U, de petitionaris

Nieuws

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Landelijke bloedtest om te zien of in Nederland immuniteit tegen corona ontstaat

Met een nieuwe bloedtest gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het nieuwe coronavirus. Doel is om te achterhalen lees verder.

Geen verplaatsing tankstation naar De Zumpe

Een meerderheid van de gemeenteraad, inclusief coalitiepartijen D66 en GroenLinks, stemde donderdagavond 5 maart 2020 tegen de verplaatsing van een tankstation naar De Zumpe.

Bronnen: De Gelderlander, 5-3-2020 "Streep door verplaatsing tankstation naar De Zumpe" en Gemeenteraadsvergadering 5-3-2020, agendapunt 5 (video)

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Actie gelukt: meld je aan om op de hoogte te blijven van het vervolg

We beseffen dat iedereen nu vooral bezig is met het coronavirus. Wij ook.

+Lees meer...

Maar we willen wel graag onze actie netjes afronden.

En daarom zeggen we: bedankt voor uw hulp! Op 5 maart jongstleden zei de gemeenteraad van Doetinchem NEE tegen de komst van een tankstation met shop, carwash en stofzuigerinstallaties bij natuurgebied de Zumpe. Het was spannend, maar de gemeente is in dit dossier uiteindelijk ten halve gekeerd in plaats van ten hele gedwaald. En daar zijn we, op z'n Achterhoeks, 'onmundig' blij mee en de fracties die gehoor gaven aan onze oproep (D66, PvdA, GroenLinks, SP, Lokaal Belang Doetinchem) zeer erkentelijk voor.

Hoe nu verder?

In de loop van dit jaar willen we dit succes vieren door middel van een gezellige bijeenkomst, bv. een Zumpewandeling en/of -picknick. Ook blijven we de stappen die de gemeente de komende tijd gaat zetten op de voet volgen.

Wilt u daarom eventueel op onze website www.bescherm-de-zumpe.nl uw mailadres achterlaten? Dan kunnen we u op de hoogte houden en t.z.t. uitnodigen voor een Zumpewandeling en/of -picknick.

Nogmaals hartelijk dank, en we houden hopelijk contact!

Namens de werkgroep 'Bescherm de Zumpe'

Gerrit Jan en Jeroen

PS op www.bescherm-de-zumpe.nl vindt u een uitgebreidere reactie op het raadsbesluit en de gevoerde discussie in de gemeenteraad.

EINDE REACTIE

Geen eindexamens in Groot-Brittanië

De Britse minister van onderwijs zei dit vandaag in het parlement. Boris Johnson voegde er later aan toe dat de leerlingen hoe dan ook een kwalificatiebewijs krijgen, maar dat hij nog niet weet hoe en wanneer.

.

Uitstel en mogelijk afstel van Abitur in Duitse deelstaten

De Berliner Morgenpost bericht over uitstel van het Abitur in Beieren, en overleg in Nordrhein-Westfalen over vergelijkbare maatregelen of zelfs afstel. .

Brief aan het college van B&W

Allereerst nogmaals mijn oprechte dank voor uw steun voor mijn petitie! Dat geeft de burger moed, want het verhaal is nog steeds niet afgelopen!

Vandaag is een brief aan het college van B&W van gemeente Epe verzonden. Hieronder kunt u de volledige tekst lezen.

+Lees meer...

Mijn oproep aan u blijft: blijf de berichten van deze petitie zoveel mogelijk delen, want hoe meer mensen er van horen hoe meer mensen hun steun kunnen uitspreken, en alle hulp is meer dan welkom!

Tekst van de brief: Geacht college, Namens een groot deel van de bevolking bericht ik u, dat zij een petitie ondertekend hebben waarin gesteld wordt dat de Kiosk deel moet uitmaken van de plannen over de herinrichting van de Hertenkamp. Ondanks diverse voorstellen mijnerzijds om bij de plannen van de herinrichting betrokken te worden ben ik keer op keer gepasseerd. Bij de planinvulling wil ik graag een betrokken partner worden. Gaarne verzoek ik u met klem namens nu al ruim 2400 sympathisanten een besluit te nemen waarin de plannen voor de kiosk onderdeel gaan uitmaken van het te voeren herinrichtingsplan. Tot nader overleg ben ik graag bereid. Uw nadere besluitvorming afwachtend verblijf ik met de meeste hoogachting.

John van Barneveld

Onderteken de petitie, help de samenleving zodat we SAMEN eten genoeg hebben

Hart van Nederland helpt mij om meer bekendheid te geven en hopelijk komen er restricties, maatregelen en kan iedereen weer boodschappen doen! Denk aan mensen die een minima inkomen hebben, afhankelijk zijn van de voedselbank die niet meer uitgiftes doet en nu ook bot vangen in de supermarkt!! REGERING DOE ER WAT AAN!!!.

18-03-2020 | Petitie Stop het hamsteren

Het eindexamen in Frankrijk

Steunmaatregelen en veranderingen in de wereld

Zoals u weet zijn er gisteren verschillende steunmaatregelen door het kabinet aangekondigd. Veel van de 'drivers' achter deze petitie zijn hierin in meer of mindere mate vertegenwoordigd.

+Lees meer...

De belangrijkste boodschap van deze petitie hoorde ik gelukkig wel terugkomen; Voor elke Nederlander zal er gezorgd worden en altijd geprobeerd worden een inkomen te behouden.

Ik heb getwijfeld om deze petitie nu te sluiten maar heb besloten dat niet te doen vanwege twee redenen:

  1. Ik heb nog geen sluitende maatregelen gevonden zien worden voor werknemers met een 0-urencontract; studenten; seizoenswerkers etc. Krijgen ook zij een inkomensgarantie van de overheid?

  2. Een uitdraai van alle personen die deze petitie hebben getekend zal uiteindelijk overlegd worden naar de betrokken ministeries als blijk van waardering voor de genomen maatregelen en uitgezette acties.

Tegelijkertijd denk ik eraan een nieuwe actie te starten om een 'applausmoment' voor de bestuurders van ons land te organiseren. Naast medewerkers van de zorg, transport, IT en nog vele andere sectoren zien we dat Nederland - ook in deze nare en onzekere tijd - goed bestuurd wordt en blijft worden.

Dank voor uw inzet.