You, the petitioner

Updates

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

 • We hebben een privacy-functionaris! Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend onder nummer FG006985 en te bereiken op avgfunctionaris@petities.nl

Naast dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

2018-04-12

Artikel in het AD

Vandaag is het artikel in het AD geplaatst. Vandaag óók bericht gekregen dat de klachten / actie zijn opgeschaald naar Burgemeester en Wethouders. De zaak ligt nu waar hij zijn moet. Nu is het even afwachten....

Directeur BKK Carla Bienemann stapt op

Stichting BKK (Bureau Kwaliteit Kinderopvang) moet vanaf 1 oktober verder zonder directeur Carla Bienemann. Zij stapt op in overleg met het bestuur van BKK nadat bleek dat ze in hun opvattingen verschilen over de aanpak en uitwerking van het programma Kwaliteitsimpuls.

+Read more...

De veelbesproken taal- en interactietrainingen maken hier ook onderdeel van uit. In een brief kondigen Carla Bienemann en bestuurslid Gjalt Jellesma het vertrek aan van de directeur, die vanaf de start bij Stichting BKK betrokken was. Bienemann was nauw betrokken bij de eerste programmaperiode van BKK Werken aan excellente kinderopvang. In deze periode kwam er 40 miljoen euro aan opleidingsbudget vrij waarmee kinderopvangorganisaties uit een lange lijst van opleidingen konden kiezen om te werken aan pedagogische kwaliteit. Pedagogisch kaders In totaal werd 55-65 procent van alle pedagogisch medewerkers met het eerste programma bereikt. Uit een eindmeting van Bureau Bartels bleek dat van de geschoolde medewerkers 90 procent in 2012 nog profijt had van de scholing. Bekend zijn natuurlijk ook de Pedagogisch kaders die in deze vier jaar zijn ontwikkeld, zowel voor de dagopvang, de bso als de gastouderopvang. Reden vertrek Het vervolg van het programma, Kwaliteitsimpuls, verloopt in de voorbereiding wat minder gestroomlijnd. Eigenlijk zou de subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden al deze zomer starten, maar door een conflict tussen wetenschappers en BKK over de procedure heeft dit enkele maanden vertraging opgelopen. Of dit ook de reden is van het vertrek van Bienemann wordt in de brief niet duidelijk. Zij wil daar zelf verder ook niet op ingaan. Wel vermeldt de brief dat het bestuur en directeur Bienemann van gedachten verschillen over de beste aanpak en uitwerking. Het vertrek van de directeur is een gezamenlijke beslissing. Onlangs reageerden Gjalt Jellesma en Lex Staal namens het BKK-bestuur op het vertrek van hoogleraren en de onvrede over de selectie van bewezen effectieve trainingen om de taal- en interactievaardigheden te verbeteren. 'De wetenschappers hebben laten weten dat ze achter vier van de vijf geselecteerde offertes staan. Het werkveld heeft behoefte aan goede trainingen. Die gaan er komen', zegt Jellesma. Opvolger Wie de opvolger van Bienemann wordt bij BKK, is nog niet bekend. Wel dat zij per 1 oktober vertrekt. Bienemann zelf dankt in haar brief iedereen met wie zij vanuit haar positie bij BKK heeft samengewerkt en denkt dat BKK de komende jaren nog veel kan betekenen voor de kwaliteit van kinderopvang.

2014-08-12 | Petition BKK-aanbod aan kinderopvang

Klachten buurt/actie opgeschaald naar B&W

Het begint er een beetje op te lijken dat we eindelijk serieus worden genomen. Zojuist vernomen dat de klachten en de actie zijn opgeschaald naar de Burgemeester en Wethouders. Nu nog resultaten..

Dankzij inspanningen toch klankenbord, wensen kunnen gemaild worden!

Dankzij de inspanningen van Dhr. Ligthart is er straks toch een klankenbord.

+Read more...

Hierin kunt u als gebruiker van het bad laten weten wat u belangrijk vindt en wilt behouden. Hoewel dit twee jaar geleden al belooft was, en we vanaf toen zouden participeren, mee mochten praten en bij overleg aanwezig zouden zijn is dit toch een mogelijkheid.  Helaas is het hierdoor wel vertraagd en dreigt het bijna 3 jaar dicht te gaan. De fase had als bovenstaande wel goed was gegaan al gepasseerd kunnen zijn.  Desondanks gaan wij hierin, het klankenbord en de komende tijd op andere manieren uw behoefte, wensen en aanbevelingen inbrengen in de nieuwe situatie. Wij kunnen dus deze stemmen voor u hierin vertegenwoordigen. Mail er daarom zoveel mogelijk: actiegroepdecrommenije@hotmail.com want voor u, maar ook met u staan we sterk!

2014-08-14 | Petition Zwembad de Crommenije

Facebookpagina actiegroep de Crommenije veel bezocht

De Facebookpagina van de actiegroep is veel bezocht en bekeken zo bleek afgelopen dagen. Deze pagina en deze petitie vertegenwoordigen de inbreng en stem van omwonenden, gebruikers, kinderen, ouders in de nieuwe situatie.

+Read more...

Omdat de nieuwe situatie de capaciteit moet hebben om hetzelfde aan buiten recreatie te bieden als nu het geval is. Helaas is dat zoals het er nu voor staat onvoldoende en valt er nog een hoop te doen.

2014-08-14 | Petition Zwembad de Crommenije

Actiegroep probeert afspraak met wethouder Olthof te maken

Na een converstatie op internet, waarin wethouder Olthof van sport aangaf dat als er vragen waren er gewoon een afspraak gemaakt kon worden hebben wij aangegeven dit graag te willen. Dit omdat we helaas niet zoals bij onze eerdere inspanningen 1 en 2 jaar gelden betrokken zijn bij overleg, inspraak en vergaderingen.

+Read more...

Nu heeft ons actiecomitélid Dhr. Ligthart er alsnog voor gezorgd dat er een klankenbord komt waarin wij de bewoners, recreanten en bezoekers kunnen vertegenwoordigen in wat hun wensen zijn. Tot op heden heeft deze na zijn bericht en ons aangeven meer dan graag weer om de tafel te gaan voor samenwerking nog niet gereageerd. Wij hopen op een reactie. Hierdoor is overigens helaas wel vertraging ontstaan. Als het was gelopen zoals destijds is besproken was de fase waar we nu ingaan allicht al gepasseerd en kon de uitwerking eerder starten. Inbreng en wens hadden dan al overgebracht kunnen zijn. We hopen snel een afspraak te maken en houden u op de hoogte.

2014-08-13 | Petition Zwembad de Crommenije

Beeldmateriaal?

Heeft u beeldmateriaal van overlast gepleegd op en rond het complex? Een buurtbewoner is zo vriendelijk geweest een website beschikbaar te stellen om beeldmateriaal te uploaden. U kunt foto's en filmpjes uploaden op: http://www.home.zonnet.nl/wlandmeter/.

Artikel in het AD

Er zal deze week een artikel verschijnen in het AD over de overlast en de actie. .