U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Petitie overhandigd en verdere publiciteit!

De petitie is gisteren overhandigd aan wethouder Bert Wassink van de gemeente Leeuwarden en gedeputeerde Avine Fokkens.

Vandaag (13-01-2021) nieuws hierover in het Friesch Dagblad!

"Deur op kier voor lokale brugbediening"

"Gedeputeerde en wethouder nemen petitie in ontvangst".

Aanleveren brandbrief aan de Provincie Gelderland

Enkele dagen kregen we bericht van de Provincie Gelderland dat het geheel is ontvangen en behandeld zal worden binnen enkele weken , de genoemde maatregelen zullen onder ogen worden genomen en gekeken gaat worden wat nu passend en mogelijk is ter verbetering van de situatie van kwetsbare reptielen in de heidegebieden,droge schraallanden en dito veentjes en natte vennen. We schreven deze brief en petitie naar aanleiding van een artikel in de stentor waar de zorg hoog is over de levendbarende hagedis en ook de adder en zandhagedis . Alle 3 de soorten verdwijnen zienderogen van de Noordwest en Oost-Veluwe door veel te grove onderhoud en beheermaatregelen met zware machines op kwetsbare concentratie zones waar dieren zich ophouden .

Wijsheid is om geconcentreerde leefgebieden geheel niet te bemaaien maar te volstaan met handmatig opschonen van opslag en de zonligplaatsen,en nestgebieden geheel niet te beroeren met machines en of maaiwerktuigen.

+Lees meer...

Telkens als dat gebeurt, frequent met zware bosmaaiers, zelfs shovels van 16 ton of grote graafmachines(!) te midden op de heide beschadigen leefgebieden zeer ernstig naast dat de hydrologische situatie verstoord word en micro-flora,insecten ,ongewervelden en kleine vegetatiegroepen niet meer kunnen voorkomen . Het terrein verandert langzaam in een woestijnachtige steppe, onleefbaar voor vrijwel alle karakteristieke heidefauna, t duurt tientallen jaren voordat de situatie herstelt.

Heidebeheer moet veel extensiever worden uitgevoerd onder toezicht van expertise van werkgroepen met voldoende lokale kennis van herpetofauna ,dagvlinders en pioniersvegetatie zodat bij vooronderzoek en ecologische begeleiding kan worden bepaald wat de status is van huidige soortdiversiteit en wat de effecten zijn voor en na het onderhoudswerk. Indien nodig bij intensieve maatregelen moeten er ontheffing worden aangevraagd voor mitigerende maatregelen om desgewenst dieren/reptielen tijdelijk weg te vangen,dit word nog steeds maar mondjesmaat uitgevoerd .

www.slangennederland.blogspot.nl

Een dag verder, en honderd ondertekeningen er bij!

Goed nieuws, de petitie leeft. Tegelijkertijd moeten we nadenken over verdere acties, want Sabic doet nog steeds geen nieuw cao-aanbod.

+Lees meer...

We denken binnenkort te stoppen met alle overwerk binnen Sabic. Dan werk je nog steeds je gewone rooster, maar niks meer dan dat. Dat laat zien dat er te weinig invulling is op een hoop plekken, en het laat onvrede zien naar de directie over het cao-bod en hoe werkgever met zijn mensen om gaat. Denk over de actie na, spreek er over met je collega's, want wij willen een eerlijke cao!

13-01-2021 | Petitie Sabic, mag ik een eerlijke cao?

Nieuws

Groot nieuws, we hebben een petitie .

13-01-2021 | Petitie stop laszlo

Het kan dus wel vaccineren met pfizer!

Het Amerikaanse bedrijf Moderna leverde hun eerste partij coronavaccins geleverd aan Nederland. De lading werd met een vrachtwagen bezorgd bij het bedrijf Movianto in Oss.

+Lees meer...

Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU is goedgekeurd om te worden ingezet tegen het coronavirus. PREMIUM Het Amerikaanse bedrijf Moderna leverde hun eerste partij coronavaccins geleverd aan Nederland. De lading werd met een vrachtwagen bezorgd bij het bedrijf Movianto in Oss. Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU is goedgekeurd om te worden ingezet tegen het coronavirus. © ANP Onderzoekers TU Eindhoven: Doe vaccinaties thuis of in de wijk; mobiele teams met koelwagens werken sneller en veiliger In plaats van iedereen naar een vaccinlocatie laten komen, moeten mensen ook thuis of in hun eigen wijk gevaccineerd worden, zeggen onderzoekers van de TU/e. Volgens hen levert thuisprikken veel voordelen op, bijvoorbeeld omdat mensen niet meer hoeven te reizen naar een vaccinlocatie van de GGD.

Jurriaan Nolles 12-01-21, 16:07 Bron: ED 17 2 Willem van Jaarsveld, onderzoeker van de TU/e, spreekt over een medisch team dat wijken en straten binnen moet rijden. Op locatie zou dan een tent neergezet moeten worden, waar mensen worden geprikt. Of verpleegkundigen zouden zo zelfs in huis kunnen vaccineren.

,,Met zo’n honderd mobiele medische teams, gecombineerd met koeltransport en bestaand uit vier tot tien ‘prikkers’ en ondersteunende staf, kunnen de vaccins vrijwel zonder verliezen worden toegediend’’, zegt Van Jaarsveld.

Pakketbezorging Om grote aantallen burgers op deze manier te vaccineren, klinkt als een enorme operatie, maar Van Jaarsveld denkt dat het mogelijk is. ,,We hebben de laatste jaren ontzettend veel ervaring opgedaan met bijvoorbeeld pakketbezorging. We weten hoe we het efficiëntst door een wijk moeten rijden. En koeltransport, dat aan de juiste specificaties voldoet is in Nederland ruim voorhanden, en we hebben voldoende logistieke partijen om mee samen te werken.’’

In de aanpak zouden de teams maximaal 1500 vaccins bij zich hebben. ,,Ik schat de waarde in op zo'n 25000 euro. Dus er zou misschien beveiliging moeten zijn, maar ik denk niet dat een politie-escorte noodzakelijk is.‘’

We hebben voldoende logistieke partijen om mee samen te werken

Willem van Jaarsveld Volgens Van Jaarsveld gaat het RIVM er vanuit dat bij kleinschalige distributie via huisartsen 10 procent van het vaccin verloren gaat. Met de aanpak die Van Jaarsveld voorstelt is dat verlies veel kleiner: hooguit 1 procent. ,,Met mobiele teams en roterende bemensing kun je namelijk vrijwel continu doorwerken; de restvoorraad is daardoor verwaarloosbaar.”

Het thuisprikken moet het voor mensen makkelijker maken om zich te laten vaccineren, bijvoorbeeld omdat ze niet hoeven te reizen met het openbaar vervoer. Bovendien kan het de druk op de GGD’s verlagen. ,,We denken dat mensen hun inenting minder vaak zullen uitstellen, omdat het bij deze aanpak heel dicht bij hun eigen huis plaatsvindt. Bovendien bespaart het veel reisbewegingen.’’

-70 graden Celsius Van Jaarsveld maakt samen met een aantal collega’s onderdeel uit van een onderzoeksgroep, die zich heeft gespecialiseerd in onder meer logistiek van verse en gekoelde producten en voorraadbeheer. Van Jaarsveld doet bovendien meerdere jaren onderzoek naar vaccinatielogistiek.

Willem van Jaarsveld Willem van Jaarsveld © TU/e Op dit moment wordt nog alleen gebruikt gemaakt van het vaccin van Pfizer , dat als eerste werd goedgekeurd in Europa. Tot nu zijn meer dan 30 duizend cruciale medewerkers uit de ziekenhuizen ingeënt. Er is ook gestart met de inenting van verpleeghuis medewerkers.

Dat is veelal gebeurd met een vaccin dat moet worden bewaard bij -70 graden Celsius. Volgens Van Jaarsveld hoeven zelfs dergelijke beperkingen niet uit te maken. ,,Als je de bijsluiter bestudeert heeft die -70 graden heeft alleen betrekking op het aanvoerproces tot en met de opslag. Omdat het vaccin tot vijf dagen bij koelkasttemperatuur bewaard kan worden, zou de distributie volgens hem prima via regulier koeltransport kunnen plaatsvinden.’’

In het begin van het vaccinatieprogramma worden honderden of duizenden mensen per week ingeënt, maar als steeds meer fabrikanten hun vaccin gereed hebben, wordt dat aantal flink opgevoerd. Volgens Van Jaarsveld gaat het dan om misschien wel een miljoen vaccins per week.

© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden

Verbied Omegle

Ik vindt dat Omegle verwijderd moet worden om dat er viezerikken op zitten ik vindt dit niet meer normaal!!!.

12-01-2021 | Petitie Verbied Omegle

Mailing o.m. naar NVJ

Er is vandaag 12 jan 2021 een mailing gestuurd naar o.m. de NVJ..

Toelichting bij verklaring niet tekenen

12 januari 2021

Beste collega’s,

Het afgelopen jaar hebben we als actiecomité diverse gesprekken gevoerd op advies van Rinnooy Kan met werkgevers/ bonden/ beroepsgroep om tot een gezamenlijke verklaring te komen, waarvan 16 december het laatste overleg heeft plaatsgevonden naar aanleiding van onze mail van 3 december waarin wij aangaven niet akkoord te gaan met de opgestelde conceptverklaring.

Tijdens het overleg bleek dat er geen enkele ruimte was met name van de kant van de werkgevers voor ook maar enige aanpassing van de verklaring.

De beroepsgroep heeft zich vorig jaar ondubbelzinnig uitgesproken tegen de koers die al vooruitlopend op de invoering van wet Big2 was ingezet, namelijk functiedifferentiatie alleen gebaseerd op de initiële diploma’s die soms decennia geleden behaald zijn en de degradatie van alle verpleegkundigen die niet volgens het nieuwe BN2020 curriculum zijn opgeleid. Na afblazen van de wet blijkt dat veel werkgevers “gewoon” op de ingeslagen weg doorgaan nu zelfs zonder overgangsregeling of maatwerktrajecten.

Onder de noemer functiedifferentiatie wordt alsnog mbo-hbo differentiatie ingevoerd; waarbij BN2020 als leidend wordt gezien en kennis ervaring en competenties geen enkele rol spelen.

Ook ontbreekt erkenning op hbo niveau van de inservice opgeleide verpleegkundigen ondanks het feit dat na overleg met VWS, OCW en SBB duidelijk is geworden dat de zogenaamde beoordeling op mbo niveau van de inservice opleiding door SBB geen beoordeling is geweest én dat deugdelijke onderbouwing ontbreekt.

De verklaring is door het ontbreken van eenduidige kaders/voorwaarden algemeen en multi- interpretabel waardoor het júist een vrijbrief kan zijn voor werkgevers om de al ingeslagen weg te vervolgen met alle gevolgen van dien.

Weliswaar biedt de verklaring de mogelijkheid om hier actie tegen te ondernemen maar zorgt er ook voor dat verpleegkundigen nog steeds niet weten waar zij op dit moment aan toe zijn en maakt hen afhankelijk van de inzet en het functioneren van organen zoals OR, VAR en stafconvent.

+Lees meer...

Daarnaast zal het leiden tot grote lokale verschillen en de onrust die onder verpleegkundigen bestaat niet wegnemen.

Wij hebben daarom besloten om definitief niet akkoord te gaan en deze verklaring niet te ondertekenen.

Hoe nu verder?

De andere betrokken partijen: vakbonden, werkgevers en Venvn hebben de verklaring (pdf) wel ondertekend. De vakbonden geven aan dat deze verklaring voor hen voldoende waarborgen geeft om in te kunnen grijpen wanneer een werkgever de genoemde uitgangspunten niet naleeft.

De bal ligt nu dus weer bij ons de verpleegkundigen; of eigenlijk bij JOU !!!! Na afblazen van Wet Big 2 is functiedifferentiatie een lokale aangelegenheid. Het is dus belangrijk om een vinger aan de pols te houden ten aanzien van het beleid dat je werkgever voert. Maak gebruik van je zeggenschap mogelijkheden. Wanneer je werkgever functiedifferentiatie wil invoeren alleen gebaseerd op initieel diploma, zonder te kijken naar competenties, bekwaamheden, ervaring, talenten, wensen, ambities, motivatie kom dan direct in actie! Neem contact op met de OR en de vakbond en wijs op de inhoud van de verklaring! Mail desgewenst het actiecomité voor advies.

Mobiliseer collega’s maak op alle manieren duidelijk dat draagvlak ontbreekt; samen sta je sterk!

Het actiecomité BIG 2 in de overgang

Mailadres: dww2018@hotmail.com