U, de petitionaris

Nieuws

Parlementaire enquête?

Het is niet echt de vraag of er een parlementaire enquête komt of niet, het is meer de vraag wanneer hij komt. En als hij komt en deze wet is aangenomen en van kracht dan zal dat zeker aan bod komen. Dit kan gewoon niet! Interessant artikel in de Volkskrant https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/groningen-heeft-recht-op-een-parlementaire-enquete~ba52345d/?utmcampaign=sharedearned&utmmedium=social&utmsource=twitter

Gemeente steunt skatebaan, maar hulp is nodig

De gemeente steunt de skatebaan, maar er is meer nodig.

Bron: de Gelderlander

REACTIE VAN PETITIONARIS

Je hebt lang niets van ons gehoord, maar we hebben zeker niet stil gezeten.

+Lees meer...

En: nu hebben we heel goed nieuws te melden: op dinsdag 26 oktober heeft de Wageningse gemeenteraad unaniem besloten om 65 duizend euro te reserveren voor het verbeteren van de Skatebaan. Mede dankzij jouw ondertekening: bedankt!

De bijdrage van de gemeente is een flinke som geld, maar niet genoeg. Het is de helft van wat we nodig hebben om de Skatebaan èn uitdagender èn mooier èn beter te laten worden. Wij hebben dus nog een keer 65.000 euro nodig. Zie het stukje onderaan deze mail voor de uitleg over de bedragen.

We gaan subsidies aanvragen, aan de slag met sponsors en met acties voor en door de kinderen. Maar we hebben meer hulp nodig. En hopelijk wil jij ons en Wageningen nog een keer helpen.

Helpen kan op 2 manieren:

  • Door ons te helpen met jouw talenten en tijd.
  • Door ons te helpen met jouw netwerk en contacten.

Help ons met je talent en tijd

Misschien heb je hele goede ideeën, die je ook wilt uitvoeren voor de Skatebaan. Misschien wil je met kinderen koekjes bakken en verkopen, collecteren, een benefietconcert organiseren of iets anders doen? Neem contact met ons op. Stuur een mailtje naar info@skatebaan-wageningen.nl

Help ons met jouw netwerk en contacten

Misschien ken je wel mensen of organisaties die graag iets willen doen voor de jeugd in Wageningen? Misschien werk je wel bij een bedrijf dat kan helpen, of ken je iemand die persoonlijk graag een substantiële donatie wil doen?

Je helpt ons enorm door het dan te bespreken, of -indien dat handiger is- door ons te tippen, zodat wij het zelf kunnen oppakken. We komen graag langs om de droom, het doel en de aanpak uit te leggen. Ook hiervoor kun je ons mailen via info@skatebaan-wageningen.nl

Indien je ideeën hebt voor mogelijke subsidies of alternatieve inkomstenbronnen houden we ons ook aanbevolen.

Grote bedrijven

Werk jij bij één van de grotere Wageningse bedrijven, of ken je er mensen die willen helpen? Neem dan sowieso contact met ons op. Denk aan bijvoorbeeld de WUR, Unilever, FrieslandCampina, NIOO-KNAW, Stoas Vilentum, Menzis, Noldus, BLGG AgroXpertus, AgruniekRijnvallei, RijnIJssel Vakschool Wageningen. Deze organisaties zorgen per jaar voor meer dan één miljard euro aan omzet die in Wageningen wordt gerealiseerd. Dan moet er toch budgettaire ruimte zijn om iets te doen voor de kinderen van hun werknemers, zou je zeggen.

Ons doel is om de skatebaan komende zomer aan te leggen. Daarvoor hebben we nu dus een paar maanden om het geld bij elkaar te krijgen. We zijn vol vertrouwen, maar hebben jouw hulp echt hard nodig!

Waar komen de bedragen vandaan?

We hebben ons verdiept in andere Skateparken en gekeken wat redelijkerwijs past in het park Noordwest. Zo kwamen we tot het inzicht dat een goede uitdagende baan, van de juiste materialen, die ook mooi in de omgeving zou liggen, ongeveer 100 duizend euro gaat kosten. Daarbij komen nog projectkosten vanuit de gemeente, vergunnings- en keuringskosten. Dat is nog eens 30 duizend euro extra. Dat maakt een totaal van 130 duizend euro.

Nadat David en Mocne enkele maanden geleden langs gingen bij de gemeenteraad werd duidelijk dat we brede steun kregen vanuit de de Wageningse politiek. Maar tegelijkertijd worstelt de gemeente met haar eigen begroting: er komen flinke bezuinigingen aan. We hebben toen met de gemeente afgesproken dat we de financiering voor de skatebaan 50-50 verdelen. Oftewel: de gemeente betaalt voor een basis-baan (50% van 130 duizend is 65 duizend). En het wordt onze uitdaging om nog eens aanvullend zo’n bedrag bij elkaar te organiseren. Dus daarom nog een keertje: 65.000 euro.

Deze petitie wordt nu afgesloten en is klaar.

Groet,

Alle betrokkenen bij het Skatebaan-initiatief!

11-12-2019 | Petitie Skatebaan Wageningen

Fcb heerenveen

Help zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen.

Petitie gesloten

De petitie is nu, op woensdag 11 december 2019, aan het eind van de middag gesloten.

Hartelijk dank aan alle ondertekenaars! Dat meer dan 600 mensen hebben ondertekend is een belangrijk signaal. Dat was het niet alleen voor de raadsvergadering van afgelopen maandag, maar ook voor de toekomst als de keuze voor een zelfstandig Scherpenzeel nog doorgaat, naar het lijkt in ieder geval met de bestuurders van de provincie Gelderland.

Met de keuze van de gemeenteraad voor zelfstandigheid zijn we niet klaar.

+Lees meer...

Eigenlijk begint het nu pas. College en raad hebben veel werk te doen en hopelijk komen veel inwoners van het dorp in beweging om actief bij te dragen aan het versterken van bestuur en organisatie van de gemeente Scherpenzeel en aan het behoud van voorzieningen en het beperken van lastenstijgingen. Meld u aan op VerenigdScherpenzeel.nl en doe mee.

11-12-2019 | Petitie Een zelfstandig Scherpenzeel

College van GS geeft antwoord op de vragen van de provinciale CDA-fractie

Enkele gebruikers van de snelbuslijn 386 van Arriva hebben tegenover onze CDAfractie hun verontwaardiging geuit rondom het verdwijnen van deze snelbus. Ook Omroep West heeft hierover afgelopen maandag bericht: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3962878/Arriva-stopt-met-forenzenbuslijn-tussenDen-Haag-en-Oegstgeest Het CDA hecht grote waarde aan goed Openbaar Vervoer.

+Lees meer...

Niet alleen voor forensen maar ook vanwege de sociale functie van het Openbaar Vervoer en heeft daarom de volgende vragen:

Klopt het dat de snelbuslijn 386 geheel of gedeeltelijk gaat verdwijnen? Indien dit het geval is, kan het College antwoord geven op de volgende vragen:

Antwoord Het college hecht veel waarde aan goed openbaar vervoer. In het coalitieakkoord 2019-2023 is dan ook opgenomen dat we voor lijnen waar weinig reizigers gebruik van maken innovatieve alternatieven zoeken en ons hard maken voor overstappunten. Qliner 386 (snelbuslijn) wordt inderdaad per 15 december 2019 opgeheven maar er worden goede alternatieve aangeboden die aansluiten bij onze ambities. Er wordt nog wel één ochtendrit geboden als lijn 385 tussen Den Haag en Oegstgeest.

Wat is de reden voor het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van deze snelbuslijn?

Antwoord Arriva heeft conform de concessievoorschriften Zuid-Holland Noord binnen randvoorwaarden ontwikkelvrijheid voor de inrichting van het openbaar vervoer in het concessiegebied. Vanuit die vrijheid bekijkt Arriva hoe zij het vervoer jaarlijks kunnen optimaliseren. Dit doen zij door in de concessie te kijken op welke corridors er groeikansen liggen in de markt maar ook om kritisch te kijken welke lijnen of lijngedeelten een relatief lage bezetting kennen en daarom niet meer aangeboden zullen worden. Deze vrijheid heeft de vervoerder in het contract gegeven de beschikbare middelen. Qliner 386 (snelbuslijn) kent een lage bezetting. Deze lijn heeft als primaire functie om inwoners van Oegstgeest naar Den Haag te brengen. Vanuit en naar Oegstgeest maken gemiddeld circa 2,5 reizigers per rit gebruik van de lijn, in de daluren zakt dit zelfs naar gemiddeld 1,9 reizigers per rit. Deze cijfers zijn afkomstig uit de beschikbare OV-chipkaartdata zoals Arriva en wij die hanteren. Op het traject door Wassenaar en Den Haag is de bezetting op deze lijn beter, maar met een gemiddelde bezetting van 5,7 reizigers nog steeds onvoldoende om de lijn te handhaven. Een middag- en twee ochtendspitsritten hebben vanuit of naar Oegstgeest een bezetting tussen de 14 en 18 reizigers. Er zijn diverse en soms snellere alternatieve reismogelijkheden per openbaar vervoer in de relatie Oegstgeest – Den Haag: 1. Diverse buslijnen rijden vanuit Oegstgeest naar Leiden Centraal waar kan worden overgestapt op a. de trein naar Den Haag Centraal. De trein rijdt 8 keer per uur; b. EBS-lijn 43 naar Wassenaar en Bezuidenhout. 2. De nieuwe stadslijn 8 uit Oegstgeest Haaswijk rijdt naar Leiden Centraal waar kan worden overstapt op de intercity naar Den Haag Centraal (overstaptijd ca. 4 minuten). De totale reistijd is ca. 10 minuten korter dan met Qliner 386. 3. Voor het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest biedt Arriva in de ochtendspits een scholierenrit vanuit Den Haag naar Oegstgeest, aansluitend op de schooltijd. 4. De frequentie van lijn 385 tussen de Bollenstreek en Den Haag met extra ritten van- en naar Esa/Estec gaat wel omhoog. Dit geldt dus ook voor de relatie tussen Wassenaar en Den Haag.

Is dit een beslissing van de Provincie, gemeente(n) of de concessiehouder en mag dit volgens de afspraken die wij met hen hebben?

Antwoord Zie het antwoord op vraag 2. Het voorstel van Arriva is goedgekeurd in de bestuurlijke stuurgroep van de concessie Zuid-Holland Noord. In deze stuurgroep zitten, naast de provinciale bestuurder, de bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio’s Holland Rijnland en Midden- Holland. Voorafgaand aan het besluit heeft het reizigersplatform Rocov Hollands Midden op 17 juni 2019 positief gereageerd op het vervoerplan 2020. De goedkeuring van het vervoerplan 2020 is op 10 juli 2019 in de stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord bekrachtigd. Daarmee is gehandeld volgens de wijze van besluitvorming over een vervoerplan zoals is vastgelegd in het Programma van Eisen dat aan de basis ligt van deze concessie.

Kan het College telcijfers verstrekken van de afgelopen 2 jaar van de haltes met betrekking tot deze snelbuslijn of de voorlopers hiervan?

Antwoord De telcijfers zoals bij het antwoord bij vraag 2 zijn weergegeven zijn de gemiddelden over de afgelopen twee jaar.

Is de overweging voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de snelbuslijn, van te voren voorgelegd aan de gemeente(n) waar deze bus doorheen rijdt en/of aan reizigersvereniging Rover? En zo ja, wat was hun reactie?

Antwoord Arriva consulteert elk jaar voorafgaand aan een besluit over het vervoerplan in het concessiegebied gelegen gemeenten waar veranderingen te voorzien zijn. Dit gebeurt zowel bestuurlijk als ambtelijk. Hiernaast wordt het reizigersoverleg Rocov Hollands Midden betrokken, waar Rover onderdeel van uitmaakt. De gemeente Oegstgeest heeft in die consultatieronde geen opmerkingen gemaakt over het voornemen om lijn 386 te laten vervallen en de gepresenteerde alternatieven. Rover heeft overigens per brief aan Gedeputeerde Staten op 11 november 2019 gevraagd of het mogelijk is om alsnog de spitsritten te handhaven.

Wordt er nog een alternatieve vorm van Openbaar Vervoer aangeboden aan reizigers die hierdoor gedupeerd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welk alternatief?

Antwoord In het antwoord van vraag 2 hebben wij de diverse alternatieven weergegeven.

Indien er geen alternatieve vorm van Openbaar Vervoer aangeboden gaat worden, kan het College aangeven wat er voor nodig is om de lijn toch te behouden?

Antwoord Wij zijn van mening dat er goede en soms snellere alternatieven worden geboden

Geen meerderheid in de kamer over verbod!

Nu zijn VVD, D66, PvdA, GroenLinks en het lid Van Haga vooralsnog niet overtuigd. Daarmee is er geen meerderheid voor een verbod.

+Lees meer...

Ondertekenbaar op een andere site

Petitie ingediend bij de wethouder en burgemeester

Vanavond hebben wij ingesproken bij de meningsvormende avond van de gemeente Molenlanden. Wij hebben nogmaals onze zorgen kenbaar gemaakt en gevraagd om meer actie voor dit onderwerp.

+Lees meer...

De wethouder heeft kenbaar gemaakt dat alle zorgnemers volgende week geïnformeerd gaan worden middels een brief. Ook is men achter de schermen bezig met het zoeken naar meer mogelijkheden voor het aanbieden van consultatiebureaus. Hierover zal ook gesproken worden in de betreffende brief.

Jullie steun aan deze petitie heeft duidelijk gemaakt dat deze zorgen ook breed gedragen worden. Vanavond is ook duidelijk geworden dat de raad deze zorgen deelt en dat er hard wordt gezocht naar mogelijkheden. Bedankt daarvoor!

Hier is een foto te vinden van het aanbieden aan de burgemeester en wethouder

Dunea wil ons ontvangen!

Beste passepartouthouders en andere liefhebbers van Solleveld,

Het gaat nog steeds goed met de petitie. Inmiddels hebben al 204 mensen hem ondertekend.

+Lees meer...

Ook alle nieuwe mensen die erbij kwamen sinds het vorige nieuwsbericht: zeer bedankt voor het ondersteunen van de petitie! Laten we hopen dat het iets positiefs oplevert voor ons allen!

Er is nu echt nieuws, want ik ben gecontacteerd door Dunea en zij zijn bereid om een afspraak in te plannen om de petitie te ontvangen en met ons in gesprek te gaan. Zeer fijn dus! Ook Het Zuid-Hollands Landschap wil zich graag bij dit gesprek aansluiten. Ik heb gevraagd of er enkele andere passepartouthouders mee mogen en dit mag. Hoeveel weet ik nog niet.

Wegens omstandigheden bij Dunea moet nog even gewacht worden met het plannen van een concrete datum, maar zodra die bekend is, laat ik het via deze weg weten!

Zodra de datum bekend is, kunnen we kijken wie er mee zal gaan en of we voor die tijd nog even bij elkaar komen om samen op één lijn te komen.

Ik heb Dunea beloofd om mijn oproep voor de petitie in Solleveld voorlopig niet meer op te hangen. Maar dat betekent niet dat de petitie nu gesloten is. Hij blijft gewoon doorlopen en stuur hem daarom ook graag door naar andere passepartouthouders en naar mensen die frequent met jullie meelopen en daarom ook een goede regeling willen.

Tot slot: ik heb een persbericht rondgestuurd naar de lokale media. Even afwachten nog of er ergens iets verschijnt!

Groeten van Elisa en tot ziens in Solleveld!

PS Alle mensen die mij goede tips stuurden, bedankt!

N.B. Je kunt mij bereiken via elisagoudriaan@hotmail.com