You, the petitioner

Updates

Stichting Petities.nl 18 jaar geleden op 27 april 2004 opgericht

Sinds de oprichting van de stichting Petities.nl zijn 16.425 petities doorgelaten, er waren 8.790 pogingen.,15.173 petities verzamelden samen 18.140.533 ondertekeningen. Om dat te vieren krijgt Petities.nl een nieuwe website cadeau deze zomer, de 5e.

Screenshot_2022-04-27_at_07.11.08 van statuten

Felicitatie op twitter, op Mastadon, Facebook en Instagram

2022-04-27

Update Augustus

Vandaag (19-08-22) weer telefonisch contact opgenomen met de gemeente. Ivm vakantie is het parkeergelegenheid onderzoek nog niet gestart. De verwachting dat is dat in september het 2 weken durend onderzoek start. Als het onderzoek is afgerond worden de plannen bekeken en hebben wij als bewoners inspraak hierover.

+Read more...

Dus heb je een goed idee of wil je graag erover meepraten laat dit dan even weten (0625280476)!

LHV en NHG accepteren nieuwe versie Integraal Zorgakkoord niet .

Op vrijdag 12 augustus heeft VWS een nieuwe versie van het Integraal Zorgakkoord gepresenteerd. Het is vaag en verontrustend.

+Read more...

Een bezuinigingsvoorstel van 100 miljoen op de huisartsenzorg terwijl daar juist allerlei nieuwe verantwoordelijkheden naartoe worden geschoven. Onze vertegenwoordigers laten weten dat ze voor dit omvangrijke maar niet concreet oplossende voorstel “de handen van de huisartsen niet op elkaar krijgen” en dit is een politiek correct understatement. Zijn er ook lichtpuntjes? Jazeker, de kritische reacties vanuit de beroepsgroep en de getoonde actiebereidheid, die erop gericht is de huisartsenzorg niet ten onder te laten gaan en Nederland niet te ontwrichten. Die 100 miljoen is overigens een fractie van wat zorgverzekeraars uitgeven aan reclame in de tijd dat mensen kunnen overstappen. De positieve rol die Zorgverzekeraars zouden kunnen spelen blijft onderbelicht.

Veel media aandacht voor onze petitie

Na een trage start is de petitie sinds een aantal dagen op stoom. De Limburger heeft deze week een artikel geplaatst en a.s woensdag geeft streekomroep BieOs aandacht aan dit onderwerp. Alvast allen dank voor uw steun.

De volgende stap...

Geachte ondertekenaar,

Met slechts 200 flyers hebben wij maar liefst 87! ondertekeningen kunnen binnen halen. Dit geeft aan hoe (schokkend) groot dit probleem en de overlast is.

+Read more...

Er is goed contact met de regio regisseur en gebiedsmedewerker van de gemeente Alkmaar. Tevens zijn handhaving en politie bekend met deze uitdaging en ook met de personen welke dit probleem veroorzaken.

Het blijkt dat vooral, 2 personen, 1 man en 1 vrouw vaak de overlast veroorzakers zijn. Deze hebben ook geruime tijd intrek genomen in het invalide toilet van de parkeergarage. Nu deze is afgesloten door de beheerders verplaatst het duo zich in en rondom andere publieke ruimtes.

Alle partijen proberen het duo te helpen maar deze lijken onwelwillend. Voordat instanties kunnen ingrijpen met eventueel dwingende of beperkende ondersteuning is een dossier nodig. Deze petitie helpt, maar wat vooral helpt zijn meldingen van u als bewoner; meldingen van overlast naar Handhaving via 14072 en of 0900 8844 Politie zijn uitzonderlijk waardevol.

Bij directe dreiging, inbraak of andere situaties kunt u altijd 112 bellen.

Ondertussen blijven wij in contact met gemeente en zullen ook enkele beleidsmakers zich over de algemene problematiek buigen. Uw inzet en steun is hiervoor ontzettend waardevol.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen, maar blijf vooral de overlast melden.

Met vriendelijke groet,

Dit burgerinitiatief wordt omgezet naar een petitie

Omdat dit Burgerinitiatief door de Commissie Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer is afgewezen, veranderen we deze in een petitie. De persoonsgegevens (adres, woonplaats) zijn niet nodig voor een petitie en zullen door de webmaster van petities.nl worden verwijderd.

+Read more...

Zo kunnen we de petitie op termijn alsnog aan diverse Tweede Kamer-commissies aanbieden en houden we druk op de zaak en gaan de in 16 jaar met bloed, zweet en tranen, verzamelde ondertekeningen niet verloren. Dus blijf de petitie tekenen en/of verspreiden. Alvast hartelijk dank. Hartelijke groet, Elbert Westerbeek

Geen mogelijkheden om de bouw van de loods mogelijk te maken

Er zijn drie 'oplossingsrichtingen' verkend en de conclusie was dat er geen reële mogelijkheden zijn om de bouw van de loods/schuur mogelijk te maken.

Bron: Brief van college aan raad (12 juli 2022) en de besluitenlijst van 5 juli.

REACTIE PETITIONARIS

Slecht nieuws: de gemeente Waalre staakt haar pogingen om de bouw van een loods op het terrein van Schout Planten mogelijk te maken. Zij vindt het 'niet wenselijk' om het bestemmingsplan aan te passen en concludeert daarop dat het ontbreekt aan 'reële mogelijkheden'.

+Read more...

Dit is besloten door het College van B&W op 5 juli 2022 en gecommuniceerd in een openbare brief.

Niet wenselijk
In de brief worden de drie oplossingsrichtingen besproken die zijn aangedragen door bureau Wagemakers: aanpassing provinciaal beleid, uitbreiding bouwvlak wonen en aankoop Ruimte voor Ruimte titel. Het is al jaren bekend dat de Provincie haar beleid ten opzichte van nieuwvestiging op landbouwgrond niet gaat wijzigen; optie 1 is daarom nooit een serieuze optie geweest. Maar optie 2 en 3 worden nu ook van de tafel geveegd en wij vragen ons sterk af of dit terecht is en of er daadwerkelijk geen reële mogelijkheden zijn. De argumentatie 'niet wenselijk' is wat simpel en de unaniem aangenomen amendementen van de gemeenteraad worden daarmee ook terzijde geschoven.

Onoplosbare problemen creëren
De brief staat verder bol van aannames en vage speculaties op negatieve 'onwenselijke' scenario's die precedentwerking en noodzaak tot handhaving tot gevolg zouden hebben. Is het niet vreemd dat de gemeente het als een 'niet oplosbaar probleem' ziet wanneer de grond onder de loods bestemmingsplan wonen krijgt en vervolgens voor het runnen van een hobbymatige kwekerij wordt gebruikt? En dat zij daarom genoodzaakt zijn te handhaven? Huh, handhaven? Het hele doel van deze operatie was toch juist om oplossingen te vinden voor het realiseren van een loods zodat Schout Planten ook in de toekomst door kan gaan met biologische teelt? Een situatie die volgens ons zeer wenselijk is omdat de wereld schreeuwt om goede voorbeelden van biologische landbouw! En niet om nieuwe, 'onoplosbare', problemen.

Of biologische landbouw stimuleren?
Wij begrijpen er niks meer van en beraden ons nu of en zo ja welke stappen we nog gaan nemen. Het voelt zo krom, onrechtvaardig en ook zo'n verspilling van tijd. Hoe kunnen we gemeente Waalre overtuigen van nut en noodzaak van biologische landbouw en deze kans te pakken?

Mocht je ideeën hebben om ons verder te helpen of moed in te praten, dan horen we het graag.

Er kon niet worden vastgesteld of er voldoende geldige steunbetuigingen zijn ontvangen

De commissie heeft geconstateerd dat het burgerinitiatief is voorzien van meer dan de minimaal vereiste 40.000 handtekeningen. Het ontvangen digitale bestand waaruit moest blijken dat ten minste 40.000 natuurlijke personen het voorstel steunen, voldoet niet omdat (in ieder geval) vele adresgegevens en geboortedata ontbraken.

+Read more...

Hierdoor kon niet worden vastgesteld of er voldoende geldige steunbetuigingen zijn ontvangen. Uit de papieren bestanden kon deze discrepantie niet worden vastgesteld.

Bron: Kamerstuk 35977 nr. 11

De selfstorage is van de baan.

Het doel is inmiddels bereikt! De selfstorage is van de baan..