U, de petitionaris

Nieuws

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

 • We hebben een privacy-functionaris! Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend onder nummer FG006985 en te bereiken op avgfunctionaris@petities.nl

Naast dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

12-04-2018

Bedankt ondertekenaars

Heel blij met de herhaalde aandacht voor deze petitie. De Koning heeft nog steeds veel invloed in ons staatsstelsel en juist nu hij zich gespecialiseerd heeft in water management denken wij dat het heel kansrijk is de verdroging in Brabant onder de aandacht te brengen.

+Lees meer...

Graag wijzen we u nog op een andere petitie die de ernst nogmaals onderstreept en die uitgaat naar de Tweede Kamer, #kappenmetkappen in Valkenswaard, hier heeft de provincie een aanvraag gedaan om langs de N69 85 grote eiken te kappen. De eiken langs de weg hebben ook een historisch karakter, met D-Day is Nederland langs deze route bevrijd. Tekent u graag ook deze petitie. We hebben geen einddatum maar verwachten tegen het eind van 2019 de petitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. https://petities.nl/petitions/kap-met-kappen-in-valkenswaard?locale=nl

19-06-2019 | Petitie Stop kappen in Brabant

Aanbieden petitie donderdag 20 juni

In 5 dagen tijd steunden al zo’n 500 betrokkenen deze petitie. Morgen, 20 juni, zal de MR mogelijk al tot een besluit komen m.b.t. de voorgenomen fusie. Daarom zullen we de petitie morgen al aanbieden aan het bevoegd gezag van LVO en de Medezeggenschapsraden van SMC en PMC. Ondertekenen van deze petitie kan nog tot 15.00 uur morgenmiddag.

Dank voor uw steun: samen sterk voor goed onderwijs in Maastricht!.

EUROPESE HOF: UITSLUITING STUDENT MET BEPERKING IS SCHENDING MENSENRECHT

15-2-2018

Begin dit jaar heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaald dat het niet verstrekken van geschikte aanpassingen voor een student met een beperking een mensenrechtenschending is. Het is in strijd met het verbod op discriminatie.

+Lees meer...

De uitspraak betreft de eerstejaarsstudent aan de Firat Universiteit in Turkije, Enver Sahin, die als aanpassing voor zijn gedeeltelijke verlamming een assistent kreeg aangewezen van de universiteit.

De toewijzing van een persoonlijke assistent klinkt als een redelijke oplossing. Een persoonlijke assistent kan ondersteuning bieden bij zorg en, bijvoorbeeld, spraak, maar creëert ook vaak afhankelijkheid en een uitzonderingspositie. Aangezien Enver Sahin, de student in kwestie, zichzelf kan verzorgen en zich zelfstandig kan uiten, is een persoonlijke assistent niet een passende oplossing. Hij heeft alleen toegang tot zijn leeromgeving nodig en hier is niet voldoende rekening mee gehouden bij het aanbieden van een oplossing vanuit de universiteit.

De behoeftes van de student en de mogelijke voorzieningen die de instelling aan kan bieden, moeten door de universiteit worden onderzocht en dit is niet voldoende gebeurd. Dit gaat in tegen het recht van de student op het ontvangen van een doeltreffende aanpassing. Het niet aanbieden van een geschikte aanpassing aan de student door de universiteit is een vorm van discriminatie op grond van handicap volgens het EHRM. Hiermee erkennen zij het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en het belang van dit Verdrag bij de beoordeling van discriminatie op grond van een handicap.

De uitspraak van het EHRM is in lijn met een eerdere uitspraak over de schending van het recht op onderwijs van een blinde vrouw door een conservatorium en hopelijk ook een voorbode voor komende uitspraken. Oliver Lewis, voormalig directeur van het Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) geeft in een blog voor de Doughty Street Chambers aan dat de uitspraak haarfijn uitlegt dat mensenrechten in direct verband staan met inclusief onderwijs. Hij stelt eveneens dat onderwijsinstellingen verplicht zijn om acceptabele aanpassingen aan te bieden voor leerlingen en studenten met een beperking. Hij spreekt de hoop uit dat deze positieve trend zich voortzet binnen de zaak Stoian, waarbij een kind met een beperking binnen de verplichte schoolleeftijd toegang tot onderwijs wordt ontzegd.

Platform In1school onderschrijft de blog van Oliver Lewis en hoopt met hem dat deze uitspraak naleving van mensenrechten in het onderwijs dichterbij brengt.

Kijk hier voor het Engelse persbericht over de uitspraak van het EHRM in de zaak van Enver Sahin.

Lees hier de blog van Oliver Lewis, voormalig directeur van het Mental Disability Advocacy Centre (MDAC): Strasbourg case: disabled student excluded from university education.

Helaas

Helaas. Toine heeft ons toch verlaten.

+Lees meer...

Het ga je goed!

Veel handtekeningen erbij na informatie-avond. De petitie loopt nog door!

SInds vorige week dinsdag, na de presentatie van de plannen van de gemeente, zijn er alweer bijna 100 bezorgde bewoners die hun handtekening zetten! De boodschap er zijn fietspaden genoeg, we willen rust en ruimte om te wandelen wordt ruim gesteund! Tekenen van de petitie kan nog tot 4 juli. Deel de petitie zoveel mogelijk met bewoners in de gemeente om duidelijk te maken dat het draagvlak voor een exclusief wandelpad groot is!.

18-06-2019 | Petitie Geen asfalt op het Oude Spoor

Panden gesloopt, wat er gevonden is, indienen op 19 juni

Spandoek

De panden zijn gesloopt, inclusief de muren uit het jaar 1400, maar de petitie wordt alsnog ingediend op woensdag 19 juni op het stadhuis, als signaal aan de Gemeente Leiden.

Zou u aan twee of drie mensen in uw omgeving willen vragen om de petitie ook te tekenen? Dat kan nog tot en met dinsdag 18 juni, op stopsloopinleiden.petities.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank, namens StopSloopinLeiden,

Tjalling Schuttenhelm

p.s. Hier staat wat er tijdens de sloop gevonden is, afkomstig van gemeente-onderdeel 'Erfgoed Leiden':.

Aanbieden petitie aan burgemeester Ron König op 19 juni

Woensdag 19 juni om 18.45 uur wordt de petitie aangeboden aan burgemeester Ron König in de Lounge in het Stadhuis aan het Grote Kerkhof 1.

De Raadsvergadering waarin besloten wordt over de Cultuurvisie start diezelfde avond om 20.30 uur.

+Lees meer...

Beide bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk.

Verkeersnet.nl: Vaak later op bestemming na verhoging maximumsnelheid naar 130 km/u

Verhoging van de maximumsnelheid op de snelweg naar 130 kilometer per uur zorgt amper voor winst in reistijd. Vaak is het tegenovergestelde het geval: meer reistijd.

+Lees meer...

Dat blijkt uit een analyse van gegevens van (...) lees verder

17-06-2019 | Petitie Eén snelheid op de snelweg