You, the petitioner

Verkeersveiligheid omgeving Emiclaer Amersfoort

189 signatures

De verkeersveiligheid op de kruispunten nabij Emiclaer wordt ieder jaar slechter. Automobilisten rijden steeds sneller en oversteken door voetgangers en fietsers wordt steeds lastiger en gevaarlijker. De snelheid van automobilisten op de Laan naar Emiclaer en de Bombardonstraat moet nu echt omlaag!

Petition

We

Bewoners in de omgeving Park Meander Amersfoort. Onze wijk is een 30KM-zone!

 

observe

  • Er wordt veel te hard gereden. Gevolg: gevaarlijke situaties voor bezoekers van Emiclaer en Brandpunt en de bewoners. Kruispunt Laan naar Emiclaer - Bombardonstraat is levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers.
  • De verkeersbelasting is veel te hoog. Dat leidt tot onveilige situaties en geluidsoverlast voor aanwonenden.
  • Ook is het voor fietsers bijna onmogelijk geworden om vanaf de Albert Schweitzersingel de Laan naar Emiclaer over te steken.

 

and request

Goed te kijken naar de huidige situatie en maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de geluidsoverlast te verminderen. Suggesties:

• op het wegdek de snelheid 30 aanbrengen;

• op het wegdek haaientanden aanbrengen

• zebrapaden aanleggen op kruispunt Bombardonstraat -Laan n. Emiclaer.

• voetgangers en fietsers voorrang geven.

Kortom: fietsers en voetgangers centraal stellen! Het gaat hier om een woonwijk!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amersfoort 
Petition desk:
Closing date:
2017-03-15 
Lead petitioner:
Wino Penris 
Website:

History

Signatures

Updates

10 december 2016: wethouder en verkeersdeskundige op bezoek!

Op 10 december hebben we wethouder Hans Buijtelaar en de verkeersdeskundige van de gemeente Amersfoort op bezoek gehad. We hebben de gevaarlijke situaties bekeken en mogelijke oplossingen besproken.

+Read more...

De wethouder bevestigde dat er enkele verwarrende verkeerssituaties bestaan, dat er sprake is van grote verkeersoverlast en dat het lastig is voor fietsers en voetgangers zich hier veilig door het verkeer te bewegen. Ook stelde hij vast dat de verkeersdiscipline van veel automobilisten te wensen overlaat. Samen met de verkeersdeskundige zal hij zich beraden op te nemen maatregelen, waarbij voor hem de effectiviteit voorop staat. "het heeft geen zin maatregelen te nemen die geen duurzaam positief effect sorteren", aldus Buijtelaar.

Wij stellen het zeer op prijs dat de verkeerskundige en de heer Buijtelaar de moeite hebben genomen op een vrije dag naar ons toe te komen, onze grieven aan te horen en de situatie grondig te onderzoeken.

We zijn zeer benieuwd welke maatregelen getroffen gaan worden en wachten de verdere communicatie vanuit de gemeente af.

Marion, Kjell, Hugo en Wino

2016-12-13

Vervolg

Op 8 november hebben we de petitie aangeboden aan wethouder Buijtelaar en vice-voorzitter van de raad, mevrouw Kennedy. Er was grote belangstelling van de raadsleden voor ons verhaal.

+Read more...

Zie voor een reportage (met filmpje):

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1542487/omwonenden-verkeerssituatie-emiclaer-is-gevaarlijk.html

Zaterdag 10 december hebben we met de wethouder afgesproken om de situatie ter plekke te bekijken, de problemen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

We houden jullie op de hoogte.

Marion Snoek, Hugo Boog, Kjell Neutel en Wino Penris

2016-12-02

We gaan naar de gemeente!

Op 8 november aanstaande hebben we afgesproken op 'Het Plein'. Daar krijgen we de mogelijkheid ons verhaal te doen aan de Raadsleden en om de petitie aan te beiden aan de wethouder.

+Read more...

Zie https://www.amersfoort.nl/bestuur-en-organisatie/to/-presenteren-op-het-plein-.htm

Hugo, Kjell, Marion en Wino

2016-10-13