You, the petitioner

Updates

Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid

De petitionaris van de petitie Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Uit onderzoek blijkt dat ruim 10% van alle mensen die een COVID-19 besmetting oplopen hier langdurige klachten aan overhouden. Dit met vaak invaliderende, levensontwrichtende gevolgen voor hun werkzame, sociale en voorheen sportieve leven. Graag vragen wij jouw steun. Met jou bedoelen wij de PASC patient, hun naasten (vrienden, familie en collegae) en verder iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt.

PASC staat voor 'post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection'. Symptomen behelzen o.a. extreme vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, kortademigheid, spier- en gewrichtspijnen, druk op de borst, hoofdpijnen, maag- en darmproblemen, hartkloppingen en slapeloosheid. Geschat wordt dat er momenteel zo'n 100.000 PASC patiënten in Nederland zijn.

In de VS maakt het NIH (the National Institutes of Health) de komende 4 jaar 1,1 miljard dollar vrij voor onderzoek naar PASC. In het VK investeert NICE (the National Institute for Health and Care Excellence) in de opzet van 81 klinieken speciaal voor PASC-patiënten plus onderzoek met een budget van 18,5 miljoen pond.

Teken jij ook, zodat we een duidelijk signaal kunnen geven met het verzoek om meer erkenning, gecoördineerd onderzoek en een betere behandeling van PASC?"

langdurigecovid.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-03-29

Rover: Bezuinigingsplannen NS regio Haarlem uitgesteld

Bezuinigingsplannen NS regio Haarlem uitgesteld woensdag 02 april 2014 12:27 NS zal komend jaar niet gaan bezuinigen op de treindiensten tussen Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. Dat heeft Rover van NS te horen gekregen bij het aanbieden van een petitie tegen de plannen. Lees verder op rover.nl.

De strijd is niet gestreden

Actiecomités willen tram Hasselt-Maastricht op goederenspoor 28/03 Ingestuurd door StampMedia jongerenmedia-agentschap Enkele actiegroepen bieden hardnekkig weerstand tegen de plannen om een sneltram in te leggen tussen Hasselt en Maastricht. Volgens de actiegroep Op het goede spoor is de nieuwe tramlijn veel te duur.

+Read more...

“Dit gaat minister Crevits nog zuur opbreken”, aldus Jan Peumans (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement. Op 22 maart organiseerden de actiegroepen tegen het Limburgse Spartacusplan een debat in de Standaard Boekhandel in Hasselt. Het plan voorziet drie lightraillijnen die voor een betere ontsluiting van de provincie moeten zorgen. Een daarvan is Lijn 1, de tramlijn tussen Hasselt en Maastricht. Op 11 maart ondertekende Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V), samen met vervoersmaatschappij De Lijn, de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van deze sneltramverbinding. 200 vs. 700 miljoen Enkele actiegroepen bieden echter nog hardnekkig weerstand tegen de plannen van De Lijn. Ook Jan Peumans (N-VA), voorzitter van het Vlaamse Parlement, laat zich niet onbetuigd. “Ik heb al meermaals tegen minister Crevits gezegd dat dit project haar zuur gaat opbreken. Deze tramlijn zal op niets uitdraaien: het Rekenhof geeft aanbevelingen, maar de regering legt dit naast zich neer. En ook de baas van de NMBS heeft er niets meer over te zeggen”, stelt de voormalig burgemeester van Riemst. Een eerste punt van kritiek is het kostenplaatje. De Vlaamse regering schat de totale kosten voor de aanleg van Lijn 1 op ongeveer 200 miljoen euro. Volgens Hilaire Haesevoets, voormalig bediende bij Infrabel, liggen de werkelijke kosten veel hoger. “We hebben de kosten vergeleken met soortgelijke projecten in het buitenland. Op basis van de bedragen die daar aan uitgegeven zijn, hebben we berekend hoeveel het zou kosten om hetzelfde aan te leggen op een traject van 32 kilometer, de lengte van de Spartacuslijn. Onze schatting komt uit op om en bij de 700 miljoen euro”, aldus Haesevoets. 36 minuten De Lijn belooft ook dat de tram het traject zal afleggen in zesendertig minuten, met een gemiddelde snelheid van tweeënvijftig kilometer per uur. Volgens de berekening van Haesevoets zal dat in drieënzestig minuten zijn, bijna dubbel zo lang. Vijfentwintig minuten daarvan gaan naar het afleggen van de afstand tussen de halte Hasselt Station en Campus Diepenbeek. “Ik heb dat samen met een ingenieur berekend op basis van de vrijgegeven haltes van de tram. Dat is met een gemiddelde snelheid van dertig kilometer per uur, zonder incidentele vertragingen”, zegt hij. Negatief advies “In 2011 kwam er een negatief advies van de Inspectie van Financiën boven over het Spartacusplan. Het dossier was onvolledig en niet transparant. De kostprijs was verdubbeld en de inkomstencijfers te vaag. Het geschatte reizigersaantal van 6.000 per dag berust op speculatieve gegevens. Dat advies is in de wind geslagen. De inkomsten worden overschat en de uitgaven onderschat. Het alternatief is de reactivering van de internationale spoorlijn, lijn 20”, stelt Haesevoets voor. De aanleg van de tramlijn kan voorlopig nog niet van start gaan. Eerst moeten er nog enkele juridische procedures en studies doorlopen worden. Zo is er bijvoorbeeld het milieueffectenrapport (MER) van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. “De resultaten van de MER-studie zijn niet voorgelegd aan de inwoners van Maastricht. Ze werken nu ook een ander tracé uit dan eerst aangegeven. Ik ben ervan overtuigd dat de studie opnieuw zal moeten worden gedaan”, zegt Leo Maathuis, voorzitter van Op het goede spoor. “Let op: een goede verbinding moet er zijn. Maar we vinden dat er beter geïnvesteerd moet worden in de bussen en treinlijnen, in plaats van een veel te dure tramlijn aan te leggen”, besluit Maathuis. © 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Stef Vananderoye, illustratie: Nick Baelemans Meer info: http://www.stampmedia.be/2014/03/actiecomites-willen-tram-hasselt-maastricht-op-goederenspoor/  

Nieuwe ideeën, nieuwe kansen

Een nieuwe opzet voor goede fietsverbinden over het Europaplein is aangekaart bij provinciale Staten. A2-Bureau gaat de technische haalbaarheid onderzoeken. De uitkomst is te bezien, maar wij geven niet zo maar op..

Afvalcontainer toch geplaatst, bedankt Wethouder

Helaas is het niet gelukt de plaatsing van de afvalcontainer vlak voor onze ramen tegen te houden door enkele zeer goede alternatieven te bieden. Het bleek dat de gemeente Ouder-Amstel de plek vlak voor ons huis de beste plek vond.

+Read more...

Er stonden b.v beeldbepalende bomen op andere locaties of het was te ver lopen.... Er loopt nu nog een bodem procedure bij de Raad van State tegen de plaatsing.   Nogmaals bedankt voor het ondertekenen van deze petitie. Marianne en Ton Schep  

Delen van een open brief (van een betaler) aan de Tweede Kamer

Geachte kamerleden,   Inmiddels betaal ik al 9 jaar forse partneralimentatie, daarvoor heb ik een klein jaar de kosten van een voorlopige voorziening gedragen. Gegeven de huidige wetgeving nog 3 jaar te gaan  zullen we maar zeggen. Om u wat achtergrond te geven in mijn ervaring en motivatie voor dit onderwerp geef ik u eerst een samenvatting van mijn casus.   Mijn casus: Mijn ex was op het moment in 2004  dat ze de voorlopige voorziening aanvroeg (na bij de mediator weggelopen te zijn) ...... Toen er kinderen kwamen zijn we getrouwd en is ze al snel gestopt met werken. Reden : haar inkomsten wogen niet op tegen de extra te maken kosten , en geen werkelijke ambitie. De laatste 2  huwelijksjaren heeft ze parttime gewerkt  Mijn opleidingsniveau is universitair en ik werkte en werk full time.

+Read more...

(40+ uur). Bij de afwikkeling van de echtscheiding ben ik van de ene verbazing in de andere gerold:We waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd, die wilde ze niet afgerekend zien. (vermogen) De manier waarop ze zich gedroeg werd afgedaan met "dat doet er niet toe". (ontbreken van de schuldvraag, die in mijn ogen ook niet aan de orde is) Op mijn initiatief gestart bij een mediator, waar ze alleen maar gezegd heeft : "ik wil waar ik recht op heb". Dat leidde al snel tot weglopen toen de mediator daar geen genoegen mee nam.  Het vervolg was een situatie met 2 advocaten. Op initiatief van mijn advocaat is een "vierengesprek" geweest om te onderzoeken of er een schikking mogelijk was. Ondanks voorstellen van mijn kant , kwam daar geen ander initiatief dan "ik wil waar ik recht op heb". Of te wel: maximalisatie van haar belang door naar de rechtbank te stappen. Bij de rechtbank ben ik mijn geloof in "redelijkheid en billijkheid"in de rechtspraak verloren, net als velen met mij. Ze kreeg gratis rechtsbijstand, ik moest ruim 200 euro per uur afrekenen. Ze hoefde maar te vragen , ik moest bewijzen. Ondanks mijn herhaalde verzet kreeg ze zonder problemen voor een periode van 12 jaar een op de huwelijkse periode gebaseerde "behoefte"toegekend. Uiteindelijk is de zaak na diverse zittingen "juridisch dood" gemaakt door haar een eigen verdiencapaciteit toe te kennen van 1500 euro per maand en daarmee haar behoefte te verlagen tot het niveau van de toegekende partneralimentatie op basis van mijn draagkracht. (daarbij is ook nog een grove fout gemaakt in de berekening, in mijn nadeel,  die de rechtbank weigerde te corrigeren als zij daar niet mee instemde). In een hoger beroep had ik mijn vertrouwen inmiddels meer dan verloren.... ......Neem aan dat u begrijpt dat ik de PA die ik moet betalen betitel als "gelegaliseerde diefstal/oplichting".   Het mag u ook duidelijk zijn dat dit elke basis voor enig contact heeft weggeslagen, van een "lotsverbondenheid" ervaar ik alleen de maandelijkse betaling nog. Ook de kinderen hebben flink geleden onder dit jarenlange gevecht. Voor hen is er geen enkel uitzicht op een toekomst waarin de omgang met hun vader en moeder niet voor problemen zal zorgen. Zij zijn de werkelijke slachtoffers! Het mag u dan ook duidelijk zijn dat ik in 2010 aangenaam verrast was dat dit onrecht eindelijk publiciteit en politieke aandacht kreeg. (oa. naar aanleiding van de actie Fred Breet). Ineens werd duidelijk dat een meerderheid van de Nederlanders een partneralimentatieduur van 12 jaar als veel te lang ziet. Ook in de 2e kamer was en is er een duidelijke meerderheid voorstander van het aanpakken van de huidige wetgeving en de (oneigenlijke) manier waarop die wordt toegepast. Inmiddels is het 2014 en hebben we net een Kamerdebat gehad over het wetsvoorstel van de heer Bontes. Ook daar werd duidelijk dat de meerderheid van de 2e kamer vind dat er iets moet veranderen! Het is jammer dat de initiatiefnota van D66, VVD en PvdA niet ver genoeg gevorderd was om tegelijkertijd behandeld te kunnen worden. De grondgedachte is in mijn ogen hetzelfde: het moet korter , terug naar 5 jaar! De uitwerking verschilt. Als burger heb ik er moeite mee dat er na 2 jaar niet 2 uitgewerkte wetsontwerpen kunnen liggen, of liever nog : 1 gezamenlijk! En dan snel een besluit nemen en een eind maken aan de huidige wantoestanden die door iedereen als zodanig herkend en erkend worden.  Het wetsvoorstel van de heer Bontes is eenvoudig en beperkt van opzet, het gaat ook minder ver dan de initiatiefnota. Maar die is niet klaar! In de initiatiefnota staan zaken die ik direct grote verdere  verbeteringen acht: - nieuwe grondslag (u zult begrijpen waarom) - contractsvrijheid als uitgangspunt, waarmee het dus in huwelijkse voorwaarden opgenomen mag worden. - geen indexatie , maar afbouw. Waarom is de afbouw niet direct meegenomen? Lijkt me simpel : 10% per jaar afbouwen, dan is de eindstap na 5 jaar nog maar 50%.... - koppeling aan leeftijd jongste kind, tot 12 jaar , mits dit verzorgd wordt. - schrappen nieuwe partners Er staan helaas ook zaken in die ik weer "voer voor gerechtelijke procedures en daarmee vechtscheidingen"acht: - zachte landing (9.9) - hardheidsclausule: hier kan snel weer jurisprudentie ontstaan die gebaseerd is op de huidige juridische denkwijzen en praktijk. Risico op openingen.... - de stap van 5 naar 7,5 jaar bij huwelijken die langer geduurd hebben dan 15 jaar is een ongelukkige keuze. Statistiek laat zien dat scheidingen gemiddeld na 14 jaar plaats vinden. Deze "extra" te behalen 2,5 jaar kan tot vertragingstactieken leiden.  Helaas staan er ook vertragende factoren in die er in mijn ogen uit kunnen of snel opgelost moeten worden: - berekeningsmethodiek. Als de grondslag vastligt is dit later in te vullen. - internet rekentools: hoeft niet in wetgeving, kan later. - defiscalisering. Mooi streven, maar is geen extra tijd waard. Kan altijd nog. - ondernemers. Mooi streven, maar is geen extra tijd waard. Kan altijd nog. Is wel een bron van problemen, ook waar het gaat om ontwijken/ontlopen van zowel KA als PA.   Wat is nog mis is het aanpassen van het ingangsmoment van de partneralimentatietermijn. Dit is nu het moment van inschrijving van de echtscheiding. Uit eigen ervaring weet ik dat dit 3 maanden (!) vertraagd kan worden. Een wijziging naar: 1e datum uit de reeks:  Datum Vonnis  voorlopige voorzieningen, Aanvraag echtscheiding, Datum echtscheidingsvonnis zou beter zijn. Bedenk dat gedurende de looptijd ook overdracht van inkomsten plaats vind.    Het is inmiddels februari 2014. 4 jaar na 2010, toen het onderwerp op de politieke agenda kwam. 2 jaar na het opstellen van de initiatiefnota, waarin staat dat het wetsvoorstel zal worden voorgelegd aan de Raad van State en zal worden ingediend in het najaar van 2012.....   WAAR WACHTEN WE NOG OP ALS BURGERS/KIEZERS IN NEDERLAND????? Deze problematiek kan in mijn ogen niet los worden gezien van de vele discussies over vechtscheidingen, het lot van kinderen in vechtscheidingen, en ultieme escalaties als "familiedrama's". Het streven dat mensen die gaan scheiden, uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn , hun verantwoordelijkheid moeten nemen, en er samen uit moeten komen, al dan niet met mediation onderschrijf ik volledig. Maar zolang er sprake is van een groot belangenverschil waarbij de gang naar de  rechter voor 1 partij kennelijk de beste optie is om het eigenbelang te maximaliseren (zie mijn casus), zal mediation kansloos blijven wanneer er sprake is van grote inkomensverschillen tussen de ex-partners. Juist daarom pleit ik voor een snelle wijziging van de huidige wet.   Ook zou wijziging van deze wet het huwelijk weer aantrekkelijk maken. Op dit moment is het een contract met een open end dat juist bij ontbinding erg veel ellende op kan leveren. Iemand die zich realiseert wat hij/zij tekent gaat dit toch niet bij zijn/haar volle verstand doen?  Een absolute afrader daarom! En dat is toch erg jammer voor heel veel mensen.  Vragen is een combinatie met de goede ideeën uit de initiatiefnota op korte termijn haalbaar? zo niet, wanneer mag een wetsvoorstel op basis van de initiatiefnota tegemoet worden gezien? (2012 is inmiddels lang vervlogen tijd) wanneer verwacht u dat dit maatschappelijk probleem opgelost gaat zijn? Verwachtend dat ik namens velen spreek, hoop ik op uw snelle en duidelijke reactie  Met vriendelijke groet  NAW bekend bij petitionaris

2014-03-28 | Petition Wetswijziging partneralimentatie

Het verhaal van Tweede Kamer lid Louis Bontes

Louis Bontes mailadres: l.bontes@tweedekamer.nl Vandaag (26 mrt red.) verdedig ik in de Tweede Kamer mijn initiatiefwetsvoorstel over partneralimentatie. Kern van het voorstel is om de maximale duur terug te brengen van twaalf naar vijf jaar.

+Read more...

Ondanks andere bedoelingen van de wetgever is twaalf jaar in de praktijk een standaardtermijn geworden. Uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van de Vereniging van Familierecht Advocaten blijkt dat ongeveer driekwart van de Nederlanders van mening is dat de huidige partneralimentatieduur te lang is. Meer dan zestig procent wil naar een termijn van vijf jaar. Twaalf jaar betalen voor je ex is niet meer van deze tijd. Het past niet bij een moderne, liberale, geëmancipeerde samenleving. Vijf jaar is lang genoeg. In vijf jaar tijd kan van de alimentatiegerechtigde, in de praktijk vaak de vrouw, in alle redelijkheid verwacht worden dat zij in haar eigen levensonderhoud gaat voorzien. In die vijf jaar kan een opleiding of stage worden gevolgd. In vijf jaar moet het mogelijk zijn (opnieuw) economisch zelfstandig te worden, ook omdat kinderen binnen vijf jaar naar de basisschool gaan. Natuurlijk zijn er situaties denkbaar waarin het lastig kan zijn om in die vijf jaar economische zelfstandigheid te verwerven. Ik denk aan vrouwen die de keuze maakten voor een meer traditioneel huwelijk, waarbij de man werkt en de vrouw voor de kinderen zorgt. Vaak gaat het dan om vrouwen van boven de 55, voor wie het - zeker in deze economisch zware tijden - vaak lastig is om weer aan de slag te gaan. In heel schrijnende gevallen kan in mijn voorstel een beroep worden gedaan op de zogenoemde hardheidsclausule. Dat betekent dat de rechter in een specifieke situatie kan oordelen dat vijf jaar niet billijk is en dat de alimentatieduur verlengd wordt. Ik heb de keuze gemaakt dergelijke gevallen niet via een limitatieve lijst in mijn voorstel op te nemen. Ik ben er van overtuigd dat niet elke specifieke situatie in wetgeving kan worden gegoten. Maatwerk laat ik dan ook over aan de rechter. De rechter kan alle specifieke omstandigheden wegen. Vanuit feministische hoek krijg ik soms het verwijt dat mijn voorstel vrouwonvriendelijk zou zijn. Niets is minder waar. Juist feministen zouden snellere financiële onafhankelijkheid van vrouwen moeten toejuichen. Ze zouden zich achter de oren moeten krabben nu zij hetzelfde standpunt innemen als de SGP: partneralimentatie niet verkorten. In tegenstelling tot wat velen denken kan mijn voorstel worden ingevoerd zonder dat het de schatkist geld kost. Er zal na invoering van mijn wetsvoorstel weliswaar sprake zijn van een toename van het aantal bijstandsuitkeringen, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd doordat er minder alimentatie zal worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Na vijf jaar levert mijn voorstel jaarlijks zelfs miljoenen op. Inmiddels is naast mijn wetsvoorstel ook een initiatiefnota over partneralimentatie van VVD, PvdA en D66 verschenen. Ook in dat voorstel gaat de maximale duur van partneralimentatie terug van twaalf naar vijf jaar. Voor een verkorting van de duur van partneralimentatie bestaat dus een ruime Kamermeerderheid. Omdat het vreemd is twee vergelijkbare voorstellen in de Kamer te behandelen heb ik de drie partijen aangeboden samen te werken en met één gezamenlijk voorstel te komen, waarbij ik aangaf als eenmansfractie bereid te zijn water bij de wijn te doen. VVD en D66 omarmden mijn idee. De PvdA lag echter om onduidelijke redenen dwars. De lange duur van partneralimentatie is een groot maatschappelijk probleem. Ik roep VVD, PvdA en D66 op de burger niet de dupe te laten worden van typisch Haagse spelletjes. Louis Bontes is onafhankelijk Tweede Kamerlid.

2014-03-28 | Petition Wetswijziging partneralimentatie

Verbod op versterkte straatmuziek - na 5 jaar overlast

Verbod op versterkte straatmuziek - na 5 jaar overlast Vanaf 2009 werden er vergunningen afgegeven om versterkte muziek op straat te mogen maken. Sindsdien klagen bewoners, werknemers en ondernemers over geluidsoverlast.

+Read more...

De versterkte zang en muziek galmde over de pleinen tot ver in de omtrek, en vergunninghouders hielden zich niet aan de toegestane tijdsduur. Het hele jaar door werd er dagelijks urenlang met veel volume dezelfde liedjes ten gehore gebracht. Zelfs na 23.00 uur ‘s avonds. Tot wanhoop voor diegenen die in de buurt wonen en werken. Juist omdat er vergunningen waren afgegeven was handhaven moeilijk, en een klacht indienen was daarom veelal tevergeefs. In 2011 verkondigde Jeanine van Pinxteren op AT5 dat zij van de versterkers af wilde. Dit bleek echter niet haar bevoegdheid maar die van de burgemeester. Die wilde versterkers blijven toestaan. In 2012 werd wel de Dam uitgesloten als gebied waar versterkt mocht wordenopgetreden, waardoor de overlast op het Leidseplein en het Rembrandtplein enorm toenam. Eind 2012 deden niet alleen bewoners en ondernemers een dringend verzoek aan de gemeenteraad om een verbod op versterkers in te voeren, maar ook het stadsdeel en politie gaven aan dat zij graag een einde zagen aan de vergunningen voor versterkers. Desondanks besloot burgemeester van der Laan slechts om beperkende maatregelen in te voeren. Deze regels werden wederom allemaal overtreden, en ook was er nog steeds onvoldoende capaciteit om efficiënt te handhaven. Weer deden bewoners en ondernemers hun beklag, maar de overlast hield ook in 2013 aan. Op het Leidseplein klaagden zelfs terrasbezoekers over het volume. Niet vreemd ook, omdat hier vele malen geluidsniveaus van meer dan 80 decibel werden gemeten. Op 30 januari 2014 besloot de raad, na 5 jaar overlast en een falend handhavingsbeleid, eindelijk om versterkers niet langer meer toe te staan. Dit betekent dat niet alleen straatmuzikanten maar ook straatartiesten zoals breakdancers geen versterkte muziek meer ten gehore mogen brengen. Dit is een grote opluchting voor iedereen die gestoord raakte van de onnodige geluidsterreur vanversterkers, omdat er ook prima alleen akoestisch kan worden opgetreden. Bovendien wordt handhaving bij een totaalverbod op versterkers vereenvoudigd. Want bij het gebruik daarvan is men simpelweg áltijd in overtreding, zonder dat hierbij discussie ontstaat of men nu te hard, te lang of te vaak optreedt. http://www.oudestadt.nl/info/nieuws/copyofBinnenkrant65.pdf

Amsterdam verbiedt straatmuziek met versterker

Amsterdam verbiedt straatmuziek met versterker Amsterdam verbiedt straatmuziek met versterker Stadsbestuur doet straatmuzikanten met versterkers in de ban. Het moet weer rustig worden op straat.

+Read more...

    Burgemeester Van der Laan komt met een verbod op straatartiesten met versterkers. Dit moet de reusachtige geluidsoverlast beteugelen. Tot nu mocht er per dag maximaal een half uur versterkt gespeeld worden, maar dit bleek in de praktijk niet te handhaven. Bijna iedereen kent ze: zangers die met gitaar, versterker en achtergrondmuziek de pleinen en straten overheersen. Sinds 2010 gaf de burgemeester hen vergunningen om te mogen optreden. Door ze te registreren wilde hij de herrie tegengaan. Maar al gauw regende het klachten van bewoners en ondernemers. "Het veroorzaakte veel geluid. Soms wel tot over de tachtig decibel", zegt Robert Domhof namens de Belangenvereniging Leidsebuurt. Volgens hem zijn de bewoners en ondernemers opgelucht. Ze zijn geen zeurpieten. "Mensen die dat zeggen, moeten zelf eens in de Leidsebuurt gaan wonen. Dan piepen ze wel anders. Wij zijn niet tegen straatmuziek, maar die artiesten hielden hun lawaai niet in de klauwen." Sake Rijpkema woont bij de Dam. "We zijn erg blij dat de burgemeester af wil van de vergunningen voor deze muzikanten", zegt hij. "Het waren telkens dezelfde artiesten die altijd dezelfde songs speelden. Soms wel uren op een dag. En dat gebeurde met een volume dat zelfs met de ramen dicht boven het geluid van je tv uitkwam. Daar werd je al snel knettergek van." De vergunningen maakten het handhaven van de herrie juist lastig. "Muzikanten mochten een half uurtje per dag spelen, maar dat kon je alleen controleren als er een handhaver naast ging staan om dat te constateren. De gemeente en politie hadden er ook onvoldoende tijd en mankracht voor." Volgens raadsleden is het de hoogste tijd voor een verbod. "Eindelijk!", zegt Laurens Ivens (SP). De raad wilde er al voor de zomer mee stoppen. "Maar de burgemeester wilde eerst optreden en dat bleek dus onmogelijk. Nu hebben we een half jaar aan weggegooide tijd." Duoraadslid Diederik Boomsma (CDA) is tevreden: "Amsterdam is geen permanent muziekfestival. Het is goed dat de klachten van bewoners en ondernemers serieus genomen worden." http://www.metronieuws.nl/regionaal/amsterdam-verbiedt-straatmuziek-met-versterker/SrZnaC!sRhrMZxsyqxQ/