You, the petitioner

Updates

Tijdelijke achterstand met het beantwoorden van uw e-mail

Recentelijk hebben we 1.320 e-mails ontvangen. Normaal schrijven we 600 mails per maand, dus het duurt nu wat langer voor u antwoord krijgt.

De problemen met Ziggo zijn de belangrijkste oorzaak. Veel e-mails gaan vermoedelijk over de bevestigingsmail die niet gelijk binnen komt op Ziggo en UPC-adressen.

Als u een urgente vraag heeft, spreekt u dan een voicemail in op 020-7854412. Daar kunnen we naar luisteren terwijl we de berg e-mail wegwerken.

Als het geen haast heeft dan kunt u erop vertrouwen dat uiteindelijk uw e-mail wel gelezen en zo nodig beantwoord wordt.

Gaat het over het doorlaten van een petitie? Kijk vooral bij 'nieuwe petities' en met de zoekfunctie of er al een petitie over bestaat, dit is steeds vaker al het geval.

2021-04-21

We zijn over de grens van 26.000 ondertekenaars!

Onlangs werd de grens bereikt van 26.000 ondertekenaars. Wat een mooi resultaat.

+Read more...

Tot 3 oktober is het mogelijk de petitie te ondertekenen. Op die dag komt naar het zich nu laat aanzien, minister Kamp naar Schiermonnikoog. We zullen hem dan het dan bereikte aantal ondertekeningen aanbieden. Kent u mensen die de petitie ook willen ondertekenen, maak ze aub attent op deze petitie. Schiermonnikoog en de Wadden zijn het waard!

we doen ons best

We doen ons best om WOZ op hyves te behouden..

2016-08-24 | Petition Laat World of zombie op hyves

[ UPDATE] De petitie loopt als een diesel

Het loopt en dag 3 is een feit, de 300 grens is doorbroken ! Een concept brief voor alle 150 kamerleden is aangekomen en wordt nu bewerkt. Ook hebben meer dan 50 maatschappelijke organisaties zich gemeld en participeren voor en tijdens de acties ( in voorbereiding ) De persberichten worden voorbereid, en zullen eerstdaags worden betekend aan de grote landelijke media.

+Read more...

Hoe onze boodschap momenteel verwoord wordt ? Het Nederlandse volk is als een kudde schapen zonder herder ! Alles voor geld en zo min mogelijk met het hart. En die pargen "schijnen" wij gekozen te hebben ? De medemenselijkheid heeft moeten wijken voor geld en macht. Rondhangen en schrijnende situaties publiceren op feestboek heeft totaal geen zin ! Wat wel zin heeft is nu een vuist te maken naar de marionetten die "wij " een volmacht hebben gegeven voor ons op te treden en ze verantwoording te laten afleggen ! Hoe ? Door echte democraten te volgen. Wij zijn als een bundel riet, onbuigbaar en onbreekbaar. Wij zijn het wapen om af te rekenen met de "gevestigde orde". Zij moeten doen wat wij zeggen , niet andersom !

VOORTGANG- Uw donatie/bijdrage kunt U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07 ten name van F.Schwab / ICM Online

Voortgangsverslag Traktaat van Wassenaar per 9 augustus 2016 (voorheen 18 juli 2016). Door F.Schwab (ICM Editor) geplaatst op 11 Augustus 2016 om 12.59 Blog bekijken

De deelnemers (donateurs) en ondertekenaars verzochten het ACTW66 om een tussentijdse verslag.

+Read more...

**) Updates met rood.

Voor Fase I heeft ACTW66 inmiddels vele benodigde werkzaamheden verricht en de nodige stappen ondernomen. ACTW66 heeft bereikt dat de advocaten, materiedeskundigen en de consultants op basis van "no cure no pay "voor ons gaan werken bij deze megaklus om aan 60.000-70.000 gedupeerden om door De Staat hun gelden te laten uitbetalen. Inmiddels hebben deze reeds vele werkzaamheden uitgevoerd voor Fase I. Met de campagne werd van de 60.000 - 70.000 ruim 15.000 bereikt ( Verschillende Indische organisaties hebben zich gemeld om het traktaat onder hun leden ter kennis te stellen) naast dat er ruim 12.000 ( voorheen 9.479, de verwachtingen zijn dat het eind van jaar de 20.000 zullen worden bereikt. Nu het traktaat meer bekendheid krijgt). De petitie is ondertekend en 3678 (voorheen 2417) hebben toegezegd te willen doneren, blijven helaas de donaties sterk achter op de andere geboekte resultaten.

Uit de gepleegde research door materiedeskundigen zijn in samenwerking met het team van ACTW66 de feiten, bevindingen en oplossingsrichtingen samengevat in het rapport "Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar". Deze werd vorige week aan Jakarta Advocaten Team (JAT) ter beschikking gesteld. Deze zullen de juridische puntjes op de I zetten. Hierna gaat het rapport naar de uitgever om het in boekvorm uit te geven. De planning is dat dit Rapport/ boek in september wordt uitgegeven en in boekvorm beschikbaar komt, alvorens deze met dagvaarding met 10.000 handtekeningen uit handen van de advocatenkantoor te Jakarta wordt overhandigd aan Bert Koenders. Ook hij en zijn Ministerie zijn op de hoogte van deze komende zaak.

Alle bewindslieden van de Tweede Kamer zijn op de hoogte gebracht, en uiteraard Halbe Zijlstra die in 2009 begin maakte aan dit dossier, ook research heeft gepleegd. Op 22 april jl. werd persoonlijk de President Joko Widodo van de republiek Indonesië in kennis gesteld van dit Traktaat dat de Nederlandse Staat het financiele onderdeel uit dit verdrag tot uitbetaling van de Indische Gemeenschap niet heeft uitgevoerd.

ACTW66 heeft als claimstichting voor Fase I alle benodigde werkzaamheden en uitgaven voor haar rekening genomen, is een fors bedrag geworden !

Voor Fase II, zijn meer middelen nodig om ten eerste de groep van 60.000 gedupeerden (rechthebbenden) , zijnde aangemerkt als deelnemer van ACTW66 als claimstichting- te bereiken via de omroepen, en de dagbladen. Hier zijn veel kosten meegemoeid. De griffiekosten om deze zaak op de rol te zetten, 2,5 % van 689 miljoen. Ten slotte voor Informatie & Communicatie naar de gedupeerden toe , de levering van het rapport / boek "Voorstel conceptrapport Uitbetalen traktaat van Wassenaar 1966" voor 70.000 exemplaren. ACTW66 is intensief bezig om ook andere fondsen aan te boren via financiële instellingen. De kosten voor Fase II worden geschat op minimaal 15 miljoen euro.

Daarom vraagt ACTW66 een minimale donatie van € 25, en t.z.t. ontvang u het "Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar" dat in boekvorm wordt uitgegeven.

Uw donatie/bijdrage kunt U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07 ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie ACTW 66 - Traktaat van Wassenaar . Wij hebben uw donatie hard nodig voor de uitvoeringskosten van de regeling tot compensatie, welke de Nederlandse Staat bewust 51 jaar heeft nagelaten, teneinde ons werk verder af te kunnen maken

Tellertjes bij petities worden bijgewerkt

Dinsdagavond 23 augustus was onze server even uitgeschakeld voor onderhoud. Na het opstarten werden alle tellerstanden bij petities opnieuw uitgerekend.

+Read more...

Dit heeft enige uren geduurd.

In de lijst van alle ondertekeningen ziet u dat er geen ondertekeningen zijn verdwenen. Per pagina staan er 100 op, daarmee kunt u snel zien dat de lijst nog compleet is.

2016-08-24

Meer dan 50 ondertekenaars gepasseerd !

Zoals beloofd een update als de 50 gepasseerd zou worden : Het www is ingezet en de sociale media ! U kunt de mededelingen en de progressie volgen op: http://urubin.com/ http://www.nieuwsjager.com/ en de website voor dit doel opgezet: https://devuistvannederland.wordpress.com/

Er worden nu draaiboeken gemaakt, onderhandeld over steun van maatschappelijke instanties ( zorginstellingen, vervoersinstellingen en meer ! )

Bij meer dan 200 ondertekenaars gaan we de geschreven pers bombarderen met berichten en de audio/visuele media ! Lokaal en nationaal. Teken en geef door, op naar het het grootste burgerprotest sinds de 2e wereldoorlog !

De Vuist van Nederland

.

overhandiging 25 augustus

wij nodigen alle collega’s van Hollands-midden uit om op 25 augustus mee te lopen in de demonstratie stoet door Leiden naar post Zuid.

Wat gaan we doen. Om onze zaak duidelijk te maken aan heer H.

+Read more...

Lenferink (voorzitter VRHM / burgemeester van Leiden) en de heer GJ. Kats (portefeuillehouder Brandweer VRHM / burgemeester van Zuidplas). willen we hen de Hollands-Midden petitie aanbieden. We gaan in een stoet lopend van het Haagweg parkeerterrein naar post zuid lopen. Onderweg stoppen we bij het stadhuis om eerst bij burgemeester Lenferink aan te geven dat we de petitie aan burgemeester Kats gaan aanbieden. Daarna lopen we door naar zuid waar burgemeester Kats op ons wacht. Daar bieden we de petitie aan hem aan.

2016-08-21 | Petition Brandweer VRHM in actie

Offensief gestart !

Op diverse sites gaat deze petitie online, tegen de verdeel en heers propaganda van onze regeringsleiders en onzichtbare lobbyisten . de oproep luidt, vergeet even de verschillen en breng eenheid ! Bij meer dan 50 ondertekenaars gaan we middels eigen websites, protesten vorm geven. U doet mee ? Graag !

Hou de media en sociale media in de gaten, we maken het grootste protest waar sinds de 2e wereldoorlog ! Wij hebben de (onafhankelijke) middelen en het draagvlak.

.