U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Centrumplan Maarn nieuwsbrief 2011

Nieuwsbrief van Vereniging Bewoners Belangen Februari 2011 Wordt het centrumplan nu echt gerealiseerd? Deze vraag houdt de gemoederen in Maarn al vele jaren bezig. Maar nog steeds kan die vraag niet met een volmondig'Ja" beantwoord worden.

+Lees meer...

Wat is de stand van zaken? Lees hier de volledige nieuwsbrief:  http://www.vbmm.nl/userfiles/file/VBMM%20nieuwsbrief%2002-2011.pdf

01-02-2011 | Petitie Houd Maarn/Maarsbergen leefbaar

Het verdriet van Maarn

Nieuwsblad De Kaap dd 13 april 2013 ‘Brei er een hek omheen en Maarn zit er warmpjes bij.’ Dat lijkt de gemeente Utrechtse Heuvelrug te denken sinds ons dorp deel uitmaakt van wat ooit begon als MALDD. Toen stond de M van Maarn nog pront vooraan, nu hangen we vooral achter de D van Doorn. Leefbaar…Hoe houden we Maarn leefbaar? Dat is de vraag die de politiek zich nog eens durft te stellen op pagina 15 van De Kaap van donderdag 11 april 2013.

+Lees meer...

De zelfde pagina waarop vier dames aankondigen de Vereniging Vrienden van het Dorpshuis De Twee Marken te zullen oprichten. De zelfde dames, die tien jaar geleden in Maarn Wijzer ook al vochten voor het behoud van ‘de huiskamer’ van het dorp.Maar dat kleinere berichtje op de pagina van Maarn/Maarsbergen: ‘Geen terrasje bij ‘non food’, daardoor word ik pas echt getriggerd. De initiatieven die de middenstand momenteel moet nemen om Maarn leefbaar te houden, om überhaupt zelf te overleven, worden domweg door de gemeente getorpedeerd, lees de mededeling dat wildgroei van terrassen moet worden tegengegaan. ‘En de Raad stemde in.’ Dat laatste zinnetje maakt me zo boos, want hoe hebben we het nou in Maarn?  De PLUS is in een tent gaan wonen. De campinggasten én veel van onze eigen bewoners gaan tegenwoordig voor hun boodschappen naar Doorn en Woudenberg. Dit gaat ook ten koste van de overige winkeliers, die ons dorp noest werkend trouw blijven. De visboer en de kaasboer, die op vrijdag komen, kijken naar een vrijwel leeg 5 mei Plein en houden het steeds sneller voor gezien. Reikhalzend zien we met elkaar uit naar de nieuwe PLUS, bang dat die zich nog bedenkt omdat ons gedroomde centrumproject maar niet van de grond komt. ‘Wat een armoei hé’, hoor ik Herman van Veen met z’n Utrechtse tongval zeggen. De enigen die er wel bij varen dat er in Maarn geen dorpskern meer is, zijn de mensen die waken over onze gezondheid, want als iemand de weg vraagt naar het centrum, verwijzen we – zo gedeformeerd als we zijn geraakt - naar het gezondheidscentrum! De winkeliers, die gevestigd zijn rond de dodenakker, waarin ons centrum is begraven, hebben het goed begrepen: met koek worden meer boeken verkocht, met koffie  meer cadeaus. Dus gemeente Utrechtse Heuvelrug, help ons Maarn leefbaar te maken! Niet door te luisteren en vervolgens beperkingen op te leggen, maar door open te staan voor en mee te bewegen, zeker met de middenstand, die ondanks alle tegenslag onverminderd spirit en creativiteit laat zien. Wat te denken van tijdelijke uitzonderingen op bepaalde regels, tot het nieuwe centrum een feit is? De Vrede van Utrecht wordt uitbundig gevierd, de Onvrede van Utrechtse Heuvelrug diep betreurd. Het zou me niet verbazen, wanneer over driehonderd jaar in de Kaap staat te lezen, dat in 2013 in Maarn bij Boek en Koek en Joli Cadeaux uit protest ‘patatjes oorlog’ op het terras werden geserveerd.         Lidy Kortenoever, Maarn - april 2013 DIT ARTIKEL IS VERSCHENEN IN DE KAAP 13-4-2013

13-04-2013 | Petitie Houd Maarn/Maarsbergen leefbaar

Spandoeken op het hek #Maarn

03-05-2013 | Petitie Houd Maarn/Maarsbergen leefbaar

SKIPR: Burgerinitiatief voor ‘bijsluiter’ bij operaties

Geplaatst op 14 januari 2013 door:  Skipr Redactie Burgerinitiatief voor ‘bijsluiter’ bij operaties  Behandelaars moeten verplicht worden om patiënten schriftelijk te informeren over operatieve ingrepen. Dat bepleit consumentenprogramma Radar.

+Lees meer...

Het consumentenprogramma hoopt het onderwerp door middel van een burgerinitiatief op de politieke agenda te krijgen. Volgens Radar is het onbegrijpelijk dat consumenten bij de aankoop van medicijnen standaard een schriftelijke uitleg krijgen, terwijl ze het bij een operatieve ingreep moeten doen met mondelinge uitleg van de behandelaars. Artsen zijn weliswaar wettelijk verplicht patiënten te informeren over de ingreep, de te verwachten gevolgen en risico’s en de andere methoden van behandeling, maar het is nu niet voldoende duidelijk en controleerbaar of dit ook gebeurt, vindt Tros Radar. Bovendien blijken patiënten vaak niet in staat om alle informatie die in de behandelkamer wordt gedeeld ook daadwerkelijk te bevatten. Heroverwegen Patiënten weten zodoende niet of nauwelijks aanwelke risico’s ze bij een ingreep blootgesteld worden. Schriftelijke informatie biedt de patiënt de mogelijkheid om zijn of haar situatie te overdenken, te bespreken en keuzes te heroverwegen. Aan de hand van schriftelijke informatie kan de patiënt zich makkelijk verder informeren via internet, door vragen aan de arts of middels gesprekken in de eigen omgeving. Transparantie Schriftelijke informatie komt volgens Radar ook de doelmatigheid van behandelingen ten goede. Het voorkomt dat mensen behandelingen ondergaan die onnodig risicovol zijn of niet werkelijk helpen. Bovendien bevordert transparantie over het behandelaanbod innovatie doordat patiënten beter geïnformeerd zijn en weloverwogen keuzes maken. Daarbij kan een schriftelijke informatieplicht bijdragen aan een betere afhandeling van calamiteiten. Niet op de hoogte Vooralsnog gaat de wetgever ervan uit dat de patiënt schriftelijke informatie vraagt. Volgens Radar doen patiënten dit zelden. Vaak zijn ze niet op de hoogte van deze mogelijkheid, terwijl artsen uit zichzelf nog te weinig schriftelijke informatie geven, aldus Radar. Om deze reden zou de schriftelijke informatieplicht wettelijk moeten worden vastgelegd. Burgerinitiatief Via een burgerinitiatief wil Radar nu 40 duizend steunbetuigingen verzamelen. Met dit quotum is  de Tweede Kamer verplicht om zich over het voorstel uit te spreken.   REACTIES (6) van Heemstra 15/01/2013 1.  Een overtuigend voorbeeld hoe patiënten-belang kennelijk nog lang niet altijd vertrekpunt is bij het organiseren van zorg. Ellenbroek 15/01/2013 2.  Zeer goed initiatief - Gaarne bereid handtekeningen te verzamelen via DARE TO CARE SHOP Rotterdam(deze gaat 30 januari 2013 open) Jalhay 15/01/2013 3.  Schriftelijk voorlichting over een operatie aan patienten is een goed ding aanvullend op de mondelinge informatie van medische specialist aan de patient bij een consult.Interessant zijn de ook de slaag- of faalkansen van de betreffende operatie. Nog interessanter zijn de slaagkansen van de betrokken operateur voor die ingreep. Dat lijkt me nog een lange weg om de consumentenkeuze voor een ingreep en een operateur te funderen en te faciliteren. Wellicht ligt dit op de weg van het nieuwe Kwaliteitsinstituut in samenwerking met de instituten voor medische technology assessment? van Selm 16/01/2013 4.  Wat apart dat in deze tijd, met overal de vraag om administratieve lastenverlichting en meer vertrouwen in professionals, dit soort eisen worden gesteld, door nota bene patiënten zelf. Waar is het vertrouwen in de arts, dat deze in goed overleg met de patiënt een goede behandeling zal geven? Een ziekenhuis is geen supermarkt waar je zelf kunt uitkiezen wat je lekker lijkt. Dit lijkt me dus geen goed idee. Liever investeer ik in een goede arts-patiënt relatie en in deskundigheid en gesprekstijd van artsen, zodat ze in gewone-mensen-taal kunnen uitleggen wat een behandeling inhoudt en kunnen overleggen over wat wel of niet past bij een patiënt. Hafkenscheid 16/01/2013 5.  Goede informatie over de voor- en nadelen van een operatieve ingreep is belangrijk, al was het maar omdat patiënten te hoge verwachtingen hebben van het positieve effect en te weinig beeld van de negatieve effecten. Met vertrouwen in de arts heeft dat niet te maken. Het gaat er om dat de patiënt zelf afwegingen kan maken en voor de beslissing niet de voorkeuren van de arts behoeft te volgen. Een ander argument voor betere voorlichting is het kostenaspect: Amerikaans en Canadees onderzoek laat zien dat betere voorlichting patiënten ertoe brengt minder ingrepen te (laten) doen, dan zonder die voorlichting. Belangrijk is wel dat de "bijsluiter" echte infrormatie bevat op basis waarvan de patiënt beslissingen kan nemen. Veel bijsluiters bij medicijnen zijn vooral "uitsluiters" van aansprakelijkheid, geschreven door advocaten, waar niet de informatievoorziening voorop staat, maar de beperking van juridische aansprakelijkheid. Anoniem 19/01/2013 6.  In ZBC's gebeurt dit al! Nog een reden om de reguliere Ziekenhuiszorg te mijden...

Zorgbelang Nederland meldt: Burgerinitiatief voor ‘bijsluiter’ bij operaties

Burgerinitiatief voor ‘bijsluiter’ bij operaties Als je medicijnen ophaalt bij de apotheek krijg je een bijsluiter mee, die je thuis rustig kunt nalezen. Maar wie geopereerd wordt, moet het meestal doen met een mondelinge uitleg van de arts.

+Lees meer...

Volgens het consumentenprogramma Radar weten patiënten vaak niet of nauwelijks aan welke risico’s ze bij een ingreep worden blootgesteld. Artsen zijn wettelijk verplicht patiënten te informeren over de ingreep, de te verwachten gevolgen en risico’s en de andere methoden van behandeling. Het is nu niet voldoende duidelijk en controleerbaar of dit ook gebeurt. Schriftelijke informatie nu alleen op verzoek Met de huidige communicatiemiddelen, medische standaarden en kennis van risico’s kan dit in het belang van zowel de patiënt als de behandelaars veel beter worden georganiseerd.. Doel is om te komen tot een plicht tot verstrekking van schriftelijke informatie. Nu moet de arts alleen ‘desgevraagd’ schriftelijke informatie geven. Het blijkt dat patiënt en daar maar zelden naar vragen en vaak weten ze ook niet dat dat kan. Het is moeilijk om in een gesprek  goede en complete informatie te geven over diagnose, voorgestelde behandeling, risico’s en alternatieven. Het is ook moeilijk om dat alles in eéén keer te berijpen. Schriftelijke informatie biedt de patiënt de mogelijkheid om zijn of haar situatie te overdenken, te bespreken en keuzes te heroverwegen. Goede informatie voorkomt ook dat mensen behandelingen ondergaan die onnodig risicovol zijn of niet werkelijk helpen. Burgerinitiatief: schriftelijk informeren verplicht Radar start een burgerinitiatief om te bewerkstelligen dat de arts niet op verzoek van de patiënt maar standaard vooraf schriftelijke informatie meegeeft aan de patiënt. Een burgerinitiatief is een uitgewerkt voorstel om bijvoorbeeld regelgeving te verbeteren. Een burgerinitiatief is een verzoek aan de Tweede Kamer om een voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Als dit voorstel vergezeld gaat van 40.000 steunbetuigingen is de Tweede Kamer verplicht om zich over dit onderwerp uit te spreken. Voortgang Al binnen 24 uur waren er 40.000 steunbetuigingen. Radar meldt inmiddels meer dan 55.000 handtekeningen te hebben ontvangen. Het onderwerp zal dankzij dit initiatief op de agenda van de Tweede Kamer worden gezet. Bron: www.trosradar.nl 21 januari 2013

TROS Radar Indiening burgerinitiatief

http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/18-02-2013/indiening-burgerinitiatief/?txcommentspi1%5Bpage%5D=2 Uitzending 18-02-2013 Indiening burgerinitiatief Indiening burgerinitiatief 18-02-2013 In onze uitzending van 14 januari riepen wij je op om een burgerinitiatief te steunen. Bij medische ingrepen is schriftelijke informatie niet verplicht, je krijgt vaak alleen een mondelinge toelichting van de arts.

+Lees meer...

Dat moet veranderen, vinden wij. We mochten het burgerinitiatief pas aanbieden aan de Tweede Kamer als we 40.000 steunbetuigingen hadden. Dat was geen probleem: binnen 24 uur hadden we het benodigde aantal. Het burgerinitiatief spreekt dus veel mensen aan. De eindscore: 48.339 dubbel-bevestigde steunbetuigingen! Dit tot grote blijdschap van Maria Smit, die het voortouw nam voor het burgerinitiatief.Afgelopen week hebben we het burgerinitiatief inclusief steunbetuigingen aangeboden. Naar verwachting gaat het twee maanden duren voordat duidelijk wordt of het burgerinitiatief ontvankelijk is. Dit betekent dat de zogenaamde foutmarge niet groter mag zijn dan 5%. Alle steunbetuigingen moeten afkomstig zijn van personen ouder dan 18 jaar en met de Nederlandse Nationaliteit.De reden dat dit gevraagd wordt, is om te controleren of de steunbetuigingen afkomstig zijn van kiesgerechtigden. Een aantal mensen die het burgerinitiatief ondersteunen, zullen daarom een brief thuisgestuurd krijgen met het verzoek om een kopie van hun legitimatiebewijs te overhandigen. Meer informatie is te lezen op de website van de Tweede Kamer. 

Artikel NRC "Chinezen bouwen babymelkpoederfabriek in Assen"

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/24/chinezen-bouwen-babymelkpoederfabriek-in-assen/.

24-04-2013 | Petitie Babymelk altijd beschikbaar

Overheid.nl / Overheidsinformatie / Officiële bekendmakingen

    33 417   Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nr. 24    VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «SCHRIFTELIJKE INFORMATIEPLICHT MEDISCHE BEHANDELINGSOVEREENKOMST»   Vastgesteld 14 maart 2013 Het burgerinitiatief Het burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» is bij brief van 29 januari 2013 ingediend door mevrouw M.

+Lees meer...

Smit en anderen en op 12 februari 2013 persoonlijk door haar aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. De indieners verzoeken de Tweede Kamer om te bevorderen dat door middel van regelgeving een geneeskundige hulpverlener standaard vooraf schriftelijkeinformatie verstrekt aan een patiënt over voorgenomen onderzoek en voorgestelde behandeling. Ontvankelijkheid De commissie heeft onderzocht of het burgerinitatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, welke behandeling uit zal monden in een uitspraak van de Kamer over het verzoek. Het burgerinitiatief is vergezeld van 48.340 steunbetuigingen. Deze zijn langs digitale weg verzameld. De commissie heeft aan de hand van de gebruikelijke steekproef geconstateerd dat het burgerrinitiatief is voorzien van de minimaal vereiste 40.000 geldige steunbetuigingen. Op verzoek van de commissie heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzocht of het voorstel van de indieners in de twee jaren voorafgaande aan de indiening van het burgerinitiatief in concluderende zin aan de orde is geweest in de Kamer. Bij brief van 8 maart 2013 heeft de vaste commissie laten weten dat dit naar haar oordeel niet het geval is. Wel plaatst de commissie de kanttekening dat reeds sinds 7 juni 2010 een wetsvoostel bij de Kamer aanhangig is waarin het recht op informatie van de zorgaanbieder aan de cliënt wordt geregeld, welke informatie desgewenst schriftelijk dient te worden verstrekt (Kamerstukken 32 402). Het kabinet heeft echter aangekondigd een nota van wijziging te zullen indienen, overigens niet op het onderhavige punt. De Kamer is in afwachting van deze nota van wijziging. De commissie heeft voorts geconstateerd dat het burgerinitiatief ook aan de overige voorwaarden voldoet. Zij stelt derhalve voor om het burgerinitiatief ontvankelijk te verklaren. Behandelingsvoorstel De commissie stelt voor om dit burgerinitiatief in handen te stellen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, teneinde, op de wijze die haar goeddunkt, een plenair debat voor te bereiden waarin zal blijken of de Kamer aan het verzoek van de indieners tegemoet wenst te komen. Gelet op het bovengenoemde aanhangige wetsvoorstel is het daarbij uiteraard denkbaar dat de commissie, afhankelijk van de fase waarin de behandeling van dat wetsvoorstel verkeert, besluit om de plenaire behandeling van het burgerinitiatief te voegen in de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. De voorzitter van de commissie, Neppérus De griffier van de commissie, Van Dijk