U, de petitionaris

Nieuws

Parlementaire enquête?

Het is niet echt de vraag of er een parlementaire enquête komt of niet, het is meer de vraag wanneer hij komt. En als hij komt en deze wet is aangenomen en van kracht dan zal dat zeker aan bod komen. Dit kan gewoon niet! Interessant artikel in de Volkskrant https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/groningen-heeft-recht-op-een-parlementaire-enquete~ba52345d/?utmcampaign=sharedearned&utmmedium=social&utmsource=twitter

Wetsvoorstel tijdelijke wet verkiezingen naar Tweede Kamer

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag een tijdelijke wet ingediend bij de Tweede Kamer die tot doel heeft dat kiezers bij de komende verkiezingen veilig kunnen stemmen. De tijdelijke wet regelt onder meer dat de stemlokalen moeten worden aangepast op de 1,5 meter-regel, en dat er diverse hygiënemaatregelen gaan gelden in de lokalen.

+Lees meer...

Ook maakt de tijdelijke wet het mogelijk om stembureaus in te stellen in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners of bezoekers van die instellingen.

Minister Ollongren: ”De gevolgen van de corona pandemie zijn groot. Bij de voorbereiding van de komende verkiezingen hebben we te maken met de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er komt veel op de gemeenten af. Samen met de betrokken partijen werken we aan maatregelen om deze verkiezingen goed en veilig te organiseren. Dit wetsvoorstel is nodig om te zorgen voor veilige verkiezingen.”

Stemlokalen Dit wetsvoorstel maakt duidelijk hoe de stemlokalen moeten worden ingericht. Zo moet iedereen in het stemlokaal zich houden aan de 1,5 meter. Tussen stembureauleden en kiezers komen kuchschermen. Het tellen van de stemmen kan op een andere plek, als omstandigheden het niet toestaan om bij het tellen de 1,5 meter in acht te nemen in het stemlokaal. Ook wordt geregeld dat gemeenten stemlokalen kunnen inrichten op locaties die alleen toegankelijk zijn voor degenen die daar wonen of verblijven. Denk aan verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Verder is het belangrijk dat gemeenten voldoende stemlokalen beschikbaar stellen, door de maatregelen zijn er veel stemlokalen nodig om kiezers hun stem uit te kunnen laten brengen.

Stembureauleden Het stembureau krijgt er taken bij. Zo ontvangt een stembureaulid bij de ingang de kiezers en wijst hen op de gezondheidsregels om hun handen te desinfecteren, de aangegeven looproute te volgen en 1,5 meter afstand te houden. Daarom gaan alle stembureaus van minimaal 3 naar 4 leden.

Eind november/begin december zal een campagne van start gaan om stembureauleden te werven.

Stemmen per volmacht Kiezers krijgen thuis de vragen van de gezondheidscheck, gebaseerd op het RIVM. Als de kiezer een of meer vragen met JA beantwoordt, kan hij niet naar het stemlokaal om te stemmen. Deze kiezers kunnen een volmacht geven aan een andere kiezer. Dat kan ook op de verkiezingsdag zelf nog. Bij de Tweede Kamerverkiezing wordt het volmachtsstemmen tijdelijk makkelijker gemaakt. Kiezers kunnen éénmalig 3 machtigingen aannemen. Het wordt mogelijk gemaakt dat de gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezing een schriftelijke volmacht langs de elektronische weg versturen.

Inwerkingtreding Het streven is dat deze tijdelijke wet ingaat voor de herindelingsverkiezingen die op 18 november a.s. zijn gepland in een aantal gemeenten. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel nu behandelen. Daarna gaat het voorstel nog naar de Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.

Omdat de exacte corona-omstandigheden onzeker zijn, wordt nog verder nagedacht over maatregelen die wenselijk zouden kunnen zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. De minister zal begin november het parlement informeren of het nodig is een vorm van briefstemmen in te voeren bij de Tweede Kamerverkiezing.

Komende verkiezingen 21 oktober a.s. staat de verkiezing voor de eilandsraad van Sint-Eustatius op de agenda. De herindelingsverkiezingen in het kader van de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en de splitsing van de gemeente Haaren zijn op 18 november. Begin volgend jaar, 17 maart 2021, vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel staat op de website van de Tweede Kamer.

Het waterrad op de lokale omroep Unity.nu

https://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/inwoners-gefrustreerd-over-sloopplannen-waterrad,-wethouder-snapt-kritiek .

Sluiten

Hartelijk dank voor het ondertekenen van deze petitie!

De actiegroep van vso naar gvo pakt het groots aan. Mijn vraag aan jullie om de petitie die zij hebben opgestart te ondertekenen, omdat dit een actiegroep is die ook gesteund wordt door de politiek en bonden. https://petities.nl/petitions/van-voortgezet-speciaal-onderwijs-naar-gespecialiseerd-voortgezet-onderwijs.

Achtergrondinformatie Hanneken van Dordt

We krijgen wat vragen over de achtergrond van het beeld. Onder veel Dordtenaren is dit reeds bekende informatie, maar voor de mensen van buitenaf wellicht handige informatie:

Het beeld "Choëphore" (Hanneken van Dordt) moet een vrouw voorstellen die 'offert' aan het water.

+Lees meer...

Het is geïnspireerd op een beeld dat ooit in het stadscentrum van Dordrecht stond. Let wel: dit beeld offerde niet en had een totaal andere functie en gestalte.

Voor meer informatie: https://gerhardlentink.nl/choephore/

gemeente Waalwijk telt 4.372 honden in 2020

4.372 honden x 51,35 euro = 224.502,20 euro per jaar

De hondenbelasting is een algemene belasting en dus geen bestemmingsbelasting. De gemeente kan de opbrengst van deze belasting vrij besteden.

+Lees meer...

Er hoeft geen rechtstreeks verband te bestaan tussen de heffing van hondenbelasting en de kosten voor hondenbeleid.

Burgemeester en wethouder in gesprek met RIBW en Oosterpoort

Beste ondertekenaar,

Graag willen wij jullie via deze weg informeren over de stand van zaken van de petitie en de ontwikkelingen die gaande zijn.

Vanavond is er kort overleg geweest tussen burgemeester en de organisatoren van deze petitie. Aankomende maandag is er een overleg tussen de burgemeester, wethouder, het RIBW en woningbouwvereniging Oosterpoort om de situatie te bespreken.

+Lees meer...

Hierin zal een tussenstand van deze petitie door de burgemeester meegenomen worden om te duiden wat dit losmaakt in de gemeenschap. Zodra er verdere informatie bekend is, zullen wij dit natuurlijk met jullie delen.

Bedankt voor het ondertekenen en voorlopig blijft de petitie ondertekenbaar. Delen wordt natuurlijk gewaardeerd!

Overhandigd op 4 november 2020

De petitie is op 4 november 2020 overhandigd aan de wethouder.

06-11-2020 | Petitie Betaalbaar wonen in Schalkwijk