U, de petitionaris

Nieuws

Verbeter wetgeving aanpak seksuele intimidatie: ratificeer ILO Verdrag (C190)

De petitionaris van de petitie Verbeter wetgeving aanpak seksuele intimidatie: ratificeer ILO Verdrag (C190) vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Vandaag in alle kranten verschenen, op de voorpagina van de Volkskrant, op de radio... "

ratificeeriloverdrag.petities.nl

"Nodig anderen ook uit te ondertekenen!"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

27-01-2022

Artikel nu.nl "overleg staatssecretaris babymelkpoeder"

http://www.nu.nl/economie/3416527/overleg-staatssecretaris-babymelkpoeder.html.

07-05-2013 | Petitie Babymelk altijd beschikbaar

Nieuwsblad De Kaap over ludieke actie in #Maarn

Nieuwsblad De Kaap 7 mei 2013 MAARN - In het holst van de koninginnenacht werd het Gedenk-PLUS-teken geplaatst bij de dodenakker van Maarn. Vorige week werd met inwoners kort stil gestaan bij het gemis van een leefbaar centrum en de wens Maarn weer een kloppend hart te geven, in ieder geval door terugkomst van de Plus.,,Het gedenkteken biedt eenieder de mogelijkheid, nog meer bloemetjes te plaatsen en een condoléancekaart aan het hek te hangen, zo mogelijk met ideeën aan het adres van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om het centrum te laten herleven", aldus initiatiefnemers Guus Ficke en Lidy Kortenoever in een persbericht. De bezorgde Maarnaren vervolgen: ,,Hoe meer zielen er voorts mee tekenen op urlhttp://maarnleefbaar.petities.nl , hoe beter de urgentie tot wederopstanding van een levendig centrum onder de aandacht komt.

+Lees meer...

De petitie zal binnen afzienbare tijd op originele wijze aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden gepresenteerd." Zie hier de foto's bij het artikel en de reacties: http://www.nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/ludiekgedenktekenternagedachtenisaandeplus_45887906.html

07-05-2013 | Petitie Houd Maarn/Maarsbergen leefbaar

Zorgbelang Nederland: Burgerinitiatief voor ‘bijsluiter’ bij operaties

http://www.zorgbelang-nederland.nl/nieuws/bekijk/?iid=5993   Burgerinitiatief voor ‘bijsluiter’ bij operaties Behandelaars moeten verplicht worden om patiënten schriftelijk te informeren over operatieve ingrepen. Dat bepleit consumentenprogramma Radar.

+Lees meer...

Het consumentenprogramma hoopt het onderwerp door middel van een burgerinitiatief op de politieke agenda te krijgen. Volgens Radar is het onbegrijpelijk dat consumenten bij de aankoop van medicijnen standaard een schriftelijke uitleg krijgen, terwijl ze het bij een operatieve ingreep moeten doen met mondelinge uitleg van de behandelaars. Artsen zijn weliswaar wettelijk verplicht patiënten te informeren over de ingreep, de te verwachten gevolgen en risico’s en de andere methoden van behandeling, maar het is nu niet voldoende duidelijk en controleerbaar of dit ook gebeurt, vindt Tros Radar. Bovendien blijken patiënten vaak niet in staat om alle informatie die in de behandelkamer wordt gedeeld ook daadwerkelijk te bevatten. Heroverwegen Patiënten weten zodoende niet of nauwelijks aan welke risico’s ze bij een ingreep blootgesteld worden. Schriftelijke informatie biedt de patiënt de mogelijkheid om zijn of haar situatie te overdenken, te bespreken en keuzes te heroverwegen. Aan de hand van schriftelijke informatie kan de patiënt zich makkelijk verder informeren via internet, door vragen aan de arts of middels gesprekken in de eigen omgeving. Transparantie Schriftelijke informatie komt volgens Radar ook de doelmatigheid van behandelingen ten goede. Het voorkomt dat mensen behandelingen ondergaan die onnodig risicovol zijn of niet werkelijk helpen. Bovendien bevordert transparantie over het behandelaanbod innovatie doordat patiënten beter geïnformeerd zijn en weloverwogen keuzes maken. Daarbij kan een schriftelijke informatieplicht bijdragen aan een betere afhandeling van calamiteiten. Niet op de hoogte Vooralsnog gaat de wetgever ervan uit dat de patiënt schriftelijke informatie vraagt. Volgens Radar doen patiënten dit zelden. Vaak zijn ze niet op de hoogte van deze mogelijkheid, terwijl artsen uit zichzelf nog te weinig schriftelijke informatie geven, aldus Radar. Om deze reden zou de schriftelijke informatieplicht wettelijk moeten worden vastgelegd. Burgerinitiatief Via een burgerinitiatief wil Radar nu 40 duizend steunbetuigingen verzamelen. Met dit quotum is de Tweede Kamer verplicht om zich over het voorstel uit te spreken.   Bron: Radar/Skipr   Gouda, 14 januari 2013  

Stichting RBNG: TROS Radar start burgerinitiatief

http://www.rbng.nl/?PID=29&NID=298   TROS Radar start burgerinitiatief Woensdag, 16 Januari 2013 Het tv-programma Radar heeft al verschillende keren aandacht besteed aan medische missers en andere misstanden in de medische sector. De programmamakers hebben nu het ‘burgerinitiatief’ in de strijd geworpen om aandacht te vragen voor voldoende informatie aan patiënten bij medische ingrepen. “Als je medicijnen ophaalt bij de apotheek word je altijd gewezen op de bijsluiter.

+Lees meer...

Maar als je geopereerd wordt, krijg je alleen een mondelinge toelichting van de arts. Schriftelijke informatie vooraf is niet verplicht bij medische ingrepen”, aldus Radar dat dit wil veranderen door middel van een burgerinitiatief.Dat is een uitgewerkt voorstel om bijvoorbeeld regelgeving te verbeteren. Met een burgerinitiatief wordt de Tweede Kamer gevraagd om een bepaald voorstel aan de orde te stellen. Daarvoor is het nodig dat 40.000 burgers dit initiatief steunen.Tijdens de laatste uitzending van Radar werd opgeroepen om mee te doen. Deelnemers moeten hun steun betuigen met naam, adres en geboortedatum en ouder zijn dan 18 jaar. Ze moeten bovendien in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.Meedoen kan door het invullen van een formulier op de website van Radar: http://www.trosradar.nl/uitzending/oproepen/oproep-burgerinitiatief-bijsluiter-bij-operaties/De gegevens worden steekproefsgewijs schriftelijk gecontroleerd; na de steekproef worden ze vernietigd.

Medisch Contact: ‘Bijsluiter bij operatie’ op politieke agenda

  ‘Bijsluiter bij operatie’ op politieke agenda   Publicatie Nr. 04 - 25 januari 2013 Jaargang 2013 Rubriek NieuwsReflex Auteur Sophie Broersen Pagina's 184   Binnen een dag is het Tros Radar gelukt genoeg stemmen binnen te krijgen voor het burgerinitiatief ‘verplichte bijsluiter voor ingrepen en hulpmiddelen’.

+Lees meer...

Dat meldt de Tros. Nu al hebben meer dan 55.000 mensen de petitie ondertekend. Voor een burgerinitiatief zijn 40.000 ondertekenaars genoeg. Het onderwerp zal dus door de Tweede Kamer besproken moeten worden. Het is nog niet bekend wanneer dat is.     Het voorstel houdt in dat artsen patiënten niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk moeten informeren over ingrepen en hulpmiddelen (zoals implantaten). Volgens de initiatiefnemers kunnen patiënten tijdens een gesprek in een mogelijk stressvolle situatie niet alle informatie onthouden of begrijpen. Informatie op papier zou hierbij helpen.  De Orde van Medisch Specialisten meldt op haar website dat een schriftelijke bijsluiter bij operaties een sympathiek idee is, maar dat zo goed mogelijk informeren van patiënten al wettelijk vastgelegd is. ‘Het burgerinitiatief kan hierop een aanvulling zijn, maar het moet niet leiden tot volle wachtkamers, hogere kosten en meer administratieve rompslomp voor de arts.’ Sophie Broersen Bron: Radar: Burgerinitiatief: 'Bijsluiter' bij operaties Lees ook: Informatieplicht van arts kent grenzen OMS: Patiënt moet altijd goede informatie krijgen van arts

Gezond 24: Indiening burgerinitiatief 'Bijsluiter operaties'

http://www.gezond24.nl/video/bekijk/indiening-burgerinitiatief-bijsluiter-operaties.htm Indiening burgerinitiatief 'Bijsluiter operaties'  Radar - Indiening burgerinitiatief 'Bijsluiter operaties' TROS, 18 februari 2013 In de Radar-uitzending van 14 januari 2013 werd een oproep gedaan om het burgerinitiatief 'Bijsluiter operaties' te steunen. Bij medische ingrepen is schriftelijke informatie niet verplicht, je krijgt vaak alleen een mondelinge toelichting van de arts.

+Lees meer...

Dat moet veranderen, vond Radar. Afgelopen week is het burgerinitiatief inclusief steunbetuigingen aangeboden. Het burgerinitiatief mag pas aangeboden worden aan de Tweede Kamer als er 40.000 steunbetuigingen zijn. Dat was geen probleem: binnen 24 uur was het zover. Het burgerinitiatief spreekt dus veel mensen aan. De eindscore: 48.339 dubbel-bevestigde steunbetuigingen! Dit tot grote blijdschap van Maria Smit, die het voortouw nam voor het burgerinitiatief. Afgelopen week is het burgerinitiatief inclusief steunbetuigingen aangeboden. Naar verwachting gaat het twee maanden duren voordat duidelijk wordt of het burgerinitiatief ontvankelijk is. Dit betekent dat de zogenaamde foutmarge niet groter mag zijn dan 5%. Alle steunbetuigingen moeten afkomstig zijn van personen ouder dan 18 jaar en met de Nederlandse Nationaliteit. De reden dat dit gevraagd wordt, is om te controleren of de steunbetuigingen afkomstig zijn van kiesgerechtigden. Een aantal mensen die het burgerinitiatief ondersteunen, zullen daarom een brief thuisgestuurd krijgen met het verzoek om een kopie van hun legitimatiebewijs te overhandigen. Meer informatie is te lezen op de website van de Tweede Kamer.

Centrumplan #Maarn nieuwsbrief februari 2013

Nieuwsbrief De Mare van Vereniging Bewoners Belangen Maarn-Maarsbergen feb 2013 Centrumplan Maarn in onze Nieuwsbrief van begin februari vorig jaar schreven we enthousiast dat het nu toch eindelijk zou gaan gebeuren. Maarn krijgt een nieuw centrum! Maar een paar weken later besloot projectontwikkelaar OVOM om het project in de voorgestelde vorm af te blazen.

+Lees meer...

Er waren veel te weinig appartementen verkocht. Heel Maarn was in mineur. Want dit was slecht voor het dorp, slecht voor de Maarnse middenstand en slecht voor Plus-baas Van Schaick en zijn mensen. En het is er sindsdien niet beter op geworden. De economische situatie is op z’n zachts gezegd niet hoopgevend, de beoogde aannemer is intussen failliet, nieuwe voorstellen bleken tot nu toe onhaalbaar en ook de gemeente geeft aan weinig te kunnen doen. Lees hier het volledige artikel: http://www.vbmm.nl/userfiles/file/De%20Mare%20-%20februari%202013.pdfFEBRU

01-02-2013 | Petitie Houd Maarn/Maarsbergen leefbaar

Eindhovens Dagblad: Helmondse zet parlement aan werk

Helmondse zet parlement aan werk ANP Geplaatst op 03 mei 2013  HELMOND - Met de steun van ruim 60.000 Nederlanders zet de Helmondse Maria Smit de Tweede Kamer aan het werk. Smit wil dat artsen voortaan schriftelijk hun patiënten informeren voordat ze een operatie uitvoeren. Zij begon om dat te bereiken een Burgerinitiatief.

+Lees meer...

Via deze procedure, die sinds 2006 bestaat, kunnen burgers een onderwerp aandragen bij de Tweede Kamer voor behandeling. Het burgerinitiatief van Smit is de dertiende in rij. Op woensdag 15 mei behandelt de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid het initiatief. Smit is daar ook bij, samen met mede-indiener prof. dr. mr. J. Barendrecht. Smit begon haar initiatief omdat zij na een operatie ernstige lichamelijke klachten kreeg.