U, de petitionaris

Nieuws

Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel

Ondertekenaar de Groot vraagt u de petitie Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel te ondertekenen:

"De periodieke hersteltoeslag is bedoeld voor alle volwassenen van nu, die als kind geweld hebben meegemaakt in de pleegzorg en in de tehuizen en instellingen van de toenmalige jeugdzorg.

Deze petitie verdient alle aandacht die mogelijk is en ik hoop dat duizenden anderen de petitie zullen tekenen."

jeugdzorgletsel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

29-06-2020

Weertenaar, kom op voor onze Stadsboerderij!!!!!!

Vorige week woensdag is er een commissievergadering geweest over de stadsboerderij en over wijziging van het bestemmingsplan en de nieuwe zogenaamd levensloopbestendige woningen. Op die vergadering hebben Paul Smeets namens de scouting, Peter Korten namens o.a.

+Lees meer...

stichting Aldenborgh en Theo van de Sande namens onze buurt gesproken. Tijdens die vergadering bleek eigenlijk dat alleen de VVD klakkeloos voor het plan was. De andere partijen waren wat verdeeld t.o.v. de stadsboerderij maar eigenlijk waren alle partijen het erover eens dat de huizen van het plan smakeloos, lelijk en fantasieloos eruit zagen op de tekening. De meeste partijen vonden de huizen helemaal niet passen bij de jaren dertig huizen van de Wilhelminasingel en vonden het een lelijke binnenkomer in Weert. De partijen vroegen zich af of de eigenaar (Santegoeds) niet had kunnen kiezen voor mooiere huizen die beter aansloten bij de huizen die er al staan en met een of andere verwijzing naar de stadsboerderij. Daarnaast vonden veel partijen dat de scouting niet de dupe zou mogen worden van huizen die tot bijna in de Nazarethsteeg gebouwd werden.. Dussssssssss het is nog geen gelopen race, partijen twijfelen of ze wel hun goedkeuring willen geven aan het huidige ontwerp.

Donderdag aanstaande is er een vergadering van de adviescommissie Monumenten Welstand, die gaan advies uitbrengen rondom het plan van Santegoeds. Ook afgevaardigden van politieke partijen zullen aanwezig zijn en het is belangrijk als men ziet hoe dit leeft binnen onze buurt en bij de inwoners van Weert. Wij mogen aanwezig zijn bij deze (digitale) vergadering als toehoorder. Dus willen we jullie vragen om met zo veel mogelijk personen je aan te melden zodat je een uitnodiging krijgt om de vergadering bij te wonen op je laptop, telefoon, tablet of computer Dit is onze kans om in ieder geval de gemeenteraad aan Santegoeds het signaal te geven dat ze met het huidige plan niet akkoord gaan of de beslissing nog even voor zich uit te schuiven. Het is belangrijk dat de gemeenteraad doorkrijgt hoeveel nadelige gevolgen het voor ons allemaal heeft, hoezeer de buurt, de scouting en de cultuur-historische verenigingen tegen het huidige plan zijn. We moeten er nu zijn, nu onze betrokkenheid laten zien anders zitten we straks met een steeg volgebouwd met lelijke blokkendozen, is het boerderijtje voor altijd weg en kan de scouting geen bezoekers meer op de huidige manier meer ontvangen. Nu is onze kans, nu moeten we het als buurt , bewoners van Weert doen, met zo veel mogelijk mensen.

Ik stuur hieronder een emailadres waar je je kunt aanmelden voor de commissievergadering, als je dat hebt gedaan krijg je een link, op die link moet je klikken en dan zit je in de vergadering. J.Jongeling@weert.nl aanmelden voor commissievergadering.

Zondag met Lubach over 'lijstduwers'

Het item over het kwalijke fenomeen van 'lijstduwers' van Zondag met Lubach op 28 februari 2021 maakt deze petitie weer opnieuw actueel. Terug te zien via Youtube of bij de VPRO.

+Lees meer...

"Wat een schijtlijsters, die lijstduwers"

Hoe ver staan we nu

02-03: De petitie loopt naar wens en we hebben 381 "stemmen" binnen. 24-02: Hebben politiek geïnformeerd tijdens deelname aan Zoom sessie. Werken aan verbreding van petitie naar Halderberge Kernen..

Alle praktijkexamens en rijtesten weer mogelijk vanaf 3 maart

In lijn met het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen te versoepelen, gaan alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten weer door bij het CBR vanaf 3 maart. Dat geldt ook voor de praktijktoetsen en de praktische nascholing voor het beroepsvervoer.

+Lees meer...

De huidige versoepelingen van het kabinet gelden voor één-op-één contactberoepen. Theorie-examens en klassikale cursussen zijn vanwege groepsvorming hierdoor nog niet mogelijk. Uiterlijk 5 maart laat het CBR weten wat de gevolgen zijn voor theorie-examens en cursussen vanaf 10 maart.

Bron: CBR, 24 feb 2021 en CBR, 25 feb 2021

REACTIE VAN PETITIONARIS

Beste ondertekenaar, het is gelukt! Het CBR opent weer de deuren. Daarom is het vanaf nu al mogelijk om een theorie-examen in te plannen.

Wij helpen je heel graag verder met het plannen daarvan en een bijbehorende cursus uiteraard! Zie onze website theorieja.nl

Met vriendelijke groet,

Team Theorieja

Nieuwsbericht Parool: UvA-studenten starten petitie voor heropening hoger onderwijs

https://www.parool.nl/amsterdam/uva-studenten-starten-petitie-voor-heropening-hoger-onderwijs~b4d51819/?utmcampaign=sharedearned&utmmedium=social&utmsource=whatsapp.

Reactie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van BZK heeft bij monde van directeur J. Schipper-Spanninga op de petitie gereageerd namens de Minister.

+Lees meer...

De essentiële paragraaf is de volgende:

Overigens is uw suggestie om constitutionele toetsing op te dragen aan een
daarvoor op te richten constitutioneel hof, zoals de Staatscommissie parlementair stelsel adv iseerde, slechts een mogelijkheid uit meerdere . Het is oak mogelijk een of meer bestaande rechtscolleges daarmee te belasten. Steeds blijft daarbij de vraag wie de aangewezen instantie moet zijn om bij de uitleg en de toepassing van de Grondwet het laatste woord te hebben:

de voor het leven benoemde onafhankelijke recht er die oordeelt over de rechtmatigheid en geen verantwoording aflegt, of een democratisch gekozen volks vertegenwoordiging die alle maatschappelijke, sociaal-economische en politieke belangen afweegt en op grand daarvan een beslissing neemt.

Nog even los van de twijfel die wordt gezaaid over de kwaliteit van de rechterlijke macht is het laatste stuk van de paragraaf tekenend: Niet de wetgever dient zich te houden aan de Grondwet en niet de waan van de dag, maar de wetgever dient de grondwet te interpreten volgens de waan van de dag.

Als er een iemand de noodzaak van een Constitutioneel Hof duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel directeur J. Schipper-Spanninga namens de Minister van Binnenlandse Zaken.