You, the petitioner

Updates

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.

2. Wees helder over het proces en doel.

3. Geef feedback aan de deelnemers.

4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.

5. Mobiliseer op maat: online en offline.

6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

  • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

  • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

  • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

  • 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

  • 5. Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

  • 6. Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

2018-01-11

English information about this petition and about what happened

https://www.geelvinck.nl/geelvinck-pianola-museum-in-amsterdam-endangered/.

2018-01-08 | Petition Pianola Museum moet blijven

Helaas

L.S. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de steun voor mijn petitie. Helaas heb ik niets voor jullie kunnen betekenen. Mijn buurvrouw, Mieke Habraken, en ik hebben ons best gedaan. Wij hebben veelvuldig contact gehad met de gemeente Laarbeek over deze kwestie.

+Read more...

Zij heeft er echter voor gekozen niets te doen om ons te compenseren of anderszins tegemoet te komen. Ook de politieke partijen hebben niets voor ons gedaan. Ook PNL heeft zich er, in mijn ogen, niet voldoende voor ingezet. Wij hebben rechtsbijstand ingeschakeld, die aangaf ook niets voor ons te kunnen doen. Verder heb ik een landelijke politieke partij die niet in Laarbeek vertegenwoordigd is, om hulp gevraagd. Die hebben na een eerste bericht echter ook niets meer van zich laten horen. De (renteloze) lening die wij hadden voorgesteld komt er ook niet. Volgens hen zou een lening staatssteun zijn. Het verbaast mij derhalve dat er wel een duurzaamheidslening in Laarbeek komt tegen een laag percentage. Die gaat echter niet gelden voor de aanleg van glasvezel. Dat heb ik nagevraagd. Kortom: de wil was er niet bij de gemeente, ondanks dat zij het tegenovergestelde beweerde. Mijns inziens heeft het dan ook weinig zin de petitie in te dienen. Ik trek deze dan ook in. Maar nogmaals: ik heb me zeer gesteund gevoeld door jullie allen. Met vriendelijke groeten,

Ria Dinnissen

Feedback: marktkwestie, daar is Petities.nl niet voor


Helaas, Petities.nl is voor petities aan de overheid en dergelijke monopolisten. Uw petitie gaat over een marktkwestie waar alternatieven voor zijn.

+Read more...

De overheid gaat daar niet over. Als de markt niet vrij genoeg is of de consument beter beschermd moet worden dan kunt u natuurlijk wel in een petitie vragen de marktwerking te verbeteren.

Als u toch een petitie aan een bedrijf wilt richten, dan kunt u een andere petitiewebsite gebruiken. Op http://petities.pagina.nl staan een aantal alternatieven genoemd.

Voordat u een petitie aan een bedrijf richt is het handig om eerst een klacht in te dienen bij klantenservice en het antwoord af te wachten. Dat antwoord kunt u dan letterlijk citeren in een petitie, zodat iedereen kan lezen dat een petitie of groepsactie noodzakelijk is.

Ook kunt u de Consumentenbond, Radar en Kassa in sommige gevallen inschakelen.


2018-01-07 | Petition lesmills

Petitie blijft open staan

Op 18 december 2017 is een brief verzonden aan de gemeenteraad van Amsterdam, waarin deze petitie is aangekondigd.

Op 4 januari 2018 zijn brieven gestuurd naar zowel de gemeenteraad als naar de burgemeester van Amsterdam, om hen de petitie aan te bieden.

+Read more...

Op dat moment waren er 255 handtekeningen.

Daarnaast zal deze petitie gebruikt worden, voor bezwaar tegen het besluit (28-12-2017) van de gemeente, om het Namenmonument te plaatsen in het Weesperplantsoen. Daarvoor hebben buurtbewoners 6 weken de tijd. Om die reden blijft de petitie openstaan.

Hoe meer handtekeningen hoe beter. Vraag gerust aan uw huisgenoten/buren of deze ook zouden willen tekenen. Teken a.u.b. slechts eenmaal per persoon, want anders moeten wij dat handmatig verwijderen

Radio2 fragment Spijkers met Koppen 6 januari

https://www.nporadio2.nl/spijkersmetkoppen/gemist/video/6389/pianola-museum-in-amsterdam-dreigt-verloren-te-gaan.

2018-01-06 | Petition Pianola Museum moet blijven

Het gaat natuurlijk om meer

Beste mensen,

Net een paardagen bezig en nu al 32 handtekeningen.

Zoals uit vragen en opmerking blijkt leeft het onderwerp behoorlijk. En natuurlijk gaat het om meer dan ik beschreven heb.

+Read more...

Ook het verleggen van de lijn 300 (o.a. vervallen halte Ouderkerkerlaan) heeft nadelige gevolgen voormensen die bij Schiphol werken en voor veel oudere gebruikers en Probeer ook handtekeningen te krijgen door de link van de petitie te delen. Vriendelijke groet,

Philip

De vergadering dinsdag avond begint pas om 21.00 uur!

De vergadering van de Stadsdeelcommissie begint voor de insprekers pas om 21.00 uur. Voor wie er bij aanwezig wil zijn: verzamelen bij de ingang aan de Zwanenburgwal om 20.45 u..

2018-01-06 | Petition Pianola Museum moet blijven

5-1-2018; Lelystad airport waarschijnlijk een jaar uitgesteld

De tweede kamer heeft geen meerderheid meer, het CU wil uitstel De actiegroepen blij! Maar we willen nog steeds dat eerst het luchtruim wordt heringedeeld.

MARIA WEEBER

Youtube.