You, the petitioner
Naamloos

Een veilig losloopgebied voor alle honden in park de Rekerhout

63 signatures

Begin 2016 is een heg met geleiding neergezet langs het losloopveld. Deze geleiding bestaat uit twee boven elkaar geplaatste ijzerdraden. Ronduit gevaarlijk voor loslopende honden. Nadat de hond van de petitionaris vanwege een botsing naar de dierenarts moest is besloten een petitie te starten.

Petition

We

Wij zijn hondenbezitters en maken gebruik van het grote losloopveld in het park de Rekerhout.

 

establish that:

De heg is neergezet met als primaire bedoeling fietsers, welke ondanks frequente bezwaren gebruik blijven maken van het voetpad, te scheiden van honden die op het naastgelegen losloopveld lopen. Er is gekozen voor houten palen met ijzerdraden om de heg te geleiden. Deze geleiding is zonder overleg geplaatst. Honden zien ijzerdraden niet goed tijdens spelen, rennen en/ of het enthousiast begroeten van elkaar. Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

 

and request

Ons verzoek is eenvoudig. Overgaan (z.s.m.) tot verwijderen van de geleiding bestaande uit ijzerdraden. Op de site van de gemeente staat 'Alkmaar houdt van honden'. Hierbij hoort een adequate en hondvriendelijke oplossing omtrent het geconstateerde probleem. De dierenarts stelde het volgende: "Als ergens een gebied als 'losloopgebied voor honden' wordt aangeboden; moet dit wel een gebied zijn wat dan veilig is opgezet voor dit doel."

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Alkmaar 
Petition desk:
Closing date:
2016-08-01 
Answer expected:
2016-08-31 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Friso 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie is opgepakt door raadslid Alkmaar (OPA fractie)

Via de mail kreeg ik contact met mevrouw Dubois, raadslid van de OPA fractie in Alkmaar. Er zijn een aantal vragen gesteld middels art.

+Read more...

42 RoV aan het college. Tevens is de brief naar de redacties van de Alkmaarse Courant en de internetredactie van de Holland Media Combinatie gestuurd. Wellicht dat dit door de pers wordt opgepakt. Een samenvatting van de brief volgt hieronder.

"De OPA fractie wil het college inzake de honden losloopgebieden in Alkmaar, in het kader van art 42 RoV, de navolgende vragen stellen;

Bent u het met ons eens dat honden een veilig losloopgebied verdienen, hun baasjes betalen immers hondenbelasting, en hiervoor mag best een goede veilige gelegenheid gemaakt worden, waar honden niet alleen voor zichzelf, maar ook voor mensen een veilige speelplek hebben?

Kan het college toezeggen dat er nog voor het eind van 2016 een Inventarisatie van hondenlosloopgebieden en veiligheid gemaakt kan worden, en deze gegevens met de Raad te delen? Er zijn nl nogal wat honden losloopgebieden vlak bij fietspaden, en wegen (ook de provinciale wegen) waar honden zonder (hekwerk) enige moeite het verkeer kunnen hinderen, met alle gevolgen van dien.

A. Het hekwerk ter afrastering van het losloopgebied, als bedoeld in de petitie is gevaarlijk voor honden, zijn er meer van deze ‘fraaie’ hekwerken elders in de stad geplaatst op een honden losloop gebied te markeren?

B. zo ja, denkt het college op korte termijn maatregelen te treffen, zowel in de Rekerhout als elders in de stad?

In afwachting van uw antwoord.

Namens de OPA fractie"

Mijn dank voor de inzet van mevrouw Dubois

2016-08-05

Bedankt!

In drie dagen plusminus vijftig ondertekenaars, bedankt allen voor uw hulp!

Voorafgaand aan deze petitie zijn er diverse klachten doorgegeven aan de gemeente en kreeg men nul op het rekest. De gemeente hield vol dat de huidige situatie voldoende veilig was en adviseerde onder andere: "de hond onder controle te houden." Een gotspe.

+Read more...

Het is te hopen dat gemeente Alkmaar na het aanbieden van deze petitie de zorgen wel onderkent en actie onderneemt.

Niemand die denkt dat de gemeente kwade bedoelingen had bij het plaatsen van de geleiding begin 2016, maar wanneer burgers zorgen uiten dienen deze serieus genomen te worden. Sinds enkele jaren is er vanuit een hondenbezitter regelmatig contact geweest met de heer Oudshoorn die verantwoordelijkheid draagt voor de groenvoorziening & speelplaatsen in het park de Rekerhout. Vanuit dit contact lijkt het een kleine moeite om, na diverse klachten, in samenspraak met bezorgde hondenbezitters een oplossing te bedenken. In plaats daarvan werd besloten het ijzerdraad nogmaals te plaatsen, nadat deze verdwenen was.

Wij hopen dat deze petitie een positief resultaat en meer flexibiliteit oplevert. Nogmaals dank.

2016-07-28