U, de petitionaris
Vliegroutes

Red Fryslân - tegen laagvliegen boven onze meren en kusten

2.637 ondertekeningen

Vanaf 2019 dalen en stijgen duizenden vliegtuigen over grote delen van Fryslân naar vliegveld Lelystad. Meerdere keer per uur, met donderend geraas, op nauwelijks een kilometer hoogte! Het merengebied, Gaasterland, Lemmer, Balk, Tjeukemeer, de Rottige Meenthe en Weststellingwerf. Jawel, heel Zuidelijk Fryslân wordt in haar hart getroffen. Yn it Frysk

Petitie

Wij

inwoners, ondernemers, recreanten, boeren, natuurbeheerders en bestuurders in Fryslân

 

constateren

  • dat laag vliegen boven zuidelijk Fryslân leidt tot onnodige toename van de geluidhinder voor bewoners, recreanten en natuur

  • dat geen onderzoek is gedaan naar de effecten van laag vliegen op onze veiligheid, gezondheid en natuur

  • dat wij door Schiphol Group, de Alderstafel en het Rijk nooit zijn gekend in deze laagvliegroute

  • dat Schiphol Group en het Rijk onze mooie provincie Fryslân verkwanselen. Dit laten we niet gebeuren!

 

en verzoeken

  • dat het Rijk deze laagvliegroute samen met Friese overheden, bewoners, ondernemers en natuurbeheerders herziet

  • dat het Rijk opdracht geeft aan alle luchtverkeersleiders om de indeling van het luchtruim boven Fryslân te herzien

  • dat vliegen vanaf Lelystad pas kan als deze laagvliegroutes van tafel zijn

  • dat het Rijk erkent dat vliegen boven Fryslân hoger móet!

Yn it Frysk

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
22-06-2017 
Petitionaris:
Ben Schrijver 
Organisatie:
HoogOverijssel - Hoog over Fryslân 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Groeiend verzet tegen Laagvliegroutes Lelystad Airport

Al enige tijd werken de gezamenlijke bewonersgroepen uit Overijssel, Gelderland, Friesland, Flevoland en Drenthe samen onder de naam SATL- Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegroutes. Tot 21 februari 2019 kunnen bij het ministerie van I&W zienswijzen worden ingediend tegen het gewijzigde luchthavenbesluit voor Lelystad Airport.

+Lees meer...

Via www.SATL-Lelystad.nl kunt u een voorbeeld-zienswijze indienen. Maar u kunt het natuurlijk ook zelf doen. Alle gegevens over de plannen kunt u vinden op www.internetconsultatie.nl Gebruik de zoekterm: aansluitroutes Lelystad Airport. Met vereende krachten kunnen we deze ongewenste plannen van het ministerie bijsturen en verhinderen.

15-02-2019

Helpen met geld.

Nog hartelijk bedankt voor uw handtekening. De 80.000 handtekeningen hebben de politiek in Den Haag echter nog niet overtuigd.

+Lees meer...

Met uw hulp kan straks desnoods de rechter ingeschakeld worden. De stichting HoogOverijssel werkt met onbetaalde vrijwilligers maar heeft wel geld nodig om juristen te kunnen inschakelen. Elk bedrag is welkom op bankrekening NL 17 RABO 0319 0997 76 ten name van Stichting HoogOverijssel. Alle beetjes helpen. En eendracht maakt macht. Daarom werken actiecomité's uit Friesland, Gelderland en Overijssel samen aan hetzelfde doel. Het beschermen van rust en stilte in onze mooie provincies. Helpt u mee? Hoe eerder hoe beter.

10-10-2017

aanbieding petitie op 12 september 2017 aan de 2e Kamer

Deze petitie wordt samen met 4 andere petities die hetzelfde doel beogen op 12 september 2017 aangeboden aan de 2e Kamercommissie van I&M. Het beoogde doel is de vliegroutes naar Lelystad hoger te laten vaststellen. Waardoor er minder geluidsoverlast, minder risico en minder brandstofverbruik en dus minder vervuiling van onze leefomgeving zal ontstaan dan bij het vasthouden aan de huidige vliegroutes. Het blijft mogelijk om de petitie ook daarna nog te ondertekenen. .

08-09-2017