U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

De petitie is vrijdag 25 oktober 2019 overhandigd aan Zuid-Holland

De petitie is vrijdag 25 oktober 2019 overhandigd aan Zuid-Holland.

In 1,5 dag al 175 handtekeningen

In 1,5 dag tijd hebben we al 175 handtekeningen ontvangen! Houd de petitie levend, en deel hem rond via Facebook Whatsapp en andere sociale media.

5G is een wapen!

27-10-2019 | Petitie Stop 5G

De burgemeester legt uit

En dan gaat de telefoon. De burgemeester.

+Lees meer...

“Ik wil het even met je hebben over de petitie. Je moet het bewuste artikel in de APV anders lezen. In die zin dat het verboden is vuurwerk af te steken op een zodanige wijze dat het gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. Bovendien hebben we ook te maken met het landelijke Vuurwerkbesluit. Als lagere wetgeving in strijd is met hogere wetgeving, dan geldt die lagere wetgeving niet. Dat is in dit geval ook zo, als je de APV leest zoals jij doet. En misschien moet je wachten met de petitie tot volgend jaar. Dan wordt het Vuurwerkbesluit aangepast en biedt het meer ruimte voor dit soort vuurwerkverboden. Kijk maar naar Apeldoorn, dat gaat ook pas volgende jaarwisseling in.”

Het telefoontje van de burgemeester zorgt er niet voor dat ik de petitie aanpas of intrek. Als ik in de tekst iets anders moet lezen dat wat er staat, waarom is het dan niet anders geformuleerd? In het Vuurwerkbesluit heb ik geen artikel kunnen vinden waarmee de APV (in mijn lezing) conflicteert. En de aanpassing van het Vuurwerkbesluit volgend jaar maakt (volgens de Nota van Toelichting) dan alleen maar expliciet wat nu al impliciet geregeld is, namelijk dat de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om het afsteken van vuurwerk binnen de gemeente te verbieden.

Daarom nogmaals: gemeente, houd je aan je eigen regels en handhaaf het bestaande vuurwerkverbod.

Binnenkort meer informatie op de website van Wijkraad Welgelegen

Binnenkort zal er meer nieuws komen over de 30 km/uur actie op de site van Wijkraad Welgelegen.

Artikel in Brabants Dagblad

Op zaterdag 26 oktober 2019 is het artikel over het VSO in het Brabants Dagblad gepubliceerd..

Overhandiging petitie aan wethouder De Jong, gemeente Fryske Marren

Inmiddels is de petitie bijna 500! keer ondertekend. Wij zijn hier natuurlijk heel blij mee! Wij hebben wethouder Roel de Jong uitgenodigd om de ondertekende petitie persoonlijk in ontvangst te komen nemen.

+Lees meer...

Op maandag 4 november a.s. komt hij samen met zijn collega Heert-Jan Swart naar Terherne. Om hen een goede indruk van de situatie ter plekke te geven, zullen wij samen een korte rondgang langs de Seine en de aanwezige recreatieparken maken.

Wij vertrouwen erop dat het geluid van ons allemaal gehoor zal vinden om de Seine zo te laten als het is.

We houden jullie op de hoogte!

Alet en Karin

Kom ook mee demonstreren tegen 5G in Eindhoven!

Demonstratie in Eindhoven tegen de uitrol van 5G op woensdag 20 november

Doe mee en meld je aan!

Na de succesvolle demonstratie tegen de uitrol van 5G in september in Den Haag gaan we op woensdag 20 november 2019 in Eindhoven demonstreren tegen 5G. We willen dat ook in Eindhoven de uitrol van 5G niet doorgaat.

+Lees meer...

5G is nog niet getest op gezondheid. Volgens staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat is 5G niet gevaarlijk en zij wijst daarbij op onderzoeken die in het verleden gedaan zijn toen er nog geen sprake was van 5G. Zij gaat volledig voorbij aan de 250 wetenschappers uit 42 landen die in het EU 5G AppeaL waarschuwen voor de gevolgen van 5G voor de gezondheid. Ook zijn er oproepen om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. De oproep 5G Space Appeal is op 8 oktober 2019 al 153054 maal ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 207 landen.

Omdat de straling van 5G door de hogere frequenties niet ver in ons lichaam doordringt, wordt de belasting van de huid aanzienlijk groter. Ook omdat de blootstellingslimieten worden verhoogd zal blootstelling aan 5G permanente huidproblemen veroorzaken. Om 5G te installeren zullen overal antennes geplaatst worden, zoals in lantaarnpalen en bushokjes. Met 5G zullen er nergens meer stralingsarme gebieden zijn, terwijl velen nu al ernstige klachten hebben door 3G en 4G.

De gezondheid van ons allen en vooral die van kwetsbare kleine kinderen staat op het spel.

Maar ook onze privacy en veiligheid is in het geding.

DOE MEE en kom naar Eindhoven op woensdag 20 november

Om 12.00 uur verzamelen we op het 18 Septemberplein, (naast het station, bij de Bijenkorf) en lopen dwars door het winkelgebied naar het Stadhuisplein.

Kom net als in Den Haag, Brussel, Florence, Rome, Bern en diverse staten in Amerika in actie en meld je aan op eindhoven5Gnee@gmail.com

De Werkgroep Eindhoven 5G Nee

26-10-2019 | Petitie Stop 5G