U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

SP en Senioren Heerhugowaard verbijsterd over aanbesteding welzijnsdiensten

HEERHUGOWAARD - SP en Senioren Heerhugowaard verbijsterd over aanbesteding welzijnsdienstenAktievergadering, 1/9/2014, 17.00u. De Horst voor werknemers, cliënten en vrijwilligers. SP en SeniorenHeerhugowaard verbijsterd over aanbesteding welzijnsdiensten Aktievergadering, 1/9/2014,17.00u.

+Lees meer...

De Horst voor werknemers, cliënten en vrijwilligers.     B&W heeft besloten om de welzijnsdiensten aan StichtingWelschap te gunnen. Daarmee komt een einde aan een langdurige relatie met de Stichtingen de Wering , Kern8 en Woning PlusWelzijn . De Stichtingen leggen zich neer bij deze aanbesteding maar schrevenin een brief wel erg ongerust te zijn over het vervolg.    Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 augustus jl. werden ervanuit door Senioren Heerhugowaard vragen gesteld over de positie van decliënten, de vrijwilligers en de huidige werknemers na de overdracht. Debeantwoording door wethouder van Diemen (D66) was dermate koud en zakelijk dat de leden van de SP en SeniorenHeerhugowaard na afloop ter plekke besloten een actievergadering uit teroepen.    Vanuit de Raad werd door verschillende fracties erop gewezen datde nieuwe Stichting verplicht is op grond van de wet en CAO de werknemers vande Wering en de overige stichtingen over te nemen omdat er sprake is van eenovergang van een onderneming. De wethouder antwoordde boudweg dat dat haar zaakniet was maar dat dit aan Stichting Welschap wordt overgelaten, die ditvooralsnog niet gaat doen. SP en Senioren Heerhugowaard vinden hetonaanvaardbaar dat op deze manier met de rechtspositie van de werknemers wordtomgesprongen die zich vaak vele jaren hebben ingezet. De gemeente heeftals lokale overheid en eindverantwoordelijke de taak om erop toe te zien dat deuitvoerders de wet en de CAO respecteren. De SP en Senioren Heerhugowaard eisen dat de de gemeente zich zal inzettenzodat de huidige werknemers worden overgenomen door de nieuwe stichting.    Met betrekking tot de cliënten en de vrijwilligers werd vanuit deRaad opgemerkt dat de Stichting gedurende 30 jaar actief is in Heerhugowaard eneen heel netwerk aan vrijwilligers en contacten heeft die het gevaar looptverloren te gaan. De wethouder ontweek in de beantwoording dit argument. VoorSP en Senioren Heerhugowaard is dit volstrekt onvoldoende. De cliënten en devrijwilligers zijn geen pionnen die je met een overeenkomst zomaar kanoverdragen. De gemeente moet hier niet achterover leunen maar zich actiefinzetten zodat er geen mensen tussen wal en schip vallen en geen vrijwilligersgedemotiveerd afhaken.   Als de wethouder achterover leunt en niet opkomt voor de belangenvan de werknemers, cliënten en de vrijwilligers zullen SP en Senioren Heerhugowaardde handschoen oppakken.    De fracties roepen een actievergadering uit waarbij de werknemers,cliënten en vrijwilligers kunnen komen om hun zorgen te delen en plannen tesmeden. Een ieder die zich betrokken voelt bij het welzijnswerk in Heerhugowaardis welkom om te komen om een bijdrage te leveren. De vergadering zalplaatsvinden op 1/9/2014, Wijkcentrum deHorst, van Eedenplein 9, Heerhugowaard.   Jakob Wedemeijer SP Heerhugowaard.  Annette Valent SeniorenHeerhugowaard.

zie link dichtbij.nl
28-08-2014 | Petitie TAS moet blijven

Voortgang Europa in de Klas

?Dit is het laatste uur waarop je de petitie ‘Europa in de klas’ kan ondertekenen. Misschien kan jij nog een laatste paar personen regelen die voor 24:00 vanavond met ons mee doen! Dan sluit de petitiepagina en zullen wij met jullie handtekening een afspraakverzoek naar staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker sturen om de petitie te overhandigen. We zijn overweldigd door alle positieve reacties.

+Lees meer...

De petitie is slechts het begin. Gedurende de vakantie zijn we achter de schermen druk bezig geweest met schrijven van onze zienswijze op onderwijs over Europa. Met verschillende organisaties werken wij toe naar een breed gedragen visie. Wij maken ons sterk om deze visie van Nederlandse jongeren door te laten klinken in de kerndoelen en de eindtermen van het Voortgezet en het Middelbaar Beroepsonderwijs! Vind je het leuk om bij Europa in de Klas betrokken te blijven? Like dan de ‘Europa in de klas’-pagina en volg @Europaindeklas op Twitter. Wij zullen jullie daar betrekken bij onze missie en op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Wil je ook op de hoogte blijven van de andere projecten van de Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken? Volg dan ook @BasRood en @Sjoukjevo op Twitter en like de Jongerenvertegenwoordigerspagina.

Facebookpagina Europa in de Klas
28-08-2014 | Petitie Europa in de klas

Toelichting petitie

Het gloednieuwe gebouw van het Dr. Mollercollege en de Walewyc is, fris, kleurrijk en high-tech.

+Lees meer...

De lokalen zijn groot, de toiletten schoon en de versnaperingen gezond. Overal is aan gedacht, althans, zo lijkt het. De architect heeft het begrip ‘atrium’ wel heel letterlijk genomen in zijn ontwerp, een entree. Misschien kunnen we het ‘atrium’ weer gewoon ‘aula’ noemen en het gebruiken waarvoor het bedoeld is, een ontmoeting- en ontspanningsplek voor de leerlingen. Waar in het oude gebouw van het Moller de boterhammen van mama met een kaartspel werd gegeten, moet het nu op schoot omdat tafels ontbreken. Niet alleen luchen was het doel van deze plaats, ook het voorbereiden van lessen en gezamelijke werkstukken werd hier altijd gedaan. De tafels en zitplekken boden talrijke mogelijkheden voor uiteenlopende activiteiten. Bovendien zorgden deze voor een gemoedelijke sfeer, omdat leerlingen vanuit alle hoeken zich met elkaar mengden. Een ‘atrium’ of ‘aula’, welke naam gekozen is, het centrum van de school behoort leerlingen samen te brengen op een ontspannen manier. Daarom zien wij graag de mogelijkheid om naast elkaar staand te ontmoeten, dit ook zittend te kunnen doen, iets waar nu geen mogelijkeheid voor is. Wij pleiten daarom voor een terugkeer van voldoende tafels en stoelen zodat de gemoedelijke sfeer van het Dr. Mollercollege blijft bestaan. Een school waar iedereen zich welkom voelt, dat is waar wij Mollerianen trots op zijn. Om dit mogelijk te maken en onze stemmen te laten horen heb ik deze petitie gestart. Ben jij het met mij eens, kom in actie en zorg zo dat wij onze plek terug krijgen. Bibi Sillekens, 5 VWO. 

Petitie weer actief

Binnenkort..

10-01-2015 | Petitie Broodfokkers, weg ermee

Petitie aangeboden

Vandaag is in een bijeenkomst met B&W de petitie aangeboden aan de burgemeester. Ondanks de opvallend late uitnodiging van de gemeente (de uitnodigingen vielen zaterdag pas in de bus) was de buurt goed vertegenwoordigd.

+Lees meer...

Ook de pers was aanwezig in de vorm van het AD en Rijnmond.nl . De buurtbewoners konden hun verhaal (weer) doen en de gemeente beloofde weer dat de boel aangepakt gaat worden. Hoe?! Dat is nog onbekend. Er gaat eerst een werkgroep komen. Vooralsnog lijkt de gemeente in ieder geval niet voor één van beide door ons gestelde opties te gaan. Maar dat moet de tijd nog uitwijzen. Vooralsnog wachten we even af waar de gemeente mee gaat komen. Neemt niet weg dat we de boel scherp in de gaten houden en onze eisen onverminderd blijven staan.

Item op Rijnmond.nl

Op initiatief van een buurtbewoner heeft Rijnmond.nl zondagmiddag een reportage gemaakt over het complex, de buurt en de problematiek. http://www.rijnmond.nl/nieuws/24-08-2014/buurt-overlast-jeugdcomplex-hellevoetsluis-zat Maandagochtend zal er ook een item op radio rijnmond zijn. Mooi dat buurtbewoners nu ook zélf initiatieven tonen en naar buiten durven treden. Hoe meer exposure hoe beter..

B&W komt naar de Wijk

A.s. Maandag 25-8 om 16:30 uur zullen Burgemeester en Wethouders een bezoek brengen aan het jongerencomplex. Aansluitend kunnen buurtbewoners in het buurthuis Kooistee in gesprek met B&W. Daarna zal in een separate ruimte de petitie worden aangeboden waarna er (indien daar behoefte aan is) nog even nagepraat kan worden. Iedere buurtbewoner krijgt nog een brief waarin nadere info staat over a.s.

+Lees meer...

Maandag.

Handboek leenfietsen

In de Kennisbank van het Fietsberaad wordt het Handboek Leenfietsen uit 2011 genoemd. Opgesteld naar aanleiding van de succesvolle leenfiets-programma's in het buitenland (Parijs, Barcelona).

+Lees meer...

Veel van dergelijke projecten worden geanalyseerd en vergeleken door het Optimising Bikesharing in European Cities-project (OBIS). Een project met als doel om het weesfietsenprobleem op te lossen komt er alleen niet in voor. Nederland ontbreekt ook in het boek, behalve in lijstjes met fietsbeleid en percentages fietsers enzo.  

Obis - Optimising Bike Sharing in European Cities A Handbook (8Mb PDF)