U, de petitionaris

Nieuws

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

De Roestbak en De Grafzerk komen eraan! Beroep instellen en contra-expertise is enige remedie.

Volgens Gemeenteblad nr. 115423 dd 16 maart 2022 stelde de Gemeenteraad van Amsterdam bij schriftelijke stemming dd 28 februari 2022 het Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast, waarna het College van B&W op 10 maart 2022 de aangevraagde omgevingsvergunning voor sloop en nieuwbouw verleende.

De kleine, nu open werf aan Hoogte Kadijk 145B wordt volgebouwd met een ‘werfgebouw’, 20 m.

+Lees meer...

hoog vanaf de Hoogte Kadijk en 22,5 m. vanaf het water, op metalen portalen van 4,5 tot 6.5 m hoog, auto's en fietsen eronder, geheel bekleed met Cortenstaal roestplaten, en een 10 m, hoog appartementencomplex ervoor, met zwarte voorgevel, naast de ophaalbrug, Hoogbouw, die uitzicht op rijksmonumenten rondom beneemt, vooral de Oosterkerk en Museumwerf 't Kromhout.

Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B en omgevingsvergunning (ODNZKG, OLO 3387303) liggen vanaf 17 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage, tot 27 of 28 april 2022. Dat is de beroepstermijn tegen beide besluiten. Stel a.u.b. beroep in tegen beide besluiten!

Beroep staat open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dit instellen. Contra-expertise door deskundigen tegen de rapporten, ingediend bij het bouwplan, is dringend nodig. Wie kan helpen?

Dit unieke, karakteristieke deel van de Binnenstad van Amsterdam , rijksbeschermd stadsgezicht, wordt door dit bouwplan onherstelbaar aangetast: alle vrij, open doorzicht verdwijnt door de nieuwbouw.

Door een BUS-melding te doen in oktober 2021 namen de projectontwikkelaars bovendien de noodzaak tot indiening en vergunning van een saneringsplan weg. De Wet Bodembescherming laat uitvoerders zo de keuze of een saneringsvergunning nodig is.

Bizar gevolg van het Besluit Uniforme Saneringen, een algemene maatregel van bestuur vastgesteld door de regering, die het milieu beschermende doel van de Wet Bodembescherming onderuit haalt.

Het gaat om zwaar vervuilde grond. Maar ze gaan slechts ondiep saneren tot 1 en 1.7 m. Wie helpt de buurt het milieu te beschermen?

Extra booster voor mensen met Janssen - 11 maart 2022

Eindelijk geen gedoe meer in het buitenland met een extra booster. Kuipers maakt € 24,3 miljoen er voor vrij.

+Lees meer...

Mensen met Janssen kunnen een extra booster halen vanaf 16 maart.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z04655&did=2022D09495

UDN en Praktijk

Wij verzoeken alle dierenarts-ondertekenaars het UDN achter de naam te vermelden en de praktijknaam bij woonplaats.

Met vriendelijke groet,

Noabervets.

25-03-2022 | Petitie Stop de paarse melkkoe!

Helaas…..

Beste ondertekenaars,

Vandaag loopt de petitie af, ik ben iedereen die de petitie ondertekend heeft enorm dankbaar hiervoor! Helaas zijn het veel te weinig handtekeningen om deze aan te kunnen bieden aan het kabinet.

Nogmaals enorm bedankt voor de handtekeningen!

Met vriendelijke groet,

Paul.

Eerste aanbieding van de petitie Stop regeldruk vrijwilligers

Dinsdag 29 maart, 2 dagen nadat iedereen zijn UBO’s moet hebben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, bieden we de petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen’ aan Kamerleden aan! Hoe fantastisch is het als het aantal ondertekeningen dat op de poster staat die we nu printen al helemaal niet meer klopt!

De petitie blijft na deze aanbieding gewoon open, want we verwachten dat het niet zo maar afgelopen is met de regeldruk! Laat je HELE bestuur en AL je vrijwilligers tekenen..

Huidige sportvelden cruciaal voor het Lloydpark

Op de geschetste impressie tekening van de petitie staan bomen op de voorste sportvelden. De bomen op de sportvelden kan je wegdenken.

+Lees meer...

Alle huidige sportvelden blijven (wat ons betreft) op de huidige karakteristieke plek. Sport en spel horen thuis in het nieuwe groene Lloydpark.

Overhandigen handtekeningen

Op donderdag 24 maart om 10:30 uur zal Wethouder Van Eekelen (Gemeente Leidschendam-Voorburg o.a. portefeuille Verkeer en Vervoer) de handtekeningen in ontvangst nemen van bewoner de heer De Neuve..

We gaan nog even door met de petitie Schupstoel op de schop, Wilhelminafontein erop!

Inmiddels zijn er in totaal 1849 steunbetuigingen (via deze petitie, e-mails en ingeleverde bonnen bij het verzamelpunt van Speciaalzaak Schimmel in de Sprongstraat, Zutphen) binnengekomen met het verzoek aan het stadsbestuur van Zutphen om de Koningin Wilhelminafontein uit 1899 te doen verhuizen van de Bult van Ketjen naar de Schupstoel in de binnenstad van Zutphen.

Onze oproep, om de 122 jaar oude Koningin Wilhelminafontein (Jugendstil!) een waardiger plek te geven, lijkt nog steeds aan dovemansoren gericht.

+Lees meer...

Inmiddels is een omgevingsvergunning van kracht en is men begonnen met de uitvoering van een onzalig herinrichtingsplan (zonder fontein!), ontworpen door het Rotterdamse bureau BDP.

Zoals het er nu naar uitziet geeft het stadsbestuur van Zutphen (inclusief de politiek partijen, m.u.z.v. de nieuwe partij Kies Bewust Lokaal) de voorkeur aan een procedure bij de bestuursrechter c.q. Raad van State, in plaats van in gesprek te gaan of gehoor te geven aan de wens van vele inwoners uit Zutphen en Warnsveld om de Koningin Wilhelminafontein op de Schupstoel een plek te geven.

Wij blijven herhalen: Schupstoel op de schop, Wilhelminafontein erop!

Wordt vervolgd!