U, de petitionaris

Nieuws

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

 • We hebben een privacy-functionaris! Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend onder nummer FG006985 en te bereiken op avgfunctionaris@petities.nl

Naast dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

12-04-2018

Facebookpagina

Zojuist is er ook een Facebookpagina gelanceerd in navolging van deze petitie, zie https://www.facebook.com/schoterkwartier - een beter medium om op de hoogte te blijven. Handtekeningen verzamelen blijven via deze site doen.

We zijn bovendien in gesprek met de gemeente Haarlem om ervoor te zorgen dat wij ook écht gehoord worden..

Inloopavond?

Kennelijk is er op 6 december j.l. een inloopavond geweest over de nieuwbouwplannen op het "Schoterkwartier".

+Lees meer...

Ondanks dat ik mij had ingeschreven om op de hoogte te blijven, heb ik geen enkel bericht ontvangen hierover. Is er toevallig iemand aanwezig geweest die mij / ons wellicht even kan bijpraten?

Artikel in bn de stem

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/kraaien-en-katten-in-afvalzakken-in-gemeente-geertruidenberg-1.6762739.

20-12-2016 | Petitie Weg met de oranje afvalzakken

Teken ook de petitie Stop Brouwerseiland

We hebben met z'n allen een geweldig resultaat behaald. Ik help nu ook de petitie tegen het Brouwerseiland, dus ga naar stopbrouwerseiland.petities.nl en tekenen.

Gesprek met de verantwoordelijk wethouder (15-12-2016)

Afgelopen donderdag heb ik gesproken met wethouder Arjen Rijsdijk op het gemeentehuis, over de vondst aan de Duveltjesgracht. Aanwezig was ook de ambtenaar verantwoordelijk voor archeologie.

+Lees meer...

Ik zal hier proberen samen te vatten waar het gesprek over ging: 1. Onduidelijkheid over wat er nou eigenlijk is gevonden?

Onderzoekend archeoloog Antoine Mientjes noemde de ontdekking aan de Duveltjesgracht in de media een vondst van nationaal belang. In het voorlopig tussenrapport dat daarna uitkomt wordt het al wat voorzichtiger geformuleerd: er is meer onderzoek nodig om daar nu al een gefundeerde uitspraak over te doen, alhoewel de zeldzaamheid en informatiewaarde van de gevonden resten als hoog worden aangemerkt. Een begrijpelijke (wetenschappelijke) slag om de arm. Daarna is er met hem en de vaste adviseur van de gemeente voor archeologie Pieter Floore overleg geweest op het gemeentehuis met de verantwoordelijke ambtenaar. In dat gesprek is, aldus de gemeente, hebben ze de ‘archeologische nuances’ te pakken die nog niet in de voorlopige tussenrapportage stonden. Na dat gesprek geeft de gemeente een persbericht uit waarin wordt gesproken over lokaal in plaat van nationaal belang. Waarop deze deskundigen hun waardeoordeel baseren, is mij niet bekend. Op mijn vraag of de gevonden resten deel uitmaken van de voorburcht van de Blauwe Toren zegt de verantwoordelijk ambtenaar dat tijdens dat gesprek door de deskundigen is gezegd dat er geen enkel bewijs is dat de vondst deel uitmaakt van de voorburcht. Overigens, er is m.i. vooralsnog ook geen enkel bewijs dat de vondst geen deel uitmaakt van de voorburcht.

Ik heb aangegeven dat historicus Roel Mulder korte metten heeft gemaakt met het persbericht van de gemeente Gorcum, waarin dit wordt beweerd. Hij noemt het aantoonbaar onjuist. Roel Mulder heeft een brede kennis van de Gorcumse geschiedenis (hij zit o.a. in de redactie van het in 2017 te verschijnen boek, wat het standaardwerk moet worden over de geschiedenis van de stad) en beweert dat wat nu gevonden is volgens oude kaarten zowel stadsmuur als integraal onderdeel van het Blauwe Toren-complex is, dat als geheel met een slotgracht (!) van de rest van de stad was afgescheiden en noemt de conclusie in het persbericht op basis van een niet afgerond onderzoek veel te voorbarig (zie het bericht van 13-12-2016 elders in deze groep). [toevoeging Roel Mulder vermoedt zelfs dat de huidige vondst overeenkomt met het in de literatuur genoemde 'Hertogh Kaarls Toorntjen']

Ik heb gevraagd dat als Roel Mulders versie toch juist blijkt te zijn en het huidige opgegraven torentje aan te wijzen is op de maquette in het Gorcums Museum, dat er dan geen misverstand kan bestaan over het feit dat dit een integraal onderdeel is van het kasteelcomplex de Blauwe Toren (een voorburcht integraal door een slotgracht omgeven). Rijsdijk antwoordde dat hij van de archeologen wil horen hoe zij dat relateren aan bestaande oude kaarten. Hij gaat die conclusie niet trekken. Ik heb gezegd dat die slag om de arm houden, die voorzichtigheid, ervoor zorgt dat onder de bevolking het sentiment heerst dat de heipalen hoe dan ook erin gaan. Ik heb Arjen vertelt dat die voorzichtigheid (naast de zorgvuldigheid die ik begrijp) wordt uitgelegd als een rookgordijn en dat ik dat jammer vind. Zo schep je ruimte voor speculaties. Hij geeft aan dat hij denkt dat het niet zoveel uitmaakt of het wel of niet de toren van de tekening is. Hij wil nergens op vooruitlopen en wacht af wat er van de zijde van de archeologen en de bouwer komt.

Ik heb aangegeven dat ik hoop dat er snel duidelijkheid ontstaat in die discussie tussen deskundigen en dit helder wordt.

 1. Heeft het voldoende aantrekking voor toeristen?

Op het gemeentehuis is men blij met de vondst, omdat ze al heel graag zo’n stuk oude vestingmuur met toren wilden vinden. Arjen Rijsdijk twijfelt wel of hier veel toeristen op af zullen komen. Ik heb aangegeven dat ik dat zelf ook niet weet, maar dat dit ook afhangt van de presentatie of het verhaal eromheen gaat leven, tot de verbeelding gaat spreken, ervan uitgaande dat dit de voorburcht van de Blauwe Toren is. Wethouder Rijsdijk heeft wel met de projectontwikkelaar gepraat om mee te denken wat er met de gevonden archeologische resten gedaan zou kunnen worden en eventueel mee te nemen is het bouwplan.

 1. Communicatie naar de (Gorcumse) bevolking

Wethouder Arjen Rijsdijk geeft aan dat hij vanuit zijn functie uitermate voorzichtig moet zijn in wat hij wel en niet zegt, omdat hij daar meteen aan gehouden wordt en (financiële) consequenties met zich mee kan brengen (de projectontwikkelaar zou met een geleden schadeclaim kunnen komen). Maar ook wat betreft de verwachtingen die hij zou kunnen wekken naar mensen die wensen verder door te graven aan de Duveltjesgracht, ook buiten de huidige bouwlocatie. Helder. Dat maakt de communicatie naar buiten toe lastig, aldus Arjen Rijsdijk. Hij vraagt af te wachten en zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken, omdat de vondst in veilige handen is bij de gemeente. De gemeente zal niet onaangekondigd op een onbewaakt moment toestemming geven de bouw van het hotel te hervatten. Hij wijst op het verschil in dynamiek op het stadhuis, traag want zorgvuldig, en die in de stad, waar antwoorden worden verwacht en verwachtingen leven. Ik heb ondanks het begrip voor de zorgvuldigheid toch gepleit voor meer duidelijkheid naar inwoners en belangstellenden. Ik heb de wethouder op het hart gedrukt zijn verhaal in de media te doen en daar ook mensen met een andere kijk op de vondst aan het woord te laten.

 1. Hoe gaat het verder?

Ik heb gevraagd of de mogelijkheid bestaat dat er zelfs heipalen in de vondst geslagen zullen worden. Ja, die mogelijkheid bestaat weldegelijk. Er zijn grofweg twee mogelijkheden, aldus de gemeente: 1) de restanten worden gespaard en ingepast in het bouwplan, of 2) ze worden opgraven en verwijderd of er wordt toestemming geven dat de heipalen er doorheen worden geslagen en de vondst wordt vernietigd. Dat besluit nemen de vijf leden van het college van B&W, nadat het veldonderzoek is afgerond en het definitieve tussenrapport op tafel ligt. Dat wordt op z’n vroegst in januari, omdat er nog verder bodemonderzoek (proefsleuvenonderzoek) zal plaatsvinden . Het definitieve rapport van de archeologen komt pas vóór de zomer van 2017, maar daar wordt niet op gewacht. Wanneer het proefsleuvenonderzoek verder gaat, was nog niet bekend. Nu ligt dat even stil, omdat het gronddepot waar de afgegraven grond naartoe gaat vol is. In december gebeurt er niets meer, maar men hoopt in januari zo snel als mogelijk te beginnen.

De petitie zal in januari 2017 worden aangeboden aan de raad en het college, waarschijnlijk aan de burgemeester als voorzitter van beide organen.

Tot zover, Marcel

Reactie gemeente n.a.v. de petitie

De gemeente heeft naar aanleiding van deze petitie direct contact met me opgenomen en we zijn afgelopen donderdag in overleg gegaan. De belangrijkste uitkomst is dat de gemeente graag in samenspraak met de wijk(vereniging) een creatieve, tijdelijke (het definitieve plan volgt later) oplossing wil bedenken en realiseren.

Glasvezel in Nieuwegein

Geacht petitie

voor Glasvezel in Nieuwegein

als u getekend Deel deze petitie met het social media om zoveel mogelijk mensen te laten teken .

16-12-2016 | Petitie Glasvezel in Nieuwegein

Wil je de link delen en meer mensen uitnodigen?

Beste mensen,

We gaan hard, maar nog niet hard genoeg. Help je ons mee? Deel de link en praat over de petitie.

+Lees meer...

Er zijn zoveel voordelen aan een coffeeshop en vertel het rond.

https://coffeeshopinnissewaard.petities.nl

Met vriendelijke groet,

Yoeri Arends