You, the petitioner

Updates

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

2018-01-11

Antwoord: de eerste brugwachtershuisjes zijn in gebruik genomen als hotelkamers

De eerste zes brugwachtershuisjes zijn in gebruik genomen, de overige volgen in 2018.

Bron: Missets Horeca

REACTIE VAN PETITIONARIS

In 2016 heeft u de petitie ondertekend. Als petitionaris stel ik u op de hoogte dat de petitie niet heeft geleid tot andere inzichten bij de gemeente.

+Read more...

De huisjes worden inmiddels in gebruik genomen door het Lloyd Hotel als hotelsuites.

Donderdag 15 maart 18.00-20.00 is onder andere het brugwachtershuisje op de Kinkerbrug open voor het publiek. Je kunt het huisje dan bezichtigen. Ik ben daar aanwezig en hoop je te ontmoeten.

Ik wil je nog bedanken voor je steun in deze zaak. Het is de aanzet geweest mij in te zetten voor kwesties die de Amsterdammer raken. Voor Oud-West en De Baarsjes ben ik nu verkiesbaar met BuurtVuist (lijst 37) voor de Stadsdeelcommissie.

Hartelijke groet, Henk van Dijk

Geen P in ons groen heeft succes!

Het lijkt de goede kant op te gaan met onze actie! Dankzij jouw stem hebben we inmiddels 1655 handtekeningen verzameld!

Voor het laatste nieuws en de reactie van de wethouder kijk op BUURbook: https://his.buurbook.nl/plan/geen-p-in-ons-groen-18556 Klik in BUURbook op 'volg dit plan', dan blijf je automatisch op de hoogte!

Nogmaals veel dank voor jullie steun,

met vriendelijke groet, Geen P in ons groen .

2018-03-14 | Petition Geen P in ons Groen

BN/De Stem: Petitie voor veilige uitlaatplek honden in Oosterhout massaal ondertekend

OOSTERHOUT - De Oosterhoutse Claudia Pijpers (24) wil betere hondenvoorzieningen in de gemeente. Een online petitie die ze is gestart slaat enorm aan.

+Read more...

Meer dan 230 mensen hebben haar verzoek al ondertekend. Toen Claudia een tijdje terug (...) Lees verder

Groot Vlaardingen.nl: Petities Hoekse Lijn

Vrijdagmiddag 9 maart heeft ROOD Vlaardingen (jongerengroep van SP Vlaardingen) bijna 1000 petities ingeleverd bij burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Dit werd gedaan tijdens een vergadering van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

+Read more...

In de petities wordt aandacht gevraagd voor (...) Lees verder

2018-03-13 | Petition Verbeter Hoekse Lijn-situatie

Gemeenteraad neemt 2 moties aan die elkaar in de weg zitten

De gemeenteraad heeft op 6 maart 2 moties aangenomen, die elkaar in de weg zitten. De eerste motie (CDA, Amersfoort 2014, BPA en SP) geeft het college de opdracht om een bewonersavond te organiseren over onder andere visie, participatie en draagvlak.

+Read more...

Deze motie werd aangenomen met steun van VVD,GroenLinks en Actief. Er werd ook een tweede motie aangenomen (GroenLinks, D66, PvdA en de CU). Deze motie geeft het college de opdracht om een bijeenkomst te organiseren, waarin de ontwikkelaar van de zonnevelden (Profin) en omwonenden met elkaar in gesprek moeten komen om het eens te worden over de inpassing van de zonnevelden. Deze motie werd mede ondersteund door Actief.

Wij waren als toehoorders het spoor volledig bijster: in de eerste motie moeten we met de gemeente om tafel om de uitgangspunten te bespreken, wat overigens een goede zaak is. In een tweede motie worden we in de handen gedreven van Profin om te kijken hoe de zonnevelden ingepast kunnen worden. Blijkbaar ervan uitgaande dat die velden er moeten komen.

Kortom: het was weer een boeiend staaltje gemeentepolitiek op de vierkante centimeter. Wordt vervolgd

12 maart Pianola Museum bij Verkiezingsdebat in OBA

Vanavond gaan we met een delegatie van het Pianola Museum naar de Openbare Bibliotheek Amsterdam om tijdens het verkiezingsdebat nogmaals ons punt te maken! Wethouder Kukenheim van Jeugd & Cultuur is aan zet en ons is verteld dat er in de komende dagen besloten wordt of het museum een Cultureel Gemeentelijk Beleidsdoel dient of niet. Wij kunnen ons nauwelijks anders voorstellen en hopen op een positieve beslissing voor de Gemeenteraadsverkiezingen.

Al uw/ jullie steun moet daarbij toch helpen! Nogmaals onze dank en we hopen snel goed nieuws te kunnen brengen uit de Amsterdamse politiek... .

2018-03-12 | Petition Pianola Museum moet blijven

Ook BN|De Stem besteedt er aandacht aan

Maandagmorgen, 12 maart. Al meer dan 350 handtekeningen in één dag! En ook de krant besteedt er aandacht aan..

Actieplatform Bus-kruit in het nieuws

Het Haarlems Dagblad heeft op 8 maart aandacht besteed aan ons initiatief. Dat is goed nieuws.

+Read more...

Hier kunt u het artikel lezen: https://www.haarlemsdagblad.nl/playlist/haarlem-uitgelicht/artikel/bus-kruit-tegen-overlast-dubbeldekkers.

De problematiek van de te grote bussen wordt hierin onder meer aangehaald. Connexxion geeft daarnaast ook haar reactie. Er zijn echter meer mogelijkheden dan Connexxion aangeeft. Zo kunnen de passagiers van bus 346 bij het Van der Valk bijvoorbeeld overstappen op bus 255 en 356. Deze bussen rijden nu ook vaak leeg naar Haarlem station. Wanneer OV knooppunt Buitenrust wordt gerealiseerd wordt het overstappen nog gemakkelijker.

Daarnaast gaat Connexxion geheel niet in op de toegenomen geluidsoverlast van de zwaardere motoren van de dubbeldekkers