U, de petitionaris

Nieuws

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

16-05-2021

Signaal door partijbestuur overgenomen

Het bestuur van SGP gemeente Ede heeft donderdagavond 21 oktober toegezegd echt te luisteren naar de geluiden van de achterban en heroverweegt de positie van Nico van der Poel op de kandidatenlijst.

Daarna vergadert het bestuur op 1 november DV en dan wordt de kandidatenlijst definitief vastgesteld.

+Lees meer...

Het bestuur gaat recht doen aan de geluiden uit de achterban, ook wat betreft de ledenbetrokkenheid rondom de vergaderingen en besluiten, omdat ze er aan hecht de eenheid in de partij te behouden.

Plaatsing snelheid lamp

Binnenkort wordt er op de hoogte van de zanden/ Rijksstraatweg een waarschuwingslamp welke de bestuurders attendeert of zij te hard rijden. Het is in ieder geval al een begin....

Datum aanleveren petitie verplaatst

We hebben gezien aantal ondertekenaars per dag de afgelopen dagen om op 29 november de petitie aan te bieden aan Eneco. Ken je dus een oude klant van Welkom Energie? Wijs die dan op deze petitie..

Geen nieuws meer van onderzoeken

Ik durf geen nieuws meer te delen van onderzoeken naar de effectiviteit van Janssen, ook al zijn ze op wetenschappelijke sites zoals Science of medrxiv gedeeld. Ik kan de onderzoeken niet goed op waarde schatten en wil geen verkeerd nieuws verspreiden.

+Lees meer...

Wat ik nog steeds niet snap is waarom men in Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, België, Italië, VS etc. de bescherming van 1x Janssen te weinig vindt, en hier in Nederland men dit anders ziet. Ik hoop dat met het spoedadvies hier helderheid in komt.

Verder gaat mijn hart uit naar iedereen met zieken nu in de familie. Heel veel sterkte. Zorg ajb goed voor elkaar en ook voor alle opa's en oma's om ons heen. Dank.

Hoorn zet zich in voor de zorg

Ook Hoorn vindt de zorg belangrijker da qr codes .

Burgerinitiatief met 500 handtekeningen in Gemeenteraad

Eind oktober hebben wij het burgerinitiatief ingediend bij de gemeente, waarna ons enige dagen geleden gemeld is dat het voldoet aan alle eisen.

Met 500 handtekeningen vinden wij zelf dat het dus een enorm draagvlak heeft.

Tijdens de eerstkomende bijeenkomst “Informeren en Ontmoeten” op 15 november krijgen wij de kans het nader toe te lichten.

+Lees meer...

Waarna het op 23 november behandeld wordt door de Commissie Omgeving, wij kunnen daar vragen beantwoorden. Op 7 december wordt het aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Om de weerstand nader kracht bij te zetten roepen we iedereen op om voor aanvang van de vergaderingen naar het Bestuurscentrum (Achter 't Stadhuis) te komen. Aanwezig zijn bij de vergadering mag niet, maar buiten protesteren kan wel. Komt u 'lawaai' maken voor het initiatief? U bent welkom ongeveer een half uur voor aanvang van de vergadering.

15/11 I&O: aanvang voor raadsleden 19.00; picket line vanaf 18.30 23/11 Cie Omgeving: aanvang 19.30; picket line vanaf 19.00 (belangrijkste) 7/12 Raad: aanvang 19.00; picket line vanaf 18.30

Neem borden en spandoeken mee voor de picket line om te laten zien hoezeer u allemaal betrokken bent bij de toekomst van het park.

Dank u namens de Stichting IJzeren Vrouw

Platanen en andere bomen op de Stromarkt en het Grote Kerkhof

We willen via deze petitie ook aandacht vragen voor de voorgenomen kap van de gezonde bomen op de Stromarkt en het Grote Kerkhof. Meerdere grote platanen (bijv.

+Lees meer...

voor de bieb) en nog andere bomen moeten sneuvelen voor de 'herinrichtingsplannen'. Maar die pleinen kunnen natuurlijk ook zo worden ontworpen dat de bestaande bomen in het nieuwe ontwerp worden geïntegreerd. Die bomen zijn beeldbepalend en kunnen nog heel lang mee. Ze geven meer schaduw, verkoelen de pleinen beter, en nemen meer CO2 op dan jonge boompjes. De ondertekenaars die er vanaf midden oktober bij zijn gekomen hebben deze petitie met name ondertekend om deze bomen te redden. Rond die datum verschenen namelijk de volgende berichten: Bert Zielhuis, van de Deventer Bomenstichting. En de reactie van Anne Kooij

De Jonge vraagt spoedadvies over extra prik na Janssen-vaccinatie

Demissionair minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad om een spoedadvies gevraagd over het belang van een extra prik voor mensen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin. De Jonge hoopt dat advies volgende week te krijgen.

https://nos.nl/liveblog/2405037-ijsbeelden-festival-zwolle-opnieuw-afgelast-12-713-positieve-tests.