You, the petitioner

Updates

Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid

De petitionaris van de petitie Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Uit onderzoek blijkt dat ruim 10% van alle mensen die een COVID-19 besmetting oplopen hier langdurige klachten aan overhouden. Dit met vaak invaliderende, levensontwrichtende gevolgen voor hun werkzame, sociale en voorheen sportieve leven. Graag vragen wij jouw steun. Met jou bedoelen wij de PASC patient, hun naasten (vrienden, familie en collegae) en verder iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt.

PASC staat voor 'post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection'. Symptomen behelzen o.a. extreme vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, kortademigheid, spier- en gewrichtspijnen, druk op de borst, hoofdpijnen, maag- en darmproblemen, hartkloppingen en slapeloosheid. Geschat wordt dat er momenteel zo'n 100.000 PASC patiënten in Nederland zijn.

In de VS maakt het NIH (the National Institutes of Health) de komende 4 jaar 1,1 miljard dollar vrij voor onderzoek naar PASC. In het VK investeert NICE (the National Institute for Health and Care Excellence) in de opzet van 81 klinieken speciaal voor PASC-patiënten plus onderzoek met een budget van 18,5 miljoen pond.

Teken jij ook, zodat we een duidelijk signaal kunnen geven met het verzoek om meer erkenning, gecoördineerd onderzoek en een betere behandeling van PASC?"

langdurigecovid.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-03-29

Spijkenisse is Nissewaard

Op 1 januari 2015 is de gemeente Spijkenisse samengevoegd met de gemeente Bernisse. De naam van de nieuwe gemeente is Nissewaard. Met de samenvoeging is een gemeente ontstaan met 8 kernen en 85.000 inwoners. De raad van de nieuwe gemeente Nissewaard heeft op 2 januari 2015 veel regelingen vastgesteld, waaronder ook de regeling Elektronische Petitie.    .

2014-12-10

NRC Handelsblad: De nachttrein naar Warschau gaat niet meer

Het is duidelijk dat 'het product nachttrein' van de reguliere spoorbedrijven niet ontwikkeld is. Dit artikel maakt duidelijk hoe arbeidsintensief en duur het is..

2014-10-07 | Petition Night trains in Europe

Nieuw adres WEGGEEFWINKEL Laan van Vollenhoven 2191 Zeist

  Het is gelukt de weggeefwinkel Zeist heeft een nieuw onderkomen Er is kijk hard gewerkt De Weggeefwinkel mag van de gemeente Zeist een jaar lang gebruik maken van een aantal lokalen aan de laan  Laan van Vollehove 2191 Zeist De lokalen zijn  van een stoffige ruimte omgetoverd tot een prachtige winkel ! Onze vrijwilligers staan voor u klaar op de volgende dagen     DINSDAG WOENSDAG EN ZATERDAG tussen 10.00 en 1600 We moeten wel de energie kosten vergoeden voor de  ruimte waar we onze idealen waar mogen gaan maken U STEUN IS NU HARD NODIG U kunt ons steunen door een euro over te maken op NL09 INGB 0004 8003 88 tvn Hr J M A Paasman ovv VRIENDEN VAN DE WEGGEEFWINKEL Zeist?.

Afsluiting petitie

Beste betrokkenen,   Vorige week dinsdag heb ik de petitie 'BKK-aanbod aan de kinderopvang' aangeboden aan de vaste Kamercommissie SZW. De Kamerleden hebben de petitie omarmd en hebben tijdens het algemeen overleg Kinderopvang (eerste termijn woensdag 24-9 en tweede termijn woensdag 1-10) minister Asscher flink bevraagd over het BKK en het ontbreken van effectief bewezen trainingen in het aanbod aan de kinderopvang. Minister Asscher heeft op aandringen van de Kamerleden toegezegd in te grijpen als het BKK alle problemen niet het opgelost voor 1-1-2015.

+Read more...

Dit is de uitkomst waar wij op hadden gehoopt. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Voor diegenen die de petitie hebben ondertekend en/of verspreid: bedankt. Zonder draagvlak was niet mogelijk geweest onze boodschap zo goed in de schijnwerpers gekregen te hebben.   Met vriendelijke groet,   Namens Triodus, Simon Hay en Marieke Grijpink

2014-10-02 | Petition BKK-aanbod aan kinderopvang

dien uw zienswijze nu in tegen de bouw van een collectiegebouw in het Museumpark!

Vandaag 1 oktober heeft de gemeente Rotterdam bekend gemaakt dat per 3 oktober het ontwerpbestemmingsplan "Collectiegebouw Museum Boijmans van Beuningen" ter visie wordt gelegd. Laat nu uw stem gelden en dien uw zienswijze in over het ontwerpbestemmingsplan "Collectiegebouw Museum Boijmans van Beuningen". Gedurende een periode van 6 weken heeft u hiervoor de tijd: met ingang van vrijdag 3 oktober tot en met donderdag 13 november.

+Read more...

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken vinden via de gemeentelijke website: http://www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via: www.ruimtelijkeplannen.nl Als u uw zienswijze gedurende deze periode ook aan de gemeenteraad kenbaar maken dan kan dat door deze schriftelijk te sturen aan: R&W/Bestemmingsplanen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Wilt u zeker zijn dat uw zienswijze in goede handen komt. Stuur deze dan ook door aan de Vrienden van Het Park: info@vriendenvanhetpark.nl U kunt ons ook schriftelijk uw zienswijze toesturen via: Vrienden van Het Park stichtingWestersingel 17, 3014 GP Rotterdam Mogen wij op uw inzet rekenen?  

dien nu uw zienswijze in!

Europa zegt: sinds 2013 bestaat de snorfiets als categorie L1e-A 'gemotoriseerd rijwiel'

Per e-mail vroeg ik donderdag de 25e aan Europe Direct naar regelgeving over de snorfietscategorie op Europees niveau. Vandaag antwoord: "In maart 2013 werd Verordening (EU) No 168/2013 van kracht waarin de nieuwe voertuigclassificatie werd vastgelegd in de Artikelen 2 en 4 als ook technisch gespecificeerd in Bijlage I.

+Read more...

Type gekeurde voertuigen moeten aan de hand van Bijlage I worden geclassificeerd en indien een van de classificatie parameters wordt overschreden, valt dit voertuig automatisch in de volgende categorie zoals vastgelegd in Artikel 4(4) van de bovengenoemde Verordening. Bijvoorbeeld, indien een categorie L1e-B Brommer sneller rijdt dan 45 km/u wordt deze automatisch als categorie L3e-A1 motorfiets beschouwd, waaraan strengere vereisten gesteld worden met betrekking tot functionele veiligheid en de milieueisen. Algemeen geldt dat typekeuring van voertuigen een vereiste is ter registratie van een voertuig en het toelaten ervan op de openbare weg. Er bestaan geen expliciete classificatie vereisten vastgelegd in Verordening (EU) No 168/2013 betreffende voertuigen die een lagere maximale snelheid hebben dan de classificatie criteria van Bijlage I, die van toepassing is bijvoorbeeld in Nederland voor lage snelheid bromfietsen (bekend als snorfiets)." De categorie bestaat dus Europees, maar het staat de lidstaat vrij om een helm te verplichten en deze categorie te weren van fietspaden. Dus zeggen dat snorfietsen 'door Brussel' niet afgeschaft kunnen worden is maar ten dele waar. Ja, er bestaat een subcategorie, maar daar kan je als lidstaat zelf regels voor maken. Correct me if I'm wrong.

2014-09-30 | Petition Abolish the blue numberplate

In Kopenhagen bestaat het al

In Het Parool van 27 september 2014 schrijft Marc Kruyswijk dat dit al bestaat in Kopenhagen!  .

2014-09-28 | Petition Groene golf voor fietsers

Het Parool: Meer plek voor fietsers en wandelaars in de Haarlemmerstraat

Over de drukte in de Haarlemmerstraat in het Parool: "De gemeente is niet van plan op korte termijn geld vrij te maken voor definitieve maatregelen. De huidige inrichting is pas over tien tot vijftien jaar afgeschreven.

+Read more...

'Tot die tijd zoeken we naar eenvoudige oplossingen,' aldus de woordvoerder"  

Meer plek voor fietsers en wandelaars in de Haarlemmerstraat