U, de petitionaris

Nieuws

Voor €10 een aanbeveling voor uw petitie

Op de voorpagina verschijnen alleen petities die nu populair zijn. Voor €10 kunt u een aanbeveling kopen via dit betaalverzoek die onderaan elke pagina verschijnt. Zoekmachines kunnen de petitie dan ook beter terugvinden. Mailt u ook even naar webmaster@petities.nl welke tekst u er als aanbeveling wil zien? Scan of klik voor een betaalverzoek van €10.

qr-code

Kleine lettertjes: Elke advertentie wordt verkocht voor €10 inclusief btw en wordt zonder algoritme of andere versterking minstens een dag aangeboden aan alle bezoekers van Petities.nl met een link in de footer onderaan elke pagina en iets uitgebreider onderaan de voorpagina. Als u bezwaar wilt maken over deze uiting van politieke reclame dan kunt u dat melden bij de webmaster. De privacy van de adverteerder wordt daarbij beschermd.

29-12-2020

QR code crowdfunding

Beste Allemaal,

Hartelijk dank aan de ondertekenaars die reeds financieel hebben bijgedragen, echt geweldig!

Wij begrijpen dat er problemen zijn met het gebruik van de tikkie, heel vervelend, excuses voor het ongemak.

Mocht u hier last van hebben dan stellen we het op prijs indien u op de ouderwetse manier een bedrag kunt overmaken. U kunt dit doen op rekeningnummer IBAN NL09 ABNA 0131 4903 97 tav JHAM Rueb-Moonen inzake Crowdfunding fietspad Schouwweg Noord

Wij blijven de komende dagen in gesprek met de wethouder en de gemeenteraad.

We hopen snel met nieuws bij u terug te komen.

Met vriendelijke groet,

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord.

Nederlandse zorg op nummer 1

Wij zijn One-issue partij AVZ, we komen op voor de prioriteiten binnen de zorg: Loons verhoging, werkdruk verlaging en organisatie van de bedrijfsvoering. We zijn bezig met een petitie om onze Ideeën waar te maken. Bent u het eens met onze standpunten? Steun ons door middel van het ondertekenen van onze online petitie..

23-02-2024 | Petitie Geef aandacht aan de zorgsector

Fietspad Schouwweg-Noord en gesprekken gemeente

Hierbij een update over de ontwikkelingen omtrent de uitvoering van de motie van 19 december 2023 die naar aanleiding van de ingediende petitie behoud fietspad Schouwweg-Noord werd aangenomen. Op 6 februari jongstleden vond een eerste ontmoeting met de gemeente plaats onder leiding van een communicatiebureau.

+Lees meer...

Helaas liet de opzet van de avond geen ruimte voor een diepgaand gesprek, gezien de korte tijd en het grote aantal deelnemers. Wij vonden dit heel jammer.

Als reactie hierop spraken op 12 februari jongstleden een expert en ondergetekende in, tijdens de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving. Om de gesprekken met de gemeente goed voor te bereiden hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende experts, die ons adviseren en begeleiden tegen betaling.

Op 14 februari vond een tweede gesprek met de gemeente in klein comité plaats. Onze voorgestelde alternatieven om het fietspad te behouden zijn vooralsnog afgewezen.

De strijd is nog niet gestreden en wij starten een crowdfunding om (een deel van de) gemaakte kosten van de ingehuurde expertise te financieren. Indien de helft van de petitionarissen ieder €10 bijdraagt dan hebben we hopelijk genoeg om onze adviseurs te betalen.

Bij voorbaat dank voor uw steun, bij vragen zijn wij bereikbaar via behoudfietspadschouwwegnoord@gmail.com.

IBAN NL09 ABNA 0131490397 JHAM Rueb-Moonen inzake crowdfunding fietspad SN

Wij hopen spoedig meer nieuws voor u te hebben!

Met vriendelijke groet,

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord behoudfietspadschouwwegnoord@gmail.com

Zaterdag 24 februari dit onderwerp rond 10.00op de lokale radio

Petitie-aanbieding dinsdag 05 maart 2024

De petitie 'Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa', wordt een beetje tot verrassing van de petitionaris, op dinsdag 05 maart 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer in het Tweede Kamergebouw (de tijdelijke locatie), tussen 13:15 en 13:30 uur. Belangstellenden / ondersteuners van deze petitie die daar bij willen zijn kunnen zich melden bij de petitionaris.

+Lees meer...

Het aantal plekken is beperkt (8 - 1 = 7).

De Westkrant: Poep en ratten: hondenpad bij kinderdagverblijf Westerpark wordt verplaatst

De verplaatsing van het hondenpad bij kinderdagverblijf Billie in het Westerpark is een stap dichterbij gekomen. Het dagelijks bestuur van stadsdeel West wil 75.000 euro uittrekken om het pad verder af te leggen van de speelplek van Billie.

+Lees meer...

De entree van (...) lees verder

Delen de petitie

Zoveel mogelijk laat ze de bar code foto scannen .

21-02-2024 | Petitie Open Lelystad Airport