U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Onderzoeken naar geplande biomassacentrale beschikbaar

Inmiddels zijn de onafhankelijke onderzoeken naar de door Eneco geplande biomassacentrale beschikbaar. Ze zijn te vinden op: http://bit.ly/2g44Qfu

In het kort meent RHDHV (Royal Haskoning) dat het met de eventueel schadelijke uitstoot mee zal vallen.

+Lees meer...

Berenschot fileert echter de te zonnige berekeningen van Eneco en CE Delft waar het gaat om reductie van CO2-uitstoot. Er is volgens hen sprake van een toename tot 27% van de CO2-uitstoot.

Wij danken eenieder voor het ondertekenen van deze petitie en zullen deze a.s. donderdag 1 december aan de Burgemeester van Utrecht gaan aanbieden.

8 december overhandiging aan de wethouder

Tijdens de vergadering van de Dorpsraad op donderdag 8 december in de Putmeet te Scharendijke zal wethouder Jacqueline van Burg de petitie in ontvangst nemen.

mvg André & Rob.

Bijna 10.000 op naar de 15.000!

Op dit moment zijn er al bijna 10.000 ondertekenaars.

De officiële aanbieding van de petitie aan de Tweede Kamer is gepland op donderdag 1 december om 16.30 uur. Op die dag bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel.

Help je ons om er de komende dagen nog meer mensen bij te krijgen? Het zou heel mooi zijn als je nog twee of drie mensen in je omgeving op deze petitie kan attenderen!

Hartelijke groeten,

Gerben Braakman Bestuurslid Natuurweide en biologisch melkveehouder in Drenthe

P.S.

+Lees meer...

Als je nog meer wilt doen, stuur dan een email aan een fractie in de Tweede Kamer. We rekenen op de steun van SP, GL en PvdD. We hebben daarnaast ook de steun nodig van D66, CU, CDA en PvdA. De e-mailadressen vind je op de pagina over de Kamercommissie die hierover gaat.

25-11-2016 | Petitie Red de biokoe

Petitie gaat vandaag sluiten

De petitie gaat vandaag sluiten. Om 12:00 uur hebben we een heel mooi aantal van 370 handtekeningen met elkaar verzameld.

+Lees meer...

Dit aantal is nog mooier als je bedenkt dat je bij veel van deze handtekeningen minstens 1 kind, maar meestal meer kinderen mag optellen. Op die manier tellende ga je al snel richting de 1000. Iedereen nogmaals enorm bedankt!

We gaan na sluiting de petitie aanbieden aan de Gemeente Haarlem. De inspraaktermijn eindigt namelijk komende zondag 27 november. We kijken ook nog of we spreektijd kunnen regelen bij de behandeling van het VO in de gemeenteraad.

We houden jullie op de hoogte!

Aangepast

Dit schijnt een fout van de gemeente geweest te zijn het is aangepast..

Actie ondersteunt door 50PLUS

De actie van Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag en de Partij van de Ouderen Amsterdam wordt ondersteunt door de 50PLUS Statenfracties Zuid- en Noord-Holland!.

Aanbieding petitie: vanavond 20.00 uur!

Na weken van handtekeningen verzamelen is het zover! Vanavond wordt de petitie aangeboden aan de gemeenteraad, en jij kunt daarbij aanwezig zijn! Vanaf 20.00 uur start de vergadering in het gemeentehuis in Dongen (ingang achterzijde bij parkeerplaats). Laat zien dat de nachtbus voor jou belangrijk is door aanwezig te zijn.

+Lees meer...

Hopelijk tot vanavond!

Rob Huijben Initiatiefnemer Petitie Nachtbus naar Dongen CDA Dongen - 's Gravenmoer www.cdadongen.nl

24-11-2016 | Petitie Nachtbus naar Dongen

@geertwilderspvv

Ik sta naast Geert Wilders https://t.co/GfxJyerR31— Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 23, 2016 .

23-11-2016 | Petitie Ik sta naast Geert Wilders