You, the petitioner

Updates

Tijdelijke achterstand met het beantwoorden van uw e-mail

Recentelijk hebben we 1.320 e-mails ontvangen. Normaal schrijven we 600 mails per maand, dus het duurt nu wat langer voor u antwoord krijgt.

De problemen met Ziggo zijn de belangrijkste oorzaak. Veel e-mails gaan vermoedelijk over de bevestigingsmail die niet gelijk binnen komt op Ziggo en UPC-adressen.

Als u een urgente vraag heeft, spreekt u dan een voicemail in op 020-7854412. Daar kunnen we naar luisteren terwijl we de berg e-mail wegwerken.

Als het geen haast heeft dan kunt u erop vertrouwen dat uiteindelijk uw e-mail wel gelezen en zo nodig beantwoord wordt.

Gaat het over het doorlaten van een petitie? Kijk vooral bij 'nieuwe petities' en met de zoekfunctie of er al een petitie over bestaat, dit is steeds vaker al het geval.

2021-04-21

Het verhaal van Tweede Kamer lid Louis Bontes

Louis Bontes mailadres: l.bontes@tweedekamer.nl Vandaag (26 mrt red.) verdedig ik in de Tweede Kamer mijn initiatiefwetsvoorstel over partneralimentatie. Kern van het voorstel is om de maximale duur terug te brengen van twaalf naar vijf jaar.

+Read more...

Ondanks andere bedoelingen van de wetgever is twaalf jaar in de praktijk een standaardtermijn geworden. Uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van de Vereniging van Familierecht Advocaten blijkt dat ongeveer driekwart van de Nederlanders van mening is dat de huidige partneralimentatieduur te lang is. Meer dan zestig procent wil naar een termijn van vijf jaar. Twaalf jaar betalen voor je ex is niet meer van deze tijd. Het past niet bij een moderne, liberale, geëmancipeerde samenleving. Vijf jaar is lang genoeg. In vijf jaar tijd kan van de alimentatiegerechtigde, in de praktijk vaak de vrouw, in alle redelijkheid verwacht worden dat zij in haar eigen levensonderhoud gaat voorzien. In die vijf jaar kan een opleiding of stage worden gevolgd. In vijf jaar moet het mogelijk zijn (opnieuw) economisch zelfstandig te worden, ook omdat kinderen binnen vijf jaar naar de basisschool gaan. Natuurlijk zijn er situaties denkbaar waarin het lastig kan zijn om in die vijf jaar economische zelfstandigheid te verwerven. Ik denk aan vrouwen die de keuze maakten voor een meer traditioneel huwelijk, waarbij de man werkt en de vrouw voor de kinderen zorgt. Vaak gaat het dan om vrouwen van boven de 55, voor wie het - zeker in deze economisch zware tijden - vaak lastig is om weer aan de slag te gaan. In heel schrijnende gevallen kan in mijn voorstel een beroep worden gedaan op de zogenoemde hardheidsclausule. Dat betekent dat de rechter in een specifieke situatie kan oordelen dat vijf jaar niet billijk is en dat de alimentatieduur verlengd wordt. Ik heb de keuze gemaakt dergelijke gevallen niet via een limitatieve lijst in mijn voorstel op te nemen. Ik ben er van overtuigd dat niet elke specifieke situatie in wetgeving kan worden gegoten. Maatwerk laat ik dan ook over aan de rechter. De rechter kan alle specifieke omstandigheden wegen. Vanuit feministische hoek krijg ik soms het verwijt dat mijn voorstel vrouwonvriendelijk zou zijn. Niets is minder waar. Juist feministen zouden snellere financiële onafhankelijkheid van vrouwen moeten toejuichen. Ze zouden zich achter de oren moeten krabben nu zij hetzelfde standpunt innemen als de SGP: partneralimentatie niet verkorten. In tegenstelling tot wat velen denken kan mijn voorstel worden ingevoerd zonder dat het de schatkist geld kost. Er zal na invoering van mijn wetsvoorstel weliswaar sprake zijn van een toename van het aantal bijstandsuitkeringen, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd doordat er minder alimentatie zal worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Na vijf jaar levert mijn voorstel jaarlijks zelfs miljoenen op. Inmiddels is naast mijn wetsvoorstel ook een initiatiefnota over partneralimentatie van VVD, PvdA en D66 verschenen. Ook in dat voorstel gaat de maximale duur van partneralimentatie terug van twaalf naar vijf jaar. Voor een verkorting van de duur van partneralimentatie bestaat dus een ruime Kamermeerderheid. Omdat het vreemd is twee vergelijkbare voorstellen in de Kamer te behandelen heb ik de drie partijen aangeboden samen te werken en met één gezamenlijk voorstel te komen, waarbij ik aangaf als eenmansfractie bereid te zijn water bij de wijn te doen. VVD en D66 omarmden mijn idee. De PvdA lag echter om onduidelijke redenen dwars. De lange duur van partneralimentatie is een groot maatschappelijk probleem. Ik roep VVD, PvdA en D66 op de burger niet de dupe te laten worden van typisch Haagse spelletjes. Louis Bontes is onafhankelijk Tweede Kamerlid.

2014-03-28 | Petition Wetswijziging partneralimentatie

Verbod op versterkte straatmuziek - na 5 jaar overlast

Verbod op versterkte straatmuziek - na 5 jaar overlast Vanaf 2009 werden er vergunningen afgegeven om versterkte muziek op straat te mogen maken. Sindsdien klagen bewoners, werknemers en ondernemers over geluidsoverlast.

+Read more...

De versterkte zang en muziek galmde over de pleinen tot ver in de omtrek, en vergunninghouders hielden zich niet aan de toegestane tijdsduur. Het hele jaar door werd er dagelijks urenlang met veel volume dezelfde liedjes ten gehore gebracht. Zelfs na 23.00 uur ‘s avonds. Tot wanhoop voor diegenen die in de buurt wonen en werken. Juist omdat er vergunningen waren afgegeven was handhaven moeilijk, en een klacht indienen was daarom veelal tevergeefs. In 2011 verkondigde Jeanine van Pinxteren op AT5 dat zij van de versterkers af wilde. Dit bleek echter niet haar bevoegdheid maar die van de burgemeester. Die wilde versterkers blijven toestaan. In 2012 werd wel de Dam uitgesloten als gebied waar versterkt mocht wordenopgetreden, waardoor de overlast op het Leidseplein en het Rembrandtplein enorm toenam. Eind 2012 deden niet alleen bewoners en ondernemers een dringend verzoek aan de gemeenteraad om een verbod op versterkers in te voeren, maar ook het stadsdeel en politie gaven aan dat zij graag een einde zagen aan de vergunningen voor versterkers. Desondanks besloot burgemeester van der Laan slechts om beperkende maatregelen in te voeren. Deze regels werden wederom allemaal overtreden, en ook was er nog steeds onvoldoende capaciteit om efficiënt te handhaven. Weer deden bewoners en ondernemers hun beklag, maar de overlast hield ook in 2013 aan. Op het Leidseplein klaagden zelfs terrasbezoekers over het volume. Niet vreemd ook, omdat hier vele malen geluidsniveaus van meer dan 80 decibel werden gemeten. Op 30 januari 2014 besloot de raad, na 5 jaar overlast en een falend handhavingsbeleid, eindelijk om versterkers niet langer meer toe te staan. Dit betekent dat niet alleen straatmuzikanten maar ook straatartiesten zoals breakdancers geen versterkte muziek meer ten gehore mogen brengen. Dit is een grote opluchting voor iedereen die gestoord raakte van de onnodige geluidsterreur vanversterkers, omdat er ook prima alleen akoestisch kan worden opgetreden. Bovendien wordt handhaving bij een totaalverbod op versterkers vereenvoudigd. Want bij het gebruik daarvan is men simpelweg áltijd in overtreding, zonder dat hierbij discussie ontstaat of men nu te hard, te lang of te vaak optreedt. http://www.oudestadt.nl/info/nieuws/copyofBinnenkrant65.pdf

Amsterdam verbiedt straatmuziek met versterker

Amsterdam verbiedt straatmuziek met versterker Amsterdam verbiedt straatmuziek met versterker Stadsbestuur doet straatmuzikanten met versterkers in de ban. Het moet weer rustig worden op straat.

+Read more...

    Burgemeester Van der Laan komt met een verbod op straatartiesten met versterkers. Dit moet de reusachtige geluidsoverlast beteugelen. Tot nu mocht er per dag maximaal een half uur versterkt gespeeld worden, maar dit bleek in de praktijk niet te handhaven. Bijna iedereen kent ze: zangers die met gitaar, versterker en achtergrondmuziek de pleinen en straten overheersen. Sinds 2010 gaf de burgemeester hen vergunningen om te mogen optreden. Door ze te registreren wilde hij de herrie tegengaan. Maar al gauw regende het klachten van bewoners en ondernemers. "Het veroorzaakte veel geluid. Soms wel tot over de tachtig decibel", zegt Robert Domhof namens de Belangenvereniging Leidsebuurt. Volgens hem zijn de bewoners en ondernemers opgelucht. Ze zijn geen zeurpieten. "Mensen die dat zeggen, moeten zelf eens in de Leidsebuurt gaan wonen. Dan piepen ze wel anders. Wij zijn niet tegen straatmuziek, maar die artiesten hielden hun lawaai niet in de klauwen." Sake Rijpkema woont bij de Dam. "We zijn erg blij dat de burgemeester af wil van de vergunningen voor deze muzikanten", zegt hij. "Het waren telkens dezelfde artiesten die altijd dezelfde songs speelden. Soms wel uren op een dag. En dat gebeurde met een volume dat zelfs met de ramen dicht boven het geluid van je tv uitkwam. Daar werd je al snel knettergek van." De vergunningen maakten het handhaven van de herrie juist lastig. "Muzikanten mochten een half uurtje per dag spelen, maar dat kon je alleen controleren als er een handhaver naast ging staan om dat te constateren. De gemeente en politie hadden er ook onvoldoende tijd en mankracht voor." Volgens raadsleden is het de hoogste tijd voor een verbod. "Eindelijk!", zegt Laurens Ivens (SP). De raad wilde er al voor de zomer mee stoppen. "Maar de burgemeester wilde eerst optreden en dat bleek dus onmogelijk. Nu hebben we een half jaar aan weggegooide tijd." Duoraadslid Diederik Boomsma (CDA) is tevreden: "Amsterdam is geen permanent muziekfestival. Het is goed dat de klachten van bewoners en ondernemers serieus genomen worden." http://www.metronieuws.nl/regionaal/amsterdam-verbiedt-straatmuziek-met-versterker/SrZnaC!sRhrMZxsyqxQ/

Straatmuziek soms kwelling: 'Na drie dagen word je er gek van'

Straatmuziek soms kwelling: 'Na drie dagen word je er gek van' ’We voelen ons niet serieus genomen’  10-01-14   16:00 uur  - Bron: Het Parool Bewoners en ondernemers van de Dam, het Rembrandtplein en het Leidseplein en omgeving willen een verbod op versterkte straatmuziek. Ze klagen al vier jaar, maar er is helemaal niets mee gedaan, zei een woordvoerder van de groep gisteren in de gemeenteraad. De gemeente zou geen capaciteit hebben om de overlast te bestrijden en de politie kan ook weinig doen aan de klachten.Niet gecontroleerd'We voelen ons niet serieus genomen.

+Read more...

Alleen onze groep van tien bewoners heeft in 2013 al 92 klachten ingediend. Daar is niets mee gedaan.' Het heftigste voorbeeld was een man die met zijn trompet zes maanden lang versterkte muziek maakte op het Rembrandtplein, ook buiten de afgesproken tijden. 'Pas na veertig meldingen werd zijn vergunning ingenomen.'Versterkte straatmuziek is toegestaan op de grote pleinen in het centrum, maar onder voorwaarden. Zo mag niet langer dan een half uur achter elkaar worden gespeeld en alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag, van 1 maart tot 1 november, op bepaalde tijden. Volgens de klagers wordt er echter niet gecontroleerd.Versterkte muziek'We zijn niet tegen straatmuziek, maar wel als die versterkt is. Ik woon op tachtig meter van het Rembrandtplein en heb nog last van het lawaai - vooral doordat het de hele dag door gaat en steeds hetzelfde liedje is.'De bewoners herinnerden burgemeester Eberhard van der Laan eraan dat hij begin 2013 had beloofd dat wel degelijk zou worden ingegrepen. 'U zei dat als u dat niet kon waarmaken, het over zou zijn met versterkte straatmuziek.'AuditieVan der Laan bevestigde dat. 'Maar ik wil wel eerst de evaluatie afwachten, en ik wil weten hoeveel bewoners hierover klagen. Straatmuziek hoort ook bij de stad, en vanwege de discussie over de vertrutting in de stad wil ik namelijk zo min mogelijk verboden.' Hij wees er bovendien op dat de gemeente later dit jaar wil gaan experimenteren met audities voor straatmuzikanten: alleen artiesten die er iets van bakken als ze komen proefspelen voor de gemeente, krijgen dan een vergunning. 'Als dat op een goede manier is uitgewerkt, denk ik dat het een alternatief kan zijn. Als de kwaliteit beter is, zal de overlast ook afnemen, verwacht ik.'De bewoners waren dat niet met hem eens. 'Al zou Michael Jackson er live hebben gestaan. Het eerste half uur is het leuk, maar na drie dagen word je er gek van.' (Jasper Karman) http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3575218/2014/01/10/Straatmuziek-soms-kwelling-Na-drie-dagen-word-je-er-gek-van.dhtml

luister Alle burgers wethouder (Amsterdam) op Radio 1

Op 26 maart 2014 in het programma "1 op Straat" op Radio 1 een discussie over het plan. Laat alle wethouders solliciteren.

+Read more...

Reinder Rustema verdedigt het, Laurens Ivens als tegenstander, aan de telefoon Edo Haan als wethouder met 12 jaar ervaring (Zoetermeer) en voorzitter van de vereniging van wethouders. Presentatie door Rob Oudkerk die Job Cohen ten tijde van de Noord-zuidlijnproblemen citeerde met 'we zijn allemaal amateurs'. Het programma begint met een montage van gesprekjes met burgers op straat, een 'vox pop', die hun (overwegend positieve) reactie op het plan geven. Terug te luisteren door de uitzending van 26 maart 2014 te kiezen.

Alle burgers wethouder (Amsterdam), Radio 1 op Straat
2014-03-26 | Petition Laat wethouders solliciteren

Prodas heeft op 21 november in een e-mail aan de ouders van de kinderen van basisschool Sint Pieter in Ommel laten weten dat ze de school wil gaan sluiten.

Prodas heeft op 21 november in een e-mail aan de ouders van de kinderen van basisschool Sint Pieter in Ommel laten weten dat ze de school wil gaan sluiten.   De ouders zien mogelijkheden met Platoo (onderwijsinstelling voor openbaar onderwijs) voor een duurzame en lange relatie voor het behoud van de school. De meeste ouders zouden graag het nieuwe schooljaar met Platoo willen starten. Prodas wil niet uit het gebouw en heeft aangegeven dat ze de sleutel nog zeker twee jaar houden voor tijdelijke huisvesting van kinderen van de Deken van Houtschool. Kinderen uit Asten komen dan naar Ommel en kinderen uit Ommel moeten dan naar Asten. De ouders gaan op zaterdag 5 april demonstreren tegen deze plannen en roepen iedereen uit Ommel en sympathisanten op om actie te voeren. Om 13.00 uur is het verzamelen op het schoolplein van de Sint Pieter.  Van daaruit lopen ze naar het Prodasgebouw in Asten, waar ze een petitie aanbieden met zo veel mogelijk handtekeningen. De petitie kunt u online tekenen via http://petities.nl/petitie/behoud-school-ommel. Indien het niet lukt de petitie online te tekenen of voor meer informatie kunt u e-mailen naar samenstaanwesterk@outlook.com of kunt u contact opnemen met Toon van den Heuvel, tel.

+Read more...

0493-695874.

Siris
2014-03-26 | Petition Behoud school Ommel

TWINTIGDUIZEND HANDTEKENINGEN TEGEN SCHRAPPEN BUSLIJNEN IN OVERIJSSEL

zie link RTV Oost.

luister BNR De Nieuwe Wereld: "Wat als… we geen politieke partijen meer hebben?"

Op 25 maart was ik tussen 19:00 en 19:30 te gast in het programma De Nieuwe Wereld van BNR Nieuwsradio, samen met Dick Pels en Jurriaan Pröpper. Natuurlijk is het terug te luisteren. Het is zelfs te downloaden om later zonder internetverbinding te luisteren.

+Read more...
2014-03-25 | Petition Laat wethouders solliciteren