You, the petitioner

Updates

Tijdelijke achterstand met het beantwoorden van uw e-mail

Recentelijk hebben we 1.320 e-mails ontvangen. Normaal schrijven we 600 mails per maand, dus het duurt nu wat langer voor u antwoord krijgt.

De problemen met Ziggo zijn de belangrijkste oorzaak. Veel e-mails gaan vermoedelijk over de bevestigingsmail die niet gelijk binnen komt op Ziggo en UPC-adressen.

Als u een urgente vraag heeft, spreekt u dan een voicemail in op 020-7854412. Daar kunnen we naar luisteren terwijl we de berg e-mail wegwerken.

Als het geen haast heeft dan kunt u erop vertrouwen dat uiteindelijk uw e-mail wel gelezen en zo nodig beantwoord wordt.

Gaat het over het doorlaten van een petitie? Kijk vooral bij 'nieuwe petities' en met de zoekfunctie of er al een petitie over bestaat, dit is steeds vaker al het geval.

2021-04-21

Wij hebben handtekeningen nodig!

Helaas is deze petitie nog niet bekend genoeg.  Wij hebben hard handtekeningen nodig.  Stuur deze petitie door via facebook en twitter!.

Hou Pop- en cultuurpodium Escape open!

  In 2012 is in overleg met de gemeente besloten dat Escape als pop- en cultuurpodium per 2014 niet meer onder 'Welzijn' en een nieuwe welzijnsorganisatie in Veenendaal zal vallen, maar zou worden ondergebracht bij 'Cultuur'. Onze langekoesterde wens kwam daarmee uit.Er is sindsdien hard gewerkt aan een plan voor de toekomst vertaald naar een goed uitgewerkte businesscase.

+Read more...

Een case met daarin onze visie, doelstellingen, producten, dienstverlening, markt-, financiële- en swot-analyse, organisatievernieuwingen en een heldere realistische toekomstprognose. Hierbij rekening houdend met jaarlijks nieuwe bezuinigingen. Wij zijn als vrijwilligers en HBO-stagiaires met de programmaleiders aan de slag gegaan om handen en voeten te geven aan een goed verhuurbeleid, het bedenken van nieuwe concepten, samenwerkingsmogelijkheden en andere inkomstenbronnen. In 2014 wil Escape dit implementeren en verder praten met reeds geïnteresseerde partners over samenwerking en verbindingen. Onze programmaleiders hebben dit op 7 november j.l. aan de wethouder en beleidsmedewerkers gepresenteerd en overhandigd. Die reageerden enthousiast.De verbijstering was dan ook groot toen uit het niets ineens werd gezegd dat de subsidie die Escape al 20 jaar ontvangt, spoorloos verdwenen bleek. Nadat de gemeente had ingestemd met onze nieuwe start onder cultuur en na al dat werk waarvan de gemeente op de hoogte was!Ondanks toezeggingen van wethouder Bouwmeester dat ook hij er belang aan hecht dat Escape een geruisloze doorstart maakt, is er nog geen oplossing in zicht. Terwijl de resterende tijd beperkt is: Wegens contractuele verplichtingen moet Escape per 20 december worden ontruimd, wordt onze programmaleiding op straat gezet en gaat het licht letterlijk en figuurlijk uit! Daarom deze petitie en een dringende oproep aan de bestuurders: Hou Pop- en cultuurpodium Escape open! http://petities.nl/petitie/hou-pop--en-cultuurpodium-escape-open

Escape op Facebook

Alleen rechter kan uitzetting 'Karate Bob' nog voorkomen

Slobodan Mitric, bekend als Karate Bob, probeert bij de rechter te voorkomen dat hij wordt uitgezet naar zijn vaderland Servië. De oud-vechtsporter Mitric is tot ongewenst vreemdeling verklaard en Nederland wil hem daarom uitzetten. De zaak dient woensdag bij de voorzieningenrechter in Den Haag. De 65-jarige Mitric is al 40 jaar in Nederland.

+Read more...

Hij doodde in 1973 drie Serviërs die hem wilden liquideren. Hij kreeg daarvoor een celstraf van 13 jaar. Te gevaarlijk in eigen landIn 1986 bepaalde een rechter dat Nederland de voormalig geheim agent Mitric niet naar het toenmalig Joegoslavië mocht uitzetten, omdat hij daar vermoord zou kunnen worden. Nederland verklaarde hem wel tot ongewenst vreemdeling. In 2006 werd vastgesteld dat Mitric Nederland alsnog moest verlaten. Een rechter bepaalde in 2010 in een kort geding dat hij pas kon worden uitgezet nadat was uitgezocht of er gevaar voor hem dreigde. Begin januari 2012 deelde toenmalig minister Gerd Leers (Asiel) Mitric mee dat Mitric nauwelijks risico's loopt in Servië. Vrees voor executie Maar volgens zijn advocaat Henri Sarolea heeft Mitric alle reden te vrezen voor zijn leven als hij wordt uitgezet. "Hij heeft een leven achter de rug, waarbij hij inmiddels lang geleden een ontzettend conflict heeft gekregen met de geheime dienst waar hij heeft gewerkt. Haat verjaard niet", aldus Sarolea. Volgens Sarolea blijkt alleen dat Mitric niet strafrechtelijk zal worden vervolgd in Servië. "Wij zijn van mening dat de kans op een geheime executie er nog steeds is. Het ambtsbericht was niet meer dan een 10-regelig berichtje, waaruit blijkt dat Nederland vanwege de slechte verhouding nauwelijks contact heeft gehad met Servië." Het zou bergafwaarts gaan met Mitric. Als ongewenst vreemdeling heeft hij geen recht op allerlei voorzieningen. Zijn vrouw is overleden en ook zou hij last hebben van allerlei gezondheidsproblemen. Lees hier het verhaal van Slobodan Mitric met foto's  

Update

Hallo, Graag wil ik jullie bedanken voor het ondertekenen maar jullie begrijpen ook wel dat dit nooit genoeg is. We hebben meer mensen nodig die ondertekenen.   De jeugd moet zelf de grenzen kunnen bepalen het gaat er niet om, om dronken te worden! In principe heeft de jeugd het voor zichzelf verpest..

2013-11-24 | Petition Stop alcoholwet naar 18 jaar

Belachelijk plan, komt toch niets van...

Belachelijk plan, komt toch niets van..Het nieuws over de dreigende sluiting van de verpleeg en verzorgingshuizen kwam bij mij gestaag binnen. Ik zat tv te kijken en het was een lekkere ontspannen dag.

+Read more...

Gewoon, misschien ken je het wel, gewoon even niets aan de hand. Een lekker bakkie erbij en toen viel het kwartje... De regering heeft een raar plan met de ouderenzorg zuchtte ik en roerde nog wat in mn koffie... Dit kan toch niet waar zijn! Ineens van 37 graden naar het absolute kookpunt geraakt van het nieuws sla ik mijn favoriete platform Twitter open. Er moet toch iemand zijn die er wat over te melden heeft? Het bleek van niet, wel een paar tweets van de grotere nieuwsstations, maar geen reactie verder.. dan ga ik wat zeggen dacht ik en ben deze petitie gestart. Ik ben nu langzamerhand de hele situatie met betrekking op de bezuinigingen meer dan zat. ik zie met eigen ogen leed ontstaan op alle fronten van zorg. Ook ben ik van mening dat inderdaad er op vlakken in de zorg ingeleverd moet worden, maar niet ten koste van de goede zorg die wij in Nederland hoog in het vaandel hebben staan. Maar dit kan ik niet zomaar aannemen dat dit de beste oplossimg is op de financiele problemen op te lossen Ik hoop dat jij ook gaat denken van nou, die Peter van Eijk heeft een punt en ik trek ook ten strijde tegen deze belachelijke plannen van deze huidige regering. Samen met iedereen die zich ermee wil bemoeien wil ik in gesprek gaan hoe wij dat dan wel anders zouden kunnen doen. Mensen komen echt wel in alle opzichten met deze bezuinigingen knel te zitten en wil dit niet zomaar aannemen van deze huidige regering, zowel in medische als in sociale aspecten. PETITIE RED DE VERPLEEG EN VERZORGINGSHUIZENMet hartelijke groet,Peter van Eijk Redacteur Gehandicapten Info Informatie Platform Zorg en Welzijn

Gehandicapten Info Informatie Platform Zorg en Welzijn

RISA IT richt "garantiefonds" op in verband met faillissement Corso

RISA IT BV in Den Haag, een gevestigde ICT-dienstverlener op het gebied van softwareontwikkeling & support, heeft vandaag aangegeven garant te staan voor de facturen van gedupeerde professionals in het faillissement van Corso. Dit is een origineel bericht van RISA IT: De diverse ICT-dienstverleners buitelen op dit moment over elkaar heen, in gevecht om de vele nog lopende contracten van de failliete Corso bedrijven over te nemen aldus de heer E. Demirel van RISA IT (algemeen directeur).

+Read more...

Deze ICT-dienstverleners bieden echter alleen een overname aan van het contract, waarbij de freelancers of bedrijven die met Corso een contract hadden, vervolgens wel met de schulden blijven zitten. RISA IT heeft een "garantiefonds" in het leven geroepen (tot een maximum van 1 mio) om per contractovername vooraf een onverschuldigd bedrag beschikbaar te stellen van maximaal vijfduizend euro (Euro 5.000,-). Dit doet RISA IT om de gedupeerden tegemoet te komen. Het eventueel resterende bedrag zal door middel van margeverdeling in zijn geheel worden terugbetaald gedurende de looptijd van het contract. Details worden per geval in samenspraak met de betrokkenen bepaald. Door de vele partijen die nu het slachtoffer zijn geworden van het faillissement van Corso heeft RISA IT nu gemeend in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en een overall maatschappelijke verantwoordelijkheid, deze handschoen op te pakken. Het is voor bedrijven zoals RISA IT belangrijk dat het vertrouwen bij de klant blijft bestaan. Bovendien is het in het huidige verslechterde economische klimaat van belang dat de ICT markt niet nog een "tik" te verwerken krijgt. Partijen die mogelijke schade gaan oplopen of reeds hebben geleden door het faillissement van Corso en willen informeren naar de voorwaarden, kunnen contact opnemen met RISA IT via corso@risa-it.nl   Bron: Wij Noord-Holland

ZZP'ers de dupe van bemoeienis detacheerder

Ict-detacheerder Corso uit Tiel is failliet verklaard. Dit heeft grote gevolgen voor de gedetacheerden, waaronder veel zzp’ers.

+Read more...

Corso huurde veel zzp’ers in die de contractafhandeling over lieten aan Corso. Hierdoor verliepen alle betalingen van de opdrachtgevers aan Corso. Die betalingen zijn nu in een bodemloze put terechtgekomen. De opdrachtgever heeft geen verplichtingen jegens de zzp’er, er is immers gewoon betaald aan Corso voor de diensten. Corso heeft geen geld om de zzp’ers uit te betalen. Wat nu rest voor de zzp’er is zich melden bij de curator die het faillissement afhandelt en achter in de rij aansluiten en hopen dat er nog wat geld overblijft na afwikkeling van het faillissement. Zeer waarschijnlijk zal Corso wel een doorstart maken na een overname, maar de verplichtingen naar de zelfstandigheden zullen dan niet worden overgenomen. Uit bovenstaande zaak blijkt weer dat het voor zzp’ers belangrijk is om rechtstreeks zaken te doen met een opdrachtgever. Een bemiddelaar hoort alleen maar twee partijen bij elkaar te brengen en moet zich niet gaan bemoeien met de afspraken tussen de opdrachtgever en de zzp’er.   Bron: ZipConomy

Pingpongballenactie Den Haag, 27 november 15.30

Ben je voorstander van het behoud van kleine scholen? Kom ook naar de landelijke actiemiddag in Den Haag. Vanaf 15.00 verzamelen we ons op het plein voor de Tweede Kamer.

+Read more...

Om 15.30 wordt deze petitie aangeboden aan alle woordvoerders van Onderwijs en Staatssecretaris Sander Dekker. Ook gaan we honderden pingpongballen, beschilderd door leerlingen van kleine scholen in heel Nederland, op een ludieke wijze overhandigen! Onze ambassadrice Bettine Vriesekoop zal de politici uitdagen voor een potje tafeltennis, onder het motto: "Kun je wel tegen kleintjes?

Kijk voor de laatste acties op onze site!