U, de petitionaris

Nieuws

Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel

Petitionaris Arjan van Beijnum vraagt u de petitie Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel te ondertekenen: "Steun met deze petitie de raadsleden dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie."

procesvoorstelvantafel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-03-2019

Petitie aangeboden aan Minister Koolmees

Op woensdag 10 juli 2019 ontving Minister Koolmees aanjager Roos Wouters samen met Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de petitie Nee tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP in ontvangst te nemen.

Koolmees legde Roos en Hans uit hoe het zo gekomen was dat een verplichte AOV voor zzp’ers in het pensioenakkoord beland was en dat er, ondanks hun bezwaar, helaas niets meer aan te doen is. Wel nodigde hij de Werkvereniging en ONL uit om aan te schuiven bij de andere partijen die gevraagd zijn om invulling aan deze verplichte AOV te geven.

+Lees meer...

‘Als jullie hier liever een basisverzekering voor alle werkenden van willen maken, dan kunnen jullie dat inbrengen,’ alsdus Koolmees.

Hierop lieten Roos en Hans de minister in een geanimeerd gesprek weten dat zij het Ministerie van SZW graag ideeën aandragen en ook bereid zijn om met hen te onderhandelen over mogelijke oplossingen. Maar dat zij niet bereid zijn om aan te schuiven bij de onderhandelingen met de traditionele vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en ondernemers, ook wel ‘de polder’ genoemd.

‘Deze partijen zijn zo druk bezig met het verdedigen van eerder behaalde verworvenheden, dat ze niet goed meer in staat zijn om vorm te geven aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. En al begrijpen wij heel goed dat werkgeversorganisaties als VNO-NCW en werknemersorganisaties als FNV tegengestelde deelbelangen hebben die ze verdedigen omdat het moeilijk aan hun achterban valt uit te leggen wanneer ze op de eerder gemaakte beloften terugkomen. Toch vraagt de arbeidsmarkt op dit moment om zulke grote hervormingen dat de nadruk nu op de gedeelde belangen van alle werkenden moet komen te liggen,’ aldus Roos.

De Werkvereniging en ONL geloven dan ook dat dit vraagt om een alternatieve onderhandelingstafel waar politiek en andere arbeidsmarktpartijen aan kunnen schuiven om, ongehinderd door eerder gemaakte ‘polder beloftes’, invulling te geven aan die toekomstgerichte arbeidsmarkt.

De minister liet verbaasd weten dat, wanneer we niet bereid zijn om aan te schuiven bij de traditionele polderpartijen, onze ideeën dan ook niet gehoord worden. Daarop drukte Roos de minister op het hart dat burgers tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op politieke partijen stemmen en niet op FNV, MKB-Nederland of VNO-NCW. ‘Het is toch de taak van een minister om de algemene belangen van de burger te vertegenwoordigen? Wanneer de huidige polderpartijen al decennia niet meer instaat blijken om moeilijke knopen door te hakken of om tot compromissen te komen die ook tot uitvoerbaar beleid leiden, dan is het toch de verantwoordelijkheid van de minister van SZW om hier verandering in aan te brengen? Natuurlijk heb je als minister mandaat nodig voor het maken van beleid, maar het is toch ook aan de minister om te beslissen welke partijen je het mandaat geeft om tot een constructieve en uitvoerbare invulling van arbeidsmarktbeleid te komen?’

De minister leek blij verrast door onze ambitieuze vastberadenheid en liet weten dat we onze plannen direct naar hem kunnen mailen. Nu maar hopen dat hij net zo vastberaden en ongeduldig is als wij.

Agenda Radscommissie

Het onderwerp wordt over een maand of misschien 2, 3 dat is even afwachten, gebracht voor de raadscommissie voor goedkeuring door het college. Dan is er een inspraak moment.

+Lees meer...

We houden het in de gaten

Gevolgen fraude en corruptie

Corruptie en fraude bedreigen de integriteit van de markt, verstoren het publieke vertrouwen, vergroten inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnen de rechtsstaat en kosten de samenleving veel geld. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, leidt tot verlies van transparantie en verhoogt de kosten.

+Lees meer...

Daarom dienen corruptie, omkoping en fraude in de publieke én private sector te worden aangepakt.

De VN Anti-corruptiedag

De VN heeft 9 december uitgeroepen tot internationale Anti-corruptiedag. Op die dag vond in 2004 de bekrachtiging van de VN Anti-corruptie Conventie (UNCAC) plaats in New York.

+Lees meer...

Het is dus niet toevallig dat de slotconferentie van de Week van de Integriteit rond deze dag valt. Meer informatie over deze VN-campagne en het campagnemateriaal, zie www.anticorruptionday.org.

Gedragscode Integriteit Rijk

De Gedragscode Integriteit Rijk is in 2017 geactualiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De code beschrijft het kader dat rijksbreed geldt en als basismodel kan worden gehanteerd voor de organisatiespecifieke codes.

+Lees meer...

Het geeft, naast een minimumnormering, ook algemene handvatten over hoe het Rijk omgaat met integriteit, welke waarden en uitgangspunten het Rijk hanteert en welke rollen medewerkers, vertrouwenspersonen, leidinggevenden en het top-management hierin vervullen. Binnenkort komt de gedragscode ook in het Engels beschikbaar.

Almere in gesprek met Keolis over Go-abonnement in termijnen

Via de Politieke Markt van 28 mei 2019 heeft raadslid H. Buyatui van de fractie Buyatui de vraag over een Go-abonnement in termijnen gesteld aan het college, schriftelijk al op 1 april.

+Lees meer...

Het antwoord van de wethouder kwam per brief op 29 juli 2019:

In meerdere termijnen betalen is wenselijk en dit is eerder met Keolis besproken. Almere heeft het Go Jongerenabonnement niet als eis opgenomen in de aanbesteding. Over de mogelijkheid om het Go Jongerenabonnement in meerdere termijnen te betalen is Almere in overleg en Keolis staat ervoor open te werken aan een passende oplossing. Maar dat lukt niet voor de start van het schooljaar 2019-2020.

REACTIE PETITIONARIS

Bedankt voor het ondertekenen van de petitie. De petitie is inmiddels ingediend, in de bijlage de terugkoppeling die ik heb gehad van de gemeente.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling zet dan op de bevestigingspagina een vinkje bij Ja, houd mij op de hoogte over de voortgang van deze petitie

Indra Kop

EINDE REACTIE

goede cao = goede zorg

Wil je een goede cao voor goede zorg? Heb je vragen over de acties voor een nieuwe cao Ziekenhuizen? Wil je meer weten over het vervolg? Laat dan je gegevens achter via deze link!

http://www.fnv.nl/contact-acties-ziekenhuizen .

http://www.fnv.nl/contact-acties-ziekenhuizen

http://www.fnv.nl/contact-acties-ziekenhuizen.