U, de petitionaris

Nieuws

Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel

Petitionaris Meike Pangkey vraagt u de petitie Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel te ondertekenen:

"Klik hier om onze petitie te ondertekenen of klik hier voor onze website jeugdzorgletsel.nl"

jeugdzorgletsel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

01-10-2020

A.s. maandag 2 november Rondetafelgesprek (On)veiligheid in de turnsport

Bekijk hier het dagoverzicht .

29-10-2020 | Petitie Stop misbruik in de turnsport

Goed nieuws!

Het college van B&W van Den Haag heeft gisteren antwoorden gepubliceerd op vragen van de gemeenteraad.

De uitkomst is dat het college geen draagvlak ziet om verder mee te werken aan de voorgestelde ontwikkeling!

De petitie zal nog steeds worden aangeboden en we zulllen de gemeente vragen de petitie in acht te nemen voor toekomstige plannen.

Donderdag 29 oktober om 15:00 aangeboden

De petitie is donderdag 29 oktober om 15:00 aangeboden.

29-10-2020 | Petitie Stop misbruik in de turnsport

Aanbieden petitie.

Vandaag onderstaande email verzonden met het verzoek tot het namens u, alle ondertekenaars, te mogen aanbieden van de petitie.

L.S.

Ik zou graag zien dat u aan de agenda, van de avond waarop de beraadslaging over de begroting plaatsvindt, een agendapunt genaamd “bespreking petitie” toevoegt. Ik zou graag zien dat de inhoud van de petitie openbaar besproken zal worden voordat de beraadslaging over de begroting zelf plaatsvindt. Voorts zou ik voorafgaand aan deze raadsavond namens de ondertekenaars van de petitie deze aan de raadsvoorzitter ter bespreking willen aanbieden.

De inhoud van de petitie, waarvan alle raadsleden inmiddels wel kennis van zullen hebben genomen, vindt u hier: https://petities.nl/petitions/stop-lastenverzwaringen-in-hoogeveen?locale=nl

Vertrouwend op uw welwillende medewerking en een uitnodiging tegemoet ziend teken ik.

Met vriendelijke groet,

Gerard Booij Email GBooij@Planet.nl .

P&M lokale TV

Ted en Tine jullie hebben het fantastisch gedaan tijdens de opname. Wel een naamsverwisseling door P&M, maar verder top. We zijn trots op jullie.

+Lees meer...

Wat de heer Wijnen zou vertellen was wel zo'n beetje bekend. Het is alsof je de slager zijn eigen vlees keurt

In gesprek met de gemeente

Bewoonster Aline Barnhoorn heeft 16 oktober een gesprek gehad met wijkwethouder Anke Klein en gisteren een tweede gesprek met Rob Zakee, directeur van de afdeling Erfgoed van de gemeente. Dat vond ze prettige gesprekken.

+Lees meer...

Afgesproken is dat de verf op de muren blijft en de zonnepanelen op het dak zolang ze in gesprek zijn. Maandelijks volgt een update van de voortgang van de gesprekken binnen de gemeente naar aanleiding van deze casus. Als er een definitieve uitspraak is, informeren we u hierover. De overweldigende steun van u als ondertekenaars en de grote belangstelling in de media hebben enorm geholpen en brengen een goede afloop steeds dichterbij. Blijf ons steunen!

28-10-2020 | Petitie Behoud huisje QQLQ

Aanbiedingstekst van de petitie

Op 27 oktober 2020 is de petitie aangeboden aan het kerkbestuur met de volgende tekst:

De Oude Helenakerk kloppend hart van de gemeente

De OHK-Groep en het Restauratiefonds bieden de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aalten 27 oktober 2020 de petitie aan die zij in juli zijn gestart met als doel deze oude dorpskerk met Elim in eigendom te houden. Over enkele dagen is het Hervormingsdag. De OHK-Groep heeft virtueel een pamflet op de kerkdeur gespijkerd. Zij en 742 ondertekenaars van de petitie roepen het kerkbestuur op af te zien van eigendomsoverdracht aan SOGK of andere stichting.

De OHK-Groep ziet deze parel van religieus erfgoed in Aalten primair als een Godshuis.

+Lees meer...

Eeuwenlang heeft de Oude Helenakerk die functie in het dorpscentrum gehad. Een huis dat open staat naar de samenleving en waar het goed toeven is in tijden van vreugde en crisis. Nu de coronacrisis ons ook in Aalten raakt, zien wij nog duidelijker voor ogen, dat dit kerkgebouw een gebouw mag zijn, waar ontmoeting tussen alle burgers centraal staat. Niet alleen tijdens allerlei soorten vieringen op de zondagen, maar ook op de overige dagen van de week. Koffie, soep met brood als troostvoedsel naast verstilling, en/of andere te organiseren activiteiten. Kerk en Elim, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elim, een te ontwikkelen pleisterplaats voor jongeren die elkaar in het dorpscentrum zo graag ontmoeten.

De OHK-Groep en het Restauratiefonds danken de 742 ondertekenaars van de Petitie: Red de Oude Helenakerk Aalten.

De OHK-Groep spreekt de wens uit dat zij tot verdere inhoudelijke contacten met het kerkbestuur wil komen om het een en ander vorm te geven. Uitgaande van de pluriformiteit die in de kerkelijke gemeente leeft, kan de Oude Helenakerk met Elim een plek in ons dorp worden waar gemeenschapszin ten goede komt voor allen die leven in verwachting van “het goede leven”.

OHK Groep en Restauratiefonds

28-10-2020 | Petitie Red de Oude Helenakerk Aalten

Sluiting Horeca een Onrechtmatige Overheidsdaad

Het volk heeft de macht om middels Artikel 162 Burgerlijk Wetboek 6 een Daad als Onrechtmatig aan te merken.

Normaal maakt een rechter een inschatting van het "ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer" en schat daarmee in of een Daad Onrechtmatig is volgens 6:162 BW.

Maar krachtiger is natuurlijk als het geen inschatting meer is maar een daadwerkelijke toetsing van dit "Ongeschreven Recht".

+Lees meer...

Dit is dan een vaststaand feit waar de rechter, en tegenpartij niet omheen kunnen.

Nog nooit eerder was er de mogelijkheid om dit ongeschreven recht daadwerkelijk te toetsen, noch was er een partij die er op in heeft gezet.

Tot nu.

De Claimstichting* "Hart van de Horeca" met een "Hart voor de Horeca" verhaalt én beperkt middels een collectieve actie de schade aangericht in de horeca, met als rechtsgrond; de onrechtmatige daad.

Dit werkt het beste als iedereen tegen elkaar zegt, "ik doe mee, als jij dat ook doet"

Met jouw hulp, in de vorm van een ondertekende '6:162 BW-Toetsing', en van diegene die je in je netwerk hebt spreken we samen de onrechtmatige daad uit.

Onderteken de Petitie Hart voor de Horeca en Claimstichting Hart van de Horeca zorgt dat het bij de rechter komt.

Afbeelding van een Hart met daarin de H van Hart en de H van Horeca, Tussen deze 2 H's staan de teksten "Van de" en "Voor de",  wat slaat op Hart van de Horeca en Hart voor de Horeca

*De Claimstichting is in oprichting en "Powered by", ClaimedIn

28-10-2020 | Petitie Hart voor de Horeca