You, the petitioner

Updates

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

2018-01-11

STUCK in het nieuws!

Afgelopen week plakten we stickers door Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Heb jij ze al gespot?

Lees er hier meer over!.

2019-06-21 | Petition #Change4Fathers

Jacobine Geel stuurde een filmpje

Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland en bekend van het TV programma 'Jacobine op zondag' stuurde een filmpje met een oproep om de petitie te ondertekenen! https://vimeo.com/user97426356/download/343067702/79be19a91e .

Nieuws vanuit de dierenbescherming gezien

https://www.dierenbescherming.nl/dierenambulance/dierenambulance-zeeland/nieuws/vanaf-dit-najaar-geen-ritten-meer-in-vlissingen.

Premium artikel in AD/Haagsche Courant

https://www.ad.nl/den-haag/kan-een-klagende-buurman-een-muziekcafe-te-gronde-richten~aac06cef/?fbclid=IwAR2C2OWDElrPCwUU4rbv4g7YVf0ak3QpangywEDUOmf-hFYo9oSDdx0OgdM.

2019-06-21 | Petition Bescherm livemuziek in de horeca

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (Wij Staan Op)

Hoe werkt het IVRPH?

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap is op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden. Het verdrag wordt officieel afgekort als het IVRPH (waarbij de I van internationaal komt) of het VN-verdrag Handicap.

+Read more...

Maar, hoe werkt zo’n verdrag, en wat betekent dat voor de regels in Nederland? Op deze pagina leggen we je stap voor stap uit hoe het verdrag in Nederland werkt. Dit geeft een juridisch kader, en gaat dus niet in op de inhoud van het verdrag.

Leer meer via deze link:

https://wijstaanop.nl/vn-verdrag/hoe-werkt-het-ivrph/

Hopelijk komt de zorg weer in goede handen ..........

De kosten zijn hoog., de mensen worden ouder., de zorg is uitgebreider.........ja gelukkig wel maar houd het gezellig & betaalbaar en maak de zorg weer menselijk !!!.

2019-06-20 | Petition Nationaal Zorgfonds

Een keuze hebebn we niet gehad van onze gemeente.

De keuze lag al vast................Almere op de kaart zetten met een dure Foriade..en de burgers laten opdraven voor info avonden zonder invloed......, wel een kabelbaantje erbij denk ik .....het kan niet op. Hopelijk steunen ze Haddock , en alle andere gedupeerde ondernemers ook zo net zo als de Floriade..

2019-06-20 | Petition WitchWorld of Floriade in Almere

fiets me gek......

Helaas door alle omwegen en omleidingen is fietsen in de FIETS STAD ALMERE .er nog niet leuker op geworden en vanuit Haven naar Stad is moeilijker , steiler en langer........voorlopig ook geen verbeteringen op dat gebied en de Floriad staat op nr. 1 bij de gemeente dus al het er niet veel beter op worden denk ik ..