U, de petitionaris

Nieuws

Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel

Petitionaris Arjan van Beijnum vraagt u de petitie Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel te ondertekenen: "Steun met deze petitie de raadsleden dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie."

procesvoorstelvantafel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-03-2019

Status ondertekening

Beste ondertekenaar,

Allereerst wil ik u, namens het bestuur van Belangenvereniging NuenenGroen, hartelijk danken voor ondertekening van de petitie.

Verder maak ik u attent op de Raadsvergadering van 4 juli a.s. Dat is het moment waarop we de uitkomst van de petitie aanbieden M.J.Houben, burgemeester van Nuenen.

+Lees meer...

Kom naar die vergadering als u kunt om ook op die manier uw stem te laten horen!!

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun.

Rob van der Vorst Belangenvereniging NuenenGroen

Resultaten enquête over het voorgenomen besluit tot fusie van het Sint Maartenscollege en het Porta Mosana College

Bericht van de oudervereniging Porta Mosana College

LVO – Maastricht heeft in een nieuwsbrief uitkomsten van de enquête gedeeld. De hoofdconclusie van de nieuwsbrief is dat de standpunten over het voorgenomen besluit nogal uiteenlopen.

+Lees meer...

Per school worden per thema resultaten aangegeven. We missen echter een aantal resultaten in het overzicht, die voor ons ouders belangrijk zijn. Uiteindelijk is de vraag relevant hoeveel steun er nu is voor het voorgenomen besluit. De meerderheid van de respondenten steunt het voorstel niet en wij vinden het opvallend dat dit niet vermeld wordt. Het totaal aantal respondenten bedraagt 1.613 van de 7384, hiervan zijn 668 respondenten tegen de fusie (41,4%), voor de fusie zijn 611 respondenten (37,8%), en 334 respondenten hebben geen mening (20,7%). Het lijkt ons dat dit uiteindelijk een zeer relevante uitkomst is.

Mening van leerlingen en ouders samengevat

Voor ons ouders is vooral van belang wat ouders en leerlingen van de fusie vinden, ouders en leerlingen zijn immers de primaire stakeholders. Het resultaat is als volgt: Bij PMC is 50% van de ouders en leerlingen die de enquete invulden tegen de fusie, 31% is voor en 19% heeft geen mening. Bij SMC is 47% van de ouders en leerlingen die respondeerden tegen de fusie, 32% voor en 21% heeft geen mening. Cijfers zijn geduldig, je kunt er veel kanten mee uit, maar deze resultaten kunnen niet worden uitgelegd als steun voor het fusievoorstel. De respons van ouders en leerlingen bij het vmbo is o.i. te gering om hier te worden vermeld. Dat de docenten van het vmbo sterk voor de fusie zijn snappen wij overigens heel goed. Zoals al eerder gezegd betreuren wij de gang van zaken bij het vmbo heel erg. Maar het gaat hier om een evenwichtige presentatie van de meningen van alle betrokkenen.

Aanbieden petitie

De oudervereniging van het Porta Mosana College en de ouderraad van het Sint Maartenscollege hebben er in een gezamenlijk petitie voor gepleit om het voorgenomen besluit om de scholen per 1 augustus volgend jaar te fuseren uit te stellen, en eerst duidelijkheid te geven over vele vragen die nog niet beantwoord zijn. De petitie was in minder dan zes dagen tijd door 550 ouders, leerlingen en docenten getekend. Op donderdag 20 juni j.l. hebben wij de petitie aangeboden aan de centrale directie die kantoor houdt in het Sint Maartenscollege. We stonden voor een dichte deur. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat we dit hadden kunnen vermoeden. Door het College van Bestuur waren we op het hoofdkantoor van LVO te Sittard uitgenodigd. Maar afgezien van de logistieke problemen vonden wij aanbieden in Sittard geen goed idee omdat het gaat om de scholen in Maastricht. Inmiddels hebben wij bevestiging dat de petitie in goede orde is ontvangen door LVO. De petitie werd ook aangeboden aan beide MRs. Wij danken alle ondertekenaars voor hun steun. We hopen dat LVO en de MR zich rekenschap geven van de zorgen die bij vele betrokkenen leven over het voorgenomen besluit.

Artikel in de Telegraaf

Graag onderstaand artikel delen in uw eigen netwerk en verzoek tot delen. Alvast bedankt. De link naar onze petitie is: https://petities.nl/petitions/bescherm-livemuziek-in-de-horeca?locale=nl

Link naar artikel telegraaf is: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1764155669/steeds-minder-klinkt-het-amsterdamse-lied-in-de-binnenstad?fbclid=IwAR0wm-jRmY971cTaMy3-by74n1CBek7foF9yPiCmufu9AC2F8XfOGz-paUI

.

Overhandigen petitie vandaag 27 juni te Nijmegen

De petitie “Behoud het KNIR te Rome voor de gehele Nederlandse academische gemeenschap’ is met 2.568 ondertekeningen een groot succes. Als initiatiefnemers danken we iedereen hartelijk voor de ondersteuning en verspreiding in het werkveld.

+Lees meer...

Vanmiddag, 27 juni 2019, overhandigen we in Nijmegen de petitie aan prof. dr. Daniël Wigboldus, voorzitter van het koepelbestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland, waar het KNIR onder valt. Dit koepelbestuur zal op vrijdag 28 juni vergaderen over de nieuwe koers die penvoerder Rijksuniversiteit Groningen met het KNIR wil inzetten.

De gigantische respons op de petitie toont de grote en breed gedragen waardering voor het KNIR in de huidige vorm: een inspirerend, nationaal en onafhankelijk wetenschappelijk instituut, waar onderzoekers elkaar vanuit verschillende disciplines en universiteiten op inhoud kunnen ontmoeten, en waar de specifieke expertise van het KNIR ook voor toekomstige generaties onderzoekers wordt ontsloten.

Onder de 2.568 ondertekenaars bevinden zich:

• 133 hoogleraren, van wie: 24 van de Universiteit Utrecht; 10 van de Rijksuniversiteit Groningen; 16 van de Radboud Universiteit Nijmegen; 10 van de Vrije Universiteit; 22 van de Universiteit van Amsterdam; 22 van de Universiteit Leiden; 3 van de Erasmus Universiteit Rotterdam; 1 van Universiteit Tilburg; 1 van de Open Universiteit; 2 van de Universiteit Maastricht; en universiteiten in het buitenland.

• 15 directeuren van musea en vergelijkbare wetenschapsinstituten zoals het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) te Florence, en het Nederlands Instituut te Athene

• 11 voormalige directeuren en stafleden van het KNIR

• 157 UHD’s en UD’s, oftewel Universitair (Hoofd)docenten

• 90 (senior) onderzoekers

• 70 promovendi

• 19 conservatoren van musea

• 12 kunstenaars en schrijvers

• 58 docenten Klassieke Talen

• Honderden studenten en oud-bursalen, die op het KNIR een cursus volgden, of er hun scriptie schreven.

795 ondertekenaars verkozen anoniem te blijven; 259 tekenden vanuit het buitenland.

pakket ondertekeningen

Petitie bij Wit aan Zet in Pakhuis de Zwijger

Afgelopen 25 juni hebben wethouder onderwijs van Amsterdam, Marjolein Moorman, en voorzitter van Curriculum.nu, Theo Douma, kennis genomen van de petitie. Aan de heer Douma is gevraagd of 'vreemd' bij Moderne Vreemde Talen voortaan tussen haakjes mag staan: voor veel leerlingen is een van deze talen niet vreemd, maar juist een dagelijkse thuistaal.

+Lees meer...

Ook dit is 'Wit aan Zet'.

Ad Kerkhof over suïcidecijfers 2018

Op de website van de Ivonne van de Ven Stichting tref je een

Video-bericht Ad Kerkhof n.a.v. suïcide cijfers 2018

.

wkpa.nl: interview over taboe doorbreken

Zelfs in Nederland heerst nog steeds een ontzettend taboe op alles rondom menstruatie. Vaak worden tampons maar ‘onder de tafel’ doorgegeven aan een vriendin en op het werk vertellen vrouwen niet makkelijk dat ze buikpijn hebben door de menstruatie.

Het idee voor de start van de petitie is ontstaan naar aanleiding van (...) lees verder.

Raad neemt motie aan: Bibliotheek in Renkum kan blijven - 3.469 handtekeningen

Vandaag heeft de gemeenteraad van Renkum een motie aangenomen waarmee de bibliotheek Renkum wordt gesteund. Uitgangspunt in deze motie is dat de vestigingen in Renkum en Doorwerth open blijven.

+Lees meer...

De bibliotheek en inwoners wordt gevraagd toe zoeken naar mogelijkheden om de bibliotheek met nieuwe functies te versterken. De motie houdt er rekening mee dat het complete bezuinigingsbedrag niet kan worden gerealiseerd & dat er andere dekking moet worden gevonden.

Wij zijn enorm blij met deze motie, die maakt dat onze bibliotheek door kan gaan. Als actiegroep gaan we graag in gesprek met de directie om mee te denken over verdere versterking en vernieuwing van de bibliotheek in ons dorp. En om te kijken hoeveel er kan worden bijgedragen aan de financiële uitdaging waar de gemeente voor staat.

Enorm bedankt voor al jullie handtekeningen, in totaal zijn er 3.469 handtekeningen gezet om de bibliotheek in Renkum mee te steunen. De politiek heeft jullie stem voor de bibliotheek in Renkum gehoord.