You, the petitioner

Tegen de inrichting van leefstraten Koekoekstraat en Nieuwe Koekoekstraat

386 signatures

Ondergetekenden zijn tegen de inrichting van leefstraten in de Koekoekstraat en de Nieuwe Koekoekstraat in de zomer van 2017.

Petition

We

Ondergetekenden zijn tegen de inrichting van leefstraten in de Koekoekstraat en de Nieuwe Koekoekstraat in de zomer van 2017.

 

establish that:

 • dat de inrichting van de leefstraten een verkeerschaos oplevert in de hele Vogelenbuurt (levensgevaarlijke verkeerssituaties, zoals tegen het verkeer inrijden, te hard rijden, rutschbaan effect, extra sluipverkeer). De facto verdwijnt hierdoor de knip bij de rotonde aan de Weerdsingel Oostzijde met extra sluipverkeer tot gevolg.

 • dat de leefstraten hun buurtgenoten onevenredig en onredelijk zwaar belasten.

 • dat er sprake is van een volstrekt ontbrekende informatievoorziening aan de bewoners.

 • dat de besluitvorming niet voldoet aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden, met name punten 1, 3 en 8:

 1. de aangevraagde leefstraat mag geen drukke (doorgaande) ontsluitingsstraat zijn,
 2. de buurt moet voor bestemmingsverkeer goed bereikbaar blijven,
 3. de initiatiefnemers moeten draagvlak creëren en informeren over de leefstraat in de straat en omgeving.
 • dat de door de gemeente geformuleerde doelstellingen voor een leefstraat niet worden gerealiseerd (zie: Evaluatie leefstraten 4323510/1703131716). De gemeente heeft nagelaten om tijdig de omliggende straten en de buurt aan te haken.

 • dat door het niet (tijdig) informeren van de buurt werkt deze overval tactiek als een splijtzwam en verslechtert de sociale cohesie in de buurt. De emoties lopen dit jaar hoger op, omdat dit de 2e keer is dat de buurt op het allerlaatste moment met een voldongen feit wordt geconfronteerd (leefstraat Duifstraat 2016).

 • dat de Vogelenbuurt een brede discussie over mobiliteit wil voeren, “wat bewoners met hun omgeving willen en welke keuzes mogelijk zijn in de openbare ruimte t.a.v. verkeers en verblijfsruimte” en niet in enkele straten voor een paar weken per jaar in de zomer (Evaluatie leefstraten 4323510/1703131716).

 • dat leefstraten op deze manier slechts symboolpolitiek zijn en het draagvlak ondermijnen voor een open dialoog met de gemeente over duurzame mobiliteit.

 

and request

 • Deze zomer geen leefstraten in te richten in de Koekoekstraat en de Nieuwe Koekoekstraat.

 • Om het oorspronkelijke plan van bewoners van de Nieuwe Koekoekstraat te honoreren om gedurende de zomer twee parkeerplaatsen autovrij te maken voor de bewoners.

 • Samen met ons een discussiebijeenkomst te organiseren over duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van de Vogelenbuurt.

 • Bij toekomstige initiatieven in de Vogelenbuurt: tijdig de omliggende straten en de buurt te informeren en altijd een verkeersbesluit te nemen dat openstaat voor bezwaar.

The answer

Geen leefstraten Koekoekstraat en Nieuwe Koekoekstraat

Omwonenden voelden zich overvallen door de mededeling dat er een leefstraat zou komen. Bovendien ligt het afsluiten van deze route zeer gevoelig in de wijk, zo is gebleken uit de vele reacties. Wel is gebleken dat ook kritische bewoners bereid zijn het gesprek te voeren over mobiliteit en verkeersontsluiting in de buurt. Volgens het college is er op dit moment nog onvoldoende tijd geweest om het goede gesprek te voeren met voor- en tegenstanders. Zij constateren daarom dat het draagvlak voor een leefstraat in de Koekoekstraat in deze zomerperiode onvoldoende is en wijzen dit initiatief daarom af.

Bron: spoeddebat Leefstraten 6 juli 2017 en bijbehorende stukken, agendapunt 5

REACTIE VAN PETITIONARIS

Heel erg bedankt voor uw bijdrage aan dit mooie resultaat.

 • 4 juli 2017 zijn 479 handtekeningen (366 digitaal en 113 op papier) aangeboden aan de voorzitter van de Commissie Stad en Ruimte van de gemeente Utrecht.
 • Er komen in 2017 geen leefstraten in de Koekoekstraat en de Nieuwe Koekoekstraat.
 • Een motie om voortaan een formeel (verkeer)besluit inzake een leefstraat te nemen haalde in het spoeddebat van 6 juli 2017 geen meerderheid in de gemeenteraad.

Een hartelijke buurtgroet van de initiatiefnemers van de petitie.

Marianne Elsakkers, Corrie de Goede en Ronald Spek

EINDE REACTIE

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2017-07-04 
Answer expected:
2017-08-01 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
--  
Organisation:
Bewoners Vogelenbuurt 

History

Signatures

Updates

Geen leefstraten Koekoekstraat en Nieuwe Koekoekstraat

Omwonenden voelden zich overvallen door de mededeling dat er een leefstraat zou komen. Bovendien ligt het afsluiten van deze route zeer gevoelig in de wijk, zo is gebleken uit de vele reacties.

+Read more...

Wel is gebleken dat ook kritische bewoners bereid zijn het gesprek te voeren over mobiliteit en verkeersontsluiting in de buurt. Volgens het college is er op dit moment nog onvoldoende tijd geweest om het goede gesprek te voeren met voor- en tegenstanders. Zij constateren daarom dat het draagvlak voor een leefstraat in de Koekoekstraat in deze zomerperiode onvoldoende is en wijzen dit initiatief daarom af.

Bron: spoeddebat Leefstraten 6 juli 2017 en bijbehorende stukken, agendapunt 5

REACTIE VAN PETITIONARIS

Heel erg bedankt voor uw bijdrage aan dit mooie resultaat.

 • 4 juli 2017 zijn 479 handtekeningen (366 digitaal en 113 op papier) aangeboden aan de voorzitter van de Commissie Stad en Ruimte van de gemeente Utrecht.
 • Er komen in 2017 geen leefstraten in de Koekoekstraat en de Nieuwe Koekoekstraat.
 • Een motie om voortaan een formeel (verkeer)besluit inzake een leefstraat te nemen haalde in het spoeddebat van 6 juli 2017 geen meerderheid in de gemeenteraad.

Een hartelijke buurtgroet van de initiatiefnemers van de petitie.

Marianne Elsakkers, Corrie de Goede en Ronald Spek

EINDE REACTIE

2017-07-18

Achtergrondinformatie voor petitie

Achtergrondinformatie voor petitie.doc.

2017-06-29

Memo leefstraten van wethouder van Hooijdonk 29 juni 2017

memo leefstraten van Hooijdonk 2017-06-28.pdf.

2017-06-29