U, de petitionaris

Nieuws

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

 • We hebben een privacy-functionaris! Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend onder nummer FG006985 en te bereiken op avgfunctionaris@petities.nl

Naast dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

12-04-2018

Gesprek met woningbouwvereniging

Naar aanleiding van het radioprogramma kwesties en het artikel heb ik een gesprek met de woningbouwvereniging op 11 july..

De hoogspanningslijnen worden begraven

De gemeenteraad heeft dit onderwerp op 14 november 2013 behandeld. De gemeenteraad heeft ja gezegd tegen de voorfinanciering van 2.850.000 euro op basis van de voorgenomen rijksregeling 'Uitkoop en verkabelen' die vanaf 2017 van kracht wordt .

+Lees meer...

Gesprek Rijkswaterstaat

Maandag om 13,15 hebben we een gesprek met Jurian Mudde van rijkswaterstaat. Hierin zullen we een gesprek hebben waarin we elkaars belangen zullen bespreken. Het kan niet zo zijn dat 4 windsurfers het voor de kiters kunnen verpesten. In Het BPR staat tenslotte ook dat plankzeilers niet over de vaargeul mogen varen. Deze wet wordt standaard door de plankzeilers overtreden. Buiten het feit dat we er al 10 jaar kiten en geen mens lastig vallen zou het fijn zijn als we daar kunnen blijven kiten zolang er geen beter alternatief is..

Intern bericht

Betrokkene zelf staat hier niet onwelwillend tegenover..

07-07-2017 | Petitie Project Drent Helder

Indienen claim

U kunt op voorhand een claim naar Rijkswaterstaat sturen dat de A32 een toekomstige schade aan uw auto kan berokkenen. U dient dan Rijkswaterstaat aansprakelijk te stellen.

+Lees meer...

U kunt uw brief richten aan:

Rijkswaterstaat Postbus 2301 8901 JH Leeuwarden

Grote karakiet op de Loenderveense Plas wordt bedreigd door Gemeente en provincie

Provincie weigert Groote Lindt te schrappen als windturbinelocatie

De petitie blijft van kracht, omdat de Provincie weigert Groote Lindt te schrappen als windturbinelocatie. Ondanks het standpunt van de gemeente Zwijndrecht, dat nergens plaats ziet voor windturbines en die weigert een alternatieve locatie aan te bieden in ruil voor Groote Lindt. Daarbij komt, dat de Provincie ook nog eens een vergunning heeft verleend voor het uitbreiden van de chemische opslag aan het naastgelegen chemische bedrijf, waarmee de veiligheidsrisico's alleen maar toenemen voor de bewoners direct grenzend aan het bedrijventerrein.

+Lees meer...

Dit najaar valt het definitieve besluit bij de Provincie of Groote Lindt blijft staan in de VRM. Blijf dus tekenen!

Over drie jaar een nieuw zwembad in Zoetermeer

Een jaar later nadat de petitie is overhandigd aan de LHN, kwam Dhr. Nawijn met het plan binnen drie jaar een nieuw zwembad te willen realiseren in Zoetermeer, met behulp van het bedrijfsleven.

+Lees meer...

Of dit ook echt gaat gebeuren is nog niet zeker.