U, de petitionaris

Nieuws

Voor €10 een aanbeveling voor uw petitie

Op de voorpagina verschijnen alleen petities die nu populair zijn. Voor €10 kunt u een aanbeveling kopen via dit betaalverzoek die onderaan elke pagina verschijnt. Zoekmachines kunnen de petitie dan ook beter terugvinden. Mailt u ook even naar webmaster@petities.nl welke tekst u er als aanbeveling wil zien? Scan of klik voor een betaalverzoek van €10.

qr-code

29-12-2020

IZ Zon zonnepanelen park 15 april weer in de gemeenteraad

Op 15 april 2021 gaat de commissie Openbare Ruimte van de gemeente De Bilt als voorbereiding op de komende gemeenteraad weer spreken over het onderwerp Afgeven Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Kon. Wilhelminaweg.

+Lees meer...

Op de webpagina https://debilt.raadsinformatie.nl/vergadering/800122/Commissie%20Openbare%20Ruimte%20%2015-04-2021 ziet u het onderwerp als agendapunt 5 staan.

Vanaf 19.00 uur kan er ingesproken worden. Hiervoor krijgt iedere burger 3 minuten de tijd om de commissie toe te spreken. Inschrijven hiervoor kan tot 15 april via het e-mail adres: raadsgriffie@debilt.nl. Geef even uw naam op en eventueel namens welke organisatie u spreekt.

Kabinet doet onderzoek naar rouwverlof

Er loopt een aanbestedingsopdracht voor een onderzoek naar rouw op de werkvloer. Rouwverlof na een miskraam of doodgeboren kindje wordt ook meegenomen.

+Lees meer...

Helemaal geweldig. Echter er dient ook rouwverlof te komen voor ALLE ouders die met de dood binnen het gezin te maken hebben.

De minister beweegt!

Op zijn persconferentie hield Hugo de Jonge veel slagen om de arm ('zo ver zijn wij nog lang niet'), maar sloot hij toch niet uit dat er een moment komt dat 60-minners zelf mogen kiezen of ze AstraZeneca willen.

Dat moment kon wel eens sneller komen dan De Jonge denkt, als vele 60-plussers opeens in paniek AstraZeneca gaan weigeren.

Hoe dan ook: hij beweegt de goede kant op..

13-04-2021 | Petitie Stop de vaccinatiestop

De politiek beweegt!

PvdA en D66 willen 60-minners zelf laten kiezen over AstraZeneca.

https://nos.nl/l/2376527#UPDATE-container-52414305.

13-04-2021 | Petitie Stop de vaccinatiestop

De Gezondheidsraad beweegt!

Marc Bonten (lid van de Gezondheidsraad) twittert: 'Met het nieuws uit de VS mbt #janssenvaccine moeten we hopen dat er snel een duidelijk risicoprofiel bepaald kan worden voor deze bijwerking, specifieker dan iedereen <60 jr (en dat de bijwerking bij anderen idd heeeeel zeldzaam is).'

https://twitter.com/MarcBonten/status/1381943464590508038?s=20

Hij zegt hier feitelijk: we moesten toch nog maar eens kritisch naar die grens van 60 jaar kijken.

Graag!.

13-04-2021 | Petitie Stop de vaccinatiestop

Petitie ingediend, hoogbouwonderzoek Aarhof en alternatief plan op de website!

Beste medestanders,

Gisteren hebben wij de petitie, die jullie allen hebben ondertekend, ingediend bij de Gemeente Alphen aan den Rijn. Morgen, 14 april, is het vervolg op de raadscommissievergadering t.b.v.

+Lees meer...

de herontwikkeling van De Aarhof en hierbij zal de petitie (i.v.m. corona) ook digitaal (om 19:55 stipt) officieel worden aangeboden.

In de tussentijd hebben wij niet stilgezeten: 1. Wij hebben een nieuwe alternatief plan voor De Aarhof ingediend en op onze website gezet. Hierin, in combinatie met de brief die wij naar de Raad hebben gestuurd (zeker lezen; zie 'Documenten'), tonen wij aan dat er (zelfs) meer betaalbare woningen mogelijkheid zijn zonder de twee hoge torens. Het gehele plan is op onze website terug te vinden.

  1. Wij hebben een gerenommeerd bureau ingeschakeld om de hoogbouweffecten te onderzoeken bij de voorgestelde torens. Een groot bestand, maar zeker waard om alle dikgedrukte conclusies te lezen! Ook dit is terug te vinden op onze website bij 'Documenten'.

Wij willen u nogmaals bedanken voor uw steun. Alle handtekeningen dragen bij aan de versterking van ons standpunt "Géén hoge HAL-torens in Alphens centrumhart".

Live de raadscommissievergadering volgen? Deze start morgen 14 april om 19:55. Ga naar: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/67365d8e-46e6-497c-93ec-a8fec1da3b2a Hier kunt u ook alle stukken doorlezen. Wederom erg veel en helaas ook door elkaar gezet, maar zeker de moeite waard.

Dank u!

Hartelijke groet,

Anja van der Toorn De Stem van Alphen

Mieke Conijn (Kunstenlab) spreekt op 24 maart de Gemeenteraad van Deventer toe:

Ik richt me tot u als directeur van Kunstenlab. Kunstenlab voert in gemeentelijke opdracht het atelierbeleid in Deventer uit.

De aanleiding is het ontwikkelperspectief dat voorligt voor de Van Hetenstraat (nummer 59 - redactie).

+Lees meer...

(...) Een optimistisch plan waarbij voorzien wordt in de grote behoefte aan extra woningen. (...) Met als doel een inclusieve wijk. (...) En kunstenaars dragen bij aan die inclusiviteit. Helaas lezen we (ook - redactie) dat (zij - redactie) moeten vertrekken en (dat - redactie) er voor hen elders in de stad naar alternatieve huisvesting wordt gezocht. En daarom sta ik hier met een dubbel gevoel: (...) Deze 23 kunstenaars zijn hier 9 jaar geleden neergestreken nadat de meesten van hen het geliefde (Nieuw - redactie) Rollecate hebben moeten verlaten. En een aantal van hen ook de Houtmarkt, lang daarvoor. Nu moeten zij opnieuw het veld ruimen omdat een andere invulling, en andere bewoners blijkbaar belangrijker worden gevonden. Hoe inclusief zijn we dan?

(...) Elke verhuizing kost tijd, energie én geld die niet in het eigen werk gestoken kan worden. Dat is niet erg als je daar zelf voor kiest, maar als je tot verhuizen gedwongen wordt, is het een heel ander verhaal. (...) Kunstenaars (hebben) weinig keuze; de prijzen van vastgoed stijgen nog steeds gigantisch, waardoor deze met name voor de onderkant van de markt onbetaalbaar worden. Zoals u ongetwijfeld bekend is, behoren kunstenaars tot de zwaarst onderbetaalde beroepsgroepen in het land, alle ambities van Fair Pay ten spijt. En het maakt deze boodschap extra zuur in een tijd waarin cultuurmakers zwaar getroffen zijn door corona.

Er zit me nog wat anders dwars: ruim een jaar geleden ontvingen de kunstenaars en wij een eerste signaal over de mogelijke ontwikkeling van het gebouw. En vanaf dat moment hebben wij ons als Kunstenlab diverse malen aangeboden, (bij -redactie) meerdere ambtenaren; om mee te denken en mee te praten. Helaas is dit steeds afgehouden en nu ligt (deze brief - redactie) op de mat. Dat is geen communicatie, maar een eenzijdige mededeling.

We zien dit als een gemiste kans, omdat we verwachtten dat inmiddels wel duidelijk is wat de meerwaarde van kunstenaars is in dit soort ontwikkelingen. Niet alleen in denkkracht. Sterker nog: in het kader van vastgoedbeleid hebben kunstenaars ook een economische functie. Kijk naar het Havenkwartier waar dankzij onder meer pionierende kunstenaars een levendige, aantrekkelijke en inmiddels erg populaire wijk is ontstaan. Met sterk gestegen grondprijzen waarvan iedereen profiteert, …. met uitzondering van die kunstenaar die het niet langer kan betalen. Kunstenaars als opwarmers van de grond, aan de rafelranden van de stad…

Gelukkig bent u goed op de hoogte van de meerwaarde van cultuur én makers voor het leefklimaat. Dat wordt keer op keer bevestigd in door uw raad vastgestelde economische visies en cultuurvisies. En dit inzicht wordt breed gedeeld door regio, provincie en rijk. Er is echter wel wat voor nodig om hen in de stad te houden (...). Zeker voor steden als Deventer waar geen (kunstacademie - redactie) is, (en - redactie) er dus geen natuurlijke instroom is.

Wat is er nodig? Een goed cultuurbeleid, met maatwerk voor de schaal en het profiel van de stad. En fysieke ruimte om te (werken -redactie): het hebben van goede, betaalbare (werkruimten - redactie), met differentiatie op gebied van huurprijzen en voorzieningen, is daarin een hele belangrijke knop om aan te draaien. Wat contraproductief is voor het aantrekken en behouden van makers, is het afstoten van goed functionerende studios. En dat is wat er nu dreigt te gebeuren. Het lijkt erop alsof we niets leren.

(...) Het liefste zou ik pleiten voor behoud van Panta Rhei als ateliergebouw (...). Wat vraag ik u (verder - redactie)?

  • Maak kunstenaars niet tot speelbal; neem ze serieus, in een eerlijk gesprek, luister en kijk naar wat er mogelijk is;

  • Neem een echte verantwoordelijkheid tegenover makers: zij dragen bij aan die inclusieve samenleving die u nastreeft;

  • Onderzoek bijvoorbeeld Huurkoop als optie; een investering in geld, betrokkenheid, aarden op een plek levert wat op. En daardoor wordt een eigen vaste plek misschien ook voor hen mogelijk;

  • (...) Verdrijf kunstenaars niet naar de randen van de stad;

  • (...) En realiseer u dat er eigenlijk meer nodig om uw eigen ambities waar te maken.

Geachte raad: Zullen we nu een keer anders doen?

Lees het hele document op: https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9934290/1

Deventer Post

Studio’s Van Hetenstraat niet slopen. Petitie van buurtbewoners, huurders en medestanders di 13 apr 2021

Deventer - De oude schoolgebouwen aan de Van Hetenstraat en de Dorrestraat worden gesloopt als het aan het College van B&W van Deventer ligt. Er moeten nieuwe flats en woningen komen.

+Lees meer...

Dit plan legt het college van B&W voor aan de gemeenteraad ter beoordeling. In voorgaande jaren is al een ander deel van het oude en vertrouwde Tuindorp gesloopt.

Het Panta Rhei schoolgebouw aan de Van Hetenstraat geeft de straat haar ruime en statige aanblik. De monumentale lindebomen en de plantsoenen voor het gebouw geven ruimte en lucht. Om te wandelen, te spelen en om de hond uit te laten. Bovendien wordt het gebouw duurzaam beheerd met werkplekken voor kunstenaars en creatieve beroepen. Deze maken van Deventer een aantrekkelijke stad om in te wonen. Er zijn creatieve cursussen, tentoonstellingen, lezingen en creatieve therapie vanuit de WMO. Er wordt illustratie, ontwerp en fotografie verzorgd voor verschillende opdrachtgevers, maar ook educatieve projecten voor het voortgezet en primair onderwijs.

Een werkgroep is daarom een petitie gestart om het Panta Rhei studiogebouw te behouden. Deze wordt ook aangeboden aan de gemeenteraad. Door de coronacrisis zijn de kunstenaars en creatieve beroepen al hard geraakt. Ze vallen meest buiten de corona-steunpakketten en hebben geen reserves. Door hun werkplekken hier te behouden kunnen ze tóch verder, en blijft het culturele aanbod voor Deventer en omstreken behouden.

,,Als lezer van deze krant kunt u zelf meehelpen het mooie schoolgebouw met zijn monumentale linden en de werkplekken voor kunstenaars en creatieve beroepen te behouden. Dat kan door de petitie mede te ondertekenen. Dit kan ook anoniem: Ga naar: petities.nl en tik daar in de zoekbalk: Panta Rhei Van Hetenstraat. U kunt aanvinken dat uw naam wel zichtbaar wordt op de petitie, maar als u dat niet doet blijft u gewoon anoniem. Uw e-mail adres wordt sowieso NOOIT zichtbaar op de petitie. Dit is alleen nodig om uw ondertekening te checken. U krijgt namelijk een mailtje met een link om te bewijzen dat u echt bestaat. Stuur vervolgens de petitie ook door naar uw buren, uw kennissen of collega’s, en uw familie. Of attendeer hen erop door erover te vertellen", aldus de actiegroep.

Lees het artikel op: https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/1058445/studio-s-van-hetenstraat-niet-slopen-petitie-van-buurtbewoners-