U, de petitionaris

Nieuws

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

ACSG/MR'70 kliniek wordt gesloten

Abortushulpverlening in Amsterdam staat in de kouMet verbijstering heeft het abortuscomité Wij Vrouwen Eisen vernomen dat de ACSG/MR'70 kliniek in de Sarphatistraat per 1 maart aanstaand wordt gesloten en dat het personeel wordt ontslagen. De tweede kliniek in Amsterdam, de Oosterparkkliniek heeft nog geen zekerheid over zijn voortbestaan en zal ondertussen zoveel mogelijk hulpverlening overnemen.

+Lees meer...

Staatssecretaris Bussemaker zei vorige week nog in de Tweede Kamercommissie dat zij verantwoordelijk is voor de continuiteit van de hulpverlening. Zij gaf ook aan dat de twee klinieken 6000 abortussen per jaar verrichten en dat de klinieken in andere plaatsen dit niet konden overnemen. Zij sloot niet uit dat de twee klinieken in Amsterdam zouden blijven bestaan. Voor zover ons bekend heeft het Slotervaartziekenhuis op dit moment nog geen vergunning om de hulpverlening te gaan verrichten. Tegenover de medewerkers van de ACSG/MR'70 is deze gang van zaken wrang en onrespectvol en het is de vraag of zij de hoog kwalitatieve hulpverlening en hun inzet voor de hulpvragende vrouwen, elders kunnen voortzetten. Wij Vrouwen Eisen gaat tot 8 maart aanstaande nog door met de petitie op http://behoudabortusklinieken.petities.nl, al is het nu helaas voor het behoud van één voorziening.

Landelijke (Anti) Luizendag - 3 maart 2010

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) organiseert op 3 maart 2010 de ‘Landelijke (anti) Luizendag’. Het doel is om heel Nederland in één keer hoofdluisvrij te maken.

+Lees meer...

Voor de Landelijke (anti) Luizendag worden ouders gevraagd om hun kinderen thuis uit te kammen. Dit is gelijk een ludieke manier om het belang van regelmatig kammen ter preventie van besmettingen te promoten. Elk jaar worden 250.000 kinderen op de basisschool bezocht door de parasiet, ondanks een toename van het aantal controles. We doen samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek naar de resistentie van hoofdluis tegen insecticiden. Het RIVM onderzoekt de luizen en neten die rondom de Landelijke (anti) Luizendag bij kinderen worden gevonden.

Website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis

ruim 3100 handtekeningen voor Marc van Roosmalen

Maandag 15 februari zal Dick de Vos ruim 3100 handtekeningen aanbieden aan de kabinetchef van het Ministerie van Justitie. Veel handtekeningen bevatten hartverwarmende sympatiebetuigingen of noodkreten over de toestand van het Amazonewoud.

+Lees meer...

Hiermee kan de minister, Hirsch Ballin, een afgewogen beslissing nemen om Marc zijn Nederlanderschap te hergeven.  

Gemeente Bussum geeft positief stemadvies

De gemeente Bussum heeft alle inwoners een valentijnskaart gestuurd. Onder het motto "Echte liefde laat zich niet dwingen" raadt de gemeente de inwoners aan in actie te komen om de fusie tussen Naarden, Bussum, Muiden en Weesp te voorkomen.

+Lees meer...

Als onderdeel van de liefdesverklaring roept de gemeente haar inwoners op de petitie te ondertekenen. Uiteraard zijn wij heel blij met dit positieve "stemadvies" van de gemeente. We willen er eigenlijk alleen nog maar aan toevoegen dat ook de inwoners uit de andere gemeenten van harte uitgenodigd zijn te tekenen.

teken petitie voor behandeling in uw gemeente

Sinds 2005 zijn er honderden petities op deze website voorbij gekomen die nooit een antwoord hebben gekregen van de gemeente waarin de petitie speelde. Een artikeltje in een lokale krant en honderden, soms duizenden, teleurgestelde ondertekenaars is gangbaar.

+Lees meer...

Dat kan anders als de gemeente elektronische petities formeel behandelt. Via petities.nl kan dat gratis. Alle ondertekenaars een mail terugsturen met het antwoord is dan een kleine moeite en praktisch kostenloos voor de gemeente. Positief, negatief of heel genuanceerd, dat is aan uw volksvertegenwoordigers. Zelfs verdeeldheid in de raad mag overgebracht worden in het antwoord, als die er maar komt. Teken daarom de petitie 'in alle gemeenten petities' en vergeet niet om degene op wie u (misschien) gaat stemmen op 3 maart ook een uitnodiging te sturen ook de petitie te tekenen. Dan staat de belofte vast en kunt u haar of hem er op wijzen. Mogelijk heeft uw favoriete kandidaat al getekend. De politici komen onder het kopje 'prominenten' onder de petitie te staan.

Teken 'in alle gemeenten petities'
13-02-2010

tussenstand: 4 van 14 stadsdelen nog niet gereageerd

De stand van zaken over deze petitie als raadsadres bij de verschillende stadsdelen: Centrum heeft het ontvangen en besproken in de commissievergadering Algemene Zaken waar wethouder Els Ipping heeft toegezegd met een notitie te komen.  Noord heeft de brief ontvangen en de raad bepaalt tijdens de vergadering van 17 februari 2010 hoe dit verder behandeld wordt. Oud-Zuid heeft het raadsadres geplaatst op de lijst van ingekomen stukken, behorende bij de agenda van de commissie F&V van 10 februari 2010 en de raadsvergadering op 17 februari. Het raadsadres is tevens doorgestuurd naar het Dagelijks Bestuur met het verzoek een concept antwoord namens de raad op te stellen. De Baarsjes heeft het raadsadres ontvangen. Bos en Lommer, de fractievoorzitters van de deelraad van stadsdeel Bos en Lommer hebben kennis genomen van het raadsadres.

+Lees meer...

Aan het Dagelijks Bestuur is gevraagd de brief te beantwoorden en de deelraad hierover te informeren. Geuzenveld heeft nog niet gereageerd. Osdorp liet weten nog niets te hebben ontvangen. Oud-west schrijft op papier het raadsadres ontvangen en ter kennisgeving aan de raad naar de deelraad is gegaan die in de vergadering van 16 februari een afhandelingsvoorstel zullen bespreken. Slotervaart heeft het raadsadres ontvangen en het zal worden toegevoegd aan de ingekomen stukken voor de raad van 17 februari. Daar wordt het niet inhoudelijk behandeld, maar als één van de raadsleden daarom verzoekt zal dat gebeuren op de eerstvolgende raadscommissie op 31 maart 2010. Oost-watergraafsmeer heeft nog niet gereageerd. Westerpark heeft nog niet gereageerd. Zeeburg heeft het raadsadres ontvangen en het wordt procedureel behandeld in de raadsvergadering van 16 februari 2010. Zuideramstel heeft het raadsadres ter kennisname aan de deelraad verstuurd voor de vergadering van 23 februari 2010. Zuidoost heeft het door de 'afdeling registratie' geregistreerd en ter behandeling naar de 'sector griffie' gezonden.  

Amsterdamse stadsdelen volgens Wikipedia
12-02-2010 | Petitie verkiezingsborden

raadsadres ontvangen in Zuideramstel

Ook de griffier van Zuideramstel schrijft dat het raadsadres "ter kennisname aan de deelraad is verstuurd voor de vergadering van 23 februari 2010.".

12-02-2010 | Petitie verkiezingsborden

reacties deelraad Centrum op raadsadres

De petitie over verkiezingsborden is als 'raadsadres' besproken in de commissievergadering Algemene Zaken van het stadsdeel Centrum op woensdagavond 10 februari 2010 van 22:43 tot 22:45. Wanneke Sabatino (PvdA): "Leuk voorstel, in ieder geval leuk genoeg om te kijken of we er iets mee kunnen voor de komende verkiezingen." Dingeman Coumou (GroenLinks): "Eens met de inspreker, ik plak zelf ook. De borden zijn me al jaren een doorn in het oog, met name de hoogte.

+Lees meer...

Zonder ladder kan je er helemaal niet bij! De moeite waard om dit te onderzoeken. In Den Haag gaan ze een stapje verder, daar drukken ze zelfs al voor en hangen ze achter plexiglas. Er gaat wel wat van de romantiek verloren, maar ja." Voorzitter Roeland Rengelink (PvdA): "Volgens mij heb ik nu een aantal suggesties gehoord om bij een volgende verkiezing toch eens in deze richting te gaan kijken. Daar horen waarschijnlijk wel grotere borden of kleinere affiches bij. Dat moet dan maar meegenomen worden?" Gemompel, iemand: "Het mag nu ook om borden aan de bruggen vast te maken, maar niemand doet het." Els Iping: "Toen het niet mocht wou iedereen het, nou mag het en nou wil niemand het." Voorzitter: "U zult dus een antwoord schrijven in deze richting, dat we het voor een volgende verkiezing zullen onderzoeken. Els Iping: "Ja! Ja."   Tijdens deze vergadering heeft de inspreker/de petitionaris onderstaande motie geschreven die mogelijk door Yellie Alkema en Gerrit Brunink van D66 wordt ingediend, eventueel met wijzigingen: -------------Wij stellen voor dat de stadsdeelraad het volgende besluit neemt:De raad stadsdeel Centrum, Overwegende: dat de verkiezingsborden die het stadsdeel voor elke verkiezingen moet plaatsen voor burgers onleesbaar worden volgeplakt dat de huidige situatie een verkwisting is van middelen en inzet van alle betrokkenen dat veel betrokkenen (professionele plakkers en plakkers van bijna alle partijen) aangeven dat de huidige situatie voor niemand goed uitpakt dat in andere Europese steden wel nette en inzichtelijke verkiezingsborden verschijnen met een vergelijkbaar aantal kieslijsten dat er op deze borden (van 4x3m) maar ruimte is voor 12 affiches van A0-formaat (16 A4tjes) dat het plakken door vrijwilligers moeilijk goed is uit te voeren door de hoogte van de borden besluit:het dagelijks bestuur te verzoeken bij de eerstvolgende verkiezingen de verkiezingsborden te laten beplakken met door de partijen aangeleverde affiches in de volgorde van de kieslijsten, waarna partijen alleen op de toegewezen plek de eigen affiches mogen overplakken. De richtlijnen voor het gebruik van het bord moeten op ooghoogte leesbaar zijn, met expliciete verwijzing naar paragraaf 3 "Plakken en kladden" en paragraaf 4 "Reclame" van de Algemene Plaatselijke Verordening.  -------------  

11-02-2010 | Petitie verkiezingsborden