U, de petitionaris

Nieuws

Vaccinatieplicht nu

De petitionaris van de petitie Vaccinatieplicht nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De discriminatie van gevaccineerden moet stoppen, ziekenhuizen liggen vol met ongevaccineerde coronapatiënten die wel gevaccineerd hadden kunnen worden, gevaccineerden die zorg nodig hebben krijgen die daardoor niet, er is sprake van discriminatie ten voordele van de niet-gevaccineerden"

https://vaccinatieplichtnu.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

15-11-2021

Strakke planning: booster prik Janssen moet voor 10 maart voor geldig Europees coronabewijs - 26-11-2021

De Nos rekende uit dat met het nieuwe Europese advies over de booster de groep 1x Janssen van de week 31 mei vòòr 10 maart de boosterprik moet ontvangen om nog een geldig coronabewijs te hebben. Het wordt een strakke planning voor deze groep.

+Lees meer...

Volgens de planning van de GGD hebben alle 60-plussers voor midden februari hun booster gekregen. Daarna komen de 50-plussers aan de beurt.

https://nos.nl/artikel/2407105-nieuwe-europese-adviezen-over-boosterprikken-wat-zijn-de-gevolgen

Spoedadvies Janssen; klein verschil in bescherming tegen ernstige ziekte, leeftijd belangrijkste voorspeller ernst ziekte - 25-11-2021

Het spoedadvies is binnen. Inderdaad is volgens de commissie de bescherming bij 1x Janssen tegen een doorbraakinfectie lager, maar is de bescherming tegen ziekenhuisopname nog altijd hoog.

+Lees meer...

Omdat leeftijd een belangrijkere voorspeller of je ernstig ziek wordt, adviseert de commissie om de huidige gekozen volgorde van oud naar jong aan te houden.

Gezondheidsraad, pdf

Simon Kistemaker

De Vijverberg wijzigen in Simon Kistemaker Stadion.

Red de democratie in Nederland

We kunnen op dit moment toch niet volhouden dat we een echte democratie hebben, wanneer bewindslieden die liegen, feiten verdraaien en weigeren de kamer juist en vooral volledig te informeren, wanneer die ministers niet aangesproken kunnen worden op dat gedragm omdat de coalitie de gelederen sluit en die ministers beschermt (zoals ook bij de toeslagenaffaire is gebeurd). Wanneer alsnog wordt getracht om die informatie boven tafel te krijgen met een motie, komt de motie er niet door wederom omdat de coalitie de gelederen sluit.

+Lees meer...

Het lijkt er op dat de bewuste kamerleden hun partijbelang boven het belang van onafhankelijk volksvertegenwoordiging stellen. Dit gaat tegen alle principes van democratie in. Als we ze daar niet op wijzen, zakt de democratie steeds verder weg in Nederland!!

Over de 1000 ondertekenaars..

Wat een prachtig resultaat. We zijn inmiddels de 1000 ondertekenaars gepasseerd.

+Lees meer...

Dank jullie wel

Petitie aangeboden aan burgemeester Marcouch en gemeenteraad

Woensdagavond 24 november heeft Jan van Wonderen de petitie toegelicht aan de burgemeester en de gemeenteraad en vervolgens de handtekeningenlijst overhandigt aan burgemeester Marcouch.

Er is benadrukt dat er integraal samenhangend preventief beleid nodig is.

+Lees meer...

Er is sprake van een urgente situatie. De straat verkeert op een kantelpunt.

De raad heeft aandachtig geluisterd naar de onderbouwing en de toelichting. Na afloop werden er vragen gesteld vanuit verschillende politieke richtingen.

Hieronder leest u de speech van Jan van Wonderen:

Aanbieding petitie Steenstraat Steengoed

Geachte leden van de gemeenteraad,

Mijn naam is Jan van Wonderen. mede eigenaar van Grand Cafe Restaurant Metropole in de Steenstraat en ook oprichter van een educatieve uitgeverij voor het basisonderwijs.

Dank dat ik hier de petitie over de aanpak van problemen in de Steenstraat mag komen aanbieden en toelichten. De petitie is ondertekend door 681 buurtbewoners.

Ik wil u graag een schets geven van de problemen en daarmee inzicht in de urgentie. Ik weet dat er initiatieven zijn om dingen aan te pakken. Maar ik wil ook dat u weet dat het de urgentie heel hoog is, er preventief beleid nodig is ipv reactief en het allemaal veel te lang duurt. De straat verkeert op een kantelpunt. Gaan we dat voorbij, dan is er geen weg meer terug. Ik heb daarover geschreven in de wijkkrant van het Spijkerkwartier. Er liggen hier een aantal exemplaren voor u.

Historie
De Steenstraat is de oudste en meest gerenommeerde winkelstraat van Arnhem. Je kunt de straat beschouwen als het cultureel erfgoed van Arnhem De naam herinnert aan de eerste bestrate straat van de stad. Voor de tweede wereldoorlog de belangrijkste straat van Arnhem met meerdere theaters, exclusieve winkels en trams. Na Wo II lag een groot deel van de Steenstraat in puin. De straat en de wijk werden rommelig en geïnfiltreerd met criminelen, met als dieptepunt de prostitutie en drugshandel in de jaren 80 en 90. In dit verband sprak een RIVM rapport uit 1995 van het Spijkerkwartier als het centrum van de drugshandel van Europa.

Huidig aanzicht
Het huidige aanzicht is niet best. Achter de veelal slecht onderhouden panden gaat van alles schuil. Veel kan het daglicht niet verdragen. Het is er hectisch en chaotisch door het drukke verkeer en door de shared space gebruik van trottoirs. De drugscriminaliteit en de daaruit voortvloeiende gevolgen zijn duidelijk zichtbaar in de straat.

Retail en horeca
Er zijn veel dezelfde zaken, het aantal kwaliteitszaken is beperkt. Een telling van dec 2020 wees uit: 94 zaken, 50 meerwaarde (25 daarvan bijzonder), 44 geen meerwaarde; (26 daarvan zeer dubieus).

Sfeer
Overdag een multiculturele, levendige, en interessante straat, maar ook druk en gestresst. Hier en daar ook intimiderend naar vrouwen en voor kinderen. ‘s-Avonds en ’s nachts is het onguur en bedreigend. De straat is weinig groen. Het is overal uitkijken geblazen, lawaaierig en chaotisch.

Verkeer
De Steenstraat is onderdeel van een verkeerscirculatiesysteem, met de VMS als aanvoer naar het centrum en de Steenstraat als doorgaande verkeersader naar Velp. Daarnaast wordt de Steenstraat gebruikt als sluiproute van Arnhem Noord naar Arnhem Zuid. De straat is shared space. Dit betekent dat al het verkeer van alle bestrating mag gebruikmaken. Bedoeld als variant op het woonerf, in de praktijk een chaos. Aan de Singelkant verdwijnen diverse wegen, fietspaden en trottoirs in het grote niets.

Criminaliteit
In juni 2021 heeft De Rekenkamer Arnhem onderzoek gedaan naar de aanpak door de gemeente van ondermijning -in het bijzonder in het Spijkerkwartier- en concludeert dat Arnhem flink aan de bak moet. Wij in de Steenstraat hebben het gevoel dat er hier vooral wordt weggekeken.. Dealers hebben vrij spel. Witwassers hebben vrij spel. Er is nauwelijks blauw op straat.

Schoon Heel Veilig In januari 2021 startte het project Schoon Heel Veilig. Tot onze teleurstelling zien wij weinig resultaat van het project. Sterker nog. Onder de ogen van dit project is het aantal dubieuze ondernemingen in de Steenstraat weer flink toegenomen; nog meer kappers, nog meer telefoonwinkels, nog meer fastfood , nog meer shisha lounges, nog meer massagesalons, nog meer graffiti; nog meer weesfietsen.

Gewenste situatie Steenstraat

  • De straat dient bovenal gezellig en relaxed te zijn;
  • De straat moet een rustige en interessante aanloop zijn van het Velperpoort station naar Arnhem Centrum en vice versa;
  • We pleiten voor een vergunningenbeleid gericht op een grote diversiteit in bonafide Retail.
  • We pleiten voor vergunningenbeleid op bonafide kleinschalige horeca met terrassen, waardoor het ook s avonds levendiger wordt.
  • We pleiten voor het aanpassen van de verkeerssituatie tot een autoluwe straat: alleen bestemmingsverkeer waardoor winkels en woningen bereikbaar blijven.
  • De shared space moet worden opgeheven.
  • De straat moet groener. Meer bomen. Meer bloemen. Meer gevelvergroening;
  • Voor bevordering van de veiligheid moeten er camera’s geplaatst worden

Ten slotte
De straat verdiende door haar status een plek op het monopoliespel. Het had een imago dat nog steeds goud waard is en een betere toekomst wenselijk maakt. De straat is belangrijk erfgoed van de stad Arnhem. Laten we daar zorgvuldig mee omgaan.

Hartelijk dank voor uw aandacht!

25-11-2021 | Petitie Steenstraat steengoed

Gemeenteraad Houten neemt motie over SVMN aan

De gemeenteraad Houten heeft unaniem een motie aangenomen die het college oproept om met SVMN in gesprek te gaan over een beter functionerende cliëntenraad:

  1. De raad te informeren over de uitkomst van de hoorzitting van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden over het initiatief om een andere cliëntenraad te vormen;
+Lees meer...

Met de raad te bespreken of vervolgacties vanuit het bestuurlijk overleg van de Lekstroom gemeenten kunnen bijdragen aan een goed vervolg; 3. Via bestuurlijk overleg van de Lekstroom gemeenten, in gesprek te gaan met SVMN over hoe onafhankelijk opererende, kwalitatief hoogwaardige cliënteninspraak bij SVMN (en specifiek de afdelingen Veilig Thuis en SAVE), en een brede vertegenwoordiging op de beste manier kan worden gefaciliteerd; 4. Bij het bestuurlijk overleg van de Lekstroom bepleiten dat SVMN in haar jaarrapportage beter rapporteert wat de inhoudelijke invloed van de cliëntenraad is geweest op het beleid en de uitvoering van SVMN. 5. De Houtense raad hierover te rapporteren voor eind februari 2022.

Sociale koopwoningen voor 200.000 euro?

Gisteren in de Telstar het bericht dat Meerbouw voor 200.000 euro per stuk eensgezinswoningen kan bouwen!!

Komt de gemeente over de brug met een lage grondprijs, zodat woningzoekenden voor minder dan 250.000 euro een woning kunnen kopen??

Voor de goede orde: wij wisten niets van deze plannen van Meerbouw, maar ondersteunen die van harte!

Bouwbedrijf Heijmans heeft ook interessante woningen beschikbaar, deze zijn echter niet geschikt voor gezinnen. Zie hier..