U, de petitionaris

Nieuws

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

Sociale koopwoningen voor 200.000 euro?

Gisteren in de Telstar het bericht dat Meerbouw voor 200.000 euro per stuk eensgezinswoningen kan bouwen!!

Komt de gemeente over de brug met een lage grondprijs, zodat woningzoekenden voor minder dan 250.000 euro een woning kunnen kopen??

Voor de goede orde: wij wisten niets van deze plannen van Meerbouw, maar ondersteunen die van harte!

Bouwbedrijf Heijmans heeft ook interessante woningen beschikbaar, deze zijn echter niet geschikt voor gezinnen. Zie hier..

Wat is de herkomt van mijn informatie?

Gezien het feit dat ik in deze petitie gebruik maak van concrete getallen, heb ik besloten om hier de bronnen van mijn data te vermelden. Alleen door meer openheid gaan we het onrecht in de wereld bestrijden.

Dat de vaccinatiegraad in Afrika 4% is, komt uit een artikel dat de BBC in oktober gepubliceerd heeft.

De grote verschillen in de vaccinatiegraad van verschillende landen zijn zichtbaar via bronnen zoals Our World in Data, een open-source databank met betrekking tot statistiek.

Mijn argument dat wij vaccins naar Afrika sturen die over datum zijn, baseer ik op een fact check van Oxfam Novib.

+Lees meer...

Zij benoemden dit en andere problemen die tot de lage vaccinatiegraad in Afrika geleid hebben.

Wij zijn tegen de komst van de Basic-Fit in de Koperwiek

Wij zijn tegen de komst van de Basic-Fit in de Koperwiek vanwege vier argumenten.

  • De Basic-Fit heeft geen eigen parking of fietsenstalling. Er zal dus gebruik worden gemaakt van openbare parkeerplaatsen.
+Lees meer...

Uit ons parkeeronderzoek waarbij we meerdere Basic-Fit clubs uit de omgeving hebben gecontroleerd op de parkeersituatie blijkt dat de parkeerdruk onevenredig zal toenemen. De parkeerdruk van de Basic-Fit is hoger dan de voorheen ter plaatse gevestigde winkel. Ook zijn er onvoldoende plaatsen voor het stallen van fietsen. De aantal te stallen fietsen zal hoger zijn dan de voorheen ter plaatse gevestigde winkels en vormt daarmee een weigeringsgrond om de omgevingsvergunning te verlenen. Bovendien is de doorlooptijd van het parkeren anders dan de voorheen ter plaatse gevestigde winkel. Een gemiddelde sporter is langer binnen dan een gemiddelde persoon die zijn boodschappen verricht. De parkeerplaatsen zullen daardoor langer bezet worden gehouden. Dit gaat ervoor zorgen dat het winkelend publiek zijn auto niet kwijt kan.

  • In het licht van een goede ruimtelijke ordening is er geen akoestisch rapport aangeleverd. Er is niet aangetoond dat betreffende muziek en stemgeluid in de fitness niet zal leiden tot een overschrijding van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. De muziek en stemgeluiden binnen de Basic-Fit zal hoger zijn dan de voorheen ter plaatse gevestigde winkel.

  • Er zijn al 20 sportscholen in Capelle. Hiermee is de markt ruim verzadigd.

  • Wethouder Economie Harriët Westerdijk zegt: ‘’Steun onze Capelse ondernemers; zo behouden we een bruisend Capelle! Wees loyaal, koop lokaal!” De gemeente heeft hiermee een mooie campagne opgesteld. De meeste sportscholen worden gerund door een lokale ondernemer die het bovendien maar net heeft gered vanwege de coronamaatregelen de afgelopen twee jaar en hebben te maken gehad met enorme verliezen. Zij kunnen een nieuwe klap niet aan. Er zullen ongetwijfeld lokale ondernemers omvallen vanwege de komst van Basic-Fit. Dit gaat dus tegen de slogan van de gemeente in.

Op basis van bovenstaande argumenten, is naar onze inziens vast te stellen dat met het vestigen van de sportschool op de desbetreffende locatie geen goed woon- en leefklimaat gewaarborgd blijft

24-11-2021 | Petitie Geen Basic-Fit in de Koperwiek

Enquête svp invullen liefst zo spoedig mogelijk

Er zijn plannen voor 's Heerenberg Oost. Wilt u met SPOED uw voorkeur aangeven zodat het plan wat de meeste draagkracht heeft wordt voorgelegd aan B&W en we niet onnodig tijd verliezen.

De enquête:

https://nl.surveymonkey.com/r/FRRGGWJ

Verder kunt u alle ontwikkelingen volgen op de site oostkijktvooruit.nl/ .

Op GGZnieuws.nl gepubliceerd: 60.000 patiënten in de kou? Zelfstandig gevestigde psychiaters worden in hun bestaan bedreigd.

17 november 2021 – Ruim 230 zelfstandig gevestigde psychiaters hebben zich verenigd in een actiegroep met de naam ZGPaanZet. Zij sturen deze week een brandbrief naar demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Paul Blokhuis, en naar de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

+Lees meer...

Tegelijk vragen zij aan alle patiënten, hun naasten, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters om de petitie ‘Passend aanbod moet blijven’ te ondertekenen.

De systematische maatregelen van NZa en zorgverzekeraars tegen de zelfstandig gevestigde psychiaters (ZGP’s) zullen leiden tot grote problemen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). ZGP’s zijn een substantiële groep essentiële zorgaanbieders in het veld, die geen enkel aandeel hebben in de kostenstijgingen voor de GGZ, maar wel een groot aandeel in het leveren van snelle, kostenefficiënte specialistische zorg aan patiënten met complexe psychiatrische ziektebeelden.

Als het echter aan de NZa en zorgverzekeraars ligt, gaan ZGP’s terug naar de GGZ-instellingen. ZGP’s staan onder druk en dreigen te verdwijnen. De ongeveer 60.000 patiënten van de ZGP’s zullen tussen wal en schip vallen. Hun behandelingen zijn te complex voor de huisartsen of voor de vrijgevestigde (klinisch) psychologen en psychotherapeuten. GGZ-instellingen weigeren vaak deze patiënten omdat ze te complex zijn of niet passen in hun zorgprogramma’s. Voor verwijzers wordt het dan helemaal onmogelijk om zorg te vinden voor deze categorie patiënten. De wachtlijsten zullen toenemen. Crisisgevallen zullen toenemen. Mensen blijven te lang verstoken van adequate hulp, met alle gevolgen van dien.

Actiegroep ZGPaanZet

Bron: persbericht

Lees dit artikel van GGZNieuws.nl!

Help ons en stem voor behoud van voldoende speelplekken in de wijk 't Nieuwe Zand

Dankzij de door u ondertekende petitie overweegt Gemeente Ridderkerk om de tijdelijke speellocatie langer te behouden.

U kunt tot maandag 6 december uw stem uitbrengen op de website van de gemeente Ridderkerk.

+Lees meer...

De link naar de enquête is te bereiken via www.ridderkerk.nl/speelplekken of rechtstreeks

Elk huishouden kan één keer zijn stem uitbrengen. Een stem is alleen geldig als een bestaand adres wordt opgegeven. Het College zal een langer behoud van de tijdelijke speelvoorziening overwegen als uit de stemming blijkt dat meer dan 70% van de reacties voor behoud van de speelvoorziening is.

Een historisch moment: over 1G, 2G en 3G in het onderwijs

We staan op het punt weer honderden jaren terug in de tijd te gaan. Onderwijs is dan niet meer voor iedereen toegankelijk.

+Lees meer...

Wij roepen u op zich daar tegen te verzetten

Chemtrails Haarp & The Full Spectrum Dominance of Planet Earth - Elana Freeland

Bekijk haar lezing

Global Chemtrail Summit Dankzij geavanceerde technologie is het nu mogelijk om ons allemaal in de gaten te houden en het weer te veranderen, om ruimtetroep in een baan om de aarde te volgen voor het lanceren van satellieten en om een onvoorstelbare controle uit te oefenen op ons milieu. Een multimedia presentatie.

+Lees meer...

Het volgende citaat komt uit het verslag over haar boek.... Chemtrails Haarp & De Volle Spectrum Overheersing van Planeet Aarde.

We gaan een ruimtetijdperk binnen, maar niet het soort dat president Kennedy oorspronkelijk voor ogen had. Dit Space Age vervangt grondstoffenoorlogen en herdefinieert de planeet aarde als een "gevechtsruimte" in overeenstemming met de militaire doctrine van "Full-Spectrum Dominance."

Dit boek onderzoekt hoe chemtrails en ionosferische verwarmers zoals het High-frequency Active Auroral Research Project (HAARP) in Alaska een full-spectrum dominantie dienen. Deze "Revolutie in Militaire Zaken" heeft een atmosferisch medium nodig om draadloze toegang te verzekeren tot de lichamen en hersenen van iedereen op Aarde - van hittezoekende raketten tot een vorm van gedachtencontrole.

Hoe sinister zijn deze technologieën? Worden we voorbereid op een "global village" lockdown? De recente vrijgave van NSA-gegevens heeft de Amerikanen eraan herinnerd dat "ogen in de lucht" ons in de gaten houden nu supercomputers de telefoongesprekken, e-mails, internetberichten en zelfs de hersenfrequenties van miljoenen mensen registreren.

Elana M. Freeland's opzienbarende boek doorzoekt de verwarring rond chemtrails-versus-contrails en hoe extreem weer wordt "geo-engineered" om rampkapitalisten te verrijken en naties te intimideren.

Een deconstructie van Bernard J. Eastlund's HAARP patent wijst op andere heimelijke agenda's, zoals een wereldwijde Smart Grid infrastructuur die toegang geeft tot ieder lichaam en brein op Aarde, een "Transhumanistische" toekomst die de grenzen tussen mens en machine wegvaagt, en Nanobiologische hybriden gewapend met microprocessors die menselijke lichamen aantasten en beschadigen.