U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

LET OP! Ondertekening van petitie is pas geplaatst ná klikken link in e-mail

Als u de petitie: 'IVENT moet blijven bestaan' ondertekent, wilt u er a.u.b. op letten dat de ondertekening pas GEPLAATST is, NADAT u deze via de link in UW MAIL heeft bevestigt. Na het invullen van uw gegevens klikt u op "ondertekenen" en volgt daarna de link die u in een e-mail krijgt.

+Lees meer...

Vervolgens klikt u dan op 'bevestigen' en 'verzenden'. Tip: controleer op de website:www.petities.nl op de lijst van ondertekenaars of u naam vermeld staat. (Dit geldt uiteraard alleen: als u niet anoniem heeft ondertekend. In het geval u anoniem heeft getekend, kunt u gelijk na bevestiging via de link in uw mail en de verzending door u zelf, ook controleren. Maar dan zal op de lijst van ondertekenaars anoniem vermeld staan.) Dank u! Voor meer informatie: be.wilkens@gmail.com Ben Wilkens

19-12-2011 | Petitie IVENT moet blijven bestaan

Discussieer mee!

Discussieer mee, laat je stem horen, kom met ideeën: Via Linkedin groep BG IVENT.

19-12-2011 | Petitie IVENT moet blijven bestaan

DESTEK VERIN ve PAYLASIN / SPREEK UIT JE HART !!

LAAT JOUW HART VOOR IHSAN SPREKEN !!! Draag je IHSAN en zijn OUDERS / FAMILIE een WARM HART toe? En WIL JE HELPEN ? GRAAG !!!!! 1. DEEL de Link op je eigen Facebook en roep iedereen op om zijn /haar HART voor IHSAN te laten spreken, ondertekenen de petitie op: http://gurz.petities.nl 2.

+Lees meer...

Plaats poster voor Ihsan in je Facebook http://www.facebook.com/photo.php?fbid=264255420296639&set=at.142888699099979.35469.100001365493840.100001365493840&type=1&ref=nf 3. Twitter en roep je volgers op om de petitie http://gurz.petities.nl te ondertekenen. 4. Tweet en volg @CenGurz je ondersteunende teksten ! LAAT JOUW HART VOOR IHSAN SPREKEN !!!                                **          ********      **  GERCEKLER NE ISE AÇIKLIK GETIRILSIN !!! Insan canini Tanri verdi, insan alamaz diyenler ve GERCEKLERI OGRENMIK ISTIYENLER ICIN IMZA kampanyasi, IMZA'ni at : http://gurz.petities.nl Bugün IHSAN GÜRZ, YARIN KIM diyerek SAG DUGYUNUZLA Ihsan ve Gürz ailesi icin konusmak istiyormusunuz? Bize destek olun !!! 1. Bu cagri’yi kendi Facebook sitenizde arkadaslarinizla paylasin, ve  http://gurz.petities.nl/ sitesinde imza atmaralini rica edin. 2. Ihsan icin yapilan imza kampanyasi afis’ini Facebook sitenizde arkadaslarinizla paylasin ve  http://gurz.petities.nl/ sitesinde imza atmalarini rica edin  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=264255420296639&set=at.142888699099979.35469.100001365493840.100001365493840&type=1&ref=nf 3.Twitter, FACEBOOk, LinkedIn, ve diger sosyal medya’da imza kampanyamiza ilgi ve destek verin. 4. Twitter’de @CenGürz’ü takip edin ve destekleyici mesaj gönderin. Cengiz Gürz ve ailesi    

Gemeente komt onder financieel toezicht te staan

Weekblad De Kaap 15 december 2011: Boekhouding Heuvelrug niet op orde HEUVELRUG - De slechte financiële situatie van de gemeente is voor de provincie aanleiding om in te grijpen. Volgens gedeputeerde Remco van Lunteren (VVD) is de begroting van de Utrechtse Heuvelrug niet in evenwicht.

+Lees meer...

(...)  http://www.nieuwsbladdekaap.nl/plaatsnamen/heuvelrug/boekhoudingutrechtseheuvelrugnietoporde20509919.html    

Reactie op petitie, november 2011

Eind november heb ik een reactie op de petitie ontvangen van de staatssecretaris van Financiën, de heer Weekers. Klik op de link hieronder om zijn brief en het begeleidend schrijven van de vaste commissie voor Financiën te lezen, of kijk op mijn LinkedIn-pagina: http://nl.linkedin.com/in/taalzeker ('View Full Profile', zie onder 'Emily Palmer's Files). Hartelijke groet, Emily Palmer.

15-12-2011 | Petitie Zzp-trainers willen 0%

Onderzoek naar overlijden in Europese gevangenis, zoals het overlijden van Ihsan Gürz in de politiecel

Onderzoek naar overlijden in Europese gevangenis "Voor een betere Europese samenwerking op het gebied van justitie is het cruciaal dat de lidstaten vertrouwen kunnen hebben in elkaars rechtssysteem. Gebrek aan vertrouwen leidt er bijvoorbeeld toe dat lidstaten weigeren criminelen uit te leveren aan andere lidstaten.

+Lees meer...

Misstanden tijdens detentie, zoals een verdacht overlijden, is daarvan een van de redenen", zegt Emine Bozkurt, voor PvdA in het Europees Parlement, vandaag tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement. Bozkurt maakt zich zorgen over de gevangenissen in de lidstaten. Zoals over de grote aantallen personen die in voorlopige hechtenis zitten en de overbevolking in sommige gevangenissen. Ook worden kinderen en onderdanen uit andere landen dan de EU te gemakkelijk gevangen gezet.lees meer.http://eminebozkurt.pvda.nl/ Bozkurt doet een dringende oproep aan alle lidstaten om gevangenen op een humane manier te behandelen: "Ook in Nederland zijn er schrijnende situaties in detentie. Zelfmoord en sterfgevallen binnen de muren van een cel komen voor. Grondig onderzoek is nodig om dat te helpen voorkomen." Recent voorbeeld is Ihsan Gurz, die zijn leven verloor in een Nederlandse politiecel. "Zes maanden na zijn dood circuleren er verschillende verhalen over de doodsoorzaak en is er nog geen definitief rapport dat uitsluitsel geeft", zegt Bozkurt. "Dit maakt het voor de familie van Ihsan extra moeilijk om het verdriet te verwerken. Soortgelijke incidenten zijn er ook in andere landen van Europa." De resolutie van het Europees Parlement dringt aan om actie te ondernemen om zelfmoord in gevangenissen te voorkomen en diepgaand en onpartijdig onderzoek in te stellen naar alle gevallen waarin gedetineerden in gevangenissen overlijden.  

Onderzoek naar overlijden in Europese gevangenis, zoals Ihsan Gürz in de politiecel

Popunie gaat door!

Popunie gaat door! Zoals bekend vindt de provincie Zuid-Holland cultuur niet langer haar kerntaak en wil ze de taken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie bij de gemeenten neerleggen. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland op 9 november jongstleden, is er meer duidelijkheid gekomen over de gevolgen die dit heeft voor de toekomst van de Popunie.

+Lees meer...

In 2012 kan de Popunie op hetzelfde niveau doorgaan met de ondersteuning van de ruim 100.000 muzikanten in Zuid-Holland. In 2013 krijgt de Popunie minder subsidie van de provincie Zuid-Holland en kunnen wij nog maar een beperkt aantal taken uitvoeren. Vanaf 2014 blijft er een kleine basis voor cultuurparticipatie in Zuid-Holland over en kan de Popunie aanspraak maken op een budget om de gemeenten, scholen en actieve popmusici te ondersteunen. Hiervoor dient wel voldoende draagvlak te zijn bij de gemeenten en RAS-regio’s. Met de ruim 10.000 petities uit alle 72 gemeenten van Zuid-Holland en het enthousiasme bij diverse gemeenten waaronder Rotterdam, denkt de Popunie hier aan te voldoen zodat de in de afgelopen 27 jaar opgebouwde kennis en infrastructuur behouden kunnen blijven.   Rotterdam Daarnaast gaat de Popunie haar bakens verzetten naar Rotterdam. Hiertoe hebben we een transitieplan opgesteld, waarin staat hoe we van de Zuid-Hollandse Popunie die ook een klein stukje Rotterdam bedient vanaf 2013 transformeren naar de Popunie voor Rotterdam die nog een klein stukje Zuid-Holland bedient. Het transitieplan is door alle betrokkenen zeer positief ontvangen en de Popunie gaat er voor om vanuit dit levensvatbare perspectief een gezonde en betaalbare organisatie voor de muzikanten op te bouwen. Op 17 november overleggen de provincie en de gemeente Rotterdam over de transitie van de Popunie. Op 16 december dienen wij ons beleidsplan 2013-2016 inbij de gemeente Rotterdam, om vanaf 1 januari 2013 te fungeren als de onafhankelijke poporganisatie voor Rotterdam en in beperkte mate Zuid-Holland.   Planning Provincie Zuid-Holland • Maart 2012 – Gemeenten geven aan bij gedeputeerde welke ondersteuning zij van de Popunie willen • Mei/juni 2012 – Gedeputeerde Staten willen weten welke consequenties het beleid van Zuid-Holland heeft voor de matchingsgelden van het Fonds voor Cultuurparticipatie • Juni 2012 – Provinciale Staten bespreken Cultuurplan 2013-2016   Planning Gemeente Rotterdam • 16 december 2011 – Indiening beleidsplan 2013-2016 gemeente Rotterdam • April-mei 2012 – Advisering RRKC over ingediende plannen • September 2012 – Besluitvorming verdelingsvoorstel college • Oktober-november 2012 – Behandeling plannen 2013-2016 inraadscommissie en gemeenteraad • December 2012 – Beschikkingen worden verzonden   Conclusies De Popunie ligt goed op koers om vanuit een levensvatbaar perspectief en breed draagvlak de amateurpopmuziek te kunnen blijven bedienen na 2012. Formeel hebben we nog niets zwart op wit binnengehaald, maar de positieve intenties zijn er bij alle betrokkenen. Zeker is dat er grote veranderingen gaan plaatsvinden. De Popunie zal minder voor Zuid-Holland gaan doen en veel meer voor Rotterdam, waarbij we ook zullen inspelen op de ontwikkelingen rond de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De Popunie zal kleiner worden en minder projectmatig gaan werken. Maar voorop blijft staan dat we vanuit een laagdrempelige klantvriendelijke houding de amateurpopmuziek blijven ondersteunen op de manier waarop onze achterban dat van ons gewend is!

LET OP / DIKKAT !!!: ondertekening petitie PAS voltooid ná aanklikken link via mail!

Als u de petitie: 'Dood in politiecel' ondertekent, wilt u a.u.b. erop letten dat de ondertekening PAS KLAAR is, NADAT u het via de link in UW MAIL het bevestigt.

+Lees meer...

Dus na invullen van uw gegevens klikt u aan op "ondertekenen" daarna ook nog de link die u als e-mail krijgt aanklikken en dan op 'bevestigen' en  'verzenden' klikken. Anders telt uw ondertekening niet mee. Tip: controleer op de website:www.petities.nl op de lijst van ondertekenaars of u naam vermeld staat. (Dit geldt uiteraard alleen: als u niet anoniem heeft ondertekend. In het geval u anoniem heeft getekend, kunt u gelijk na bevestiging via de link in uw mail en de verzending door u zelf, ook controleren. Maar dan zal op de lijst van ondertekenaars anoniem vermeld staan.) Dank u! Voor meer informatie: cengizgurz@hotmail.com Cengiz Gürz --------------------------------------------------------- DIKKAT: Ihsan Gurz'ün ölümü ile ilgili gerceklerin arastirma sonuclarinin verilmesi icin http://gurz.petities.nl sitesinde yapilan imza kampanyasina katilanlarin dikkat'ina: Imza sonrasi MAIL adresinize gelen Link'le imza yi TAMAMlayin. YOK sa imza kayit edilmiyor (Lütfen iletin, RT). Not: imzanizin tamamlandigini kontrol ediniz. Tekrar http://gurz.petities.nl Dood in politiecel dönerek. Dood in politiecel imza kampanyasi altinda 'ondertekenaars' listesinde isminiz eklenmis ise, imzaniz kayit edilmistir. (isminizin belirtilmesi istemediginiz an, 'anomiem' le belirtilmis olabilir.   Imza atmada sorun yasadigizda, ve veya genis bilgiler icin: <a href="mailto:cengizgurz@hotmail.com">cengiz_gurz@hotmail.com Tesekkur ederiz. Cengiz Gürz