You, the petitioner

Updates

Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid

De petitionaris van de petitie Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Uit onderzoek blijkt dat ruim 10% van alle mensen die een COVID-19 besmetting oplopen hier langdurige klachten aan overhouden. Dit met vaak invaliderende, levensontwrichtende gevolgen voor hun werkzame, sociale en voorheen sportieve leven. Graag vragen wij jouw steun. Met jou bedoelen wij de PASC patient, hun naasten (vrienden, familie en collegae) en verder iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt.

PASC staat voor 'post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection'. Symptomen behelzen o.a. extreme vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, kortademigheid, spier- en gewrichtspijnen, druk op de borst, hoofdpijnen, maag- en darmproblemen, hartkloppingen en slapeloosheid. Geschat wordt dat er momenteel zo'n 100.000 PASC patiënten in Nederland zijn.

In de VS maakt het NIH (the National Institutes of Health) de komende 4 jaar 1,1 miljard dollar vrij voor onderzoek naar PASC. In het VK investeert NICE (the National Institute for Health and Care Excellence) in de opzet van 81 klinieken speciaal voor PASC-patiënten plus onderzoek met een budget van 18,5 miljoen pond.

Teken jij ook, zodat we een duidelijk signaal kunnen geven met het verzoek om meer erkenning, gecoördineerd onderzoek en een betere behandeling van PASC?"

langdurigecovid.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-03-29

Europa zegt: sinds 2013 bestaat de snorfiets als categorie L1e-A 'gemotoriseerd rijwiel'

Per e-mail vroeg ik donderdag de 25e aan Europe Direct naar regelgeving over de snorfietscategorie op Europees niveau. Vandaag antwoord: "In maart 2013 werd Verordening (EU) No 168/2013 van kracht waarin de nieuwe voertuigclassificatie werd vastgelegd in de Artikelen 2 en 4 als ook technisch gespecificeerd in Bijlage I.

+Read more...

Type gekeurde voertuigen moeten aan de hand van Bijlage I worden geclassificeerd en indien een van de classificatie parameters wordt overschreden, valt dit voertuig automatisch in de volgende categorie zoals vastgelegd in Artikel 4(4) van de bovengenoemde Verordening. Bijvoorbeeld, indien een categorie L1e-B Brommer sneller rijdt dan 45 km/u wordt deze automatisch als categorie L3e-A1 motorfiets beschouwd, waaraan strengere vereisten gesteld worden met betrekking tot functionele veiligheid en de milieueisen. Algemeen geldt dat typekeuring van voertuigen een vereiste is ter registratie van een voertuig en het toelaten ervan op de openbare weg. Er bestaan geen expliciete classificatie vereisten vastgelegd in Verordening (EU) No 168/2013 betreffende voertuigen die een lagere maximale snelheid hebben dan de classificatie criteria van Bijlage I, die van toepassing is bijvoorbeeld in Nederland voor lage snelheid bromfietsen (bekend als snorfiets)." De categorie bestaat dus Europees, maar het staat de lidstaat vrij om een helm te verplichten en deze categorie te weren van fietspaden. Dus zeggen dat snorfietsen 'door Brussel' niet afgeschaft kunnen worden is maar ten dele waar. Ja, er bestaat een subcategorie, maar daar kan je als lidstaat zelf regels voor maken. Correct me if I'm wrong.

2014-09-30 | Petition Abolish the blue numberplate

In Kopenhagen bestaat het al

In Het Parool van 27 september 2014 schrijft Marc Kruyswijk dat dit al bestaat in Kopenhagen!  .

2014-09-28 | Petition Groene golf voor fietsers

Het Parool: Meer plek voor fietsers en wandelaars in de Haarlemmerstraat

Over de drukte in de Haarlemmerstraat in het Parool: "De gemeente is niet van plan op korte termijn geld vrij te maken voor definitieve maatregelen. De huidige inrichting is pas over tien tot vijftien jaar afgeschreven.

+Read more...

'Tot die tijd zoeken we naar eenvoudige oplossingen,' aldus de woordvoerder"  

Meer plek voor fietsers en wandelaars in de Haarlemmerstraat

Geef het fietspad terug aan fietsers

Teken nu de nieuwe petitie!   Beste ondertekenaar,   Nog onze hartelijke dank voor uw ondersteuning van de petitie aan de gemeente Amsterdam tegen scooteroverlast. Meer dan 7000 bewoners en bezoekers van Amsterdam hebben dat samen met u gedaan.

+Read more...

 Dat was niet voor niets.  De gemeente Amsterdam heeft dit samen met minister Schultz serieus opgepakt.   Maar op het ogenblik is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer om Amsterdam op 9 oktober toestemming te verlenen de snorscooters naar de rijbaan te laten gaan. Zo liggen de VVD, CDA, PVV en SP nog dwars. Daarom willen we de Tweede Kamerleden met klem laten weten hoe belangrijk Amsterdamse fietsers dat vinden.   Dat doen we met een nieuwe petitie, nu aan de Tweede Kamer. Teken de petitie op http://fietspadvoorfietsers.petities.nl/ nu. Geef het via alle mogelijke kanalen door aan vrienden, kennissen, collega's en anderen.  Zie ook het artikel in het Parool?.   Nu is het moment! Geef het fietspad terug aan fietsers, stop de scooteroverlast! Alvast onze hartelijke dank!     met vriendelijke groet,   Gerrit Faber, Fietsersbond Amsterdam amsterdam@fietsersbond.nl

www.scooteroverlast.nl
2014-09-24 | Petition Scooteroverlast

Scooterbelang zegt dat handhaving niet werkt

Hoewel Scooterbelang het niet zo interpreteert, hebben ze een mooi stuk tekst op scooterbelang.nl gezet dat duidelijk maakt dat het dweilen met de kraan open is. Opmerkelijk is dat het als 'nieuws' is gepubliceerd door een journalist van Metro.

+Read more...

Het is alleen wat ingekort. Er zijn dus plekken in Nederland waar de politie de tijd neemt om scooters te controleren en dat heeft veel meer in beslag genomen scooters opgeleverd dan vorig jaar. Maar dat is een druppel op de gloeiende plaat voor de situatie voor fietsers! Nog geen 1000 scooters in beslag genomen, terwijl het CBS becijferde dat er in 2013 bijna een half miljoen 'snorfietsen' in Nederland zijn. Handhaven helpt dus niet, maar is wel heel kostbaar.  Amsterdam zet af en toe wel zo'n val op. Op het Hugo de Grootplein, de Haarlemmerdijk, en dergelijke wegen de stad in. De scooteraars waarschuwen elkaar via sociale media, zodat de politie alleen wat sufferds pakt die niet op hun telefoon hebben gekeken of geen opgevoerde scooter hebben. Ondertussen is het heel arbeidsintensief en dus kostbaar. Het is niet te vergelijken met de handhaving van de maximum snelheid op snelwegen. Dat kan volledig geautomatiseerd omdat auto's in rijbanen rijden, te fotograferen zijn, er camera's hangen, de beboeting volledig geautomatiseerd is. Er is geen mens nodig tussen snelheidsovertreding en de acceptgiro van het CJIB. Zelfs de aanmaningen zijn geautomatiseerd. De boetes zijn ook substantieel, in tegenstelling tot de boetes voor een opgevoerde scooter.  Ondertussen weten politieagenten in het hele land vorig jaar nog geen 1000 van de half miljoen scooters naar een herkeuring te sturen. Nadat ze hele dagdelen hebben staan kleumen naast een rollenbank, met een per definitie beperkte oogst als je bedenkt hoeveel tijd het kost om een scooter te controleren. En gelijk na herkeuring kan men de scooter natuurlijk weer doodleuk opvoeren. Het kan makkelijker, weg met het blauwe kenteken voor snorscooters.

2014-09-24 | Petition Abolish the blue numberplate

Parool: Den Haag zit Amsterdam dwars bij invoering helmplicht snorscooters

Het Parool heeft een rondgang gemaakt langs de politieke partijen en het blijkt dat het onzalige compromis-plan van de minister voor een lokale helmplicht geen kamermeerderheid krijgt.   .

2014-09-24 | Petition Abolish the blue numberplate

Voor een veilige schoolomgeving in Charlois

Voor een Veilige Schoolomgeving in Charlois ROTTERDAM - De verkeersveiligheid rondom scholen in Charlois kan en moet beter. Veel scholen in Charlois liggen in drukke verkeersgebieden waar door automobilisten ook nog eens regelmatig veel te hard wordt gereden. Daarom zijn een aantal bewoners uit Charlois maandag 22 september een online petitie gestart, waarmee zij de Gemeente Rotterdam oproepen meer oog te hebben voor verkeersveiligheid rondom scholen.

+Read more...

Ook zouden zij graag zien dat er rondom alle scholen in Rotterdam een veilige schoolzone wordt gecreëerd. “In januari van dit jaar kondigde de Gemeente Rotterdam nog met veel tamtam aan verkeershufters harder aan te zullen gaan pakken, maar wij als bewoners merken daar nog maar vrij weinig van” aldus voorzitter Rick Timmer van de bewonersorganisatie BOCL.De BOCL organiseerde de afgelopen 2 jaar diverse verkeersacties in Pendrecht. Daarbij werden automobilisten die te hard reden in 30 Km gebieden op een ludieke wijze aangesproken op hun rijgedrag. Vooral rond scholen kan dit gevaarlijk situaties opleveren. Ook hielden zij op eigen initiatief snelheidsmetingen in 30 Km zones, waarbij de hoogst gemeten snelheid 150 Km/uur bedroeg. "De politie moet gewoon meer controleren en handhaven" zegt verkeersouder Christina van OBS Over de Slinge. “Ook de gemeente Rotterdam heeft hierin als wegbeheerder haar verantwoordelijke taak. De gemeente zou b.v. de 30 Km wegen anders moeten inrichten zodat hoge snelheden niet meer gehaald kunnen worden,” aldus de heer Timmer. De komende tijd willen de bewoners alle scholen in Charlois afgaan, om ouders van leerlingen, leerkrachten, en leerlingen te vragen de papieren petitie te ondertekenen. Bewoners uit Charlois die de online petitie mede willen ondertekenen kunnen dat via deze link doen. http://petities.nl/petitie/veilige-schoolomgeving-in-charlois Naar verwachting zullen de bewoners begin november de petitie aan de leden van de Gebiedscommissie Charlois en de Gemeente Rotterdam gaan aanbieden.

Persbericht

Persbericht: Schaf het blauwe kenteken af

PERSBERICHTPetitie ‘schaf blauw kenteken af’Geachte ...-redactie,In reactie op een petitie van de Fietsersbond om de scooter van het fietspad te krijgen is er nu een tweede petitie die het blauwe kenteken wil afschaffen. Reinder Rustema, de initiatiefnemer, daarover: “er rijden nu een half miljoen brommers op het fietspad die helemaal geen snorfiets zijn.

+Read more...

De klassieke snorfietser met een Solex of Spartamet bestaat praktisch niet meer. Waarom is er dan nog wel een categorie voor?”De Fietsersbond heeft een petitie gelanceerd omdat op 9 oktober de minister een helmplicht voor scooters mogelijk wil maken. Omdat steden daar zelf voor kunnen kiezen stemt haar eigen VVD-fractie tegen omdat het onduidelijkheid geeft. Rustema: “Een compromis van de minister om een probleem van de grote steden op te lossen. Het is tijd om die hele rare categorie op te doeken. Elders in de EU hebben we dit praktisch niet, zonder helm op een brommer over het fietspad. Die zogenaamde snorfietsers hebben genoeg alternatieven (e-bike, een echte brommer), maar fietsers hebben op het fietspad geen alternatief.”De petitie gaat vandaag open op http://eindesnorfietscategorie.petities.nl  

De petitie gaat vandaag open op http://eindesnorfietscategorie.petities.nl
2014-09-24 | Petition Abolish the blue numberplate