U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

Noord-Hollands Dagblad: Omstreden brug Oxhoofdpad blijft, ondanks protesten

BROEK OP LANGEDIJK - De omstreden brug aan het Oxhoofdpad in Broek op Langedijk zal niet worden vervangen door een beter toegankelijk exemplaar. Een meerderheid...

+Lees meer...
16-11-2016 | Petitie Brug Oxhoofdpad Langedijk

Wim Jansen vermorzelt plan KNVB

http://m.telegraaf.nl/telesport/article/27036330/wim-jansen-vermorzelt-plan-knvb.

Brug blijft zoals hij is

Gisteravond is in de forumvergadering van de gemeenteraad van Langedijk besloten dat de brug in het Oxhoofdpad niet wordt aangepast. Ondanks dat 281 inwoners bezwaar hebben aangetekend door de digitale petitie te tekenen of op papier hun steun te betuigen, vindt men dat de situatie moet blijven zoals die is.

We willen iedereen die van zich heeft laten horen bedanken voor de steun.

+Lees meer...

En mocht u toch de brug oversteken: doe voorzichtig!

De initiatiefnemers van de petitie.

Eind november verwijderen we de website en het e-mailaccount. Ook de petitie zullen we sluiten.

16-11-2016 | Petitie Brug Oxhoofdpad Langedijk

Petitie overhandigd aan de Tweede Kamer

De Tweede Kamer-commissie voor Veiligheid en Justitie heeft de petitie Dubbele Achternaam ontvangen.

Bron Tweedekamer.nl.

16-11-2016 | Petitie Dubbele achternaam in Nederland

De eerste 100 zijn binnen!

Yes, de eerste 100 stemmen zijn binnen. Om dit echt een succes te maken hebben we nog veel meer stemmen nodig! Delen is fijn en....

+Lees meer...

moedig vooral ook anderen aan om de petitie te tekenen.

Dank zover en 'let rock'!

15-11-2016 | Petitie Raad, wij kiezen 'In Harmonie'

Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017–2020

Bedankt voor uw reactie op het advies van de adviescommissie Cultuurnota 2017-2020. Het college heeft kennis genomen van de inhoud van uw petitie.

+Lees meer...

Echter zoals te lezen is in de Nota Subsidievoorstellen stelt het college, aansluitend bij het advies van de adviescommissie Van Dockum, ondanks de vele steunbetuigingen aan het adres van de stichting RASA, voor geen vierjarige subsidie te verstrekken, maar de subsidie aan de stichting te beëindigen.

Zoals u heeft kunnen lezen concludeert de adviescommissie dat de functie 'niet westerse muziekprogrammering' stadsbreed een forse nieuwe impuls verdient en adviseert de commissie om er voor te zorgen dat er een goed functionerende centrale programmeringsinstantie komt, die allianties aangaat met diverse partners en bevolkingsgroepen en een nieuwe betekenis geeft aan het begrip wereldmuziek. Wereldmuziek moet integreren in de totale muzieksector en daarin moeten alle Utrechtse muziekinstellingen en betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen. Wereldmuziek zou op alle Utrechtse podia een plek moeten krijgen. Dit sluit ook aan bij de trend van ontzuiling binnen de verschillende muziekstromingen.

Het idee om een tijdelijke programmeringsinstantie in het leven te roepen, gedragen door relevante muziekpartijen in de stad, vinden wij aantrekkelijk en zien wij graag verder uitgewerkt door het Utrechts Muziek Overleg. Het college reserveert daarom met ingang van 2017 voor een periode van twee jaar incidenteel een bedrag van maximaal €100.000 euro ten behoeve van een stedelijke programmering van wereldmuziek.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Programmabegroting, op 10 november jongstleden ingestemd met het voorstaande. Ook op video, vanaf agendapunt 14.

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

"Beste ondertekenaar,

Allereerst hartelijk dank voor uw steunbetuiging aan RASA. De petitie is 9269 keer ondertekend, een prachtig resultaat!

Helaas heeft het indienen van al deze handtekeningen aan de burgemeester van Utrecht niet het gewenste resultaat geleverd. De Gemeenteraad heeft het negatieve advies van de Adviescommissie Cultuurnota 2017‐2020 overgenomen en daarmee definitief besloten dat RASA vanaf 1 januari 2017 geen subsidie meer ontvangt.

De gemeente vindt het wel belangrijk om niet-westerse muziek in Utrecht te blijven aanbieden. Daartoe heeft het UMO (Utrechts Muziek Overleg) de opdracht gekregen een plan te maken voor het vormen van een centrale programmeringsinstantie die het aanbod wereldmuziek voor de stad Utrecht waarborgt. Daarin zal de kennis en het netwerk van RASA worden meegenomen. Voor 2017 en 2018 stelt het College hiervoor 1 ton per jaar ter beschikking.

Het stoppen van de stichting RASA, als culturele organisatie en exploitant van het pand Pauwstraat 13a, betekent dat de gemeente Utrecht, de eigenaar van het pand, op zoek gaat naar een nieuwe bestemming en huurder(s). De gemeente onderzoekt of een culturele herbestemming reëel is. Adviesbureau Blueyard voert in opdracht van de gemeente de verkenning uit.

Er heeft inmiddels een eerste inventarisatie plaatsgevonden van het rijke archief van RASA, dat bestaat uit zowel geluidsdragers, beeld, als website, drukwerk en verslagen. Het doel is om het archief zo compleet en adequaat mogelijk te kunnen overdragen, want het betreft immers immaterieel erfgoed.

Graag informeren we u na de kerst verder over de toekomst van de stadbrede programmeringsraad wereldmuziek, het pand Pauwstraat 13a en het archief.

U kunt zich aanmelden op onze website voor de nieuwsbrief van RASA om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de laatste programmering. 
 In januari zijn wij nog geopend om de Flamenco Biënnale Nederland te hosten.

Hartelijke groet,

Marion Beltman 
Directeur ad interim."

15-11-2016 | Petitie Ik steun RASA

Soros probeert nu rassenrellen in Nederland voor elkaar te krijgen

15-11-2016 | Petitie Soros Nederland uit

Schoolzwemmen Tiel wordt besproken in de raadsvergadering

Woensdag 16 november om 19.30 uur is begrotingsvergadering van de gemeenteraad en daar wordt nog een keer gesproken over het schoolzwemmen.

De raad moet bezuinigen en wil dat doen door het schoolzwemmen te schrappen. Het overhandigen van de petitie heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente toch weer in gesprek is gegaan met de schoolbesturen om te kijken of zij kunnen bijdragen aan het schoolzwemmen.

+Lees meer...

Helaas is dat niet mogelijk en blijkt de gemeentelijke bijdrage onmisbaar om het schoolzwemmen te laten voortbestaan.

De aanwezigheid van zoveel mogelijk inwoners die het schoolzwemmen graag willen laten voortbestaan kan hier morgenavond nog het verschil maken