You, the petitioner

Updates

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

2018-01-11

AD journalist voert gesprekken

Een journalist voor de Amersfoort pagina van het AD belde me vanochtend op en stelde een aantal vragen. Zij gaf aan zelf ook met de gemeente te praten.

+Read more...

Mooi om te zien dat we de aandacht krijgen die we verdienen! Ik hoop dat het helpt. Ook mensen van verschillende fracties van de gemeenteraad belden mij al op, voelen zich betrokken, en stellen zelf ook hun vragen aan de wethouder. Draagt mogelijk ook nog bij!

Gesprek met wethouder Buijtelaar op woensdag

Aanstaande woensdag komt er een gesprek met wethouder Buijtelaar. Ik ga dat doen samen met mede-zwemmer Arriën Kruyt.

+Read more...

Jullie horen de uitkomst ervan vanzelf!

Nieuws:nl: Al bijna 400 handtekeningen voor petitie voor verbetering hondenvoorzieningen

Op 9 maart startte de Oosterhoutse Claudia Pijpers een online een petitie voor verbetering van de hondenvoorzieningen in onze gemeente. Inmiddels is de petitie al bijna 400 keer getekend.

+Read more...

Claudia: “Ik hoop op (...) Lees verder

Aangeboden aan wethouders, gemeenten, provincie, Kamer en minister

Op 9 maart j.l. hebben we de petitie aangeboden aan de twee wethouders van de twee betrokken gemeenten.

+Read more...

De provincie is niet verschenen, maar
heeft de petitie met het resultaat en begeleidende brief inmiddels via de mail /post gekregen. Evenals de Tweede Kamer en de Minister van Economische Zaken. We houden u op de hoogte! Dank voor uw ondertekening!

2018-03-19 | Petition Er komt NIETS boven Groningen

save our museumtram

For many years the volunteers from the electric museum trams are putting a lot of effort to keep the old trams going. Because of new builds they have to leave the place where they stayed so many years. This would mean the end of the museum tram. We want the city to give them their own space. The best is when they could stay, but another place would do.

+Read more...

We do not want the museum trams to disappear. Please sign our petition if you also think they deserve a place in Amsterdam

Overhandiging petitie ‘Anders Wonen Nee’ aan Burgemeester Tiel

De petitie ‘Anders Wonen Nee’ met 1.993 handtekeningen van bezorgde inwoners van Tiel, is officieel overhandigd aan Burgemeester Beenakker van de Gemeente Tiel.

De petitie was een direct succes. Binnen een week (...) lees verder.

Angerense en Doornenburgse polder op de schop. En verkwist?

K3Delta blaast de 2014 vastgelopen grindwinning in de polder van Angeren en Doornenburg nieuw leven in. De plannen moeten voorzien in rivierverruiming, de vraag naar klei, zand en grind en natuurontwikkeling.

+Read more...

De drijvende krachten zijn Rijkswaterstaat die met uit de lucht gegrepen cijfers ruimte voor de rivier maakt en de Provincie Gelderland die de ontgrondingsbedrijven in de markt hun gang laat gaan bij de uitverkoop van grondstoffen. Want zand, grind, en klei zijn eindig en eenmaal in beton en baksteen verwerkt nauwelijks opnieuw te gebruiken. Eerder heeft de gemeente Lingewaard geïnvesteerd en verlies geleden wat evengoed bij kan hebben gedragen. Jammer dat gemeenten maar zes cent leges per kuub zand en grind met een marktwaarde van ca. 40 euro krijgen.

De publicatie van het ontwerp- bestemmingsplan is [hier digitaal in te zien] https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje1Oj2hPjZAhUCb1AKHYNJDxEQFghcMAg&url=https%3A%2F%2Frepository.officiele-overheidspublicaties.nl%2Fexternebijlagen%2Fexb-2016-19173%2FcurrentItem&usg=AOvVaw3MSIHVVVwhEHezxL1wfhyV Hier het planidentificatienummer NL.IMRO.1705.165-ON01

informatieavond 5 april toekomstbeeld kattenberg

Noteer alvast in de agenda : 5 april, 19:30 op gemeentehuis Aalten

Beste bewoner op de *Kattenberg: Er is een uitnodiging verstuurd vanuit de gemeente naar de bewoners op de Kattenberg - het gaat om een informatie avond op 5 april, 19:30. Op deze avond worden de volgende punten besproken: 1.

+Read more...

Eindrapportage toekomstbeeld ; zie link: Kattenberghttps://www.aalten.nl/inwoners/kattenberg44000?pkcampaign=Redirects&pk_kwd=kattenberg

 1. Ingekomen reacties op de eindrapportage (inclusief deze petitie!)
 2. Stand van zaken ontwikkellocaties
 3. Wat u verder nog wilt brengen.

Wat betekent dit concreet? De petitie over het parkeren en de eis vanuit de bewoners om een betere oplossing wordt op dit moment behandeld. En denkt u, dat heeft geen zin, de gemeente doet toch wat ze zin in hebben....dat geef ik u ongelijk. Er is namelijk 500,000 subsidiegeld vanuit de provincie beschikbaar onder voorwaarde dat de buurt het plan goed vindt. Even voor de helderheid: op alle ontwikkellocaties komen tussen 10 en 15 nieuwbouw woningen tussen de adressen Lichtenvoordsestraatweg 1 t/m 15. Dit betekent een verdubbeling van het woonaantal. Het parkeren voor deze nieuwbouw wordt deels opgelost op de locatie 'Voskuil'. Verder krijgt het woongebied ten zuiden van de pomp extra parkeerdruk, waardoor alle bewoners (de meeste dus) achteruitgaan. Dit kan niet de bedoeling zijn! Het zou erg fijn zijn als iedereen aanwezig kan zijn om de geluiden van de bewoners te laten horen! Kent u nog iemand dat wil tekenen-dat kan alsnog op deze link: https://petities.nl/petitions/meer-parkeerplaatsen-op-de-kattenberg-te-aalten?locale=nl

Zijn er nog vragen? Graag een mailtje sturen naar kattenbergactiegroep@hotmail.com

wij zijn ook op facebook! leuke nieuwtjes en historie volgen? , of een reactie plaatsen , dat kan allemaal! https://www.facebook.com/kattenbergbelang/ groetjes Wilma, Sharon, Pamela.

*De Kattenberg is het gebied aan de noordkant van het centrum Aalten. wist u dat: de Kattenberg telt 44 adressen: 38 woningen, 3 kantoren, 8 winkels (waarvan 4 leeg staan)?