You, the petitioner
Vliegroutes

Red Fryslân - tegen laagvliegen boven onze meren en kusten

2,637 signatures

Vanaf 2019 dalen en stijgen duizenden vliegtuigen over grote delen van Fryslân naar vliegveld Lelystad. Meerdere keer per uur, met donderend geraas, op nauwelijks een kilometer hoogte! Het merengebied, Gaasterland, Lemmer, Balk, Tjeukemeer, de Rottige Meenthe en Weststellingwerf. Jawel, heel Zuidelijk Fryslân wordt in haar hart getroffen. Yn it Frysk

Petition

We

inwoners, ondernemers, recreanten, boeren, natuurbeheerders en bestuurders in Fryslân

 

observe

  • dat laag vliegen boven zuidelijk Fryslân leidt tot onnodige toename van de geluidhinder voor bewoners, recreanten en natuur

  • dat geen onderzoek is gedaan naar de effecten van laag vliegen op onze veiligheid, gezondheid en natuur

  • dat wij door Schiphol Group, de Alderstafel en het Rijk nooit zijn gekend in deze laagvliegroute

  • dat Schiphol Group en het Rijk onze mooie provincie Fryslân verkwanselen. Dit laten we niet gebeuren!

 

and request

  • dat het Rijk deze laagvliegroute samen met Friese overheden, bewoners, ondernemers en natuurbeheerders herziet

  • dat het Rijk opdracht geeft aan alle luchtverkeersleiders om de indeling van het luchtruim boven Fryslân te herzien

  • dat vliegen vanaf Lelystad pas kan als deze laagvliegroutes van tafel zijn

  • dat het Rijk erkent dat vliegen boven Fryslân hoger móet!

Yn it Frysk

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2017-06-22 
Lead petitioner:
Ben Schrijver 
Organisation:
HoogOverijssel - Hoog over Fryslân 
Website:

History

Signatures

Updates

Groeiend verzet tegen Laagvliegroutes Lelystad Airport

Al enige tijd werken de gezamenlijke bewonersgroepen uit Overijssel, Gelderland, Friesland, Flevoland en Drenthe samen onder de naam SATL- Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegroutes. Tot 21 februari 2019 kunnen bij het ministerie van I&W zienswijzen worden ingediend tegen het gewijzigde luchthavenbesluit voor Lelystad Airport.

+Read more...

Via www.SATL-Lelystad.nl kunt u een voorbeeld-zienswijze indienen. Maar u kunt het natuurlijk ook zelf doen. Alle gegevens over de plannen kunt u vinden op www.internetconsultatie.nl Gebruik de zoekterm: aansluitroutes Lelystad Airport. Met vereende krachten kunnen we deze ongewenste plannen van het ministerie bijsturen en verhinderen.

2019-02-15

Helpen met geld.

Nog hartelijk bedankt voor uw handtekening. De 80.000 handtekeningen hebben de politiek in Den Haag echter nog niet overtuigd.

+Read more...

Met uw hulp kan straks desnoods de rechter ingeschakeld worden. De stichting HoogOverijssel werkt met onbetaalde vrijwilligers maar heeft wel geld nodig om juristen te kunnen inschakelen. Elk bedrag is welkom op bankrekening NL 17 RABO 0319 0997 76 ten name van Stichting HoogOverijssel. Alle beetjes helpen. En eendracht maakt macht. Daarom werken actiecomité's uit Friesland, Gelderland en Overijssel samen aan hetzelfde doel. Het beschermen van rust en stilte in onze mooie provincies. Helpt u mee? Hoe eerder hoe beter.

2017-10-10

aanbieding petitie op 12 september 2017 aan de 2e Kamer

Deze petitie wordt samen met 4 andere petities die hetzelfde doel beogen op 12 september 2017 aangeboden aan de 2e Kamercommissie van I&M. Het beoogde doel is de vliegroutes naar Lelystad hoger te laten vaststellen. Waardoor er minder geluidsoverlast, minder risico en minder brandstofverbruik en dus minder vervuiling van onze leefomgeving zal ontstaan dan bij het vasthouden aan de huidige vliegroutes. Het blijft mogelijk om de petitie ook daarna nog te ondertekenen. .

2017-09-08