U, de petitionaris
Dscf0644 low

Stop plannen verbreding N233 Rondweg Oost Veenendaal

429 ondertekeningen

Provincie wil rotondes op Rondweg Oost ombouwen naar kruispunten en de weg verbreden tot 2x2-baans dwars door de woonwijken Dragonder-Oost, Veenendaal-Oost en Petenbos. Dit heeft een aanzuigende werking op verkeer tussen A12 en A15 (vooral vrachtverkeer) met enorme negatieve gevolgen voor de gezondheid van aanwonenden!

Petitie

Wij

Bewoners aan en langs deze Rondweg-Oost N233 in Veenendaal en andere belanghebbenden.

 

constateren

Dat de plannen voor aanpassing van rotondes in kruispunten met verkeerslichten en verbreding van de weg naar 2x2 baans enorme gevolgen zullen hebben. Door enorme toename van het Noord-Zuid verkeer tussen A12 en A15 ontstaat meer geluidsoverlast en een fors hogere uitstoot van CO2 en fijnstof. Om deze geluidoverlast te beperken komen er geluidschermen van misschien wel 15 meter hoog in de achtertuin en voor de ramen van bewoners langs deze weg. Het gebruik van deze weg dient juist ontmoedigd te worden.

 

en verzoeken

Daarom deze plannen te heroverwegen en het belang van alle bewoners langs deze Rondweg zwaar te laten meewegen in de besluitvorming. Ook verzoeken wij om eerst ook alternatieve oplossingen te onderzoeken, zoals het doortrekken van de A30 of door eerst te kijken naar andere ontsluitingsroutes voor Veenendaal. Een Rondweg van deze omvang kan en mag nooit dwars door een woonwijk lopen op enkele tientallen meters van de woningen! Met deze plannen zal niets opgelost worden en zullen op termijn alleen maar meer problemen ontstaan!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
03-04-2016 
Antwoord verwacht:
20-05-2016 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Cees van Doodeweerd 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Provincie heeft petitie op 4 april 2016 ontvangen

De provincie Utrecht heeft de petitie op 4 april 2016 ontvangen uit handen van de petitionaris. De ondertekenaars ontvangen nog gedetailleerd nieuws per e-mail.

+Lees meer...

Tenzij u heeft aangegeven geen e-mail te willen ontvangen.

11-04-2016

Onderzoek rapport ontsluiting FoodvALLEY middels Rondweg Oost dwars door Veenendaal.

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2013/4-februari/09:30/Statenvoorstel-Middellange-termijnoplossing-voor-de-Rijnbrug--PS2013MME02/PS2013MME02--bijlage-3-GM-0063938-Actualisatie-Tidal-Flow-Rijnbrug-def.pdf.

27-02-2016

Presentatie Plannen Rondweg Oost Gemeente Veenendaal

https://veenendaal.raadsinformatie.nl/document/1948679/1.

22-02-2016