U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

HOERA !!! Migranten hotel in de partijhal van de baan !

De iniatiefnemer heeft besloten om geen hotel te maken van de partijhal. Maar hierbij heeft hij ook aangekondigd ergens anders in ons dorp te willen vestigen.

+Lees meer...

Dit laten wij niet gebeuren!

Samen staan wij sterk !!!!

Ondersteuning voor Kamerleden: 10 miljoen per jaar

Tweede Kamerleden krijgen in totaal 10 miljoen euro per jaar voor inhoudelijke ondersteuning dankzij een motie die aansloot op de petitie.

Bron: [Motie van het lid Jetten c.s.

+Lees meer...

over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen]( https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z17551&did=2019D36535)

REACTIE VAN PETITIONARIS

De Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week brachten onverwachts fantastisch nieuws voor alle initiatiefnemers en sympathisanten van 'Steun de Kamer'. Nog voordat de petitie was gesloten (laat staan aangeboden) omarmde D66 het initiatief en ging over tot actie. Rob Jetten, met hulp van zijn fractiegenoot Joost Sneller, wist niet alleen zijn coalitiegenoten te overtuigen van de noodzaak van meer ondersteuning, maar uiteindelijk lukte het hem vrijwel alle fracties (met uitzondering van PVV en FVD) aan boord te hijsen voor een motie. In die motie verzoekt de Tweede Kamer de minister van BZK om 10 miljoen euro per jaar vrij te maken 'voor de ondersteuning van parlementariërs' (in combinatie met een verhoging van de financiering van politieke partijen). Onder de motie prijken 11 namen, de motie werd met 114/150 stemmen aangenomen.

Daarmee is het doel van de petitie bereikt. Wij als initiatiefnemers zijn u erg dankbaar voor uw steun. Vanuit de Tweede Kamer horen wij dat juist onze petitie, en de media-aandacht daaromtrent, beslist geholpen heeft om het laatste zetje te geven. Dat wil zeggen: om het signaal te geven dat er ook buiten de politiek zorgen leven over de slagkracht en kwaliteit van de Tweede Kamer. Veel individuele Kamerleden hadden al in de wandelgangen aangegeven meer ondersteuning nodig te hebben, maar mede door deze petitie durfden ook fractieleiders het aan om hier geld voor vrij te maken.

De petitie (eindstand: 2.110 handtekeningen) wordt hierbij afgesloten en zal niet meer officieel worden aangeboden, aangezien ons doel al is bereikt. En daar ging het ons om!

met vriendelijke groet,

Oliver van Loo, Tom Kunzler, Berend Sommer & Geerten Waling

Bijeenkomst met Kernachtig Wijchen do 26 sept vanaf 18.30. Kom allemaal!

Op donderdag 26 september van 18.30 tot 19.30 bij de bankjes aan het Meer is Kernachtig Wijchen aanwezig voor een gedachtewisseling over de plannen aan het Meer. Kernachtig Wijchen is de grootste partij van de Raad en bepalend voor de uitslag over de plannen.

+Lees meer...

De wethouder die verantwoordelijk is voor dit plan is ook van Kernachtig Wijchen. Kom dus allemaal en stel uw vragen en geef uw eigen visie!!! Laat hen weten wat de inwoners van Wijchen denken!

De bankjes staan in het verlengde van de Don Emanuelstraat. Bij slecht weer heeft de heer Jan Wessels weer zijn gastvrijheid aangeboden, waarvoor veel dank.

24-09-2019 | Petitie Handen af van het Wijchens Meer

inspraakavond gemeente Wijchen in het Mozaiek

Op 1 oktober vanaf 19.00 is er een inspraakavond van de gemeente in het Mozaiek. U kunt dan uw mening geven aan de aanwezige gemeenteraadsleden en B&W.

+Lees meer...

Er is gelegenheid voor 4 sprekers en u moet zich daarvoor opgeven bij griffie@wijchen.nl voor vrijdag 27 september 12.00

24-09-2019 | Petitie Handen af van het Wijchens Meer

Remkes: verlaag de maximumsnelheid naar 100km/u

VVD-er Johan Remkes is aangewezen om een commissie te leiden die adviezen zal geven om de stikstofproblematiek op te lossen. Een overschot aan stikstof in de natuur door allerlei vervuilende activiteiten.

+Lees meer...

Een suggestie is om de maximumsnelheid te verlagen naar 100km/u. Goed voorstel, maar maak daar dan ook tegelijk de minimumsnelheid van.

Zie ook bijvoorbeeld het Dagblad van het Noorden en of het AD.

23-09-2019 | Petitie Eén snelheid op de snelweg

Voorlopig resultaat petitie aangeboden aan burgemeester Buma

Op woensdag 18 september 2019 hebben we het voorlopige resultaat gepresenteerd tijdens de raadsvergadering van de gemeente Leeuwarden. Een prachtig aantal handtekeningen waarbij de verhoudingen in het 'Leeuwarder festivalverhaal' kraakhelder worden!

En...

+Lees meer...

We gaan door! De petitie blijft doorlopen en we blijven ons presenteren als voorstanders. Laat de duizenden ondertekenaars de aanleiding zijn om tot een structurele oplossing te komen en ervoor te zorgen dat de Leeuwarder festivals en evenementen in ónze stad blijven!

Namens alle ondertekenaars hebben we een poster overhandigd aan onze nieuwe burgemeester Sybrand Buma met maar liefst 8355 handtekeningen. In een gouden lijst!

Laat Leeuwarden een levendige stad zijn én blijven!

Buma ontvangt poster

Plastic Bank, "als iedere plastic verpakking vijf euro waard zou zijn"

Medeoprichter en CEO van De Plastic Bank David Katz startte zijn betekenisvolle bedrijf in 2013 met een duidelijk doel: de plastic soep een halt toeroepen door mensen in achtergestelde regio’s te betalen om zwerfplastic op te ruimen. Inmiddels is de onderneming actief in vier landen, heeft het 2300 verzamelaars in dienst en ruimt het jaarlijks meer dan een miljoen kilo plastic op.

+Lees meer...
22-09-2019 | Petitie Statiegeld op alles

Maurice

f*cking boomers.