U, de petitionaris

Nieuws

Stichting Petities.nl 18 jaar geleden op 27 april 2004 opgericht

Sinds de oprichting van de stichting Petities.nl zijn 16.425 petities doorgelaten, er waren 8.790 pogingen.,15.173 petities verzamelden samen 18.140.533 ondertekeningen. Om dat te vieren krijgt Petities.nl een nieuwe website cadeau deze zomer, de 5e.

Screenshot_2022-04-27_at_07.11.08 van statuten

Felicitatie op twitter, op Mastadon, Facebook en Instagram

27-04-2022

Blijf delen!

Beste ondertekenaars,

Het ondertekenen van de petitie is in volle gang. We komen dichtbij de 100 ondertekenaars! Maar toch zullen we nog meer ondertekenaars nodig hebben om gemeente Doetinchem te overtuigen.

+Lees meer...

Wij moedigen jullie aan om deze petitie te blijven delen! Hoe meer mensen ondertekenen, hoe groter de kans dat onze droom voor een KFC in Doetinchem werkelijkheid wordt.

Deel ons ook op social media door ons op Instagram te volgen op @kfcindoetinchem.

Laten we elkaar helpen en het nieuws verspreiden!

25-02-2023 | Petitie Haal KFC naar Doetinchem

Fysieke handtekeningen

Vandaag, zaterdag 25 februari, zijn er in de buurt fysieke handtekeningen verzameld! Hartelijk dank daarvoor! Echter konden wij niet iedereen bereiken en zullen er vast meer stemmen in Holten e.o. zijn; vandaar deze online petitie! .

Bindend advies SKGZ daadwerkelijke kosten zuurstofconsentrator

Schoon regenwater hoort niet in het riool

Al heel lang streven waterschappen er naar om regenwater “af te koppelen” van het riool. Maar er is geen plicht zoals dat in België wel bestaat.

+Lees meer...

Waarom zouden we niet leren van onze zuiderburen. De vrijblijvendheid moet er af, daar is schoon water te kostbaar voor.

Wethouder Simons buigt zich erover

Op 23 januari is er een ontmoeting geweest op het gemeentehuis met wethouder Simons. Hier is de belofte gedaan er nog eens goed naar te kijken . Er staan nog heel veel kavels leeg of met vervallen huisjes, waar ooit hetzelfde pachtcontract gold als dat van Mevrouw Boekhout, op en in de buurt van de 's Gravenweg.

We hopen dat we snel met een (positieve) uitslag kunnen komen.

.

Het tegenoffensief tegen onze petitie tegen de realisering van prestige project Ceuclum Aeterna (waar DE Tempel deel van uit maakt) is gestart.....

Het "tegenfront" roert zich! Het front dat tegen onze "tegen petitie" is. Ceuclum voorzitter Tinie van de Heuvel heeft de krant opgezocht en snapt niet dat wij tegen dit project zijn én toeristisch manager Visit Land van Cuijk Erik Jansen is van mening dat de petitie niet juist is opgesteld. Wij snappen best wel dat zij niet snappen dat wij TEGEN dat hele geldverslindende prestige project Ceuclum Aeterna zijn.

+Lees meer...

De één is immers voorzitter van stichting Ceuclum, waaronder de museumtoren Ceuclum én de Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) vallen. De ander heeft als taak zoveel mogelijk toeristen naar Cuijk te krijgen. Beiden hebben andere belangen in deze dan wij.

Tinie vraagt zich af of wij géén oog hebben voor cultuur, in de vorm van het Romeinse verleden van Cuijk. Die vraag is feitelijk irrelevant. Wij plaatsen immers zeer grote vraagtekens bij het ontstaan van dit plan, het tijdspad. waarbinnen dit erdoorheen is “gejast”, het kostenplaatje dat gebaseerd is op het prijsniveau van 2020/2021, de aannames die gedaan worden qua inkomsten (lees: entreegelden). Daarnaast vragen wij ons af “voor wie” dit plan gerealiseerd wordt? Niet voor de gemiddelde Cuijkse inwoner, dat weten we zeker. Zeer waarschijnlijk voor een select groepje intimi. Daarmee wordt het een zeer dure “hobby”. Erik wijst ons op de onvolledigheid van de petitie, zonder ook maar één moment in te gaan op de inhoud, de zgn. "strekking" ervan. Da's jammer.

Brief van de Minister aan de kamer, een mooie stap vooruit.

Onder speciale omstandigheden, in dit geval is dat het gebruik van extreem dure medicijnen kan er in een Pilot Project, wat een door de regering opgelegde constructie is een gedoogbeleid worden afgesproken. Juridisch gezien is dat een precedent.

+Lees meer...

Zaak is nu die speciale omstandigheden te omschrijven, op te rekken en de randvoorwaarden die voor de verschillende medicijnen de gevraagde veiligheid geven te differentiëren op basis van Evidence vanuit onafhankelijk onderzoek. Het zijn stappen in de goede richting. Deze stap moet ondersteund worden, bijvoorbeeld met een fors aantal ondertekenaars van deze petitie

We naderen de 1000

Op het moment van schrijven van dit bericht hebben 987 personen de petitie ondertekend. Een aantal waar we samen trots op mogen zijn. Het zou mooi zijn wanneer we "minimaal" de 1000 passeren. .