U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Bernice Notenboom van “Koppie Onder”: “De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!”

Bernice Notenboom zitten op een brug

ANDIJK | APB - Bernice Notenboom, samen met Annemarie Kooiman de initiatiefnemers van deze petitie legt uit wat de bezwaren zijn: “Ons grootste bezwaar is dat het aanzicht vanaf de dijk onherstelbaar wordt aangetast. De Westfriese Omringdijk is een provinciaal monument met een enorme belangrijke historische waarde en daarbij hoort een onbelemmerd uitzicht over het water! Lees verder op Andijker Nieuwsnet.

16-09-2020 | Petitie Behoud het IJsselmeer

The 25 euros for the case have been collected!

I have received the 25 euros which are necessary to start a case at the Huurcommissie (rent tribunal) thanks to our generous residents.

Here is the plan ....

+Lees meer...

I will send the manager this week Thursday an email to request a meeting. The chance that he will refuse is extremely high. And if we do meet (a miracle), I believe he won't come with detailed promises and solutions. Then, it is time to start a case at the rent commission (Huurcomissie).

I believe that one month is more than enough to come up with information/ideas/solutions.

Petitie verlengd

Nog altijd heeft de politie Haaglanden nog geen onderzoek ingesteld en is noch met een verklaring gekomen voor het buitensporige politiegeweld tijdens de verschillende demonstraties in Den Haag. Een ieder heeft gezien hoe 'romeo's' uit een busje zijn gesprongen om onschuldige burgers te mishandelen.

+Lees meer...

De aangiftes tegen deze agenten in burger worden niet in behandeling genomen! Wat Viruswaarheid betreft is dit een schande voor de politie in Nederland en voor de politie Haaglanden in het bijzonder. Wij eisen een onafhankelijk onderzoek. Help ons naar 40.000 handtekeningen.

First update on the heat problem.

I had a meeting with the manager on the 19th of August. I have handed over the written petitions and the online petitions.

+Lees meer...

I have explained the problem to the manager as well.

The manager told me that Greystar is 'investigating' the possible options to prevent extreme heat in the apartments. He could not, or did not want to, give me adequate answers to questions like: "what options are you investigating?", "when will this investigation be finished?", "can we expact information by mail regarding the status of the investigation", etc.

I called the Juridisch Loket and asked them how long i should wait for this 'investigation' to be finished. They recommended me to wait 10 days.

On the 3rd of Semtember, I send a reminder to the manager and asked him whether he can give me more information about the investigation. His replied that the investigation had not started yet because of the summer vacation. And again he could not give me more information.

I have decided that the 19th of September will be the last day for the manager to come up with adequate solutions and answers. I will write the manager an email on the 18th and ask for a second meeting. If the manager refuses or can not give me more information, then I will start a case at the Huurcomissie (rent comission). For more imformantion about the Huurcomissie, please read the message below.

=== The Huurcomissie (rent comission) === As you have noticed by now, we’re currently experiencing a late summer. The coming days we’ll experience temperatures similar to the recent heat wave.

As you probably know hundreds of signed petitions have been offered on the 19th of August to the management of OurCampus which were ought to make our claim known for a long-term solution to the heat problem.

Prior to the delivery of the signed petitions OurCampus communicated that they started an investigation to the possibilities. To this very day there isn’t any conclusion known, let alone an interim result.

This makes that I am determined to start a case at the Huurcommissie (Rent Tribunal), this is an impartial organisation that helps tenants and landlords by mediating with conflicts or if necessary, setting the conflict formally by making a ruling that is binding on both parties.

To start a case at the Huurcommisie, we as tenants, need to pay a fee of € 25. I would like to ask you to gather this relative small amount of money so that I can start a case in the name of the tenants. If everybody pays € 0.50 then the fee is already paid 20 times! I tried to create a GoFundMe page for € 25 but potential donators are forced to donate at least € 5 and I think that is too much to ask. Therefore, I suggest that you guys donate a sum by depositing it in my mailbox 1341, in building 1. I will only start a case whenever I have collected the 25 euros.

If we win the case at the Huurcommissie, they will return the € 25. In that case I transfer the money to a charity, Dierenambulance Amsterdam (pet ambulance Amsterdam)

P.S. For more information about the costs to start a case at the Huurcommissie, see (Dutch): https://www.huurcommissie.nl/procedure/kosten-van-een-procedure

P.S.S. For more information about the Huurcommissie, see (Dutch): https://www.huurcommissie.nl/procedure/een-verzoek-indienen

Turning education inside out;

https://www.findingnature.org/post/turning-education-inside-out.

Turning education inside out;

https://www.findingnature.org/post/turning-education-inside-out.

terassen koemarkt het hele jaar open

https://rtvpurmerend.nl/artikel/151069102/terrassen-koemarkt-hele-jaar-open.

Op 14 september 2020 overhandigd

De petitie is gisteren overhandigd aan zowel de wethouder als aan de gemeenteraad.

De wethouder heeft in elk geval aangegeven dat het besluittermijn inmiddels is vertraagd omdat adviserende instanties aanvullende informatie hebben opgevraagd en onderzoeken nog lopen..