U, de petitionaris

Nieuws

Voor €10 een aanbeveling voor uw petitie

Op de voorpagina verschijnen alleen petities die nu populair zijn. Voor €10 kunt u een aanbeveling kopen via dit betaalverzoek die onderaan elke pagina verschijnt. Zoekmachines kunnen de petitie dan ook beter terugvinden. Mailt u ook even naar webmaster@petities.nl welke tekst u er als aanbeveling wil zien? Scan of klik voor een betaalverzoek van €10.

qr-code

29-12-2020

Nieuws

Groot nieuws, we hebben een petitie .

13-01-2021 | Petitie stop laszlo

Het kan dus wel vaccineren met pfizer!

Het Amerikaanse bedrijf Moderna leverde hun eerste partij coronavaccins geleverd aan Nederland. De lading werd met een vrachtwagen bezorgd bij het bedrijf Movianto in Oss.

+Lees meer...

Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU is goedgekeurd om te worden ingezet tegen het coronavirus. PREMIUM Het Amerikaanse bedrijf Moderna leverde hun eerste partij coronavaccins geleverd aan Nederland. De lading werd met een vrachtwagen bezorgd bij het bedrijf Movianto in Oss. Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU is goedgekeurd om te worden ingezet tegen het coronavirus. © ANP Onderzoekers TU Eindhoven: Doe vaccinaties thuis of in de wijk; mobiele teams met koelwagens werken sneller en veiliger In plaats van iedereen naar een vaccinlocatie laten komen, moeten mensen ook thuis of in hun eigen wijk gevaccineerd worden, zeggen onderzoekers van de TU/e. Volgens hen levert thuisprikken veel voordelen op, bijvoorbeeld omdat mensen niet meer hoeven te reizen naar een vaccinlocatie van de GGD.

Jurriaan Nolles 12-01-21, 16:07 Bron: ED 17 2 Willem van Jaarsveld, onderzoeker van de TU/e, spreekt over een medisch team dat wijken en straten binnen moet rijden. Op locatie zou dan een tent neergezet moeten worden, waar mensen worden geprikt. Of verpleegkundigen zouden zo zelfs in huis kunnen vaccineren.

,,Met zo’n honderd mobiele medische teams, gecombineerd met koeltransport en bestaand uit vier tot tien ‘prikkers’ en ondersteunende staf, kunnen de vaccins vrijwel zonder verliezen worden toegediend’’, zegt Van Jaarsveld.

Pakketbezorging Om grote aantallen burgers op deze manier te vaccineren, klinkt als een enorme operatie, maar Van Jaarsveld denkt dat het mogelijk is. ,,We hebben de laatste jaren ontzettend veel ervaring opgedaan met bijvoorbeeld pakketbezorging. We weten hoe we het efficiëntst door een wijk moeten rijden. En koeltransport, dat aan de juiste specificaties voldoet is in Nederland ruim voorhanden, en we hebben voldoende logistieke partijen om mee samen te werken.’’

In de aanpak zouden de teams maximaal 1500 vaccins bij zich hebben. ,,Ik schat de waarde in op zo'n 25000 euro. Dus er zou misschien beveiliging moeten zijn, maar ik denk niet dat een politie-escorte noodzakelijk is.‘’

We hebben voldoende logistieke partijen om mee samen te werken

Willem van Jaarsveld Volgens Van Jaarsveld gaat het RIVM er vanuit dat bij kleinschalige distributie via huisartsen 10 procent van het vaccin verloren gaat. Met de aanpak die Van Jaarsveld voorstelt is dat verlies veel kleiner: hooguit 1 procent. ,,Met mobiele teams en roterende bemensing kun je namelijk vrijwel continu doorwerken; de restvoorraad is daardoor verwaarloosbaar.”

Het thuisprikken moet het voor mensen makkelijker maken om zich te laten vaccineren, bijvoorbeeld omdat ze niet hoeven te reizen met het openbaar vervoer. Bovendien kan het de druk op de GGD’s verlagen. ,,We denken dat mensen hun inenting minder vaak zullen uitstellen, omdat het bij deze aanpak heel dicht bij hun eigen huis plaatsvindt. Bovendien bespaart het veel reisbewegingen.’’

-70 graden Celsius Van Jaarsveld maakt samen met een aantal collega’s onderdeel uit van een onderzoeksgroep, die zich heeft gespecialiseerd in onder meer logistiek van verse en gekoelde producten en voorraadbeheer. Van Jaarsveld doet bovendien meerdere jaren onderzoek naar vaccinatielogistiek.

Willem van Jaarsveld Willem van Jaarsveld © TU/e Op dit moment wordt nog alleen gebruikt gemaakt van het vaccin van Pfizer , dat als eerste werd goedgekeurd in Europa. Tot nu zijn meer dan 30 duizend cruciale medewerkers uit de ziekenhuizen ingeënt. Er is ook gestart met de inenting van verpleeghuis medewerkers.

Dat is veelal gebeurd met een vaccin dat moet worden bewaard bij -70 graden Celsius. Volgens Van Jaarsveld hoeven zelfs dergelijke beperkingen niet uit te maken. ,,Als je de bijsluiter bestudeert heeft die -70 graden heeft alleen betrekking op het aanvoerproces tot en met de opslag. Omdat het vaccin tot vijf dagen bij koelkasttemperatuur bewaard kan worden, zou de distributie volgens hem prima via regulier koeltransport kunnen plaatsvinden.’’

In het begin van het vaccinatieprogramma worden honderden of duizenden mensen per week ingeënt, maar als steeds meer fabrikanten hun vaccin gereed hebben, wordt dat aantal flink opgevoerd. Volgens Van Jaarsveld gaat het dan om misschien wel een miljoen vaccins per week.

© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden

Verbied Omegle

Ik vindt dat Omegle verwijderd moet worden om dat er viezerikken op zitten ik vindt dit niet meer normaal!!!.

12-01-2021 | Petitie Verbied Omegle

Mailing o.m. naar NVJ

Er is vandaag 12 jan 2021 een mailing gestuurd naar o.m. de NVJ..

Toelichting bij verklaring niet tekenen

12 januari 2021

Beste collega’s,

Het afgelopen jaar hebben we als actiecomité diverse gesprekken gevoerd op advies van Rinnooy Kan met werkgevers/ bonden/ beroepsgroep om tot een gezamenlijke verklaring te komen, waarvan 16 december het laatste overleg heeft plaatsgevonden naar aanleiding van onze mail van 3 december waarin wij aangaven niet akkoord te gaan met de opgestelde conceptverklaring.

Tijdens het overleg bleek dat er geen enkele ruimte was met name van de kant van de werkgevers voor ook maar enige aanpassing van de verklaring.

De beroepsgroep heeft zich vorig jaar ondubbelzinnig uitgesproken tegen de koers die al vooruitlopend op de invoering van wet Big2 was ingezet, namelijk functiedifferentiatie alleen gebaseerd op de initiële diploma’s die soms decennia geleden behaald zijn en de degradatie van alle verpleegkundigen die niet volgens het nieuwe BN2020 curriculum zijn opgeleid. Na afblazen van de wet blijkt dat veel werkgevers “gewoon” op de ingeslagen weg doorgaan nu zelfs zonder overgangsregeling of maatwerktrajecten.

Onder de noemer functiedifferentiatie wordt alsnog mbo-hbo differentiatie ingevoerd; waarbij BN2020 als leidend wordt gezien en kennis ervaring en competenties geen enkele rol spelen.

Ook ontbreekt erkenning op hbo niveau van de inservice opgeleide verpleegkundigen ondanks het feit dat na overleg met VWS, OCW en SBB duidelijk is geworden dat de zogenaamde beoordeling op mbo niveau van de inservice opleiding door SBB geen beoordeling is geweest én dat deugdelijke onderbouwing ontbreekt.

De verklaring is door het ontbreken van eenduidige kaders/voorwaarden algemeen en multi- interpretabel waardoor het júist een vrijbrief kan zijn voor werkgevers om de al ingeslagen weg te vervolgen met alle gevolgen van dien.

Weliswaar biedt de verklaring de mogelijkheid om hier actie tegen te ondernemen maar zorgt er ook voor dat verpleegkundigen nog steeds niet weten waar zij op dit moment aan toe zijn en maakt hen afhankelijk van de inzet en het functioneren van organen zoals OR, VAR en stafconvent.

+Lees meer...

Daarnaast zal het leiden tot grote lokale verschillen en de onrust die onder verpleegkundigen bestaat niet wegnemen.

Wij hebben daarom besloten om definitief niet akkoord te gaan en deze verklaring niet te ondertekenen.

Hoe nu verder?

De andere betrokken partijen: vakbonden, werkgevers en Venvn hebben de verklaring (pdf) wel ondertekend. De vakbonden geven aan dat deze verklaring voor hen voldoende waarborgen geeft om in te kunnen grijpen wanneer een werkgever de genoemde uitgangspunten niet naleeft.

De bal ligt nu dus weer bij ons de verpleegkundigen; of eigenlijk bij JOU !!!! Na afblazen van Wet Big 2 is functiedifferentiatie een lokale aangelegenheid. Het is dus belangrijk om een vinger aan de pols te houden ten aanzien van het beleid dat je werkgever voert. Maak gebruik van je zeggenschap mogelijkheden. Wanneer je werkgever functiedifferentiatie wil invoeren alleen gebaseerd op initieel diploma, zonder te kijken naar competenties, bekwaamheden, ervaring, talenten, wensen, ambities, motivatie kom dan direct in actie! Neem contact op met de OR en de vakbond en wijs op de inhoud van de verklaring! Mail desgewenst het actiecomité voor advies.

Mobiliseer collega’s maak op alle manieren duidelijk dat draagvlak ontbreekt; samen sta je sterk!

Het actiecomité BIG 2 in de overgang

Mailadres: dww2018@hotmail.com

Opnieuw reactie van lid Koninklijk Huis

Mr. Pieter van Vollenhoven laat opnieuw van zich horen in het Soestdijkdebat.

+Lees meer...

Liet hij eerder al weten het standpunt van zijn vrouw en schoonzus Irene, te weten dat het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein teruggegeven moet worden aan de natuur, te delen, nu geeft hij opnieuw aan dat er niet kritisch genoeg met dit soort omgevingen kan worden omgegaan. Een standpunt dat wij graag delen!

Treffende tekening Frank Muntjewerf in de Gooi en Eemlander

Open brief van Boekbond-directeur

Directeur Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. schrijft een open brief over het openen van de boekhandels en dit onderwerp was ook op Radio 1..

12-01-2021 | Petitie Boekhandels zijn essentieel

Persbericht: “Beschouw verspreiding van lectuur als essentieel en laat boekwinkels hun deuren weer openen”

In een dringende oproep aan Mona Keijzer legt Audax uit waarom met het sluiten van de boekwinkels sprake is van oneerlijke concurrentie en zelfs het hele lectuurstelsel op de lange termijn in gevaar komt. Juist in een tijd waarin boeken, tijdschriften en kranten zo'n belangrijke rol spelen voor zowel meningsvorming als ontspanning van de geest dienen deze op laagdrempelige wijze beschikbaar te zijn.

.

12-01-2021 | Petitie Boekhandels zijn essentieel