You, the petitioner

Updates

Tijdelijke achterstand met het beantwoorden van uw e-mail

Recentelijk hebben we 1.320 e-mails ontvangen. Normaal schrijven we 600 mails per maand, dus het duurt nu wat langer voor u antwoord krijgt.

De problemen met Ziggo zijn de belangrijkste oorzaak. Veel e-mails gaan vermoedelijk over de bevestigingsmail die niet gelijk binnen komt op Ziggo en UPC-adressen.

Als u een urgente vraag heeft, spreekt u dan een voicemail in op 020-7854412. Daar kunnen we naar luisteren terwijl we de berg e-mail wegwerken.

Als het geen haast heeft dan kunt u erop vertrouwen dat uiteindelijk uw e-mail wel gelezen en zo nodig beantwoord wordt.

Gaat het over het doorlaten van een petitie? Kijk vooral bij 'nieuwe petities' en met de zoekfunctie of er al een petitie over bestaat, dit is steeds vaker al het geval.

2021-04-21

Paaltjes worden niet teruggeplaatst voor de afronding van de rondweg!

Zie afbeelding. .

Referendum als ‘noodrem’ via petities.nl

Het is binnenkort mogelijk om met een referendum een wet tegen te houden. Zodra het parlement een wet aanneemt moet u binnen 8 weken 10.000 handtekeningen overhandigen.

+Read more...

Begin dus nu alvast! Daarna krijgt u de tijd om 300.000 handtekeningen te verzamelen. Als dat niet lukt, dan tekent de Koning de wet en gaat die in. Het is (nog) niet mogelijk om digitaal handtekeningen te zetten. Maar het is wel goed mogelijk om petities.nl (of een eigen website) te gebruiken als hulpmiddel. Nog voordat een wet door Eerste en Tweede Kamer is gegaan kunt u al beginnen om hier ondertekenaars te verzamelen. Later mailt u deze ondertekenaars voor een ‘echte’ ondertekening. Dit gaat dan buiten het formele proces om, maar kan al wel druk zetten op politici. Ze kunnen immers op petities.nl zien hoeveel tegenstanders er al zijn voor de wet waar ze aan werken. Per e-mail stuurt u ze een vooringevuld formulier om af te drukken, een handtekening op te zetten en naar de gemeente te brengen of op te sturen. Per jaar zijn er tientallen petities die meer dan 10.000 ondertekeningen halen. De meeste mensen tekenen dan in de eerste 6 weken. Als de 10.000 ondertekeningen zijn goedgekeurd en er aan de andere voorwaarden is voldaan, moeten de resterende ondertekeningen verzameld worden. Dit kan dan op dezelfde manier.De regering kan de uitslag van dit zogenaamde ‘raadgevende referendum’  overigens nog steeds negeren. Alleen een zogenaamd correctief referendum is niet te negeren, maar dat bestaat (nog) niet in Nederland. Het eerste voorstel voor deze wet was in 2006 (Kamerstuk 30372 nr. 8) met 42 pagina's toelichting door Dubbelboer, Duyvendak en van der Ham (Kamerstuk 30372, nr. 9). Sindsdien zijn er veel amendementen geweest (zie dossier 30372) en is het besproken met ministers. Onder andere het gebruik van DigiD is overwogen.Van Schinkelshoek heeft de voornaamste oppositie geleverd, onder andere door te vragen het aan te houden, bepaalde wetten niet referendabel te maken, de wet een tijdelijk karakter te geven, ondertekeningen strenger te controleren en 40.000 in plaats van 10.000 ondertekeningen te eisen in de eerste stap voor een referendumaanvraag.Op dinsdag 15 april 2014 heeft ook de Eerste Kamer erover gestemd en is het aangenomen. Binnenkort wordt de wet gepubliceerd en 4 maanden later van kracht. De verwachting is dat digitaal ondertekenen later mogelijk wordt gemaakt.

Eerstekamer.nl: Wetsvoorstellen raadgevend en correctief referendum aangenomen
2014-04-16

Help Shenjun in Nederland te houden

2014-04-15 | Petition Shenjun moet blijven

Burgemeester Bunnik baalt van situatie Shenjun

Bron: RTV Utrecht, http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1164885/   ODIJK/ODIJK - Het is teleurstellend dat Shenjun uit Odijk wordt afgewezen voor een verblijfsvergunning, alleen omdat hij niet in de goede administratie stond. Dat zegt burgemeester Ostendorp van de gemeente Bunnik, waar Odijk onder valt.Shenjun woont al zijn hele leven in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning omdat hij niet ingeschreven stond bij het Rijk.

+Read more...

Daarom moeten hij en zijn moeder nu naar China, waar zijn moeder vandaan komt.De burgemeester van Bunnik vindt het raar dat kinderen als Shenjun worden uitgewezen. "Kinderen die ingeschreven staan bij de gemeente, die onder toezicht staat van de Rijksoverheid, zijn in mijn beleving ook gewoon Rijkskinderen. Ik vind het jammer dat die knip wordt gemaakt en volgens mij is dat ook niet nodig. Daarom is mijn oproep aan de Tweede Kamer om daar een oplossing voor te bieden."Uit het jaarrapport van de Immigratie- en Naturalisatiedienst blijkt dat 675 jonge asielzoekers door het kinderpardon een verblijfsvergunning hebben gekregen. Door de regeling mogen 775 familieleden ook in Nederland blijven.

Onderteken ook de petitie 'Shenjun moet blijven'
2014-04-15 | Petition Shenjun moet blijven

Column op Managementsite.nl "Eén snelheid op de snelweg"

Eén snelheid op de snelweg Het ei van Columbus: geen 130, maar ook geen 70. Duidelijk.

+Read more...

Veilig. Zuinig! Met een eenvoudige en goedkope maatregel kunnen we onvoorstelbaar veel problemen op de weg oplossen: voer één snelheid voor iedereen in. De maximumsnelheid is de minimumsnelheid. Lees verder >>

Lees verder op Managementsite.nl
2014-04-11 | Petition One speed on the highway

tekingen de petities en komt in actie

hoi petities tekingen de petities ook van tom ik groep alle nederland op om het te doen .

2014-04-09 | Petition Geert Wilders moet aftreden

actie comité - "weg met verkeersriool door Rotterdam-West"

Aan de ondertekenaars van de petitie “stop verkeersriool door Rotterdam-West”Beste medeondertekenaars,Op donderdagmiddag 12 december hebben we ruim 2000 handtekeningen aangeboden aan de burgemeester van Rotterdam om aandacht te vragen voor het verkeersriool (’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan) door Rotterdam-West. De burgemeester heeft ze in ontvangst genomen.En toen gebeurde er niets.We moeten al met al vaststellen dat na tien jaar praten het verkeer nog steeds door onze wijk kruipt, elke dag meer en elke dag viezer.Het gaat natuurlijk niet alleen over onze gezondheid vanwege de luchtvervuiling.

+Read more...

Het gaat er ook over dat een 6-baans snelweg onze buurt in tweeën snijdt en behalve veel geluidsoverlast en vuil ook uitnodigt tot slecht beheer van panden.Een betaalbare en realistische oplossing op korte termijn is om het verkeer door de straat drastisch te verminderen. In alle andere steden in Nederland is dit soort doorgaande snelwegen door woongebieden al lang verdwenen. Dat kan ook in Rotterdam!Wij vinden dat het tijd wordt voor wat anders. Wij willen op korte termijn concrete acties ondernemen om de politiek duidelijk te maken dat ons geduld op is en dat er nu echt wat moet gebeuren.Eerste ideeën zijn:-               500 posters voor de ramen ophangen met iets als: ‘Stop het verkeersriool'-               spandoeken ophangen-               een open brief aan de Rotterdamse informateur en onderhandelaars voor een nieuw College van B&W (inmiddels verstuurd)-               een persevenement organiseren-               ieder die in onze buurt woont nader informeren via een flyerMaar er is natuurlijk nog veel meer denkbaar, bijvoorbeeld met sociale media.We willen ieder die vóór actie is, ideeën heeft en/of wil bijdragen (ontwerp-werk, social media, poster plakken, spandoeken ophangen, flyeren enz.) op korte termijn uitnodigen voor een bijeenkomst.Als je ‘in’ bent stuur dan een mail naar wegmetverkeersriool@gmail.comEn zijn er meer mensen in je omgeving van wie je denkt dat dit iets voor hen is: stuur deze mail door.Met vriendelijke groet, namens het actie comité:Steven Somsen (coördinator)Adriaan KorthuisEmile Goossens

u kunt ons bereiken via:

E-mail naar alle Tweede Kamerleden: hoe petitie beantwoorden

Vandaag heb ik alle Tweede Kamerleden een gepersonaliseerde e-mail gestuurd: Geachte <first name> <last name>, Op 12 december ontving u, via de vaste Kamercommissies waar u voor de <partij> deel van uit maakt, een petitie van mij met het verzoek het beantwoorden van petities te verbeteren. Elke Kamercommissie heeft deze petitie ontvangen.

+Read more...

Voor zover ik een inhoudelijk antwoord kreeg was die teleurstellend. De afgelopen 9 jaar probeer ik het petitierecht voor burgers makkelijk te maken met petities.nl. Ik wil, net als u, gewone burgers helpen deel te nemen aan de democratie. Zo is het goed om te voorkomen dat burgers een burgerinitiatief starten. Heel actueel, gezien die van vorige week. Een burgerinitiatief is in mijn ervaring doorgaans een wanhoopsdaad omdat men niets verwacht van een petitie. Die minderheid van gewone, ongeorganiseerde burgers die wel een petitie overhandigt aan de Tweede Kamer is doorgaans teleurgesteld over de behandeling van hun petitie na de overhandiging. Dit is vaak hun eerste en enige poging om van hun petitierecht gebruik te maken. Het gaat me niet zozeer om de organisaties die een petitie als begin van een professioneel lobbytraject gebruiken. Ook gaat het me er niet om dat elk verzoek ingewilligd moet worden. Dat kan in de meeste gevallen ook niet, maar mijn ervaring is dat ze daar wel vrede mee kunnen hebben als ze een goed antwoord op de petitie hebben gekregen. Om u te helpen met het beantwoorden van een petitie heb ik een handleiding opgenomen in het Handboek Petities met een aantal punten om in overweging te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw reactie op een petitie op uw website <website> schrijven zodat men zich gehoord voelt. Dit is dan gedocumenteerde aandacht voor hun zorgen. Journalisten kunnen daarover berichten en in ieder geval wil petities.nl dat graag mailen naar de ondertekenaars van de petitie. Dat zijn per petitie doorgaans duizenden zeer betrokken burgers die hun zorgen weer delen met hun online vrienden. Miljoenen ondertekenaars op petities.nl wachten zo nog op een antwoord op de petitie(s) die ze hebben ondertekend. Als u suggesties heeft voor verbeteringen van de handleiding dan hoor ik dat graag. De actuele tekst vindt u op http://handboek.petities.nl/Hoeantwoorden Hieronder de versie van 4-4-2014. Met vriendelijke groet, Reinder Rustemaoprichter en beheerder Petities.nl   De lijst Kamerleden staat <a href="http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/allekamerleden/index.jsp">op TweedeKamer.nl maar de lijst met websites van de Kamerleden was niet bijgewerkt. Hieronder geef ik ze nog eens, bijvoorbeeld als je al die sites (geautomatiseerd) in de gaten wil houden, bijvoorbeeld met een RSS-reader.   m.agema@tweedekamer.nl Fleur Agema PVV http://pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/fleur-agema k.arib@tweedekamer.nl Khadija Arib PvdA http://khadija-arib.com t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl Tamara van Ark VVD http://tamaravenrooyvanark.vvd.nl m.azmani@tweedekamer.nl Malik Azmani VVD http://malikazmani.vvd.nl m.baay@tweedekamer.nl Martine Baay-Timmerman 50PLUS http://50pluspartij.nl/50plus/index.php/tweede-kamerfractie f.bashir@tweedekamer.nl Farshad Bashir SP http://farshadbashir.nl h.beertema@tweedekamer.nl Harm Beertema PVV http://pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/harm-beertema y.berckmoes-duindam@tweedekamer.nl Ybeltje Berckmoes-Duindam VVD http://ybeltjeberckmoes.vvd.nl v.bergkamp@tweedekamer.nl Vera Bergkamp D66 http://verabergkamp.nl m.berndsen@tweedekamer.nl Magda Berndsen-Jansen D66 http://magdaberndsen.nl r.bisschop@tweedekamer.nl Roelof Bisschop SGP http://sgp.nl b.dboer@tweedekamer.nl Betty de Boer VVD http://bettydeboer.vvd.nl HvBommel@sp.nl Harry van Bommel SP http://harryvanbommel.nl l.bontes@tweedekamer.nl Louis Bontes BONTES http://louisbontes.nl M.Bosma@tweedekamer.nl Martin Bosma PVV http://pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/martin-bosma/opinie.html a.bosman@tweedekamer.nl André Bosman VVD http://andrebosman.vvd.nl l.bouwmeester@tweedekamer.nl Lea Bouwmeester PvdA http://leabouwmeester.nl hantenbroeke@tweedekamer.nl Han ten Broeke VVD http://hantenbroeke.nl h.bruins-slot@tweedekamer.nl Hanke Bruins Slot CDA http://cda.nl/bruinsslot/blog brigitte.vdburg@tweedekamer.nl Brigitte van der Burg VVD http://brigittevanderburg.nl i.dcaluwe@tweedekamer.nl Ingrid de Caluwé VVD http://ingriddecaluwe.nl y.cegerek@tweedekamer.nl Yasemin Çegerek PvdA http://pvda.nl/personen/Yasemin+Çegerek m.vdam@tweedekamer.nl Martijn van Dam PvdA http://martijnvandam.com t.vdekken@tweedekamer.nl Tjeerd van Dekken PvdA http://pvda.nl/personen/Tjeerd+van+Dekken t.vdijck@tweedekamer.nl Tony van Dijck PVV http://pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/teun-van-dijck/opinie.html jasper.vdijk@tweedekamer.nl Jasper van Dijk SP http://jaspervandijk.nl o.vdijk@tweedekamer.nl Otwin van Dijk PvdA http://pvda.nl/personen/Otwin+van+Dijk e.dijkgraaf@tweedekamer.nl Elbert Dijkgraaf SGP http://sgp.nl k.dijkhoff@tweedekamer.nl Klaas Dijkhoff VVD http://dijkhoff.info p.dijkstra@tweedekamer.nl Pia Dijkstra D66 http://piadijkstra.nl r.dijkstra@tweedekamer.nl Remco Dijkstra VVD http://remcodijkstra.nl c.dik@tweedekamer.nl Carla Dik-Faber CU http://christenunie.nl/nl/tweedekamer s.dikkers@tweedekamer.nl Sjoera Dikkers PvdA http://pvda.nl/personen/Sjoera+Dikkers p.duisenberg@tweedekamer.nl Pieter Duisenberg VVD http://pieterduisenberg.nl A.Eijsink@tweedekamer.nl Angelien Eijsink PvdA http://pvda.nl/personen/Angelien+Eijsink secretariaat.elias@tweedekamer.nl Ton Elias VVD http://tonelias.nl m.fokke@tweedekamer.nl Manon Fokke PvdA http://pvda.nl/personen/Manon+Fokke s.fritsma@tweedekamer.nl Sietse Fritsma PVV http://pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/sietse-fritsma/opinie.html h.vgerven@tweedekamer.nl Henk van Gerven SP http://henkvangerven.nl s.gesthuizen@tweedekamer.nl Sharon Gesthuizen SP http://sharongesthuizen.nl j.geurts@tweedekamer.nl Jaco Geurts CDA http://cda.nl/geurts/blog m.dgraaf@tweedekamer.nl Machiel de Graaf PVV http://pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/machiel-de-graaf/opinie.html d.graus@tweedekamer.nl Dion Graus PVV http://pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/dion-graus/opinie.html e.groot@tweedekamer.nl Ed Groot PvdA http://pvda.nl/personen/Ed+Groot s.gunal@tweedekamer.nl Sultan Günal-Gezer PvdA http://pvda.nl/personen/Sultan+Günal-Gezer w.hachchi@tweedekamer.nl Wassila Hachchi D66 http://wassilahachchi.nl S.Buma@tweedekamer.nl Sybrand van Haersma Buma CDA http://sybrandbuma.nl M.Hamer@tweedekamer.nl Mariëtte Hamer PvdA http://pvda.nl/personen/mariette+hamer m.harbers@tweedekamer.nl Mark Harbers VVD http://markharbers.vvd.nl r.heerema@tweedekamer.nl Rudmer Heerema VVD http://rudmerheerema.nl P.Heerma@tweedekamer.nl Pieter Heerma CDA http://cda.nl/heerma/blog/ l.helder@tweedekamer.nl Lilian Helder PVV http://pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/lilian-helder/opinie.html e.vhijum@tweedekamer.nl Eddy van Hijum CDA http://eddyvanhijum.nl d.hoogland@tweedekamer.nl Duco Hoogland PvdA http://pvda.nl/personen/Duco+Hoogland l.jacobi@tweedekamer.nl Lutz Jacobi PvdA http://pvda.nl/personen/Lutz+Jacobi t.jadnanansing@tweedekamer.nl Tanja Jadnanansing PvdA http://pvda.nl/personen/Tanja+Jadnanansing pjansen@sp.nl Paulus Jansen SP http://paulusjansen.nl skarabulut@sp.nl Sadet Karabulut SP http://sadetkarabulut.nl m.keijzer@tweedekamer.nl Mona Keijzer CDA http://monakeijzer.nl j.kerstens@tweedekamer.nl John Kerstens PvdA http://pvda.nl/personen/John+Kerstens j.klaver@tweedekamer.nl Jesse Klaver GroenLinks http://jesseklaver.nl j.vklaveren@tweedekamer.nl Joram van Klaveren van Klaveren http://(die u nog moet lanceren) n.klein@tweedekamer.nl Norbert Klein 50PLUS http://norbertklein.nl r.klever@tweedekamer.nl Reinette Klever PVV http://pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/reinette-Klever/opinie.html r.knops@tweedekamer.nl Raymond Knops CDA http://raymondknops.nl n.kooiman@tweedekamer.nl Nine Kooiman SP http://ninekooiman.nl w.koolmees@tweedekamer.nl Wouter Koolmees D66 http://wouterkoolmees.nl a.kuiken@tweedekamer.nl Attje Kuiken PvdA http://pvda.nl/personen/Attje+Kuiken t.kuzu@tweedekamer.nl Tunahan Kuzu PvdA http://pvda.nl/personen/Tunahan+Kuzu r.vlaar@tweedekamer.nl Roelof van Laar PvdA http://roelofvanlaar.nl r.leegte@tweedekamer.nl René Leegte VVD http://reneleegte.vvd.nl r.vdlinde@tweedekamer.nl Roald van der Linde VVD http://roaldvanderlinde.nl bart.deliefde@tweedekamer.nl Bart de Liefde VVD http://bartdeliefde.nl p.litjens@tweedekamer.nl Pieter Litjens VVD http://pieterlitjens.vvd.nl h.lodders@tweedekamer.nl Helma Lodders VVD http://helmalodders.vvd.nl a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl Anne-Wil Lucas VVD http://annewillucas.vvd.nl b.madlener@tweedekamer.nl Barry Madlener PVV http://pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/barry-madlener/opinie.html m.maij@tweedekamer.nl Marit Maij PvdA http://pvda.nl/personen/Marit+Maij a.marcouch@tweedekamer.nl Ahmed Marcouch PvdA http://ahmedmarcouch.nl p.vmeenen@tweedekamer.nl Paul van Meenen D66 http://d66.nl/mensen/paul-van-meenen/ a.merkies@tweedekamer.nl Arnold Merkies SP http://sp.nl/arnoldmerkies Voorzitter@tweedekamer.nl Anouchka van Miltenburg VVD http://tweedekamer.nl/kamerleden/voorzitter/ m.mohandis@tweedekamer.nl Mohammed Mohandis PvdA http://pvda.nl/personen/Mohammed+Mohandis j.monasch@tweedekamer.nl Jacques Monasch PvdA http://jacquesmonasch.nl p.moors@tweedekamer.nl Perjan Moors VVD http://perjanmoors.nl a.mulder@tweedekamer.nl Anne Mulder VVD http://annemulder.nl agnes.mulder@tweedekamer.nl Agnes Mulder CDA http://agnesmulder.nl h.nepperus@tweedekamer.nl Helma Neppérus VVD http://helmanepperus.nl c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga VVD http://coravannieuwenhuizen.vvd.nl h.nijboer@tweedekamer.nl Henk Nijboer PvdA http://pvda.nl/personen/Henk+Nijboer m.vnispen@tweedekamer.nl Michiel van Nispen SP http://sp.nl/michielvannispen b.vojik@tweedekamer.nl Bram van Ojik GroenLinks http://(die u daarvoor kan beginnen) pieter.omtzigt@tweedekamer.nl Pieter Omtzigt CDA http://cda.nl/omtzigt a.oosenbrug@tweedekamer.nl Astrid Oosenbrug PvdA http://pvda.nl/personen/Astrid+Oosenbrug f.voosten@tweedekamer.nl Foort van Oosten VVD http://foortvanoosten.vvd.nl p.oskam@tweedekamer.nl Peter Oskam CDA http://cda.nl/oskam esther.ouwehand@tweedekamer.nl Esther Ouwehand PvdD http://partijvoordedieren.nl s.ozturk@tweedekamer.nl Selçuk Öztürk PvdA http://selcukozturk.nl a.pechtold@tweedekamer.nl Alexander Pechtold D66 http://d66blog.nl/alexander-pechtold/ s.potters@tweedekamer.nl Sjoerd Potters VVD http://sjoerdpotters.vvd.nl rvraak@sp.nl Ronald van Raak SP http://sp.nl/ronaldvanraak m.rebel@tweedekamer.nl Marith Rebel PvdA http://marithrebel.nl j.recourt@tweedekamer.nl Jeroen Recourt PvdA http://jeroenrecourt.nl emileroemer@sp.nl Emile Roemer SP http://sp.nl/emileroemer m.rog@tweedekamer.nl Michel Rog CDA http://cda.nl/rog r.deroon@tweedekamer.nl Raymond de Roon PVV http://pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/raymond-de-roon/opinie.html s.derouwe@tweedekamer.nl Sander de Rouwe CDA http://cda.nl/derouwe a.rutte@tweedekamer.nl Arno Rutte VVD http://arnorutte.nl D.Samsom@tweedekamer.nl Diederik Samsom PvdA http://diederiksamsom.nl c.schouten@tweedekamer.nl Carola Schouten CU http://carolaschouten.nl g.schouw@tweedekamer.nl Gerard Schouw D66 http://gerardschouw.nl a.schut@tweedekamer.nl Anoushka Schut-Welkzijn VVD http://anoushkaschut.nl g.segers@tweedekamer.nl Gert-Jan Segers CU http://gertjansegers.nl m.servaes@tweedekamer.nl Michiel Servaes PvdA http://michielservaes.nl t.siderius@tweedekamer.nl Tjitske Siderius SP http://sp.nl/tjitskesiderius s.sjoerdsma@tweedekamer.nl Sjoerd Sjoerdsma D66 http://sjoerdsjoerdsma.nl A.Slob@tweedekamer.nl Arie Slob CU http://arieslob.nl e.smaling@tweedekamer.nl Eric Smaling SP http://sp.nl/ericsmaling C.vdStaaij@tweedekamer.nl Cees van der Staaij SGP http://sgp.nl secretariaat.vandersteur@tweedekamer.nl Ard van der Steur VVD http://ardvandersteur.nl k.straus@tweedekamer.nl Karin Straus VVD http://karinstraus.nl g.tanamal@tweedekamer.nl Grace Tanamal PvdA http://pvda.nl/personen/Grace+Tanamal joost.taverne@tweedekamer.nl Joost Taverne VVD http://joosttaverne.nl Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl Ockje Tellegen VVD http://ockjetellegen.nl marianne.thieme@tweedekamer.nl Marianne Thieme PvdD http://partijvoordedieren.nl/recent/weblogs/i/MarianneThieme l.vtongeren@tweedekamer.nl Liesbeth van Tongeren GroenLinks http://liesbethvantongeren.nl m.vtoorenburg@tweedekamer.nl Madeleine van Toorenburg CDA http://cda.nl/vantoorenburg p.ulenbelt@tweedekamer.nl Paul Ulenbelt SP http://paululenbelt.nl Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl Michiel van Veen VVD http://michielvanveen.vvd.nl s.vveldhoven@tweedekamer.nl Stientje van Veldhoven D66 http://stientjevanveldhoven.nl m.verheijen@tweedekamer.nl Mark Verheijen VVD http://markverheijen.nl k.verhoeven@tweedekamer.nl Kees Verhoeven D66 http://kees-verhoeven.nl r.vermeij@tweedekamer.nl Roos Vermeij PvdA http://pvda.nl/personen/Roos+Vermeij b.visser@tweedekamer.nl Barbara Visser VVD http://vvd.nl/mensen/27/barbara-visser r.vvliet@tweedekamer.nl Roland van Vliet van Vliet http://(die u nog moet lanceren) j.voordewind@tweedekamer.nl Joël Voordewind CU http://joelvoordewind.nl l.voortman@tweedekamer.nl Linda Voortman GroenLinks http://lindavoortman.nl j.c.vos@tweedekamer.nl Jan Vos PvdA http://janvos.nl m.vos@tweedekamer.nl Mei Li Vos PvdA http://meilivos.pvda.nl aukjedevries@tweedekamer.nl Aukje de Vries VVD http://aukjedevries.nl a.a.dvries@tweedekamer.nl Albert de Vries PvdA http://pvda.nl/personen/Albert de Vries r.vuijk@tweedekamer.nl Ronald Vuijk VVD http://ronaldvuijk.vvd.nl s.vweyenberg@tweedekamer.nl Steven van Weyenberg D66 http://d66.nl/mensen/steven-van-weyenberg g.wilders@tweedekamer.nl Geert Wilders PVV http://geertwilders.nl a.wolbert@tweedekamer.nl Agnes Wolbert PvdA http://pvda.nl/personen/Agnes+Wolbert b.vtwout@tweedekamer.nl Bas van 't Wout VVD http://basvantwout.vvd.nl l.ypma@tweedekamer.nl Loes Ypma PvdA http://pvda.nl/personen/Loes+Ypma k.yucel@tweedekamer.nl Keklik Yücel PvdA http://pvda.nl/personen/Keklik+Yücel e.ziengs@tweedekamer.nl Erik Ziengs VVD http://erikziengs.nl h.zijlstra@tweedekamer.nl Halbe Zijlstra VVD http://halbezijlstra.vvd.nl