wij hebben inmiddels 500 handtekeningen op papier en daarnaast nu ruim 130 handtekeningen via petities.nl ontvangen. Dus 730 handtekeningen zijn binnen. Er zijn echter 1050 handtekeningen nodig, dus wij vragen iedereen te helpen dit te realiseren. Schakel uw netwerk in en vraag hen op petities.nl te tekenen. Ook schriftelijk kan nog steeds worden ingeleverd en ook een scan via de mail toesturen kan ook. Wij hopen tijdens de Naaldwijkse feesten en de Zomerbloemententoonstelling ook fysiek handtekeningen te kunnen verzamelen, maar daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wilt u helpen stuur dan een mail naar: bomenwestland@gmail.com Dank voor u hulp en steun.

Voor de goede orde: wij vragen geen geldelijke steun, want deze petitie dient om het plan in de gemeenteraad behandeld te krijgen, daarna zien we weer verder..

Yuri van Gelder schakelt advocaat Cor Hellingman in

10 augustus 2016 om 12:04

Het zou wel een prachtig sportverhaal zijn als we Yuri van Gelder alsnog in de finale zien.

Lees verder bij Quote.

Hexit website nu live

Onze website over de Hexit op www.hexit.nl staat nu ook online. Hier kan je alles lezen over waarom wij vinden dat de uitgang aan het Marie Heinekenplein prima is en niet voor de gevreesde overlast zal zorgen.

Wil je meer over de verfraaiing van het plein weten, lees hier alles over de verbouwing van het Marie Heinekenplein?.

nrc.nl: Klik, en weer door - Wat ziet een toerist die Nederland in één dag wil zien?

Wat ziet een toerist die Nederland in één dag wil zien? Hij sjeest langs Amsterdam, Rotterdam, Delft en Den Haag. En maar genieten.

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/08/klik-en-weer-door-a1515249 .

Denk ook aan uw buren en kennissen

Laat uw buren, vrienden en familie ook kennis nemen van de gevaren die de erfpachters bedreigen en vraag hen de petitie te tekenen en verder door te seinen.

Petitie is opgepakt door raadslid Alkmaar (OPA fractie)

Via de mail kreeg ik contact met mevrouw Dubois, raadslid van de OPA fractie in Alkmaar. Er zijn een aantal vragen gesteld middels art.

+Lees meer...

42 RoV aan het college. Tevens is de brief naar de redacties van de Alkmaarse Courant en de internetredactie van de Holland Media Combinatie gestuurd. Wellicht dat dit door de pers wordt opgepakt. Een samenvatting van de brief volgt hieronder.

"De OPA fractie wil het college inzake de honden losloopgebieden in Alkmaar, in het kader van art 42 RoV, de navolgende vragen stellen;

Bent u het met ons eens dat honden een veilig losloopgebied verdienen, hun baasjes betalen immers hondenbelasting, en hiervoor mag best een goede veilige gelegenheid gemaakt worden, waar honden niet alleen voor zichzelf, maar ook voor mensen een veilige speelplek hebben?

Kan het college toezeggen dat er nog voor het eind van 2016 een Inventarisatie van hondenlosloopgebieden en veiligheid gemaakt kan worden, en deze gegevens met de Raad te delen? Er zijn nl nogal wat honden losloopgebieden vlak bij fietspaden, en wegen (ook de provinciale wegen) waar honden zonder (hekwerk) enige moeite het verkeer kunnen hinderen, met alle gevolgen van dien.

A. Het hekwerk ter afrastering van het losloopgebied, als bedoeld in de petitie is gevaarlijk voor honden, zijn er meer van deze ‘fraaie’ hekwerken elders in de stad geplaatst op een honden losloop gebied te markeren?

B. zo ja, denkt het college op korte termijn maatregelen te treffen, zowel in de Rekerhout als elders in de stad?

In afwachting van uw antwoord.

Namens de OPA fractie"

Mijn dank voor de inzet van mevrouw Dubois