U, de petitionaris

Nieuws

Tekst brandbrief medici

Onderstaande brandbrief wordt namens 130 medici op dinsdag, samen met deze petitie, overhandigd.

Geachte Kamerleden,

In het laatste weekend van september jongstleden heeft de snorfiets weer drie levens gekost. In Gorinchem (een jongen van 16 jaar), in Lageland (54) en in Zaandam (61). Een paar geparkeerde auto's zijn de enige andere voertuigen die erbij betrokken waren. En dit was dus niet in Amsterdam, maar in een landelijke omgeving. Dit gebeurt regelmatig, de snorfiets is gevaarlijk, vooral voor de berijder. Bijna de helft van alle ernstige letsels onder snorfietsers betreft hoofd- en hersenletsel.

Overal in Europa moet je daarom een helm op als je op de snorfiets rijdt, behalve in Nederland en Slowakije. Nergens is de snorfiets (lees snorscooter) ook zo populair als in Nederland, want het is gewoon een brommer die alleen op papier niet zo snel kan. Maar de afgeknepen brommer rijdt wel degelijk snel en is zwaar. Vooral je hoofd vangt de klappen op als je botst en dat is te zien aan al het ernstige hoofd- en hersenletsel bij gewonde snorscooteraars. Volgens diepteonderzoek van de SWOV had meer dan de helft van de onderzochte snorfietsers hoofdletsel dat gezien de locatie en aard van het letsel beperkt had kunnen worden als de snorfietser een helm had gedragen.

Toch wil men de 700.000 snorfietsers (nog!) niet 'straffen' met een helm, want ze genieten nu zoveel vrijheid met de snorfiets. Een helmplicht maakt een tweewieler minder populair. Dat zagen we in 1975 met de brommer. In reactie daarop is de snorfiets uitgevonden (PDF met Kamerdebat 19-2-1976). De verkeerswetenschappers van de SWOV adviseren net als Nederlandse traumachirurgen-onderzoekers al jaren een algemene helmplicht voor iedereen op een snorfiets. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (PDF, p 33) dringt hier al jaren op aan. Voor minder dan €100,- heb je al een prima helm die veel doden en blijvend hersenletsel kan voorkomen. Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam is ook bekend dat snorfietsers bij een helmplicht overstappen op de gewone fiets. Dat zal nog minder ongelukken geven! Fietser en snorfietser rijden nu allebei gemiddeld 1000 kilometer per jaar in Nederland, ritjes die dus goed te fietsen zijn. In mindere mate zullen snorfietsers uitwijken naar het openbaar vervoer en een paar procent gaat meer autorijden (het parkeren is namelijk duur). 

Wij vragen u daarom om een nationale helmplicht voor snorfietsen in te voeren. Een helmplicht is een pennenstreek voor de wetgever en een kleine uitgave voor de snorfietser. De besparingen op hersenletsel, uitvliegende traumahelikopters en levenslang leed bij de overlevers is het ruimschoots waard. De Nederlands Vereniging voor Traumachirurgie, de Nederlands Vereniging voor Neurochirurgie en de Nederlands Vereniging van Revalidatieartsen steunen daarom ook ons verzoek.

Het lijkt misschien een onliberale maatregel: maar we hebben ook ooit ingestemd met de autogordel.

Referenties:

  • Leijdesdorff et al. Injury Pattern, Hospital Triage, and Mortality of 1250 Patients with Severe Traumatic Brain Injury Caused by Road Traffic Accidents. J of Neurotrauma 2014
  • Leijdesdorff et al. Ongelukken met gemotoriseerde tweewielers. Ned Tijdschrift v Geneeskunde 2012
  • Leijdesdorff et al. Injury pattern, injury severity, and mortality in 33,495 hospital-admitted victims of motorized two-wheeled vehicle crashes in The Netherlands. J Trauma Acute Care Surg. 2012
  • Davidse et al. Snorfietsongevallen op het fietspad: Hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen? SWOV Rapport 2017
  • CBS Factsheet fiets 2015
  • World report on road traffic injury prevention: summary. World Health Organization, Geneva 2004
07-12-2018 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Inspraakmogelijkheid bij gemeente

De gemeente organiseert tot eind januari een inspraakmogelijkheid. Ik verzoek jullie onderstaand formulier in te vullen:

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/voorstel-betaald-parkeren-zondag/?fbclid=IwAR0pQd5nDlmEw4SJtU6Bv0Nqua98JipVEtUgB-4gnFgbyseF2IXDSkQiI.

Petitie naar de gemeenteraad

Het is zover: vanavond wordt onze petitie gepresenteerd aan de gemeenteraad, voorzien van ruim duizend handtekeningen. Je kunt straks kijken via castricum.raadsinformatie.nl en dan de Zoom-vergadering bijwonen.

+Lees meer...

Over een paar dagen kun je daar ook de vergadering terugkijken, en dus ook onze presentatie. Op YouTube kun je ook kijken (al zitten daar een paar groengekleurde seconden in): https://youtu.be/WS6uNpdRTk0

Tot slot

Zowel overheidsinstanties alsook de media zijn op de hoogte dat er onjuiste / incomplete informatie wordt verstrekt en verspreid en censuur wordt toegepast om aanpassingen in beleid en wet- en regelgeving te kunnen verantwoorden.

Daar de mainstream (zowel de Nederlandse alsook de internationale) media vrijwel eenzijdig alleen maar het geluid van de overheids- en hieraan gerelateerde / gelieerde instanties heeft gecommuniceerd heeft zij eenduidig in haar functie als neutrale, objectieve en kritische poortwachter gefaald.

Hierdoor waren / zijn wij allen aangewezen op een aantal kritische en bezorgde wereldburgers, uit alle lagen van de bevolking, om langzaam maar zeker een einde te kunnen maken aan alle onwaarheden waarop momenteel nog steeds grotendeels wereldwijd beleid is en wordt gemaakt.

Veel van deze klokkenluiders hebben, volgens eigen zeggen, te maken gehad met diverse vormen van censuur, intimidatie en/of controles door veiligheidsdiensten.

+Lees meer...

Ook voorbeelden zoals het onterecht de-platformen of verwijderen van accounts of video's en artikelen of websites die niet of slecht bereikbaar waren zijn er in overvloed. Daarnaast heeft het onnodig (zonder onderliggend wetenschappelijk bewijs) opvoeren van de ernst van de situatie (incl. hierbij horende maatregelen) door zowel overheidsinstanties als ook landelijke en internationale media gezorgd voor een enorme (en onnodige) polarisatie in de (wereldwijde) samenleving.

Beiden factoren hebben er voor gezorgd dat grote aantallen bezorgde wereldburgers zich niet meer (of alleen anoniem) openbaar durven uitspreken uit angst hiervoor veroordeeld of aangevallen of belachelijk gemaakt te worden. Dit is in onze huidige samenleving(en) volledig onacceptabel en mag op deze schaal nooit meer voorkomen!

Zowel overheden als "mainstream" media moeten natuurlijk in eerste instantie vanuit hun eigen verantwoording zorgen dat dergelijke praktijken nooit meer voor kunnen komen. Tevens dient er minimaal op Europees niveau maar liefst op wereldwijd internationaal niveau beleid en regelgeving te komen om dit soort praktijken in de toekomst tegen te gaan.

Aanvullende details en verzoeken

Meer dan 98% van de mensen wordt niet of nauwelijks ziek bij besmetting met Covid-19. De gemiddelde mortaliteit wordt nu geschat op 0,3% en ligt waarschijnlijk lager.

De nevenschade op sociaal, economisch, fysiek en psychisch terrein is enorm en staat niet in verhouding tot de beoogde of noodzakelijke bescherming tegen het virus.

De gezondheidstoestand speelt een zeer grote rol bij het verloop van een infectie met COVD-19.

+Lees meer...

De huidige ‘angst voor het virus’, de anderhalve-meter-maatregel en de mondkapjes verlagen de weerstand onnodig waardoor het risico op infecties en andere (chronische) aandoeningen verder toeneemt. Er zijn veel goede methoden, waaronder leefstijl, om de weerstand te verhogen.

De PCR test dient alleen nog gebruikt te worden voor het vaststellen van een virus in een ziek persoon en is niet geschikt om ‘besmettingen’ in de algemene bevolking vast te stellen. Tevens dient het officiële taalgebruik zowel van de overheid en alsook van de media hieromtrent te worden aangepast van positieve besmettingen naar positieve PCR uitslagen. De huidige terminologie is namelijk misleidend en een schept een volledig verkeerd beeld van de realiteit.

Er is ook te weinig informatie en duidelijkheid over de verschillende gehanteerde PRC testmethode(s), de bijhorende protocollen en de gemaakte aanpassingen hieromtrent in verloop van tijd. Tevens worden kamervragen hieromtrent niet tijdig en adequaat beantwoord. Dit alles zorgt alleen maar voor een onduidelijke weergave van de werkelijke situatie.

Geef derhalve volledige inzage in de gehanteerde PCR testen / bijhorende testmethodes en protocollen en de aanpassingen die hier sinds begin dit jaar hebben plaatsgevonden voor alle testcentra. Stel tevens één correct (openbaar) protocol op dat in alle testcentra voor Sars-Cov2 in Nederland gebruikt gaat worden.

Er is geen noodzaak meer om grote groepen dan wel 60% tot 75% van de bevolking te vaccineren daar het virus niet gevaarlijker of dodelijker blijkt te zijn dan andere griepvirussen.

Informeer de bevolking / risicogroepen eerst duidelijk en objectief over de mogelijke risico's, gevolgen en bijwerkingen van deze specifieke vaccinatie(s) en over vaccinaties in het algemeen alvorens over te gaan tot vaccineren. Maak de vaccins gewoon gratis beschikbaar net zoals de jaarlijkse griepspuit.

Een nieuwe kans

Ik zie de huidige situatie als een leermoment en een kans waarin we allen weer nader tot elkaar kunnen komen. Niet als soldaat, als journalist, als klokkenluider, als arts, als advocaat, als brandweerman, als verpleegster, wetenschapper, schoonmaakster of minister-president maar als mens.

Onze kernwaarden behoren namelijk niet (alleen) tot onze functies, onze overtuigingen, onze culturen of religies maar zitten vooral in ons hart.

+Lees meer...

De rest is eigenlijk alleen maar show....

De fragiliteit van overheden, instanties en instellingen is nog nooit zo zichtbaar geweest als nu en mede hierdoor is het belang voor het nemen van onze eigen individuele verantwoording ook nog nooit zo belangrijk geweest.

Ik wil middels deze petitie en samen met u, onze volksvertegenwoordiging er op aandringen om bovenstaande punten per z.s.m. door te gaan voeren voordat de situatie nog verder onnodig verslechterd.

De benoemde punten zijn o.a gebaseerd op de bevindingen, onderzoeken, het werk en de inspanningen van diverse Nederlandse artsen en medisch professionals en zijn uitgebreid beschreven en onderbouwd in de twee gelinkte brandbrieven aan onze overheid.

Ik verzoek u dan ook om deze brieven zelf door te lezen, te delen / verspreiden en zoveel mogelijk van uw medemensen hierover te informeren!

KHN-petitie #BlackMonday -Horeca in actie voor meer steun en snelle heropening

De horeca staat door de coronamaatregelen op omvallen. De steunpakketten vanuit de overheid zijn onvoldoende.

+Lees meer...

Om faillissementen en ontslagen te voorkomen, komt de horeca onder de noemer #BlackMonday in actie voor 1. Extra financiële steun, 2. Een concreet perspectief op heropening, inclusief datum.

Koninklijke Horeca Nederland roept horecaondernemers, horecamedewerkers en gasten van de horeca op om de petitie te ondertekenen en daarmee de roep om extra steun én een concreet perspectief op een snelle heropening kracht bij te zetten!

Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

De plenaire vergadering van de Tweede Kamer over het burgerinitiatief 'stop de hondenbelasting' zal plaatsvinden in week 50 volgens tweedekamer.nl.

Petitie groot succes, op 10 december overhandiging aan de wethouder

De petitie mag tot nu toe als succesvol worden gezien. Het college heeft inmiddels de plannen voor de bouw "bevroren".

+Lees meer...

Dat is natuurlijk geen definitief "NEE". Er staat een afspraak gepland om de petitie op 10 december te gaan overhandigen aan de wethouder. Daarmee willen we in elk geval het signaal afgeven dat de burgers het helemaal niet zien zitten en aandacht vragen dit ook niet in de toekomst te gaan realiseren. Het zou natuurlijk mooi zijn als we dan meer dan 1.000 handtekeningen hebben! Blijf dus nog tekenen en delen!