U, de petitionaris

Nieuws

Tekst brandbrief medici

Onderstaande brandbrief wordt namens 130 medici op dinsdag, samen met deze petitie, overhandigd.

Geachte Kamerleden,

In het laatste weekend van september jongstleden heeft de snorfiets weer drie levens gekost. In Gorinchem (een jongen van 16 jaar), in Lageland (54) en in Zaandam (61). Een paar geparkeerde auto's zijn de enige andere voertuigen die erbij betrokken waren. En dit was dus niet in Amsterdam, maar in een landelijke omgeving. Dit gebeurt regelmatig, de snorfiets is gevaarlijk, vooral voor de berijder. Bijna de helft van alle ernstige letsels onder snorfietsers betreft hoofd- en hersenletsel.

Overal in Europa moet je daarom een helm op als je op de snorfiets rijdt, behalve in Nederland en Slowakije. Nergens is de snorfiets (lees snorscooter) ook zo populair als in Nederland, want het is gewoon een brommer die alleen op papier niet zo snel kan. Maar de afgeknepen brommer rijdt wel degelijk snel en is zwaar. Vooral je hoofd vangt de klappen op als je botst en dat is te zien aan al het ernstige hoofd- en hersenletsel bij gewonde snorscooteraars. Volgens diepteonderzoek van de SWOV had meer dan de helft van de onderzochte snorfietsers hoofdletsel dat gezien de locatie en aard van het letsel beperkt had kunnen worden als de snorfietser een helm had gedragen.

Toch wil men de 700.000 snorfietsers (nog!) niet 'straffen' met een helm, want ze genieten nu zoveel vrijheid met de snorfiets. Een helmplicht maakt een tweewieler minder populair. Dat zagen we in 1975 met de brommer. In reactie daarop is de snorfiets uitgevonden (PDF met Kamerdebat 19-2-1976). De verkeerswetenschappers van de SWOV adviseren net als Nederlandse traumachirurgen-onderzoekers al jaren een algemene helmplicht voor iedereen op een snorfiets. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (PDF, p 33) dringt hier al jaren op aan. Voor minder dan €100,- heb je al een prima helm die veel doden en blijvend hersenletsel kan voorkomen. Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam is ook bekend dat snorfietsers bij een helmplicht overstappen op de gewone fiets. Dat zal nog minder ongelukken geven! Fietser en snorfietser rijden nu allebei gemiddeld 1000 kilometer per jaar in Nederland, ritjes die dus goed te fietsen zijn. In mindere mate zullen snorfietsers uitwijken naar het openbaar vervoer en een paar procent gaat meer autorijden (het parkeren is namelijk duur). 

Wij vragen u daarom om een nationale helmplicht voor snorfietsen in te voeren. Een helmplicht is een pennenstreek voor de wetgever en een kleine uitgave voor de snorfietser. De besparingen op hersenletsel, uitvliegende traumahelikopters en levenslang leed bij de overlevers is het ruimschoots waard. De Nederlands Vereniging voor Traumachirurgie, de Nederlands Vereniging voor Neurochirurgie en de Nederlands Vereniging van Revalidatieartsen steunen daarom ook ons verzoek.

Het lijkt misschien een onliberale maatregel: maar we hebben ook ooit ingestemd met de autogordel.

Referenties:

  • Leijdesdorff et al. Injury Pattern, Hospital Triage, and Mortality of 1250 Patients with Severe Traumatic Brain Injury Caused by Road Traffic Accidents. J of Neurotrauma 2014
  • Leijdesdorff et al. Ongelukken met gemotoriseerde tweewielers. Ned Tijdschrift v Geneeskunde 2012
  • Leijdesdorff et al. Injury pattern, injury severity, and mortality in 33,495 hospital-admitted victims of motorized two-wheeled vehicle crashes in The Netherlands. J Trauma Acute Care Surg. 2012
  • Davidse et al. Snorfietsongevallen op het fietspad: Hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen? SWOV Rapport 2017
  • CBS Factsheet fiets 2015
  • World report on road traffic injury prevention: summary. World Health Organization, Geneva 2004
07-12-2018 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Positief nieuws sinds de start van de petitie.

Allereerst natuurlijk dat jullie met zovelen hebben ondertekend en mede hierdoor is er meer besef ontstaan bij zowel de politiek als de omroepen. Hierdoor kreeg eea steeds meer maatschappelijk cultureel draagvlak en gehoor, wat dan uiteindelijk heeft geleid tot de volledige medewerking aan dit initiatief van resp.

+Lees meer...

alle publieke omroepen, de NPO en het ministerie van OCW. Het ministerie heeft door bemiddeling van de taskforce Cultuur en Media daarom dan ook de oproep uiteindelijk gehonoreerd met een extra budget van 10 miljoen euro om specifiek te besteden aan onze wens om meer kunst en cultuur op radio en tv te vertonen opdat de noodlijdende kunstensector hiermee meer tijd, geld en werk ontvangt ten bate van zowel gesubsidieerde als ongesubsidieerde kunst-organisaties en -gezelschappen in deze tijd van crisis. De periode die hiervoor door de NPO wordt uitgetrokken duurt tot april 2021 en is 1 dec 2020 gestart met het openstellen van de themazender NPO2Extra. Als initiatiefnemer ben ik door de NPO speciaal hiervoor aangestelde cultuur coordinatoren gevraagd om gedurende deze periode te blijven fungeren als extern adviseur. Ik doe dit pro deo om mijn onafhankelijkheid te kunnen continueren in dit project en proces. Ben je geinteresseerd in het verdere verloop van ‘ons’ actieplan, volg dan www.facebook.com/stephenemmer en geef gerust je input gaandeweg de periode. En hierbij dan nogmaals mijn zeer grote en welgemeende dank voor jullie deelneming!! Alle hartelijks, Stephen Emmer

01-12-2020 | Petitie Red de kunsten op radio en tv

Weer positief nieuws: extra geld voor preventie en marktwerking wordt beperkt!

Op 18 april zijn we begonnen met onze petitie. Ruim 7 maanden later komen de twee belangrijke adviesorganen in de zorg - Zorginstituut en NZA - met een voorstel dat de marktwerking een flink stuk beperkt in de richting die wij willen.

En er wordt extra geld voor preventie opzijgezet.

+Lees meer...

Actie helpt !

We zijn er nog niet want de marktwerking bestaat nog. En hoe hoog het extra preventiebudget is weten we nog niet. De politiek moet hierover nog besluiten en dat is in Nederland altijd wel "een dingetje". Dus blijf doorgaan met druk geven wáár je kunt!

Verzoek terug draaien van het torenuurwerk slagwerk is gehonoreerd

Met grote dank aan u ondertekenaars heeft het bestuur van de RK Federatie Vlietstreek, naar aanleiding van een petitie van 550 omwonenden en parochianen van de kerk, besloten om het aanslaan van de klokken van de Sint Martinuskerk in de originele stand terug te brengen.

Mede door getoonde vasthoudendheid van de initiatiefnemers en na constructief overleg met hen is dit besluit, na afweging van alle belangen, tot stand gekomen. Op deze wijze kunnen we Samen Kerk zijn naar de toekomst toe waarborgen.

Het federatiebestuur en de initiatiefnemers van de petitie. .

Al ruim 11000 handtekeningen! Help ons verder.

Wij zijn ontzettend trots hoe goed de petitie loopt. Helaas is het VSO maar een kleine groep binnen het onderwijs.

+Lees meer...

Wij hebben daarom jou hulp nodig om de 40000 te halen.
Help ons daarom om het VSO sterk te maken en deel onze petitie. Kijk op onze website en download onze poster om op scholen of zorginstellingen op te hangen. Mail collega's, klasgenoten, betrokken ouders, hulpverleners, politici en kennissen en help ons met het verkleinen van de kansenongelijkheid. Volg ons op facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram @vanvsonaargvo en kijk op onze website gvo.nu Namens de actiegroep reuze bedankt!

Alle agenten [NON] voor hun naam.

Al onze collega's van het Tedeapoolse Politiekorps moeten [NON] voor hun naar zetten!.

Het Berghuis gaat toch sluiten ...???

De inmiddels in totaal (petitie-1 + petitie-2 + petitieformulieren in het Berghuis) 5497 handtekeningen worden door Utrechts Landschap en de Gemeente Amerongen totaal genegeerd en eigenares Stella Heinen zal, onder voorbehoud van een Kort Geding, per 1 januari moeten sluiten, en daarvoor een volstrekt ontoereikende fooi ontvangen. Misschien kunt u nog een laatste poging wagen en al uw kennissen mobiliseren om toch nóg meer handtekeningen te verzamelen voor het behoud van Het Berghuis ....

NFN heeft het opgepakt met Staatsbosbeheer

Deze petitie sluit want Naturisten Federatie Nederland heeft dit opgepakt samen met Staatsbosbeheer!.

Overhandigd en gehoord

Beste ondertekenaars,

De petitie heeft een goed resultaat opgeleverd en wij danken u voor uw aandeel hierin. Op 25 november 2020 hebben wij de petitie overhandigd aan het bestuur van Transport en Logistiek Nederland.

+Lees meer...

Het gesprek was vriendelijk van toon en uw stem was niet aan dovemansoren gericht. Chauffeursnieuws/Transporteffect kijkt niet terug naar het verleden en zal uw stem blijven overdragen aan deze organisatie om het vertrouwen in, en daardoor het imago van deze organisatie te verbeteren.

Wij willen u hartelijk bedanken dat u de moeite heeft genomen de petitie te ondertekenen. Meer informatie op www.transporteffect.com.

Team Chauffeursnieuws/Transporteffect