U, de petitionaris

Nieuws

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

Al 380 handtekeningen binnen 24 uur!!!

Beste bezoeker! Al 380 betrokkenen zijn u in de afgelopen 24 uur al voor gegaan. Dit geeft al aan dat het enorm leeft binnen Gemeente Apeldoorn!

.

Het juiste adres...

Utrechtseweg 341 De Bilt

Zoals in de titel van het vorige bericht. In de inhoud van het bericht staat helaas een verkeerd adres.

Tot morgen! .

Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk

De petitionaris van de petitie Geen nieuwbouw in het bij Paleis Soestdijk gelegen eeuwenoude Borrebos vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

behoudhetborrebos.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

16-12-2021

Stichting krijgt ANBI-status

De belastingdienst heeft de Stichting Behoud het Borrebos blij gemaakt met een ANBI-status. Dit betekent dat onze sympathisanten met belastingvoordeel het werk van de stichting financieel kunnen ondersteunen.

+Lees meer...

Om een gang naar de Raad van State te begeleiden heeft de stichting inmiddels een advocaat in de arm genomen. Bovendien werkt een ecoloog in opdracht van de stichting aan een contra-expertise aangaande de door de projectontwikkelaar aangeleverde natuuronderzoeken. Ter bestrijding van gemaakte en te maken kosten is uw bijdrage dan ook meer dan welkom. U leest er meer over op de website Behoud het Borrebos. Alvast dank!

KRO NCRV programma Pointer legt vinger op zere Deventer McDonalds plek

Lees het hele artikel op: www.salland1.nl/deventer-mcdonalds

Beschermen we jongeren wel genoeg tegen ongezond eten? De aflevering van Pointer (KRO NCRV) van maandagavond 13 december behandelt de vraag in deel twee van de tweedelige serie Vet!. Ze zoomen in op de mogelijke komst van een McDonalds in de binnenstad van Deventer.

Status

De onderhandelingen tussen McDonalds-franchisenemer de heer Koning en Rodenburg bedrijfsmakelaars over het Praamstra-pand zijn inmiddels gestart.

+Lees meer...

Afgelopen week is het onderzoek dat McDonalds uit liet voeren over fiets en auto parkeren en het plan om geur-, afval- en verkeersoverlast te voorkomen aangeleverd bij de gemeente Deventer. Op basis hiervan spreken ambtenaren een advies uit tegen het B & W dat vervolgens een principe besluit neemt of ze wel of geen vergunning beogen te geven. “Mede gezien de weerstand die ontstaan is in de stad is er een extra tussenstap waarin advies wordt gevraagd aan de gemeenteraad.”, aldus wethouder Walder. Na deze fase zou McDonalds een vergunningaanvraag kunnen indienen.

Zuidelijke Ontsluitingsroute niet duurzaam veilig

Voorkeurstracé 2a van de Zuidelijke Ontsluitingsroute wordt verder uitgewerkt. Het verzoek uit de petitie wordt niet opgevolgd.

Bron: gemeenteraad 9 december 2021
http://www.nlweb.com/ZOR/

REACTIE PETITIONARIS

De gemeente Maasdriel gaat aan de slag met de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR).

+Lees meer...

Na een lange historie waar diverse varianten zijn beoordeeld, besluit de gemeenteraad in haar vergadering van 9 december 2021 dat voorkeurstracé 2a verder uitgewerkt moet worden. (SSM, CDA en D66 stemmen voor, VVD en PvdA/Groenlinks stemmen tegen.)

Zeer bezorgde en betrokken ouders en kinderen verzoeken de gemeenteraad middels een petitie om bij plannen voor reconstructie en aanleg van wegen verkeersveiligheid voorop te stellen en hebben de petitie daartoe 9 december 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeente honoreert de petitie niet. De inrichting van de weg sluit niet aan bij de functie van de weg. De ontwerpprincipes voor het duurzaam veilig inrichten van wegen worden niet gevolgd.

Zie de uitleg van wethouder de Vreede (SSM) waarom de Zuidelijke Ontsluitingsweg wordt aangelegd als erftoegangsweg en niet als gebiedsontsluitingsweg.

De gemeente gaat de te drukke gebiedsontsluitingswegen (Provinciale weg en Wordenseweg) ontlasten met deze erftoegangsweg en trekt daarvoor 18 miljoen euro uit. Ook de Paterstraat wordt, na aanleg van de ZOR, ontlast en wordt in de tussentijd ingericht als gebiedsontsluitingsweg (kosten 2,4 miljoen). Het recreatieverkeer uit recreatiegebied de Zandmeren en vrachtverkeer van de zandbedrijven wordt vooralsnog ontsloten via de Paterstraat.

Volgens de gemeente: We staan aan de vooravond van het meest ingrijpende project ooit voor Maasdriel. Eindelijk kunnen we de verkeersproblematiek in Kerkdriel-Zuid en Velddriel grondig aanpakken. De druk op de Paterstraat, de Provincialeweg en de kern van Velddriel zal met de komst van de route afnemen. Ook ontstaat er ruimte om binnen alle plannen die we voor het gebied hebben te zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van De Zandmeren uit het Masterplan Maas dat tot meer recreatie en toerisme zal leiden.

Volgens het ontwerpprincipe functionaliteit is het wegennet idealiter een hiërarchische en doelmatige opbouw van de verkeersfuncties, bestaande uit drie typen wegen:

  • stroomwegen (stromen op wegvakken en over kruisingen),
  • gebiedsontsluitingswegen (stromen op wegvakken en uitwisselen op kruispunten) en
  • erftoegangswegen (uitwisselen op wegvakken en kruispunten).

In een duurzaam veilig wegverkeer ...

... is de overheid eindverantwoordelijk voor een slachtoffervrij verkeerssysteem

Wegbeheerders, handhavers, wetgevers, voorlichters en soortgelijke verkeersprofessionals hebben de operationele verantwoordelijkheid om een duurzaam veilig verkeerssysteem daadwerkelijk te realiseren. Zo zorgen wegbeheerders ervoor dat wegen ingericht en onderhouden zijn, zodanig dat verkeersdeelnemers fysiek beschermd worden en de weg hun competenties en veilig gedrag ondersteunt.

De gemeente Maasdriel wijkt hiervan af en accepteert de risico's die hieraan verbonden zijn.

Meer informatie vindt u op de website van de kerngroep Paterstraat, welke voor verkeersveiligheid strijdt.

Weinig bescherming vaccins tegen infectie door omikron, booster noodzakelijk

Het Janssen-vaccin geeft geen bescherming tegen infectie door de omicron variant volgens Anke Huckriede van het UMC Groningen. Er lijkt nog wel enige bescherming te zijn tegen ernstige ziekte.

+Lees meer...

Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM, zei eerder in de Tweede Kamer dat het AstraZeneca-vaccin geen bescherming geeft tegen infectie door de omikronvariant, en het Pfizer-vaccin nog een beetje. Een boosterprik kan de bescherming weer opwaarderen.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5274342/astrazeneca-bescherming-omikron-booster-van-dissel-rivm https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-14/j-j-shot-shows-no-neutralization-against-omicron-in-lab-study https://nos.nl/artikel/2409628-weinig-bescherming-vaccins-tegen-infectie-door-omikron-booster-noodzakelijk

Eerste tussenstand petitie Almeerse papierbakken

In de eerste 24 uur is de petitie al 281 keer getekend. Dat aantal kan natuurlijk veel hoger worden! Deel de petitie dus zoveel mogelijk..